Szukaj

Obowiązek informacyjny

Obowiązek informacyjny dla osób prowadzących korespondencję z ENEA Ciepło sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Enea Ciepło spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku, adres: ul. Warszawska 27; 15-062 Białystok. We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych ENEA Ciepło Sp. z o.o. mailowo: eco.iod@enea.pl.

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu wymiany korespondencji dotyczącej relacji biznesowej, udzielenia odpowiedzi na pytania, zgłoszenia, w tym za pomocą poczty elektronicznej i/lub drogą telefoniczną. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - wyrażonej zgody i art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interes, którym jest obsługa zgłoszonej awarii, obsługi zgłoszonego wniosku. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Może Pan/Pani w każdym momencie cofnąć zgodę na komunikację elektroniczną lub telefoniczną, a cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego wcześniej. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia korespondencji, a po jej ustaniu do 2 lat od ostatniego kontaktu, w celu zapewnienia sprawnej komunikacji.

Ma Pan/Pani prawo żądania:

  1. dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO,
  2. sprostowania swoich danych – w granicach art. 16 RODO,
  3. usunięcia swoich danych - w granicach art. 17 RODO,
  4. ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,
  5. przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,
  6. wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w granicach art. 21. 

Realizacja powyższych praw może odbywać się poprzez przesłanie swoich żądań na adres e-mail Inspektora Ochrony Danych (eco.iod@enea.pl). Jednocześnie informujemy, że przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani narusza przepisy.

Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Administrator może powierzyć przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych podmiotom Grupy ENEA, dostawcom usług lub produktów działającym w na jego rzecz, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi IT, kurierskie, serwisowe, agencyjne, niszczenia dokumentów. Zgodnie z zawartymi z tymi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od takich podmiotów, zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez te podmioty w imieniu Administratora. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do krajów poza Europejski Obszar Gospodarczy. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji.

Obowiązek informacyjny dla Klientów ENEA Ciepło sp. z o. o

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Enea Ciepło spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku, adres: ul. Warszawska 27; 15-062 Białystok.

We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych ENEA Ciepło Sp. z o.o. mailowo: eco.iod@enea.pl.

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji oraz rozliczenia usługi bądź umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi bądź umowy. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, np. podatkowego oraz przez czas obowiązywania umowy i windykacji, a następnie okres gwarancyjny dotyczący produktu/usługi.

Ma Pan/Pani prawo żądania:

1. dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO,

2. sprostowania swoich danych – w granicach art. 16 RODO,

3. usunięcia swoich danych - w granicach art. 17 RODO,

4. ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,

5. przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,

6. wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w granicach art. 21. 

Realizacja powyższych praw może odbywać się poprzez przesłanie swoich żądań na adres e-mail Inspektora Ochrony Danych (eco.iod@enea.pl). Jednocześnie informujemy, że przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani narusza przepisy.

Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Administrator może powierzyć przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych podmiotom Grupy ENEA, dostawcom usług lub produktów działającym w na jego rzecz, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi projektowe, budowlane, IT, księgowe, kurierskie, serwisowe, agencyjne, niszczenia dokumentów. Zgodnie z zawartymi z tymi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od takich podmiotów, zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez te podmioty w imieniu Administratora. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do krajów poza Europejski Obszar Gospodarczy. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji.

 

Obowiązek informacyjny dla Kontrahentów ENEA Ciepło sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Enea Ciepło spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku, adres: ul. Warszawska 27; 15-062 Białystok.

We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych ENEA Ciepło Sp. z o.o. mailowo: eco.iod@enea.pl.

Ma Pan/Pani prawo żądania:

1. dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO,

2. sprostowania swoich danych – w granicach art. 16 RODO,

3. usunięcia swoich danych - w granicach art. 17 RODO,

4. ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,

5. przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,

6. wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w granicach art. 21.

Realizacja powyższych praw może odbywać się poprzez przesłanie swoich żądań na adres e-mail Inspektora Ochrony Danych (eco.iod@enea.pl). Jednocześnie informujemy, że przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani narusza przepisy.

Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Administrator może powierzyć przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych podmiotom Grupy ENEA, dostawcom usług lub produktów działającym w na jego rzecz, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi projektowe, budowlane, IT, księgowe, kurierskie, serwisowe, agencyjne, niszczenia dokumentów. Zgodnie z zawartymi z tymi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od takich podmiotów, zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez te podmioty w imieniu Administratora. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do krajów poza Europejski Obszar Gospodarczy. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji.

Cel, podstawa i okres przetwarzania danych osobowych

1. Osoby od których Spółka nabywa produkty/usługi, dzierżawcy, strony umów sponsoringowych:

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji oraz rozliczenia usługi bądź umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi bądź umowy. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, np. podatkowego oraz przez czas obowiązywania umowy, a następnie okres gwarancyjny i okres niezbędny do dochodzenia roszczeń.

2. Projektanci, kierownicy budów, geodeci, archeolodzy:

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia spraw związanych realizacją procesu projektowania i budowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO i przechowywane przez okres prowadzenia spraw związanych z procesem projektowania i budowy lub przez okres istnienia obiektu wybudowanego, którego Administrator jest właścicielem.

3. Wykonawcy wykonujący prace na sieci cieplnych:

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia spraw związanych realizacją prowadzenia eksploatacji na sieci cieplnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO i przechowywane przez okres prowadzenia prac na sieci cieplnych przez Administratora lub przez okres istnienia obiektu, którego Administrator jest właścicielem.

Obowiązek informacyjny dla właścicieli obiektów, na których ENEA Ciepło sp. z o.o. przeprowadza prace związane z sieciami cieplnymi

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Enea Ciepło spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku, adres: ul. Warszawska 27; 15-062 Białystok.

We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych ENEA Ciepło Sp. z o.o. mailowo: eco.iod@enea.pl.

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania projektu budowy ciepłociągu, podłączenia obiektu do sieci cieplnej w celu dostaw energii cieplnej lub przebudowy/rozbiórki ciepłociągu, na podstawie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO). Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji umowy, po czym dane te będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i czynów karalnych. Administrator może przechowywać Pana/Pani dane osobowe przez dłuższy okres niż wskazany w poprzednim zdaniu wyłącznie, gdy wynika to z obowiązku nałożonego na Administratora przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Ma Pan/Pani prawo żądania:

1. dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO,

2. sprostowania swoich danych – w granicach art. 16 RODO,

3. usunięcia swoich danych - w granicach art. 17 RODO,

4. ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,

5. przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,

6. wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w granicach art. 21.

Realizacja powyższych praw może odbywać się poprzez przesłanie swoich żądań na adres e-mail Inspektora Ochrony Danych (eco.iod@enea.pl). Jednocześnie informujemy, że przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani narusza przepisy.

Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Administrator może powierzyć przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych podmiotom Grupy ENEA, dostawcom usług lub produktów działającym w na jego rzecz, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi projektowe, budowlane, IT, księgowe, kurierskie, serwisowe, agencyjne, niszczenia dokumentów. Zgodnie z zawartymi z tymi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od takich podmiotów, zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez te podmioty w imieniu Administratora. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do krajów poza Europejski Obszar Gospodarczy. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji.

 

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.