Mamy zaszczyt ogłosić listę laureatów czwartej edycji konkursu o stypendium ENEA S.A. „Moc na start”.

Należy podkreślić, że nadesłane prace prezentowały wysoki poziom merytoryczny, były oryginalne i innowacyjne.

Komisja konkursowa składająca się z ekspertów w zakresie innowacji i transformacji klimatycznej w naszej Grupie wyłoniła pięć najlepszych prac.

Każdy z laureatów konkursu otrzyma stypendium w wysokości 3000 złotych na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do rozwoju kompetencji zawodowych.

Lista zwycięskich drużyn:

1. Diana Orłowska, Dominik Orłowski - Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych im. Maksymiliana Tytusa Hubera w Szczecinie

     Tytuł pracy: Magazyny energii na potrzeby nowoczesnej sieci elektroenergetycznej

2. Anastazja Okrój, Filip Fedak - Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych im. Maksymiliana Tytusa Hubera w Szczecinie

     Tytuł pracy: Magazyny energii jako niezbędny element systemu elektroenergetycznego przyszłości

3. Kacper Głowacki, Mieszko Trytek - Zespół  Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK "Jędrusie" w Połańcu

     Tytuł pracy: Potencjał wykorzystania robotów w elektroenergetyce

4. Jonasz Kita, Bartosz Gałązka - Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży

     Tytuł pracy: Potencjał wykorzystania robotów w elektroenergetyce

5. Szymon Geisler, Marcin Załachowski - Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży

     Tytuł pracy: Magazyny energii jako niezbędny element systemu elektroenergetycznego przyszłości na przykładzie wsi Raczyn

 

Serdecznie gratulujemy stypendystom oraz dziękujemy za zaangażowanie wszystkim uczestnikom konkursu!

„Moc na start” to konkurs o stypendium Enea S.A. skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych o profilu elektrycznym i energetycznym objętych umową patronacką Grupy Enea. W ramach konkursu inspirujemy młodzież do śledzenia trendów i poznawania nowoczesnych rozwiązań w branży, aby przyszłe pokolenia miały niezbędną wiedzę potrzebną do kształtowania polskiej gospodarki. Najzdolniejsi uczniowie otrzymują stypendium, które mogą przeznaczyć na rozwój swoich zainteresowań. Wierzymy, że nasza współpraca z uczniami i nauczycielami zaowocuje nowatorskimi pomysłami oraz cennymi relacjami i niezapomnianymi wrażeniami.

 

Zaproszenie do udziału w IV edycji Konkursu o stypendium Enea S.A. „Moc na start”  kierujemy do uczniów szkół ponadpodstawowych o profilu elektrycznym i energetycznym objętych umową patronacką Grupy Enea.

 

Pobierz / Lista szkół objętych Umową Patronacką Grupy Enea

Przyjmowanie zgłoszeń

I etap

Ogłoszenie laureatów

 • wypełnienie formularza zgłoszeniowego do konkursu i przesłanie pracy konkursowej– 27.09. – 20.11.2022 r.
 • ocena przesłanych prac przez Komisję Konkursową, wybór 5 najlepszych prac konkursowych, poinformowanie Uczestników o wynikach Konkursu do 30.11.2022 r.
 • Gala finałowa Konkursu, prezentacja najlepszych prac i wręczenie nagród.

 

Do udziału w konkursie zapraszamy dwuosobowe drużyny, które pod opieką nauczyciela przygotują oryginalne koncepcje prac konkursowych.

