Szukaj

Wkład w społeczeństwo

Wkład w rozwój społeczności lokalnych

Nasz wkład w życie Polaków znacznie wykracza poza świadczone usługi. Jesteśmy dużym pracodawcą, znaczącym płatnikiem podatków i opłat do budżetu państwa i budżetów lokalnych oraz twórcą innowacji technologicznych. Za pośrednictwem Fundacji ENEA oraz programów wolontariatu pracowniczego podejmujemy inicjatywy odpowiadające na ważne problemy społeczne. Wspieramy finansowo polski sport i kulturę narodową.

Nasz wkład w polską gospodarkę jest wielowymiarowy:

  • dostarczamy energię elektryczną i cieplną oraz innowacyjne usługi,
  • zatrudniamy Pracowników,
  • generujemy miejsca pracy w łańcuchu wartości,
  • odprowadzamy podatki i opłaty,
  • rozbudowujemy infrastrukturę regionalną i lokalną,
  • rozwijamy nowe technologie,
  • wspieramy kształcenie przyszłych kadr, zwłaszcza inżynierskich.

 

Nasz wkład w gospodarkę w 2021 r.

  • 986 mln zł zapłaconych podatków
  • 2,1 mld zł przeznaczone na wynagrodzenia i świadczenia pracownicze

 

Informacje na temat wkładu Grupy w tworzenie innowacji można odnaleźć w naszym najnowszym Raporcie ESG.

Link do raportu

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.