Szukaj

Informacje o Spółce

Enea Nowa Energia sp. z o.o. działa w ramach Grupy Kapitałowej Enea.

Właścicielem 100% udziałów Spółki Enea Nowa Energia sp. z o.o. jest Enea S.A. (spółka wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Enea),
Enea Nowa Energia sp. z o.o. została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 07 listopada 2019 r.

Skład Zarządu:

Wojciech Gąsowski - Wiceprezes ds. Rozwoju, p.o. Prezesa Zarządu

Wojciech Gąsowski jest absolwentem Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył również studia podyplomowe - International Master of Business Administration w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej oraz podyplomowe studia z Zarządzania w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach menadżerskich, zdobyte m.in. w Grupie Kapitałowej Orlen, PGNiG oraz w Grupie Kapitałowej PKP. Główne zainteresowania Wojciecha Gąsowskiego to przede wszystkim tematy związane z transformacją energetyczną.

 

 

Stefan Traczyk- Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych

 

 

Dr inż. Stefan Traczyk urodził się 12 kwietnia 1966 r. w Garwolinie na Mazowszu. Jest żonaty i ma dwóch synów, a swe życie osobiste związał z Celestynowem gdzie czternaście lat był leśniczym, a w latach 2006 – 2014 (dwie kadencje) pełnił funkcję Wójta Gminy. W swej karierze zarządczej w latach 2016 – 2021 sprawował urząd Nadleśniczego Nadleśnictwa Jabłonna, a w latach 2017 – 2020 także funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Obecnie, od 2016 r., jest on członkiem Państwowej Rady Ochrony Przyrody, gdzie aktywnie działa w kilku komisjach. Od 2018 r. sprawuje także mandat radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Doktor Stefan Traczyk swe wykształcenie ukierunkował w zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska oraz zarządzania, a Studia Doktoranckie ukończył na Wydziale Leśnym SGGW w Warszawie, gdzie napisał rozprawę doktorską. Tematem obronionej w 2018 r. rozprawy były „Uwarunkowania użytkowania w lasach prywatnych na przykładzie powiatu radomskiego”. W swej karierze naukowej ukończył on wiele kursów i fakultetów na studiach podyplomowych na takich uczelniach jak: SGH w Warszawie (Warsztaty Menedżerskie), UW (Wydział Prawa i Administracji) (Akademia Liderów Samorządowych), ALK w Warszawie (Zarządzanie w administracji publicznej) oraz WSKSiM w Toruniu (Polityka Ochrony Środowiska – ekologia i zarządzanie). Ukończył on także Szkołę Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego (edycja XVIII) i Seminarium Kierownicze Controllingu w Centrum Edukacji Gospodarczej INFOR oraz Szkolenie Kadry Kierowniczej zorganizowane na terenie Niemiec przez Carl Duisberg Gesellschaft e.V.

Prezes Stefan Traczyk w swej działalności społecznej i rozwoju osobistego, interesuje się samorządem lokalnym, środowiskiem naturalnym, fotografiką i kulturą krajów niemieckojęzycznych. Od 2006 roku jest Biegłym Sądowym z zakresu leśnictwa, jest również przewodniczącym Rady Instytutu Debat o Środowisku, prezesem Stowarzyszenia Celestynowska Inicjatywa Samorządowa oraz Stowarzyszenia Leśników i Właścicieli Lasów, łowczym Wojskowego koła Łowieckiego Nr 194 „Bażant”, a także członkiem Rady Patronackiej przy Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi.

Siedziba Spółki: ul. Kaszubska 2, 26-603 Radom
Zarejestrowana: w Sądzie Rejonowym Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000812626
NIP: 7792510877
REGON: 384813168
Kapitał zakładowy: 52.648.100,00 zł

Inspektor Ochrony Danych Enea Nowa Energia sp. z o.o. 

Małgorzata Blum
dane kontaktowe: ene.iod@enea.pl

Zastępca Inspektora Ochrony Danych Enea Nowa Energia sp. z o.o. 

Karolina Czarnecka
dane kontaktowe: ene.iod@enea.pl

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.