Szukaj

Dofinansowanie

 

 

Przebudowa sieci ciepłowniczej w Białymstoku celem zmniejszenia strat energii (realizacja lata 2013 - 2015)

Przebudowa sieci ciepłowniczej
w Białymstoku celem zmniejszenia
strat energii
(realizacja lata 2013-2015)

W latach 2013-2015 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Białymstoku (obecnie Enea Ciepło sp. z o.o.) realizowało projekt „Przebudowa sieci ciepłowniczej w Białymstoku celem zmniejszenia strat energii” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko www.pois.gov.pl.

Całkowita wartość projektu wynosi 57.722.390,37 zł, a dotacja 27.471.048,86 zł.

Projekt obejmuje 2 etapy:
1. lata 2013-2014 - modernizacja 5 odcinków ciepłowniczych sieci magistralnych o łącznej długości ponad 5 km
2. lata 2014-2015 - modernizacja 12 odcinków sieci ciepłowniczych (głównie osiedlowych) o długości 5,7 km oraz 3 węzłów cieplnych grupowych.

Etap 1: lata 2013-2014

11 stycznia 2013 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zawarło umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie projektu „Przebudowa sieci ciepłowniczej w Białymstoku celem zmniejszenia strat energii” obejmującego wymianę sieci magistralnych kanałowych ułożonych w latach 70. XX wieku, na rurociągi w technologii preizolowanej.

Do realizacji wytypowano 5 zadań obejmujących przebudowę sieci magistralnych o długości w sumie ok. 5 km.

ZADANIA
Zadanie nr 1: Magistrala B, rejon ul. Ukośnej – sieć cieplna o średnicy 300 i 500 mm - realizacja 2014 r.
Zadanie nr 2: Magistrala A, rejon ulic Skorupskiej i Chrobrego - sieć cieplna o średnicy 350 i 400 mm - realizacja 2014 r.
Zadanie nr 3: Magistrala B, aleja Piłsudskiego sieć cieplna o średnicy 400 i 500 mm - realizacja wiosna-jesień 2013 r.
Zadanie nr 4: Magistrala B, aleja Solidarności, sieć cieplna o średnicy 300 i 350 mm - realizacja 2013-2014 r.
Zadanie nr 5: Magistrala A, ul. Ciepła, sieć cieplna o średnicy 600 mm - realizacja 2014 r.

EFEKTY EKOLOGICZNE
Projekt będzie realizowany w ramach działania „Efektywna dystrybucja energii”.

Zakładane efekty to:

 - poprawa bezpieczeństwa i niezawodności dostaw ciepła systemowego dla mieszkańców Białegostoku

- ograniczenie strat ciepła na przebudowanych odcinkach o 50 proc.

 - zmniejszenie emisji do atmosfery, w przypadku dwutlenku węgla (CO2) o 1124 ton w ciągu roku. 


Przykład sieci magistralnej kanałowej z lat 70. XX wieku


Przykład sieci magistralnej preizolowanej (zdjęcie w budowie)

 

 

MAPA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PROJEKTU

Etap 2: lata 2014-2015

W kwietniu 2014 r. MPEC w Białymstoku (obecnie Enea Ciepło sp. z o.o.) podpisało umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska, rozszerzającą zakres projektu i dofinansowania o kolejne ponad 10 mln zł dotacji. Projekt, który został rozszerzony o 15 zadań. Na liście inwestycji znalazło się 12 odcinków sieci (głównie osiedlowych) oraz 3 duże węzły grupowe. 

SIECI CIEPŁOWNICZE

Modernizacja sieci o łącznej długości 5,7 km będzie polegać na wymianie starej sieci kanałowej i zastąpieniu jej rurociągami preizolowanymi.

