Szukaj

Lubelski Węgiel Bogdanka SA

Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. jest jednym z liderów rynku producentów węgla kamiennego w Polsce, wyróżniających się na tle branży pod względem wydajności wydobycia węgla kamiennego oraz planów inwestycyjnych zakładających udostępnienie nowych złóż. Sprzedawany przez Bogdankę węgiel kamienny energetyczny stosowany jest przede wszystkim do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Enea posiada 66% akcji LW „Bogdanka”.

Mirosław Kowalik - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Szymon Jankowski - Sekretarz Rady Nadzorczej

Ewa Nowaczyk - Członek Rady Nadzorczej

Izabela Antczak - Bogajczyk - Członek Rady Nadzorczej

Kamil Patyra - Członek Rady Nadzorczej

Mariusz Romańczuk - Członek Rady Nadzorczej

Michał Stopyra - Członek Rady Nadzorczej

Anna Spoz - Członek Rady Nadzorczej

Artur Wasil – Prezes Zarządu

Adam Partyka –  Zastępca Prezesa Zarządu ds. Pracowniczych i Społecznych

Artur Wasilewski – Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno - Finansowych

Dariusz Dumkiewicz – Zastępca Prezesa Zarządu ds. Rozwoju

Kontakt

Lubelski Węgiel „BOGDANKA” Spółka Akcyjna

21-013 Puchaczów

http://www.ri.lw.com.pl/

bogdanka@lw.com.pl

tel. (+48) 81 462 51 00, 81 462 51 01

Dane KRS

Lubelski Węgiel „BOGDANKA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Puchaczowie,  zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejestrowy Lublin- Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Numerem KRS 0000004549, NIP 713-000-57-84, Regon 430309210.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.