Zmiany w umowie

Jak zmienić moje dane w umowie?

W przypadku zmiany danych dotyczących zawartej umowy, tj. zmiany nazwiska, czy zmiany nazwy ulicy prosimy o zaktualizowanie danych kontaktowych.

przygotuj pismo

wydrukuj i podpisz

dołącz potrzebne dokumenty

dostarcz pismo do nas

1. Jak możesz to zrobić? 

 • Przygotuj pismo - opisz krótko jakie dane uległy zmianie

  Pamiętaj o wpisaniu numeru kontrahenta oraz podaniu numeru telefonu kontaktowego

 • Do pisma dołącz kopię dokumentu potwierdzającego zmianę, np.: akt małżeństwa - potwierdzający zmianę nazwiska, dokument potwierdzający zmianę nazwy ulicy lub numeru budynku - wystawiany przez urząd, który dokonał tej zmiany

2. Dokument możesz przekazać nam w wybrany przez siebie sposób:

Jak zmienić adres korespondencyjny?

Jeżeli chcesz zmienić adres do korespondencji możesz zrobić to wybierając jedną z opcji:

 • Skontaktuj się z nami przez formularz kontaktowy - podaj dokładny adres pod którym korzystasz z naszych usług oraz adres, na który powinniśmy kierować korespondencję

 • Wyślij informację pocztą na adres adres ul. Górecka 1, 60-201 Poznań

   Jak przejść na taryfę domową po zakończeniu budowy? 

   Po zakończeniu budowy powinieneś przejść na taryfę domową. 

    

   Elektronicznie (online)

   poprzez eFormularze

   Jeżeli zakończyłeś budowę możesz zmienić taryfę budowlana na taryfę domową.

    

   UWAGA! Teraz możesz skorzystać z eFormularza (online) i załatwić tę sprawę szybko i bez wychodzenia z domu.
    

   Wypełnienie wniosku zajmie Ci około 20 minut.
    

   Aby to zrobić:

   1. Przygotuj:  
    • IMZU – Informacja o możliwości zawarcia umowy: dokument potwierdzający, że Twoja instalacja elektryczna jest gotowa do podłączenia do sieci, który otrzymałeś od Enea Operator Sp. z o.                                                                                                                                                                                                                                               lub                                                                                                                                                                                          
    • PS-DO - jeżeli nie posiadasz jeszcze IMZU, możesz załączyć Zgłoszenie gotowości instalacji Klienta do przyłączenia instalacji odbiorczej do sieci (do pobrania TUTAJ ). Na tej podstawie Enea S.A. wystąpi o wydanie dla Ciebie IMZU.                                                                                                                                                           oraz
    • Potwierdzenie zakończenie budowy budynku mieszkalnego, np.: informację o zakończeniu budowy złożoną w Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Miasta.                                                                                                                                                                                             
   2. Przejdź na stronę z formularzami (TUTAJ), wybierz interesującą Cię sprawę, wypełnij i prześlij formularz.

   Sprawdź na co zwrócić uwagę, skorzystaj z Poradnika w formie eBooka.

   Uwaga! Dotyczy Klientów indywidualnych będących konsumentami, których obiekty przyłączone są do sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia Enea Operator Sp. z o.o., spełniających warunki kwalifikacji do grupy taryfowej G.

   Tradycyjnie

   (osobiście w BOK lub drogą pocztową)

   1. Przygotuj wypełnione dokumenty:

    

    

    

   • Do Oświadczenia należy dołączyć IMZU wydane przez OSD (Informacja o Możliwości Zawarcia Umowy). W przypadku braku IMZU należy przedstawić do wglądu lub dołączyć skan/zdjęcie dokumentu potwierdzającego zakończenie budowy budynku mieszkalnego, np.: informację o zakończeniu budowy złożoną w Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Miasta.

