Szukaj

Wartości Grupy Enea

W 2013 zapytaliśmy pracowników, które wartości są dla nich najważniejsze i na podstawie odpowiedzi wybraliśmy cztery kluczowe wartości firmowe oraz ich definicje. Są nimi:

UCZCIWOŚĆ która oznacza:

 • postępowanie zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, zasadami współżycia społecznego, zasadami etycznymi oraz procedurami obowiązującymi w Spółce i w Grupie Enea;
 • reagowanie na sytuacje niezgodne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, zasadami współżycia społecznego, zasadami etycznymi oraz procedurami obowiązującymi w Spółce i w Grupie Enea;
 • równe traktowanie wszystkich Interesariuszy;
 • poszanowanie wartości i otwartość na odmienność opinii i poglądów;
 • podejmowanie działań zgodnych z wartościami i zasadami obowiązującymi u Pracodawcy i w Grupie Enea, niedopuszczających do konfliktu interesów.

KOMPETENCJA która oznacza:

 • wykonywanie zadań, świadczenie usług i oferowanie produktów najwyższej jakości;
 • podnoszenie kwalifikacji w celu realizacji planów biznesowych Spółki i Grupy Enea oraz samorealizacji;
 • dzielenie się wiedzą i doświadczeniem ze współpracownikami w celu efektywnego realizowania zadań i budowania przewagi konkurencyjnej Grupy Enea.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ która oznacza:

 • wywiązywanie się z deklaracji jakości obsługi, terminowości i niezawodności wytwarzania oraz dostaw energii, a także produktów i usług oferowanych przez Grupę Enea;
 • realizowanie obowiązków pracowniczych i zobowiązań wynikających z umów społecznych;
 • świadome szacowanie ryzyk związanych z działalnością i ponoszenie konsekwencji za działania, które mają realny wpływ na życie społeczno-gospodarcze, bezpieczeństwo oraz ekologię obszaru, na którym funkcjonuje Grupa Enea;
 • uwzględnianie w działaniach potrzeb i wymagań szeroko pojętych interesów społecznych.

BEZPIECZEŃSTWO które oznacza:

 • realizację działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego naszym odbiorcom;
 • zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy;
 • ochronę środowiska naturalnego;
 • świadome działania mające na celu ochronę danych wrażliwych, danych osobowych oraz informacji chronionych Interesariuszy. 

 

 

 

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.