Zmiany w umowie

Jak zmienić moje dane w umowie?

W przypadku zmiany danych dotyczących zawartej umowy, tj. zmiany nazwiska, czy zmiany nazwy ulicy prosimy o zaktualizowanie danych kontaktowych.

przygotuj pismo

wydrukuj i podpisz

dołącz potrzebne dokumenty

dostarcz pismo do nas

Jak możesz to zrobić?

 1. Przygotuj pismo - opisz krótko jakie dane uległy zmianie

  Pamiętaj o wpisaniu numeru kontrahenta oraz podaniu numeru telefonu kontaktowego

 2. Wydrukuj pismo i podpisz je

 3. Do pisma dołącz kopię dokumentu potwierdzającego zmianę, np.:

  • akt małżeństwa - potwierdzający zmianę nazwiska

  • dokument potwierdzający zmianę nazwy ulicy lub numeru budynku - wystawiany przez urząd, który dokonał tej zmiany

 4. Przekaż nam dokumenty w jeden wybrany sposób:

Jak zmienić adres korespondencyjny?

Jeżeli chcesz zmienić adres do korespondencji możesz zrobić to wybierając jedną z opcji:

 • Skontaktuj się z nami przez formularz kontaktowy - podaj dokładny adres pod którym korzystasz z naszych usług oraz adres, na który powinniśmy kierować korespondencję

 • Wyślij informację pocztą na adres korespondencyjny wskazany na fakturze

   Jak przejść na taryfę domową po zakończeniu budowy? 

   Po zakończeniu budowy powinieneś przejść na taryfę domową. 

    

   1. Przygotuj wypełnione dokumenty:

   2. Dokument możesz przekazać nam w wybrany przez siebie sposób:

   • wysyłając na adres korespondencyjny

    ul. Jana Czochralskiego 6, 61-248 Poznań

     

   • odwiedzając najbliższe Biuro Obsługi Klienta

   Jak przepisać licznik na siebie?

   Jeżeli kupiłeś nieruchomość, wynająłeś mieszkanie bądź otrzymałeś je w spadku możesz przepisać licznik na siebie. 

    

   Aby to zrobić:

    

   1. Przygotuj wypełnione dokumenty:

   • Oświadczenie Klienta przejmującego lokal/Obiekt o przyjęciu oferty zawarcia Umowy kompleksowej z ENEA S.A.

   • Oświadczeniem Klienta ENEA S.A. wydającego lokal/Obiekt o wydaniu lokalu/Obiektu i wypowiedzeniu dotychczasowej umowy. 

     

    Oświadczenia znajdują się w jednym dokumencie tutaj.

   • dołącz tytuł prawny do lokalu/Obiektu (np. akt notarialny, umowa: najmu, użyczenia, dzierżawy, przedwstępna).

    Nie jest on wymagany w sytuacji zaznaczenia na powyższym Oświadczeniu posiadania tytułu prawnego do lokalu/Obiektu

   2. Dokumenty możesz przekazać nam w wybrany przez siebie sposób:

   • wysyłając na adres korespondencyjny

    ul. Jana Czochralskiego 6, 61-248 Poznań

   • odwiedzając najbliższe Biuro Obsługi Klienta

   Jak zmienić taryfę z firmowej na domową?

   1. Aby zmienić taryfę z firmowej na domową

   1. Zapoznaj się z naszymi produktami

   2. Wypełnij Wniosek o zawarcie umowy kompleksowej. Zaznacz na nim punkt: „Zmiana warunków technicznych”

   3. Podpisz Wniosek

   2. Dokument możesz przekazać nam w wybrany przez siebie sposób:

   Czym jest licznik przedpłatowy i jak na niego przejść?

   Licznik przedpłatowy umożliwia wykupienie żądanej ilości energii i opłacenie jej z góry.

   W przedpłatowej sprzedaży energii elektrycznej odbiorca najpierw kupuje żądaną ilość energii, a następnie z niej korzysta. Odbiorca nie otrzymuje rachunków do zapłaty, a energię może kupować nawet kilka razy w miesiącu.

   Korzystanie z licznika przedpłatowego umożliwia sprawdzanie ile energii (kredytu) pozostało do wykorzystania. Jeśli limit zostanie wyczerpany - należy go odnowić przez zakupienie kolejnego kodu.

    

   Aktywuj usługę rozliczeń z pełną kontrolą zużycia energii

   Jak możesz to zrobić?

   1. Zaznacz punkt: „Zmiana warunków technicznych” oraz uzupełnij swoje dane.

   2. W dolnej części dokumentu znajdziesz sekcję: "Wypełnij w przypadku zmiany użytkownika/płatnika". W polu "Pozostałe parametry techniczne" zaznacz "Inne, wpisz jakie" i dopisz, że chcesz mieć zainstalowany licznik przedpłatowy w grupie taryfowej "A KONTO DZIEŃ I NOC" lub "A KONTO CIEPŁY DOM".