   • Na Oświadczeniu musi być zaznaczony punkt "w związku z zakończeniem budowy budynku mieszkalnego i poinformowaniem właściwego organu administracji o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego oraz zamiarze jego użytkowania". W przypadku złożenia sprzeciwu przez organ administracji do informacji o zakończeniu budowy należy poinformować Eneę o tym fakcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o sprzeciwie.

   2. Dokumenty możesz przekazać nam w wybrany przez siebie sposób:

    

    

   3. Oczekuj na potwierdzenie zawarcia umowy. Informację otrzymasz w formie e-mail lub pisemnie w zależności od dokonanego wyboru na formularzu umowy.

   • Pamiętaj, że wskazanie sposobu wysyłki potwierdzenia umowy na adres e-mail przyspiesza jej otrzymanie

   Jak przepisać licznik na siebie?

   Jeżeli kupiłeś nieruchomość, wynająłeś mieszkanie bądź otrzymałeś je w spadku możesz przepisać licznik na siebie. 

    

   Aby to zrobić:

    

   Elektronicznie (online)

   poprzez eFormularze

   Jeżeli kupiłeś nieruchomość, wynająłeś mieszkanie bądź otrzymałeś je w spadku możesz przepisać licznik na siebie.
    

   UWAGA! Teraz możesz skorzystać z eFormularza (online) i załatwić tę sprawę szybko i bez wychodzenia z domu.
    

   Wypełnienie wniosku zajmie Ci około 20 minut.
    

   Aby to zrobić:

   1. W sytuacji gdy kupiłeś/przyjąłeś lokal przygotuj:  
    • Protokół zdawczo/odbiorczy – wzór protokołu znajdziesz na (tutaj link)                                                                                                                                                                          To ważne, żeby Protokół zdawczo-odbiorczy zwierał wszystkie dane wskazane we wzorze. Wyjaśnienie znajdziesz tutaj.                                                                              
   2. W sytuacji, gdy przejąłeś lokal po sobie zmarłej przygotuj:
    • Akt zgonu lub zaświadczenie o zgonie z właściwego Urzędu/Instytucji                                                                                                                                                                                                           
   3. Przejdź na stronę z formularzami (TUTAJ), wybierz interesującą Cię sprawę, wypełnij i prześlij formularz.

   Sprawdź na co zwrócić uwagę, skorzystaj z Poradnika w formie eBooka.

   Uwaga! Dotyczy Klientów indywidualnych będących konsumentami, których obiekty przyłączone są do sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia Enea Operator Sp. z o.o., spełniających warunki kwalifikacji do grupy taryfowej G.

   Tradycyjnie

   (osobiście w BOK lub drogą pocztową)

   Jeżeli kupiłeś nieruchomość, wynająłeś mieszkanie bądź otrzymałeś je w spadku możesz przepisać licznik na siebie. 

    

   Aby to zrobić:

   1. Przygotuj wypełnione dokumenty:

   • Oświadczenie Klienta przejmującego lokal/Obiekt o przyjęciu oferty zawarcia Umowy kompleksowej z ENEA S.A.

   • Oświadczenie Klienta ENEA S.A. wydającego lokal/Obiekt o wydaniu lokalu/Obiektu i wypowiedzeniu dotychczasowej umowy. 

     

    Oświadczenia znajdują się w jednym dokumencie tutaj.

     

    (Sprawdź na co zwrócić uwagę wypełniając dokumenty)

   2. Dokumenty możesz przekazać nam w wybrany przez siebie sposób:

   • wysyłając na adres korespondencyjny

    ul. Górecka 1, 60-201 Poznań

   • przesyłając skan lub zdjęcie poprzez formularz Napisz do nas po zalogowaniu się do eBOK lub przy użyciu formularza kontaktowego czy czatu na stronie enea.pl

   • odwiedzając najbliższe Biuro Obsługi Klienta. Pamiętaj o rezerwacji wizyty!

   3. Oczekuj na potwierdzenie zawarcia umowy. Informację otrzymasz w formie e-mail lub pisemnie w zależności od dokonanego wyboru na formularzu umowy.

