Szukaj

Informacje o Spółce

Enea Ciepło Serwis funkcjonuje w obrębie Grupy Kapitałowej Enea.

Spółka eksploatuje oraz rozbudowuje sieci cieplne i parowe miasta Białystok oraz prowadzi eksploatację źródeł ciepła w Białymstoku w postaci Ciepłowni „Zachód”
i wytwornic pary.  Ponadto eksploatuje Instalację podawania biomasy oraz Instalację Odsiarczania Spalin w Elektrociepłowni Białystok.

Właścicielem 100% udziałów Spółki Enea Ciepło Serwis jest Enea S.A. (spółka wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Enea),
Enea Ciepło Serwis powstała 9 czerwca 2015 roku w Białymstoku, na bazie wydzielonych pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Białymstoku.
22 czerwca 2015 roku dokonano wpisu do rejestru KRS naszego przedsiębiorstwa jako: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "Zachód" Spółka z o.o. W ramach projektu
pn. „Reorganizacja Segmentu Ciepło” 16 listopada 2017 roku dokonano zmiany nazwy spółki na: Enea Ciepło Serwis Spółka z o.o.

Organem reprezentującym spółkę jest Prezes Zarządu: Piotr Bruzgo.
Siedziba Spółki: ul. Starosielce 2/1, 15-670 Białystok
Zarejestrowana: w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000563926
NIP: 966-209-80-43
REGON:361824810
Kapitał zakładowy: 5.000,00 zł

 

 

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.