   3. Podpisz wniosek

   4. Dokument przekaż nam w wybrany pprzez siebie sposób:

    

   WAŻNE! Wraz z podpisaniem umowy wystawiane jest zlecenie techniczne na wymianę licznika. Dział techniczny w ciągu 14 dni powinien wymienić licznik na przedpłatowy. Po wymianie licznika na przedpłatowy należy skontaktować się z infolinią 611 111 111 w celu wystawienia pierwszego kodu i aktywowania usługi. Zobacz, jakie są możliwości doładowania licznika przedpłatowego.

    

   Jak przebiega proces doładowania licznika?

    

   1. Odbiorca kupując energię elektryczną w oparciu o taryfikator opłat otrzymuje kod z przypisaną ilością energii za jaką zapłacił

   2. Aby korzystać z zakupionej energii odbiorca wprowadza otrzymany kod poprzez klawiaturę do licznika

   3. Następnie na wyświetlaczu pojawia się ilość kWh zakupionej energii

   Jak zmniejszyć moc umowną?

   1. Jeśli moc umowna mieści się w poniższym przedziale dla danego zabezpieczenia, układ pomiarowy nie wymaga przystosowania do zmiany mocy. 

     

    Jeśli moc umowna jest niższa od dolnej granicy przedziału wskazanego dla istniejącego zabezpieczenia skontaktuj się ze swoim Operatorem. Ustal pisemnie czy ewentualna przebudowa układu pomiarowego leży po Twoje stronie lub administratora albo zarządcy budynku czy Operatora. Jednocześnie dowiedz się jakie są związane z tym koszty i czy wskazana przez Ciebie nowa wartość mocy umownej wymaga zmiany zabezpieczeń.

     

   2. Wykonaj zalecania Operatora. Pamiętaj, że przebudowę instalacji może wykonać tylko osoba z odpowiednimi uprawnieniami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

   1. Pobierz i wypełnij Wniosek o zawarcie umowy kompleksowej. Uzupełnij rubrykę dotyczącą zmiany warunków technicznych

    i podpisz wniosek.

     

    Pobierz i wypełnij Wniosek o przyłączenie instalacji odbiorczej do sieci . W polu wyboru „Inne”  wpisz „zmiana mocy umownej”

    i podaj numer uzgodnień otrzymanych od operatora, uzupełnij pozostałe informacje i podpisz wniosek 

   2. Dokument przekaż nam w jeden wybrany sposób:

   Jak zwiększyć moc umowną?

   1. Podpisz wniosek

   2. Przygotuj kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu

   3. Dokumenty  dostarcz do nas w jeden wybrany sposób:

   4. W ciągu 30 dni otrzymasz:

    • warunki przyłączenia

    • dwa egzemplarze umowy o przyłączenie

   5. Oba egzemplarze umowy o przyłączenie podpisz i odeślij na adres wskazanego Biura Obsługi Klienta

   6. Po otrzymaniu od Ciebie umów Operator Systemu Dystrybucyjnego odeśle do Ciebie jeden obustronnie podpisany egzemplarz umowy o przyłączenie

    

   Szczegółowe informacje dotyczące przyłączenia obiektu znajdziesz w swojej umowie o przyłączenie (np. termin realizacji, szacowany koszt przyłączenia).

    

   WAŻNE! Po zwiększeniu mocy, należy zaktualizować umowę kompleksową, bądź umowę sprzedaży energii elektrycznej. Zobacz Jak podpisać umowę po przyłaczeniu do sieci?

    

   Wyprowadzam się, jak mogę rozwiązać umowę?

   Opuszczając lokal lub przekazując go innej osobie powinieneś rozwiązać aktualną umowę. 

    

   Jak możesz to zrobić?

    

   1. Przygotuj wypełnione dokumenty:

   • Jeżeli znasz osobę przejmującą lokal: 

     

    Oświadczenie Klienta przejmującego lokal/Obiekt o przyjęciu oferty zawarcia Umowy kompleksowej z ENEA S.A.

     

    Oświadczeniem Klienta ENEA S.A. wydającego lokal/Obiekt o wydaniu lokalu/Obiektu i wypowiedzeniu dotychczasowej umowy

     

    Oświadczenia znajdują się w jednym dokumencie tutaj.

     

   • Jeżeli nie znasz osoby przejmującej lokal: 

     

    Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi kompleksowej.

     

    Na Oświadczeniu zaznacz, że mamy zdemontować licznik

     

    WAŻNE! Umowa zostanie rozwiązana w chwili podpisania umowy przez osobę przejmującą lokal lub po zdemontowaniu licznika.

     

   2. Dokumenty możesz przekazać nam w wybrany przez siebie sposób:

   • wysyłając na adres korespondencyjny

    ul. Jana Czochralskiego 6, 61-248 Poznań

     

   • odwiedzając najbliższe Biuro Obsługi Klienta

   Poznaj nasze produkty

   Pewna cena GAZ

   Jeśli do ogrzewania domu i wody lub gotowania wykorzystujesz gaz – dodaj go z gwarancją ceny do umowy na prąd!

   Zobacz więcej

   Oczyszczacze powietrza

   Popraw jakość powietrza w swoim domu. Usuń zanieczyszczenia z powietrza, którym oddychasz. 

   Zobacz więcej

   Informacja

   Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.