   • Pamiętaj, że wskazanie sposobu wysyłki potwierdzenia umowy na adres e-mail przyspiesza jej otrzymanie

   Uwaga! Jeżeli punkt poboru energii znajduje się poza obszarem Enei Operator pobierz i wypełnij Protokół zdawczo-odbiorczy (sprawdź na co zwrócić uwagę wypełniając dokument), a następnie przekaż do nas oryginał dokumentu. Oczekuj na przesłanie umowy wraz z instrukcją dalszego postępowania. 

   Jak zmienić taryfę z firmowej na domową?

   1. Aby zmienić taryfę z firmowej na domową

   1. Zapoznaj się z naszymi produktami

   2. Wypełnij Wniosek o zawarcie umowy kompleksowej

     

    (Sprawdź na co zwrócić uwagę wypełniając wniosek)

   3. Podpisz Wniosek

   2. Dokument możesz przekazać nam w wybrany przez siebie sposób:

   Czym jest licznik przedpłatowy i jak na niego przejść?

   Licznik przedpłatowy umożliwia wykupienie żądanej ilości energii i opłacenie jej z góry.

   W przedpłatowej sprzedaży energii elektrycznej odbiorca najpierw kupuje żądaną ilość energii, a następnie z niej korzysta. Odbiorca nie otrzymuje rachunków do zapłaty, a energię może kupować nawet kilka razy w miesiącu.

    

   Korzystanie z licznika przedpłatowego umożliwia sprawdzanie ile energii (kredytu) pozostało do wykorzystania. Jeśli limit zostanie wyczerpany - należy go odnowić przez zakupienie kolejnego kodu.

    

   1. Jak aktywować usługę rozliczeń z pełną kontrolą zużycia energii? 

   • Pobierz i wypełnij Wniosek o zawarcie umowy kompleksowej

    (Sprawdź na co zwrócić uwagę wypełniając wniosek) 

   • Zaznacz punkt: „Zmiana danych lub warunków umowy” oraz uzupełnij swoje dane.

   • W dolnej części dokumentu znajdziesz sekcję: "Wypełnij w przypadku zmiany użytkownika/płatnika". W polu "Pozostałe parametry techniczne" zaznacz "Inne, wpisz jakie" i dopisz, że chcesz mieć zainstalowany licznik przedpłatowy w grupie taryfowej "A KONTO DZIEŃ I NOC" lub "A KONTO CIEPŁY DOM".

   Jak przebiega proces doładowania licznika?

   1. Odbiorca kupując energię elektryczną w oparciu o taryfikator opłat otrzymuje kod z przypisaną ilością energii za jaką zapłacił

   2. Aby korzystać z zakupionej energii odbiorca wprowadza otrzymany kod poprzez klawiaturę do licznika

   3. Następnie na wyświetlaczu pojawia się ilość kWh zakupionej energii

   2. Dokument możesz przekazać nam w wybrany przez siebie sposób:

   Jak zmniejszyć moc umowną?

   1. Jeśli moc umowna mieści się w poniższym przedziale dla danego zabezpieczenia, układ pomiarowy nie wymaga przystosowania do zmiany mocy. 

     

    Jeśli moc umowna jest niższa od dolnej granicy przedziału wskazanego dla istniejącego zabezpieczenia skontaktuj się ze swoim Operatorem. Ustal pisemnie czy ewentualna przebudowa układu pomiarowego leży po Twoje stronie lub administratora albo zarządcy budynku czy Operatora. Jednocześnie dowiedz się jakie są związane z tym koszty i czy wskazana przez Ciebie nowa wartość mocy umownej wymaga zmiany zabezpieczeń.

     

   2. Wykonaj zalecania Operatora. Pamiętaj, że przebudowę instalacji może wykonać tylko osoba z odpowiednimi uprawnieniami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

   1. Pobierz i wypełnij Wniosek o zawarcie umowy kompleksowej. (Sprawdź na co zwrócić uwagę wypełniając wniosek) Uzupełnij rubrykę dotyczącą zmiany warunków technicznych i podpisz wniosek.

