Szukaj

Enea Ciepło sp. z o.o.

Zarząd Spółki Enea Ciepło Sp. z o.o. wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000121456 ("Spółka Przejmująca"), informuje o zamiarze podziału Spółki ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. z siedzibą w Świerżach Górnych wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000536267 („Spółka Dzielona”) polegającego na przeniesieniu części majątku Spółki Dzielonej na Spółkę Enea Ciepło sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku.

Podział nastąpi w trybie art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h. (podział przez wydzielenie) na warunkach określonych w Planie podziału przyjętym w dniu 26.06.2018 r. przez Zarządy Spółek Przejmującej i Dzielonej.

Zgodnie z art. 535 § 3 k.s.h. Plan podziału nie zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, lecz zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej oraz Spółki Dzielonej.

Plan podziału wraz z załącznikami udostępniony jest pod linkiem:

Plan Podziału uzgodniony przez Spółki ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. oraz Enea Ciepło Sp. z o.o. w dniu 26.06.2018 r.”

 

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.