Lokalizacja inwestycji sieciowych, które będą realizowane w ramach II etapu projektu

2014 rok:

 1. Ulice Kraszewskiego (Bojary)

- sieć osiedlowa – średnica Dn 300 mm oraz przyłącze do budynku ul. Kraszewskiego 26/2

- długość 602,8 m

2. Aleja Solidarności

- sieci osiedlowe i przyłącza do budynków al. Solidarności 15, Broniewskiego 11 i 13:  Dn 50-150-250 mm

- długość 274,9

3. Ulice Waszyngtona i Akademicka - I etap  -

- sieć cieplna osiedlowa wraz z przyłączami do budynków Waszyngtona 4, 6, 9/11, Skłodowskiej 9A, 11, 13 oraz Czackiego 8 (średnice Dn150, Dn125, Dn65, Dn50, Dn40, Dn32) 

- długość 317,8 m

4. Ulice Waszyngtona, Akademicka - II etap

- sieć cieplna osiedlowa wraz z przyłączami do budynków Akademicka 6, Skłodowskiej 5 i 5A  (średnice Dn80, Dn65, Dn50, Dn40)

- długość 237,6 m

5. Ulica Konopnickiej

- sieć cieplna osiedlowa wraz z przyłączami do budynków przy ul. Konopnickiej 8, 10, 12, 12A, 14 i 16 (średnice Dn150, Dn125, Dn65, Dn50, Dn40) 

- długość  501,4 m

6. Ulica Handlowa

- sieć cieplna o średnicy Dn150

- długość 427,3 m

7. Ulica Skorupska

- sieć cieplna osiedlowa Dn150 oraz przyłącza do budynków Skorupska 17 i 34
- długość 303,3 m

8. Ulica Lipowa

- sieć cieplna Dn300

- długość 189,5 m

2015 rok:

 9. Osiedla Białostoczek

- sieć magistralna Dn900 w rejonie ulic I Armii Wojska Polskiego, 1000-Lecia PP, Radzymińska
- długość 286,0 m
10. Ulica Narewska i Antoniukowska

- sieć cieplna osiedlowa wraz z przyłączami do budynków Narewska 2, 2A, 3, 5, 7, 7A, 7B i 9, Antoniukowska 26/36, 42, 46, 48, 50, 52, 54 i 54A (zakres średnic Dn40 – Dn150)

11. Ulica Branickiego i Elektryczna
- sieć cieplna (zakres średnic Dn80 – Dn 400) – długość 313,8 m

- sieć cieplna parowa Dn400 – długość 432 m

12. Ulica Jagienki

- sieć cieplna osiedlowa Dn 100-150

- długość 488,4 m.

WĘZŁY CIEPLNE (GRUPOWE)

W ramach projektu zmodernizowane będą 3 grupowe węzły cieplne, które  mają za sobą ponad 30 lat pracy. Są to duże obiekty, zasilające grupy bloków wielorodzinnych:

1. Dziesięciny 5

2. Kalinowa 7

3. Legionowa 9a.

Modernizacja obejmie  kompletną wymianę armatury (pompy, wymienniki, termometry, manometry, automatyka pogodowa i inne urządzenia).


Przykładowy węzeł grupowy zasilający w ciepło kilkanaście bloków mieszkalnych

EFEKTY: OCHRONA ŚRODOWISKA I BEZPIECZEŃSTWO DOSTAW CIEPŁA

W wyniku realizacji inwestycji zostanie ograniczony negatywny wpływ na środowisko procesu produkcji i dostawy ciepła. Przebudowa sieci ciepłowniczej oraz modernizacja węzłów pozwoli na redukcję strat energii cieplnej o 21.503,48 GJ rocznie. Straty energii na przebudowywanych odcinkach zostaną zmniejszone o 70,15%.

Nie bez znaczenia pozostaje również fakt zwiększenia sprawności funkcjonowania systemu ciepłowniczego i zwiększenia bezpieczeństwa i pewności zasilania odbiorców.

