Paliwo gazowe

Jak zostać Klientem?

Mam gaz - chcę zmienić sprzedawcę

W Twoim imieniu przeprowadzimy procedurę zmiany sprzedawcy, która zostanie zatwierdzona przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. (PSG).

 

UWAGA! Sprawdź, czy dotychczasowa umowa na sprzedaż gazu jest na Twoje imię i nazwisko. Jest to warunek konieczny, aby kupić od nas gaz.

 

Wykonaj następujące czynności:

 

 1. Pobierz i wypełnij wniosek

 2. Przekaż dokumenty w wybrany przez siebie sposób

Po udzieleniu pełnomocnictwa my w Twoim imieniu:

 

 1. Wypowiadamy umowę paliwa gazowego z Twoim aktualnym sprzedawcą

 2. Zgłaszamy wniosek zmiany sprzedawcy do PSG Operatora Systemu Dystrybucyjnego

 3. Po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi od Operatora Systemu Dystrybucyjnego proces jest finalizowany

 4. Teraz już możesz czekać na pierwszą fakturę od Enei

Nie mam gazu - chcę podłączyć gaz

Zobacz jak wygląda proces zawarcia umowy z Eneą po przyłączeniu lokalu do Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. (PSG).

 

Wykonaj następujące czynności: 

 

 1. Przygotuj dokumenty: wypełnione i podpisane zgłoszenie gotowości instalacji gazowej do napełnienia paliwem gazowym oraz protokół odbioru instalacji gazowej i przeprowadzonej próby szczelności 

 2. Przygotuj dokument potwierdzający, że jesteś właścicielem lub najemcą lokalu

 3. Udaj się do najbliższego Biura Obsługi Klienta, podpisz umowę i udziel nam pełnomocnictwa

Następnie my w Twoim imieniu: 

 

 1. Zgłaszamy wniosek na rozpoczęcie dostaw do PSG Operatora Systemu Dystrybucyjnego

 2. Po weryfikacji zgłoszenia, pracownik PSG skontaktuje się z Tobą, aby zainstalować gazomierz i uruchomić dostawę gazu

 3. Czas montażu gazomierza uzależniony jest od lokalnego operatora PSG

Przypominamy, że zmiana sprzedawcy jest bezpłatna, a Enea nie nalicza żadnych opłat aktywacyjnych.

Jak długo trwa zmiana sprzedawcy?

Zmiana sprzedawcy uzależniona jest od okresu wypowiedzenia u Twojego obecnego Sprzedawcy.  Dla przykładu, przy 1-miesięcznym okresie wypowiedzenia, średni czas zmiany sprzedawcy wynosi około 40 dni, w przypadku zawarcia przez Ciebie umowy do 20 dnia miesiąca. 

Jak wybrać grupę taryfową przy nowym przyłączu w gospodarstwie domowym?

Wybór grupy taryfowej zależy od ilości urządzeń w mieszkaniu/domu oraz planowanej rocznej ilości pobierania paliwa gazowego. 

 

Dla przykładu, grupa taryfowa W-1.2 oznacza, że posiadasz jeden odbiornik gazu oraz dwa odczyty w ciągu roku, a grupa taryfowa W-3.6, że posiadasz trzy odbiorniki gazu oraz sześć odczytów w ciągu roku. 

 

Dodatkowo pamiętaj, że pierwsza cyfra określa też maksymalne zużycie gazu w ciągu roku:

 

W-1 zużycie nie przekracza 3 350 kWh

W-2 w granicach 3 350 a 13 350 kWh

W-3 w granicach 13 350 a 89 900 kWh

W-4 powyżej 88 900 kWh

Czy mogę podać stan gazomierza?

Nie, rozliczenia za paliwo gazowe prowadzone są na dwa sposoby:

 • Rozliczenia rzeczywiste na podstawie danych odczytowych udostępnianych przez Polską Spółkę Gazownictwa

 • Rozliczenia prognozowe na podstawie deklarowanej przez Klienta rocznej ilości umownej odebranego paliwa gazowego zawartej w Umowie o świadczenie usługi kompleksowej

Czy mogę zmienić deklarowaną roczną ilości umowną odebranego paliwa gazowego?

Tak, jednak wielkość zużycia musi być zgodna z grupą taryfową.

Jak wyliczane są faktury prognozowe?

Faktury prognozowe wystawiane są na podstawie deklarowanej przez Klienta rocznej ilości umownej odebranego paliwa gazowego zawartej w Umowie o świadczenie usługi kompleksowej.

 

Po zakończeniu okresu prognozy następuje odczyt i wystawienie faktury.

Kwota do zapłaty na fakturze jest zależna od faktycznego zużycia Klienta przez cały okres. 

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.