Szukaj

Obowiązek informacyjny

Klauzula informacyjna dla Klientów Enea Logistyka sp. z o.o.

[dane administratora danych] Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Enea Logistyka sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań (dalej: Administrator). Dane kontaktowe: Inspektor Ochrony Danych – e-mail: elog.iod@enea.pl, telefon: 61 / 884 56 67.

Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia i wykonania Umowy.
1. [cele i podstawy przetwarzania danych] Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w następujących celach:

a) w celu wykonania Umowy lub podjęcia działań przed zawarciem Umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO);

b) w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Sprzedawcy w związku z realizacją Umowy, w szczególności obowiązków w zakresie prowadzenia rachunkowości i dokonania rozliczeń podatkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

c) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy Klientem a Sprzedawcą (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

2. [odbiorcy danych] Sprzedawca może ujawnić dane osobowe Klienta podmiotom świadczącym na rzecz Sprzedawcy usługi prawne. Sprzedawca w związku z wykonywaniem Umowy ujawnia dane osobowe Operatorowi Sieci Dystrybucyjnej.

Sprzedawca może również powierzyć przetwarzanie danych osobowych Klienta:
· podmiotom Grupy Kapitałowej Enea,
· dostawcom usług lub produktów, działającym na rzecz Sprzedawcy, w szczególności podmiotom świadczącym

Sprzedawcy usługi IT, księgowe, serwisowe, agencyjne, pocztowe, kurierskie, , drukarskie.

Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Sprzedawca wymaga od takich dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych Klienta przetwarzanych przez nich w imieniu Sprzedawcy.

3. [okres przechowywania danych] Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania Umowy, po czym dane będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i czynów karalnych lub przez okres wymagany przepisami prawa, np. przepisami podatkowymi.

Po zakończeniu obowiązywania Umowy z Klientem jego dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Sprzedawcy i będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody przez Klienta. Sprzedawca pozostawi jednak imię, nazwisko oraz numer PESEL Klienta – wyłącznie dla uniknięcia ponownegowykorzystania danych osoby w celach objętych sprzeciwem lub objętych cofniętą zgodą.

4. [prawa Klienta] Klient ma prawo:
a) dostępu do treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO,
b) ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
c) ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO,
d) ograniczenia ich przetwarzania – w granicach art. 18 RODO,
e) przenoszenia danych – w granicach art. 20 RODO.

5. Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłane Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: elog.iod@enea.pl. Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi, że Sprzedawca przetwarza jego dane osobowe z naruszeniem przepisów RODO.

 

Klauzula informacyjna dla uczestników akcji marketingowych, konkursów itp. Enea Logistyka sp. z o.o.

[dane administratora danych] Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Enea Logistyka sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań (dalej: Administrator).

Dane kontaktowe:
Inspektor Ochrony Danych – e-mail: elog.iod@enea.pl, telefon: 61 / 884 56 67.
Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia i wykonania Umowy.

1. [cele i podstawy przetwarzania danych] Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w następujących celach:

a) w celu wykonania Umowy lub podjęcia działań przed zawarciem Umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO);

b) w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Sprzedawcy w związku z realizacją Umowy, w szczególności obowiązków w zakresie prowadzenia rachunkowości i dokonania rozliczeń podatkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
c) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy Klientem a Sprzedawcą (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

d) w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Sprzedawcy w trakcie obowiązywania Umowy z Klientem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

e) badań poziomu satysfakcji Klienta ze świadczonych przez Sprzedawcę usług i jego produktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);


f) zapraszania Klienta do wzięcia udziału w konkursach organizowanych przez Sprzedawcę (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

g) za zgodą wyrażoną przez Klienta, jego dane osobowe mogą być przetwarzane w celach każdorazowo wskazanych w klauzuli zgody, np. w celu przesyłania oferty handlowej lub kontaktów telefonicznych, przez Sprzedawcę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w
powyższych celach nie jest wymagane w celu zawarcia i wykonania Umowy.

2. [odbiorcy danych] Sprzedawca może ujawnić dane osobowe Klienta podmiotom świadczącym na rzecz Sprzedawcy usługi prawne. Sprzedawca w związku z wykonywaniem Umowy ujawnia dane osobowe Operatorowi Sieci Dystrybucyjnej.

Sprzedawca może również powierzyć przetwarzanie danych osobowych Klienta:
· podmiotom Grupy Kapitałowej Enea,
· dostawcom usług lub produktów, działającym na rzecz Sprzedawcy, w szczególności podmiotom świadczącym

Sprzedawcy usługi IT, księgowe, serwisowe, agencyjne, pocztowe, kurierskie, , drukarskie. Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Sprzedawca wymaga od takich dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych Klienta przetwarzanych przez nich w imieniu Sprzedawcy.

3. [okres przechowywania danych] Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania Umowy, po czym dane będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i czynów karalnych lub przez okres wymagany przepisami prawa, np. przepisami podatkowymi.

W trakcie obowiązywania Umowy z Klientem jego dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Sprzedawcy, badań poziomu satysfakcji Klienta ze świadczonych przez Sprzedawcę usług i jego produktów oraz zapraszania do wzięcia udziału w konkursach organizowanych przez
Sprzedawcę i będą przechowywane do czasu wniesienia przez Klienta ewentualnego sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby realizacji takich celów. Z kolei po zakończeniu obowiązywania Umowy z Klientem jego dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Sprzedawcy i będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody przez Klienta. Sprzedawca pozostawi jednak imię, nazwisko oraz numer PESEL Klienta – wyłącznie dla uniknięcia ponownego wykorzystania danych osoby w celach objętych sprzeciwem lub objętych cofniętą zgodą.

4. [prawa Klienta] Klient ma prawo:
a) dostępu do treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO,
b) ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
c) ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO,
d) ograniczenia ich przetwarzania – w granicach art. 18 RODO,
e) przenoszenia danych – w granicach art. 20 RODO.
f) w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług

Sprzedawcy w trakcie obowiązywania Umowy z Klientem, badań poziomu satysfakcji Klienta ze świadczonych przez Sprzedawcę usług i jego produktów oraz zapraszania do wzięcia udziału w konkursach organizowanych przez Sprzedawcę – Klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego
danych osobowych na potrzeby realizacji takiego celu.

5. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody (np. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Sprzedawcy po zakończeniu obowiązywania Umowy z Klientem) – Klient ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

6. Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłane Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: elog.iod@enea.pl. Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi, że Sprzedawca przetwarza jego dane osobowe z naruszeniem przepisów RODO.

 

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.