 

Przebudowa sieci ciepłowniczej w Białymstoku w celu zmniejszenia strat energii - etap II

Przebudowa sieci ciepłowniczej w Białymstoku
 w celu zmniejszenia strat energii – etap II

 

  Dnia 13 września 2017 r. Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (obecnie Enea Ciepło sp. z o.o.) podpisał w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę o dofinansowanie nr POIS.01.05.00-00-0004/16-00 projektu pt. „Przebudowa sieci ciepłowniczej w Białymstoku w celu zmniejszenia strat energii – etap II”. Projekt będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu. Głównym celem projektu jest ograniczenie zanieczyszczenia powietrza powstającego w procesie produkcji energii cieplnej poprzez zredukowanie strat ciepła w procesie przesyłu i dystrybucji. Efektem realizacji projektu będzie redukcja strat energii cieplnej, a tym samym ograniczenie wielkości emisji gazów i pyłów, w tym szczególnie dwutlenku węgla. W ramach projektu zostaną przebudowane wybrane odcinki sieci ciepłowniczej o łącznej długości 23,40 km. Ponadto zostanie wymieniona armatura, wentylacja grawitacyjna oraz odwodnienie komór cieplnych. W wyniku realizacji przedsięwzięcia wskaźnik spadku emisji gazów cieplarnianych wyniesie szacunkowo 4 270,57 Mg CO2 rocznie, zaś wskaźnik zmniejszenia zużycia energii pierwotnej wyniesie 17 065,53 GJ rocznie.

Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 62.074.275,25 zł.

Przyznana kwota dofinansowania to 25.800.000,00 zł.

Projekt realizowany będzie w latach 2017-2020.

 

* * *

„Budowa sieci ciepłowniczych w celu podłączenia nowych odbiorców
oraz zwiększenia produkcji ciepła w kogeneracji”

   W dniu 27.09.2017 r. w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie została podpisana umowa pomiędzy NFOŚiGW a MPEC Sp. z o.o. w Białymstoku (obecnie Enea Ciepło sp. z o.o.) o dofinansowanie projektu „Budowa sieci ciepłowniczych w celu podłączenia nowych odbiorców oraz zwiększenia produkcji ciepła w kogeneracji”.

    Projekt zakłada  budowę nowej sieci  ciepłowniczej o długości 2,36 km oraz sześciu węzłów cieplnych w celu przyłączenia projektowanego zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych oznaczonych A, B, C, D, E i F wraz z lokalami usługowymi przy ul. Ciołkowskiego i Plażowej w Białymstoku. Zakładana moc zamówiona zespołu budynków wynosi 3 027,7 kW. Projektowana powierzchnia ogrzewana powyższych budynków wynosi łącznie 34 970 m2, zaś kubatura 104 910 m3. Szacowana docelowa sprzedaż ciepła wynosi 15 472 GJ/rok.

    Koszt projektu określono na kwotę 4 6 63 334,89 zł brutto, zaś wynikające z zawartej umowy dofinansowanie wynosi 590 000,00 zł. Udzielone one zostanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 działanie  o numerze 1.6.2.

    Prace nad realizacją projektu, w zakresie ulicy Ciołkowskiego rozpoczęto w roku bieżącym, zakończenie nastąpi w 2019 roku.

Należy podkreślić że projekt umożliwi objęcie ciepłem systemowym dodatkowych obszarów miasta do których do chwili obecnej nie była doprowadzona infrastruktura ciepłownicza.

    Umowę o dofinansowanie podpisano w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który reprezentował Artur Michalski, Wiceprezes Zarządu. Ze strony beneficjenta obecni byli: Wiktor Dulewicz – Prezes Zarządu, Andrzej Wysocki – Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych oraz Monika Walicka - Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych. W uroczystości wzięli udział również Senator Jan Dobrzyński oraz poseł Kazimierz Gwiazdowski, a także Dyrektor Departamentu Energii i Innowacji NFOŚiGW Urszula Zając.

* * *

 

Zgłaszanie nieprawidłowości

 

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób etyczny, jawny i przejrzysty. Wychodząc na przeciw ww. oczekiwaniom przedstawiamy proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

 

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy: skorzystać z formularza lub wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl

 

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.