     

    Pobierz i wypełnij Wniosek o przyłączenie instalacji odbiorczej do sieci. (Sprawdź na co zwrócić uwagę wypełniając wniosek) W polu wyboru „Inne”  wpisz „zmiana mocy umownej”

    i podaj numer uzgodnień otrzymanych od operatora. Następnie uzupełnij pozostałe informacje i podpisz wniosek.

   2. Dokument przekaż nam w jeden wybrany sposób:

   Jak zwiększyć moc umowną?

   1. Podpisz wniosek

   2. Przygotuj kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu

   3. Dokumenty  dostarcz do nas w jeden wybrany sposób:

    • wysyłając na adres korespondencyjny wskazany na fakturze

   4. W ciągu 30 dni otrzymasz:

    • warunki przyłączenia

    • dwa egzemplarze umowy o przyłączenie

   5. Oba egzemplarze umowy o przyłączenie podpisz i odeślij na adres wskazanego Biura Obsługi Klienta

   6. Po otrzymaniu od Ciebie umów Operator Systemu Dystrybucyjnego odeśle do Ciebie jeden obustronnie podpisany egzemplarz umowy o przyłączenie

    

   Szczegółowe informacje dotyczące przyłączenia obiektu znajdziesz w swojej umowie o przyłączenie (np. termin realizacji, szacowany koszt przyłączenia).

    

   WAŻNE! Po zwiększeniu mocy, należy zaktualizować umowę kompleksową, bądź umowę sprzedaży energii elektrycznej. Zobacz Jak podpisać umowę po przyłaczeniu do sieci?

    

   Wyprowadzam się, jak mogę rozwiązać umowę?

   Opuszczając lokal lub przekazując go innej osobie powinieneś rozwiązać aktualną umowę. 

    

   Jak możesz to zrobić?

    

   1. Przygotuj wypełnione dokumenty:

   • Jeżeli znasz osobę przejmującą lokal: 

     

    Oświadczenie Klienta przejmującego lokal/Obiekt o przyjęciu oferty zawarcia Umowy kompleksowej z ENEA S.A.

     

    Oświadczenie Klienta ENEA S.A. wydającego lokal/Obiekt o wydaniu lokalu/Obiektu i wypowiedzeniu dotychczasowej umowy

     

    Oświadczenia znajdują się w jednym dokumencie tutaj.

     

    (Sprawdź na co zwrócić uwagę wypełniając dokumenty)

     

   • Jeżeli nie znasz osoby przejmującej lokal: 

     

    Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi kompleksowej.

     

    Na Oświadczeniu zaznacz, że mamy zdemontować licznik.

     

    (Sprawdź na co zwrócić uwagę wypełniając dokument)

     

     

   WAŻNE! Umowa zostanie rozwiązana w chwili podpisania umowy przez osobę przejmującą lokal lub po zdemontowaniu licznika.

   2. Dokumenty możesz przekazać nam w wybrany przez siebie sposób:

   • wysyłając na adres korespondencyjny

    ul. Górecka 1, 60-201 Poznań

     

   • przesyłając skan lub zdjęcie poprzez formularz Napisz do nas po zalogowaniu się do eBOK lub przy użyciu formularza kontaktowego czy czatu na stronie enea.pl

   • odwiedzając najbliższe Biuro Obsługi Klienta. Pamiętaj o rezerwacji wizyty!

   Snow
    

    

    

   Poznaj nasze produkty

   Enea Smart

   Odkryj zalety inteligentnych rozwiązań Enea Smart w połączeniu z energią elektryczną. Cena energii niższa od ceny z Taryfy Enei. Oferta zawiera dodatkową miesięczną opłatę handlową.

   Zobacz więcej

   ENERGIA+ Fachowiec 

   Pomoc fachowców z razie nagłej awarii. Cena energii niższa od ceny z Taryfy Enei. Oferta zawiera dodatkową miesięczną opłatę handlową.

   Zobacz więcej

   Informacja

   Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.