Szukaj

Dane kontaktowe

Enea Trading Sp. z o.o.

Świerże Górne,

gmina Kozienice, 26-900 Kozienice 1

email: etr.biuro@enea.pl

 

* Inspektor Danych Osobowych Enea Trading sp.z  o.o. 

    Jarosław Wojtycki

    email: etr.iod@enea.pl

Oddział Poznań:                                              Oddział Warszawa 

ul. Strzeszyńska 58, bud J                             al. Jana Pawła II 12  

60-479 Poznań                                                  00-124 Warszawa 

                      

 

Oddział Białystok:                                          Oddział Połaniec 

ul. Gen. Andersa 15                                         Zawada 26

15-124 Białystok                                              28-230 Połaniec

    Poznań
Białystok
Kozienice
Połaniec
Warszawa

Dane KRS

Enea Trading sp. z o.o. z siedzibą w Świerżach Górnych, Świerże Górne, gm. Kozienice, 26-900 Kozienice 1, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000371086, NIP: 8121905885, REGON: 142645310, Kapitał zakładowy: 100.000.000,00 zł

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.