Szukaj

Wkład w społeczeństwo

Wkład w społeczeństwo

Nasze spółki wspierają rozwój regionów i społeczności lokalnych. Prowadzą inwestycje, które zwiększają bezpieczeństwo energetyczne Klientów i unowocześniają infrastrukturę miast, gmin i powiatów. Umożliwiamy przyłączanie instalacji OZE i rozwój klastrów energetycznych. Tworzymy miejsca pracy, odprowadzamy podatki, wnosimy opłaty do budżetów samorządowych i w ten sposób wpływamy na życie lokalnych społeczności. Przyłączamy nowych odbiorców do naszych elektrociepłowni, dzięki czemu poprawiamy mikroklimat, a tym samym warunki życia społeczności lokalnej.

Istotne znaczenie dla rozwoju regionalnego może mieć wspieranie przez Grupę Enea rozwoju odnawialnych źródeł energii. Gminy, na terenie których realizowane są takie inwestycje, uzyskują wpływy z podatków: od nieruchomości, od osób prawnych inwestujących w OZE oraz od osób fizycznych, np. rolników wydzierżawiających swoje nieruchomości pod elektrownie wiatrowe i uzyskujących z tego tytułu opodatkowane dochody. Co istotne, OZE zaliczają się do przemysłu nieuciążliwego, dlatego tereny przeznaczone na takie inwestycje nie tracą walorów użytkowych i turystycznych.

Bezpośrednia wartość ekonomiczna wygenerowana przez Grupę Enea

Bezpośrednia wartość ekonomiczna generowana przez Grupę Enea [dane w mln zł]20211)20221)2023
i. Wartość ekonomiczna wytworzona:   
Przychody ogółem2)21 74330 55548 886
ii. Wartość ekonomiczna podzielona:   
Koszty operacyjne3)16 92227 03638 539
Wynagrodzenia i świadczenia pracownicze4)2 1372 4963 093
Płatności na rzecz dostarczycieli kapitału (dywidendy i odsetki)5)177265402
Płatności na rzecz instytucji publicznych (podatki)6)9865753 918
Inwestycje społeczne (darowizny)7)5138)29
WARTOŚĆ ZATRZYMANA (różnica między i. a ii.)1 5161702 905

 

Link do raportu

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.