Szukaj

Grupa Enea to nowoczesny pracodawca, który odgrywa jedną z kluczowych ról w gospodarce krajowej. Działalność naszej Grupy opiera się na wytwarzaniu, dystrybucji i handlu energią elektryczną oraz świadczeniu usług w zakresie elektroenergetyki. Zatrudniamy ponad 15 tysięcy silnie zmotywowanych ludzi, z pasja realizujących swoje zadania. Naszymi wartościami są Uczciwość, Odpowiedzialność, Kompetencja
i Bezpieczeństwo. Jeżeli jesteś osobą, która jest nastawiona na realizację celów, potrafi współpracować
w zespole, a przy tym profesjonalnie podchodzi do swoich obowiązków złóż do nas swoją aplikację. Więcej o nas na www.enea.pl.

Enea S.A. informuje, że przyjmie na 

płatny staż w Departamencie Zarządzania Ryzykiem Grupy Kapitałowej / Biuro Zarządzania Ryzykiem Biznesowym

Województwo: wielkopolskie Miejscowość: Poznań

Kategoria: Zarządzanie strategiczne Poziom stanowiska: Inne

Spółka: Enea SA Termin składania aplikacji: 2023-11-17

 

Zakres zadań i realizowane projekty:

 • udział w projekcie dotyczącym wdrożenia systemu IT wspierającego proces zarządzania ryzykiem korporacyjnym
 • udział w projekcie wdrożenia procesu zarządzania ryzykami korporacyjnymi w nowych spółkach GK Enea

Nasze oczekiwania:

 • student studiów dziennych i zaocznych lub absolwent studiów ekonomicznych, administracji lub prawa (który obronił pracę magisterską w ciągu ostatnich 12 miesięcy),
 • dyspozycyjność – ok 35/40 h tygodniowo,
 • rozwinięte kompetencje komunikacji interpersonalnej, w tym łatwość w formułowaniu wniosków, umiejętność zdobywania informacji oraz weryfikacji dokumentów,
 • bardzo dobra znajomość użytkowa pakietu MS Office, w szczególności Excel i Power Point
 • otwartość na nowe zadania.

Oferujemy:

 • zdobycie doświadczenia w jednej z największych firm z branży energetycznej w Polsce,
 • realizacja ambitnych projektów,
 • elastyczny czas pracy (szczególnie w okresie sesji),
 • wsparcie opiekuna merytorycznego przez cały okres stażu.

Zgłoszenia przyjmowane są do 17 listopada 2023r.

Planowany termin rozpoczęcia 12 miesięcznego stażu to listopad/grudzień 2023r.

Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

CV należy przesyłać klikając przycisk Aplikuj.  

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV i/lub w liście motywacyjnym w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.” Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia powyższej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Informacja Administratora danych: [Administrator Danych Osobowych] Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ENEA S.A. ul. Górecka 1 w Poznaniu, kod pocztowy 60-201. [Inspektor Ochrony Danych] Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: esa.iod@enea.pl lub ul. Górecka 1 w Poznaniu, kod pocztowy 60-201. [Cel i podstawy przetwarzania danych] Pana/Pani dane osobowe zawarte w CV i/lub liście motywacyjnym (dalej: dokumenty aplikacyjne) będą przetwarzane przez Administratora w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Podstawami prawnymi przetwarzania Pana/Pani osobowych jest: a. zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; b. podjęcie działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; c. ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń pomiędzy Panem/Panią a Administratorem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Podanie danych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji. [Odbiorcy danych osobowych] Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne, dostawcom usług lub produktów działającym w jego imieniu, w szczególności podmiotom świadczącym dla Administratora usługi IT, HR, serwisowe, agencyjne, administracyjne. [Czas przechowywania danych] Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane wyłącznie na czas trwania procesu rekrutacji, a po jego zamknięciu wszelkie dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone . [Pana/Pani prawa] Posiada Pan/Pani prawo żądania: a) dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO; b) ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO; c) ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO; d) ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO; e) przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO; f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - w granicach art. 21 RODO; g) cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli Administrator przetwarza je na podstawie Pana/Pani zgody. Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez przeslanie swoich żądań Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: esa.iod@enea.pl Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

Aplikuj na stanowisko

płatny staż w Departamencie Zarządzania Ryzykiem Grupy Kapitałowej / Biuro Zarządzania Ryzykiem Biznesowym

"*" - Pola oznaczone gwiazdką są wymagane

* Określ swoją znajomość języka angielskiego:
* Jak oceniasz swoją znajomość MS Office? (* 1-brak znajomości, 5-biegle)

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.