Aktualności

Enea Ciepło modernizuje sieci ciepłownicze na białostockim osiedlu Białostoczek

W ramach projektu „Przebudowa sieci ciepłowniczej w Białymstoku w celu zmniejszenia strat energii – etap II” Enea Ciepło kontynuuje modernizacje sieci na białostockim osiedlu Białostoczek, którą rozpoczęła w listopadzie 2020 r. Prace modernizacyjne polegają na wymianie wykonanych w starej technologii kanałowych sieci z przyłączami na nowe sieci i przyłącza w technologii preizolowanej. Modernizacja sieci na osiedlu Białostoczek prowadzona jest zgodnie z harmonogramem.  Przebudowa sieci cieplnej magistralnej i osiedlowej wraz z przyłączami obejmuje rejony ulic: Białostoczek, Radzymińskiej, Oleckiej, Sitarskiej, Sokólskiej, Olsztyńskiej, Zagumiennej, Racławickiej i Łańcuckiej. Rurociągi na tych ulica wykonane zostały blisko czterdzieści lat temu. Dalsza eksploatacja sieci ciepłowniczych bez ich wymiany wiązałaby się ze zwiększonym ryzykiem awarii, nieplanowanymi przerwami w dostawie ciepła. Proces wymiany sieci kanałowych na preizolowane jest niezbędny, powinien odbywać się sukcesywnie  i etapowo w celu zapewnienia ciągłości dostaw ciepła przez Eneę Ciepło mieszkańcom Białegostoku. Całkowita długość inwestycji na osiedlu Białostoczek wynosi 4234,05 m. Do tej pory wykonano już 2294,39 m sieci wraz z przyłączami, co daje 54% wykonania. Termin zakończenia prac przewidziany jest na koniec października tego roku.

Enea Ciepło systematycznie modernizuje i rozbudowuje sieć ciepłowniczą w Białymstoku. Jest to jedno z kluczowych zamierzeń inwestycyjnych spółki. Uzyskanie dofinansowania z Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programów Operacyjnych Infrastruktura i Środowisko pozwoliło Enei Ciepło na zwiększenie zakresu prac modernizacyjnych polegających na przebudowie istniejącej sieci ciepłowniczej kanałowej na sieci preizolowane. Realizacja tej inwestycji zwiększy bezpieczeństwo dostaw ciepła, pozwoli na zapewnienie optymalnych warunków dostarczania ciepła naszym odbiorcom, poprawi jakość i pewność dostawy ciepła poprzez obniżenie awaryjności sieci, wpłynie na zredukowanie strat ciepła w procesie przesyłu i dystrybucji, a tym samym ograniczenie wielkości emisji gazów i pyłów  oraz zapewni trwałość i rozwój systemu ciepłowniczego w Białymstoku. Prace modernizacyjne na sieciach przyczyniają się do lepszej izolacyjności termicznej i w konsekwencji do oszczędności energii, redukcji kosztów remontów, awarii i konserwacji sieci.

Projekt „Przebudowa sieci ciepłowniczej w Białymstoku w celu zmniejszenia strat energii – etap II” obejmuje przebudowę 23,4 km sieci cieplnych. Roboty budowlane rozpoczęły się w 2017 r. Z 27 zadań wchodzących w skład projektu w 2017 r. zrealizowano 7 zadań, w 2018 r.  9 zadań, w 2019 r. 4 zadania, w 2020 r. 3 zadania. W ramach 23 zadań zrealizowanych w latach 2017-2020 przebudowano łącznie 16,94 km sieci oraz wymieniono 0,60 km izolacji na sieci napowietrznej. W 2020 r. Enea Ciepło zmodernizowała ponad 3,5 km sieci cieplnych. Rok wcześniej było to ponad 3,3 km. W 2018 i 2017 ciepłownicza spółka z Grupy Enea zmodernizowała odpowiednio ponad 3,8 km i 2,9 km sieci cieplnych. Natomiast w 2016 roku było to ponad 2,1 km sieci cieplnych. 

Nowa taryfa dla ciepła zatwierdzona przez Urząd Regulacji Energetyki Cieplnej

W związku z zatwierdzeniem przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nowej taryfy dla ciepła w Enei Ciepło 1 listopada 2020 r. białostocka spółka wprowadza do rozliczeń z odbiorcami energii cieplnej nowe ceny. Taryfa zawiera opłaty i stawki opłat za ciepło (stałe i zmienne). Zmiana taryf dotyczy odbiorców zasilanych z miejskiej sieci ciepłowniczej zlokalizowanej na ternie miasta Białystok i gminy Juchnowiec Kościelny (Kleosin). Szczegółowe informacje znajdują się w na stronie internetowej Enea Ciepło w zakładce: "Przyłącz się do ciepła systemowego". Po wejściu w tę zakładkę, powinno kierować się w "Cennik ciepła w  parze" i "Cennik ciepła w wodzie". 

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.