Szukaj

Instalacja Odsiarczania Spalin

INSTALACJE ODSIARCZANIA SPALIN - IOS

Elektrownia Kozienice posiada cztery instalacje odsiarczania spalin, które zapewniają skuteczne odsiarczenie wszystkich spalin powstających podczas pracy Elektrowni:

● IOS I dla bloku nr 9 (500 MW) - przekazana do eksploatacji w 2001 roku,

● IOS II dla bloków nr 1 - 8 (800 MW mocy ekwiwalentnej) - przekazana do eksploatacji w 2007 roku,

● IOS III dla bloku nr 10 (500 MW) - przekazana do eksploatacji w 2010 roku,

● IOS IV dla bloków nr 1 - 8 (800 MW mocy ekwiwalentnej) - przekazana do eksploatacji w 2015 roku.

Pracują one w oparciu o metodę mokrą wapienną. Oprócz SO2
w absorberze usuwane są dodatkowo takie zanieczyszczenia, jak chlorowodór HCl, fluorowodór HF, rtęć Hg oraz popiół.

W wyniku pracy instalacji powstaje gips syntetyczny. Produkt ten jest powszechnym komponentem wielu materiałów budowlanych. Elektrownia dąży do maksymalizacji sprzedaży gipsu firmom, specjalizującym się w jego przetwarzaniu. Takie podejście, oprócz komercyjnej wartości, ma wpływ na zmniejszenie ilości gipsu, który jako odpad trafiłby na składowisko.

INSTALACJE KATALITYCZNEGO ODAZOTOWANIA SPALIN - SCR

W celu ograniczenia emisji do atmosfery tlenków azotu, zgodnie z obowiązującymi standardami, Elektrownia Kozienice od roku 2013 prowadzi sukcesywną zabudowę instalacji katalitycznego odazotowania spalin - SCR. Metoda ta polega na redukcji tlenków azotu do azotu atmosferycznego
z wykorzystaniem substancji zawierającej amoniak. Reakcja zachodzi na powierzchni katalizatora.
W roku 2013 zakończono budowę SCR dla bloku 6, w 2014 roku – dla bloku 7. W roku 2015 wyposażono w SCR bloki 1 i 2. Ostatnia taka instalacja dla Elektrowni Kozienice powstanie w roku 2018.

 

ELEKTROFILTRY - EF

 

Właściwy stopień odpylania spalin jest utrzymywany dzięki prawidłowej eksploatacji oraz sukcesywnej wymianie elektrofiltrów. Wysokosprawne elektrofiltry współpracując z instalacjami odsiarczania spalin zapewniają wysoką skuteczność odpylania n (odpylanie dwustopniowe).

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.