Szukaj

Informacje o Spółce

Enea Nowa Energia sp. z o.o. działa w ramach Grupy Kapitałowej Enea.

Właścicielem 100% udziałów Spółki Enea Nowa Energia sp. z o.o. jest Enea S.A. (spółka wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Enea),
Enea Nowa Energia sp. z o.o. została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 07 listopada 2019 r.

Skład Zarządu:

Krzysztof Czaban - Prezes Zarządu

Krzysztof Czaban jest absolwentem Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku. Ukończył również studia Executive Master of Business Administration na Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie.

W latach 2007–2017 współpracował z olsztyńskim oddziałem Telewizji Polskiej, zaś w latach 2010–2020 z redakcjami radomskich mediów.

Jest współtwórcą spółki medialnej CBJB, w której – jako wiceprezes zarządu - zasiadał w latach 2013 – 2020. W latach 2011 - 2015 zasiadał w zarządzie stowarzyszenia RKT Return Radom.

W latach 2015 – 2020 był wykładowcą akademickim na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu. Był także wykładowcą Akademii Konsultacji Publicznych przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.  

W 2020 r. został doradcą zarządu Enea Wytwarzanie ds. odnawialnych źródeł energii. Był koordynatorem działań związanych z OZE oraz odpowiadał za wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa OZE z Enea Wytwarzanie do nowo powstałej spółki Enea Nowa Energia.

W czerwcu 2020 r. został powołany na stanowisko Członka Zarządu ds. Operacyjnych spółki Enea Nowa Energia.

W maju 2021 r. został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Enea Nowa Energia.

 

Stefan Traczyk- Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych

Dr inż. Stefan Traczyk urodził się 12 kwietnia 1966 r. w Garwolinie na Mazowszu. Jest żonaty i ma dwóch synów, a swe życie osobiste związał z Celestynowem gdzie czternaście lat był leśniczym, a w latach 2006 – 2014 (dwie kadencje) pełnił funkcję Wójta Gminy. W swej karierze zarządczej w latach 2016 – 2021 sprawował urząd Nadleśniczego Nadleśnictwa Jabłonna, a w latach 2017 – 2020 także funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Obecnie, od 2016 r., jest on członkiem Państwowej Rady Ochrony Przyrody, gdzie aktywnie działa w kilku komisjach. Od 2018 r. sprawuje także mandat radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Doktor Stefan Traczyk swe wykształcenie ukierunkował w zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska oraz zarządzania, a Studia Doktoranckie ukończył na Wydziale Leśnym SGGW w Warszawie, gdzie napisał rozprawę doktorską. Tematem obronionej w 2018 r. rozprawy były „Uwarunkowania użytkowania w lasach prywatnych na przykładzie powiatu radomskiego”. W swej karierze naukowej ukończył on wiele kursów i fakultetów na studiach podyplomowych na takich uczelniach jak: SGH w Warszawie (Warsztaty Menedżerskie), UW (Wydział Prawa i Administracji) (Akademia Liderów Samorządowych), ALK w Warszawie (Zarządzanie w administracji publicznej) oraz WSKSiM w Toruniu (Polityka Ochrony Środowiska – ekologia i zarządzanie). Ukończył on także Szkołę Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego (edycja XVIII) i Seminarium Kierownicze Controllingu w Centrum Edukacji Gospodarczej INFOR oraz Szkolenie Kadry Kierowniczej zorganizowane na terenie Niemiec przez Carl Duisberg Gesellschaft e.V.

Prezes Stefan Traczyk w swej działalności społecznej i rozwoju osobistego, interesuje się samorządem lokalnym, środowiskiem naturalnym, fotografiką i kulturą krajów niemieckojęzycznych. Od 2006 roku jest Biegłym Sądowym z zakresu leśnictwa, jest również przewodniczącym Rady Instytutu Debat o Środowisku, prezesem Stowarzyszenia Celestynowska Inicjatywa Samorządowa oraz Stowarzyszenia Leśników i Właścicieli Lasów, łowczym Wojskowego koła Łowieckiego Nr 194 „Bażant”, a także członkiem Rady Patronackiej przy Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi.

Siedziba Spółki: ul. Kaszubska 2, 26-603 Radom
Zarejestrowana: w Sądzie Rejonowym Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000812626
NIP: 7792510877
REGON: 384813168
Kapitał zakładowy: 52.648.100,00 zł

Inspektor Ochrony Danych Enea Nowa Energia sp. z o.o. 
Małgorzata Blum
dane kontaktowe: ene.iod@enea.pl

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.