Szukaj

Wkład w społeczeństwo

Wkład w rozwój społeczności lokalnych

Nasz wkład w życie Polaków znacznie wykracza poza świadczone usługi. Jesteśmy dużym pracodawcą, znaczącym płatnikiem podatków i opłat do budżetu państwa i budżetów lokalnych oraz twórcą innowacji technologicznych. Za pośrednictwem Fundacji ENEA oraz programów wolontariatu pracowniczego podejmujemy inicjatywy odpowiadające na ważne problemy społeczne. Wspieramy finansowo polski sport i kulturę narodową.

 

GK ENEA posiada wielowymiarowy wkład w polską gospodarkę:

  • dostarcza energię elektryczną i cieplną oraz innowacyjne usługi klientom indywidualnym i biznesowym,
  • jest dużym pracodawcą,
  • generuje miejsca pracy w łańcuchu wartości,
  • jest znaczącym płatnikiem podatków w tym 6. największym płatnikiem CIT wśród podatkowych grup kapitałowych za 2021 r.,
  • wnosi istotny wkład do budżetów lokalnych w formie podatków i opłat,
  • rozbudowuje infrastrukturę regionalną i lokalną,
  • rozwija innowacje technologiczne,
  • wspiera kształcenie przyszłych kadr, zwłaszcza inżynierskich.

 

Nasz wkład w gospodarkę w 2022 r.:

  • 734 mln zł - płatności na rzecz instytucji publicznych (podatki)
  • 1 963 mln zł - Wynagrodzenia i świadczenia pracownicze

 

Informacje na temat wkładu Grupy w tworzenie innowacji można odnaleźć w naszym najnowszym Raporcie ESG.

Link do raportu

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.