Szukaj

Informacja dla kontrahentów Grupy Enea

Grupa Enea stosuje mechanizm podzielonej płatności

Od września wszystkie płatności za nabywane towary lub usługi w Grupie Enea są realizowane z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (split payment).

W ramach rozliczania płatności w modelu split payment, kwota netto trafia na podstawowy rachunek rozliczeniowy, a kwota VAT na wyodrębniony z niego rachunek VAT kontrahenta. Przyjęte rozwiązanie potwierdza dochowanie należytej staranności w rozliczeniach z kontrahentami.  Wyłącza z solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe kontrahentów, przyczynia się do szybszego zwrotu podatku VAT oraz pozwala na niestosowanie podwyższonych odsetek od zaległości VAT.

Płatności z wykorzystaniem mechanizmu split payment dotyczą wszystkich  kontrahentów. To wyraz troski o sytuację rozliczeniową partnerów i potwierdzenie staranności w rozliczeniach i współpracy z  kontrahentami Grupy Enea.

 

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.