Szukaj

Kodeks Etyki Grupy Enea

Grupa Enea jest nowoczesną, innowacyjną grupą surowcowo-energetyczną. Pracując w sektorze energetycznym, bierzemy odpowiedzialność za bezpieczeństwo energetyczne kraju. Nasza praca ma bezpośredni wpływ na funkcjonowanie nie tylko polskiej gospodarki, ale również milionów polskich gospodarstw domowych. Dbamy o to, aby nasza działalność była zgodna zarówno z regulacjami prawnymi, jak i standardami etycznymi.

Zależy nam, aby wszyscy pracownicy postępowali według tych samych norm etycznych, dlatego opracowaliśmy Kodeks Etyki Grupy Enea, w którym opisaliśmy wartości etyczne, jakimi kierujemy się na co dzień w pracy oraz zasady postępowania, które wskazują stosowny sposób zachowania w sytuacjach służbowych wobec klientów, partnerów handlowych, akcjonariuszy, społeczności lokalnych i współpracowników. Te cztery wartości i dziewięć zasad postępowania kształtują naszą kulturę organizacyjną. 

Wartości

 • uczciwość
 • odpowiedzialność
 • bezpieczeństwo
 • kompetencja

Zasady postępowania

 • dbałość o zasoby
 • wysoka i stała jakość
 • szacunek do drugiego człowieka i przeciwdziałanie nieakceptowalnym zachowaniom
 • dbałość o środowisko naturalne
 • otwarty dialog
 • przyjazne miejsce pracy
 • innowacyjność i rozwój
 • transparentność, przeciwdziałanie korupcji oraz konfliktom interesów
 • przejrzysta polityka informacyjna

Dbamy o to, by każdy pracownik Grupy Enea znał Kodeks Etyki i postępować według norm, które są w nim opisane. Przestrzegając zapisów Kodeksu podczas wykonywania swoich obowiązków służbowych, realizujemy wizję oraz misję Grupy. Wartości oraz zasady postępowania mają nas motywować i wspierać w osiąganiu wspólnych celów – zarówno biznesowych, jak i indywidualnych. Wierzymy, że są one również akceptowane przez całe otoczenie Grupy Enea i przyczyniają się do budowania długotrwałych, uczciwych i przejrzystych relacji ze wszystkimi interesariuszami.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.