Szukaj

Budowa stacji ładowania samochodów elektrycznych przy Enea Ciepło sp. z o.o.

W dniu 6 września 2023 r. Enea Ciepło Spółka z o. o. zawarła z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę o dofinansowanie w formie dotacji, przedsięwzięcia pt: „Budowa stacji ładowania samochodów elektrycznych przy Enea Ciepło sp. z o.o.”. Głównym celem projektu jest promocja elektromobilności, której rozwój przyczynia się do zmniejszenia liczby pojazdów emitujących CO2 i NOx, a tym samym poprawy jakości powietrza.

Enea Ciepło zbuduje w Białymstoku ogólnodostępną stację ładowania pojazdów elektrycznych o mocy 142 kW. Stacja będzie wyposażona w trzy przyłącza do ładowania pojazdów elektrycznych: dwa szybkie przyłącza DC typu CCS o mocy do 60 kW oraz jedno przyłącze wolnego ładowania AC typu 2 o mocy 22 kW, co umożliwi jednoczesne ładowanie samochodów elektrycznych na trzech stanowiskach. Infrastruktura ładowania będzie wykorzystywała specjalistyczne oprogramowanie umożliwiające odpłatne świadczenie usług ładowania, obsługę płatności elektronicznych, zdalne sterowanie i diagnostykę oraz komunikację z Ewidencją Infrastruktury Paliw Alternatywnych.

Stacja będzie zlokalizowana przy ulicy Bitwy Białostockiej, przed bramą wjazdową Elektrociepłowni Białystok. Projekt zostanie zrealizowany do dnia 31.12.2024 roku, a użytkownicy będą mogli korzystać ze stacji od początku 2025 roku. Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia to 615 000,00 zł, zaś przyznana dotacja w kwocie 150 000 zł pochodzi ze środków programu priorytetowego pt.: „Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru – budowa bądź przebudowa ogólnodostępnej stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 50 kW i mniejszej niż 150 kW”.

Logo Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Budowa farmy fotowoltaicznej I w Enea Ciepło sp. z o.o.

W dniu 17 lutego 2024 r. Enea Ciepło Spółka z o. o. zawarła z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o dofinansowanie w formie pożyczki przedsięwzięcia pt.: „Budowa farmy fotowoltaicznej I w Enea Ciepło Sp. z o.o.”. Głównym celem projektu jest produkcja w odnawialnym źródle wytwórczym energii elektrycznej, która zostanie zużyta na potrzeby własne Spółki przyczyniając się do zmniejszenia emisyjności polskiego przemysłu.

Planowana elektrownia słoneczna zostanie wybudowana w Sowlanach k/Białegostoku. Projekt przewiduje budowę elektrowni w formie wolnostojących paneli fotowoltaicznych o przewidywanej łącznej mocy elektrycznej 1,777 MW oraz kontenerowej stacji transformatorowej wraz z pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje w szczególności: wykonanie dokumentacji technicznej instalacji, budowę systemu konstrukcji podparć paneli fotowoltaicznych, dostawę i montaż modułów fotowoltaicznych, budowę trasy kablowej, montaż inwerterów fotowoltaicznych, stacji transformatorowej, instalacji odgromowej i zabezpieczającej, oświetlenia i systemu monitoringu, budowę przyłącza elektroenergetycznego oraz pozostałych elementów infrastruktury niezbędnych do funkcjonowania inwestycji. Szacowana generacja energii elektrycznej w planowanej instalacji wynosie 1 422 MWh rocznie.

Całkowite koszty kwalifikowane realizacji przedsięwzięcia wynoszą 6 230 000,00 zł netto i zostaną w całości pokryte z uzyskanej pożyczki pochodzącej ze środków programu priorytetowego pt.: „Zeroemisyjny system energetyczny Przemysł energochłonny - OZE”.

Logo Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Niniejszy materiał został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Enea Ciepło spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.