Szukaj

Informacje o Spółce

Enea Nowa Energia sp. z o.o. działa w ramach Grupy Kapitałowej Enea.

Właścicielem 100% udziałów Spółki Enea Nowa Energia sp. z o.o. jest Enea S.A. (spółka wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Enea),
Enea Nowa Energia sp. z o.o. została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 07 listopada 2019 r.

Skład Zarządu:

Arkadiusz Arusztowicz - Prezes Zarządu (od dnia 01.05.2024 r.)

Prezes Arkadiusz Arusztowicz

Arkadiusz Arusztowicz posiada kilkunastoletnie doświadczenie w branży OZE. Pracował dla największych przedsiębiorstw państwowych i zagranicznych sektora energetycznego, m.in.: PGE Energia Odnawialna, Tundra Advisory, a ostatnio dla Enea SA. Realizował wiele znaczących projektów, w tym m.in. projekt budowy farmy wiatrowej Stegna / Nowy Dwór, Elektrowni Wodnej Oława, czy farm fotowoltaicznych Kałuszyn I, Rejowiec Fabryczny.

Dzięki udanym realizacjom inwestycyjnym, przyczynił się do znacznego postępu w procesie zielonej transformacji krajowego sektora elektroenergetycznego.

Izabela Antczak – Bogajczyk – Przewodnicząca Rady Nadzorczej (powołana w dniu 29.03.2024 r.)

Agnieszka Włodarczyk – Członek Rady Nadzorczej (powołana w dniu 29.03.2024 r.)

Radosław Galicki – Członek Rady Nadzorczej (powołany w dniu 01.04.2024 r.)

Joanna Kurowska-Pysz – Członek Rady Nadzorczej (powołana w dniu 04.04.2024 r.)

Siedziba Spółki: ul. Kaszubska 2, 26-603 Radom
Zarejestrowana: w Sądzie Rejonowym Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000812626
NIP: 7792510877
REGON: 384813168
Kapitał zakładowy: 171 148 100 PLN

Inspektor Ochrony Danych Enea Nowa Energia sp. z o.o. 

Małgorzata Blum
dane kontaktowe: ene.iod@enea.pl

Zastępca Inspektora Ochrony Danych Enea Nowa Energia sp. z o.o. 

Karolina Czarnecka
dane kontaktowe: ene.iod@enea.pl

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.