Przygotujcie prezentację multimedialną w szablonie prezentacji (szablon prezentacji do pobrania) opisując jeden z poniższych tematów:

 

1. Magazyny energii jako niezbędny element systemu elektroenergetycznego przyszłości

 • technologie magazynowania energii
 • duże magazyny sieciowe do świadczenia usług energetycznych
 • magazyny dystrybucyjne do bilansowania sieci dystrybucyjnych
 • magazyny prosumenckie
 • magazyny jako bufory dla stacji ładowania dużej mocy
 • samochody elektryczne jako rozproszone magazyny energii

 

2. Potencjał wykorzystania robotów w elektroenergetyce

 • zastosowanie dronów do oblotów linii, instalacji i obiektów
 • wykorzystanie robotów inspekcyjnych w liniach najwyższych napięć
 • autonomiczne obloty napowietrznych linii elektroenergetycznych
 • wykorzystanie sztucznej inteligencji do analizy obrazów rejestrowanych przez roboty.

 

Elementem obowiązkowym pracy konkursowej będzie zaproponowanie wykorzystania magazynów lub robotów na wybranym odcinku linii WN, SN, nn lub stacji elektroenergetycznej Enei Operator (możliwość dowolnego wyboru lokalizacji, wykonania zdjęć lub filmów ilustracyjnych), albo też analiza możliwości zastosowania magazynu energii w warunkach nowoczesnego, inteligentnego domu, wyposażonego w instalację PV, pompę ciepła i ładowarkę dla samochodu elektrycznego.

 

Materiał możecie przygotować przekrojowo przedstawiając wybrany temat lub skupić się na jednym konkretnym zastosowaniu i przedstawić je szczegółowo.

Prace konkursowe zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora. Komisja dokona oceny prac kierując się poniższymi kryteriami:

 • Kompletność przedstawionej w opracowaniu koncepcji (pomysły, argumenty, podsumowanie)
 • merytoryczny poziom opracowania (źródła informacji)
 • wkład własny w opracowaniu (przemyślenia, pomysły, nowe zastosowania)
 • estetyka wykonania pracy i sposób prezentacji danych.

 

Komisja wyłoni pięć drużyn, które zgłosiły najciekawsze prace.

Ogłoszenie wyników nastąpi 30 listopada 2022 roku.

Każdy z laureatów konkursu zostanie nagrodzony stypendium w wysokości 3 000 zł.

 

Honorowy patronat nad konkursem objęli:

Materiały do pobrania

Pobierz / Regulamin Konkursu

Pobierz / Zadania konkursowe

Pobierz / Szablon prezentacji Power Point

 

Skany podpisanych oświadczeń, które należy załączyć w formularzu zgłoszeniowym:

 

Pobierz / Załącznik nr 2 Oświadczenie Opiekuna Ustawowego/ Rodzica ( w przypadku udziału w Konkursie osób niepełnoletnich)

Pobierz / Załącznik nr 3 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika –    osoby niepełnoletnie

Pobierz / Załącznik nr 3a Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika –     osoby pełnoletnie

Pobierz / Załącznik nr 4 Zgoda na wykorzystanie wizerunku Uczestnika – osoby niepełnoletnie

Pobierz / Załącznik nr 4a Zgoda na wykorzystanie wizerunku Uczestnika – osoby pełnoletnie

Pobierz / Załącznik nr 5 Oświadczenie o  przysługiwaniu praw autorskich

Pobierz / Załącznik nr 6 Oświadczenie nieodpłatnym przeniesieniu majątkowych    praw autorskich na Organizatora Konkursu

Pobierz / Załącznik nr 7 Oświadczenie Opiekuna Drużyny

Poprzednie edycje

Pierwsza, pilotażowa edycja konkursu odbyła się w 2019 roku.

 

Konkurs składał się z dwóch etapów. W pierwszym dwuosobowe zespoły uczniów, we współpracy z nauczycielami, opracowywały koncepcję swojej wizji energetyki przyszłości. W drugim, finałowym etapie sześć najlepszych zespołów zaprezentowało przygotowane rozwiązania. Podczas finału zorganizowanego w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej konkursowe jury, składające się z ekspertów Enei i Politechniki Poznańskiej, wyróżniło trzy zwycięskie zespoły uczniów z Chodzieży, Połańca i Szczecina.

