Szukaj

Moc na Start. Konkurs o Stypendium Enea S.A.

Zaproszenie do udziału konkursie „Moc na Start. Konkurs o Stypendium Enea S.A.”  kierujemy do uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu elektrycznym i energetycznym objętych Umową patronacką Grupy Enea.

Pobierz listę szkół

Celem działań Grupy Enea jest promowanie wśród młodzieży wiedzy o energetyce. Chcemy inspirować i zachęcać młodzież do poznawania nowoczesnych rozwiązań oraz trendów rozwojowych w branży. To właśnie ci młodzi ludzie będą kształtować naszą gospodarkę.

Zapraszamy uczniów do stworzenia dwuosobowych zespołów i przygotowania koncepcji na temat „Wiza energetyki przyszłości”. Nagrodą w konkursie jest stypendium w wysokości 3000 zł dla każdego członka drużyny.

Zależy nam na tym, by docenić najzdolniejszych uczniów, chcemy promować innowacyjność i zespołowość. Wierzymy, że nasza współpraca z uczniami i nauczycielami zaowocuje nowatorskimi pomysłami, a także nowymi cennymi relacjami i niezapomnianymi wrażeniami.

Konkurs składa się z dwóch etapów:

Etap I

23.09-03.11.2019

Polega na przygotowaniu przez zgłoszone (zgodnie  z regulaminem) dwuosobowe Drużyny prac pisemnych, których tematem jest „Wizja energetyki przyszłości”. Zagadnienia, które szczególnie interesują ekspertów to:

  • wykorzystanie rozwiązań Internetu Rzeczy dla potrzeb zarządzania zużyciem energii i kreowania usług
  • rozwój SMART HOME
  • Elektromobilność w SMART CITY
  • rozwój inteligentnych sieci
  • przemysł 4.0; energetyka oparta o wodór i rozwój technologii wodorowych
  • nowe technologie w wytwarzaniu energii z OZE;
  • współpraca fotowoltaicznych źródeł energii elektrycznej z siecią niskiego napięcia nn energetyki zawodowej;
  • sposoby magazynowania energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych;

 

Uczniowie pod opieką nauczycieli przygotowują prace konkursowe o objętości od 6 do 10 stron formatu A4 tekstu pisanego (ilustracje nie będą brane pod uwagę przy objętości tekstu) i przesyłają je na adres konkurs@enea.pl

Etap II

11.12.2019, Centrum Wykładowe Politechniki Poznańskiej

Do II etapu przechodzi nie więcej niż 5 Drużyn, których prace zostały najwyżej ocenione.

Autorzy najwyżej ocenionych prac prezentują koncepcje podczas finału, który odbędzie się 11 grudnia w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej.

O wynikach II etapu decyduje Komisja Konkursowa na podstawie oceny referatów oraz wystąpień w trakcie finału.

Zapraszamy do udziału w konkursie. Moc na start!

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.