Szukaj

Enea Ciepło sp. z o.o.

    

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw z dnia 15 września 2022 r., Enea Ciepło sp. z o.o. informuje, że średnia cena wytwarzania ciepła w źródle ciepła Ciepłownia Zachód w oparciu o aktualną taryfę dla ciepła wynosi 162,59 zł/GJ netto, co obliguje nas do stosowania dla tego źródła ceny z rekompensatą w wysokości 140,58 zł/GJ netto. Cena ta przekłada się na następujące poszczególne ceny:

 

L.p.

Wyszczególnienie

Ceny z rekompensatą (netto)

1

cena za moc zamówioną (rok)

49 644,09

2

cena za moc zamówioną (miesiąc)

4 137,01

3

cena ciepła

87,76

4

cena nośnika ciepła

18,57

 

Z uwagi na fakt, iż miejski system ciepłowniczy oparty jest na 3 źródłach ciepła pracujących na wspólną sieć ceny za ciepło w wodzie dla odbiorców końcowych są uśredniane zgodnie z algorytmem zawartym w taryfie dla ciepła, stąd od 01 października 2022 będą stosowane następujące cenniki w wodzie:

 

   

Tabela dla klientów NIE OBJĘTYCH CENĄ Z REKOMPENSATĄ zgodnie z ustawą z 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022 poz. 1967).

     

 

cena  za zamówioną moc cieplną

cena  za zamówioną moc cieplną

cena  za ciepło

cena nośnika

 

zł/MW/rok

zł/MW/m-c

zł/GJ

zł/m3

brutto

122 236,63

10 186,39

43,75

11,59

VAT 5%

5 820,79

485,07

2,08

0,55

netto

116 415,84

9 701,32

41,67

11,04

     
     

Tabela dla klientów OBJĘTYCH CENĄ Z REKOMPENSATĄ zgodnie z ustawą z 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022 poz. 1967).

     

Nowe zasady ustalania cen nie dotyczą stawek przesyłowych (stała i zmienna opłata za przesył), które będą naliczane na dotychczasowych zasadach zgodnie z obowiązującą taryfą.

     

 

cena  za zamówioną moc cieplną

cena  za zamówioną moc cieplną

cena  za ciepło

cena nośnika

 

zł/MW/rok

zł/MW/m-c

zł/GJ

zł/m3

brutto

120 109,88

10 009,16

43,04

11,51

VAT 5%

5 719,52

476,63

2,05

0,55

netto

114 390,36

9 532,53

40,99

10,96

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.