 

Do finału dostało się sześć dwuosobowych drużyn z pięciu szkół patronackich – z Bydgoszczy, Chodzieży, Połańca, Poznania i Szczecina.

 

Uczestnicy Konkursu:

 • Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży:
  „Współpraca fotowoltaicznych źródeł energii elektrycznej z siecią niskiego napięcia”
  (laureaci stypendium)
 • Zespół Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu:
  „Ekologiczne miasto przyszłości”
  (laureaci stypendium)
 • Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Szczecinie:
  „Wizja energetyki przyszłości”
  (laureaci stypendium)
 • Zespół Szkół Elektrycznych w Bydgoszczy:
  „Elektromobilność w smart city”
 • Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży:
  „Czy sieć smart grid na pewno jest bezpieczna”
 • Technikum Energetyczne im. Henryka Zygalskiego w Poznaniu:
  „Energetyka odnawialna. Czy to ma sens?”.

 

Konkurs „Moc na start. Konkurs o stypendium Enea S.A.” został objęty honorowym patronatem m.in. Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Urzędu Regulacji Energetyki.

II edycja Konkursu „Moc na start. Konkurs o stypendium Enea S.A.

 

W 2020 roku z uwagi na sytuację epidemiczną, Konkurs odbył się w całości w formie zdalnej. Jury, w skład którego weszli pracownicy Grupy Enea w pierwszym etapie dokonało oceny 37 prac. Uczniowie przygotowali koncepcje dotyczące elektromobliności, sztucznej inteligencji oraz tego, jak będą wyglądać nowoczesne, zeroemisyjne domy.

 

Do drugiego etapu zakwalifikowało się 17 uczniów, którzy przygotowali prezentacje dotyczące wcześniej przesłanych koncepcji oraz odpowiadali na pytanie dodatkowe. Do najpopularniejszych tematów prac konkursowych należały te dotyczące samochodu, którym będziemy poruszać się po ulicach miast za 10 lat oraz urządzenia, które będzie za 10 lat wspierało nas w domowych pracach.

 

Stypendia w wysokości 3 tysięcy złotych, na zakup pomocy dydaktycznych, w  tym sprzętów i programów do nauki zdalnej, trafiły do 10 laureatów.

 

Konkurs „Moc na start. Konkurs o stypendium Enea S.A.” został objęty patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Aktywów Państwowych, Ministerstwa Klimatu oraz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

III edycja Konkursu „Moc na start. Konkurs o stypendium Enea S.A.”

 

W 2021 roku z uwagi na sytuację epidemiczną, Konkurs odbył się po raz kolejny w całości w formie zdalnej.

 

Tematy konkursowe opierały się na analizie case study, a uczniowie rozważali wdrożenie ekologicznych i ekonomicznych rozwiązań w zakresie transportu miejskiego oraz domu mieszkalnego. 

 

Jury, w skład którego weszli eksperci z zakresu innowacji i transformacji klimatycznej Grupy Enea dokonali oceny 34 prac konkursowych.


Do drugiego etapu zakwalifikowano 15 prac konkursowych. Uczniowie prezentowali koncepcje w formie prezentacji oraz wizualizowali zadanie w formie graficznej. Najlepsze prace na temat energooszczędności, ekologii i ochrony środowiska przygotowali uczniowie naszych szkół patronackich z Połańca, Chodzieży, Szczecina i Piły.

 

Stypendia w wysokości 3 tysięcy złotych, na zakup pomocy dydaktycznych, w  tym sprzętów i programów do nauki zdalnej, trafiły do 10 laureatów z Konkurs „Moc na start. Konkurs o stypendium Enea S.A.” został objęty patronatem honorowym Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Aktywów Państwowych, Ministerstwa Klimatu oraz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Kontakt

ENEA S.A.

Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi GK

Biuro Promocji Pracodawcy

Ul. Pastelowa 8

60 – 198 Poznań