Faktury i rozliczenia

Jak przejść na e-fakturę?

Aby przejść na e-fakturę: 

zarejestruj się na ebok.enea.pl

wybierz formę dostarczania faktury na etapie rejestracji

o każdej wystawionej fakturze powiadomimy Cię e-mailem

zawsze e-fakturę możesz sprawdzić na koncie w eBOK

Nie wyraziłeś zgody na e-fakturę podczas etapu rejestracji?

Nic straconego - możesz to zrobić w każdej chwili wchodząc na swoje konto w eBOK. W zakładce Faktury i płatności, wybierz Przejdź na e-fakturę, wskaż dokumenty, które chcesz otrzymywać w formie elektronicznej, zaznacz oświadczenie i i kliknij przycisk „Przejdź na e-fakturę”. E-faktura będzie aktywna od następnego dnia. 

Co to jest e-faktura i czym różni się od faktury papierowej?

 • 1

  e-faktura to dokument w formie elektronicznej wystawiony za usługi świadczone przez Eneę

 • 2

  e-faktura jest dostępna dla Klientów, którzy posiadają konto w Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta. Zobacz Jak założyć konto w eBOK?

 • 3

  e-faktura zastępuje fakturę w formie papierowej

 • 4

  e-faktura zawiera takie same dane jak faktura papierowa oraz posiada taką samą ważność prawną

Czym jest opłata OZE, dlaczego pojawiła się na fakturze, czy jest obowiązkowa oraz jaka jest jej wysokość?

Opłata OZE to opłata, która wynika z mechanizmów wspierania Odnawialnych Źródeł Energii.

 • 1

  Została wprowadzona do rozliczeń za świadczone usługi dystrybucyjne odbiorcom końcowym mocą ustawy z 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r., poz. 478 z późniejszymi zamianami) zwaną również „Ustawa OZE” i obowiązuje od 1 lipca 2016 roku

 • 2

  Opłata OZE pojawiła się w fakturach za usługi dystrybucji oraz w fakturach za usługę kompleksową

 • 3

  Jest ona wykazywana jako odrębny składnik w fakturze

Czy opłata OZE jest obowiązkowa? 

Opłata OZE jest obowiązkowa i wynika z „Ustawy OZE”. Muszą ją płacić wszyscy odbiorcy końcowi zgodnie z otrzymywanymi fakturami za świadczone usługi sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej od swojego sprzedawcy energii elektrycznej w przypadku posiadania jednej umowy kompleksowej lub Operatora Systemu Dystrybucyjnego w przypadku posiadania umów rozdzielonych.

 

Jaka jest wysokość opłaty OZE?

Opłata OZE naliczana jest od energii pobranej i zużytej przez odbiorcę końcowego. Stawka opłaty netto w 2017 roku wynosi 0,0037zł/kWh, czyli 0,004551 zł/kWh brutto i naliczana jest od każdej zużytej jednostki energii elektrycznej (wyjątkiem są tutaj tzw. odbiorcy przemysłowi, dla których ustawodawca wprowadził współczynniki korygujące w zależności od wielkości zużywanej energii elektrycznej i sposobu jej wykorzystania).

 

Kto otrzymuje opłatę OZE?

Całość pobranej Opłaty OZE jest przekazywana do operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego. Ten gromadzi środki z tytułu Opłaty OZE, a następnie przekazuje je operatorowi rozliczeń energii odnawialnej, który przeznacza tę opłatę na rozwój odnawialnych źródeł energii, pokrycie kosztów swojej działalności oraz na ewentualne pokrycie niedoboru środków na rachunku opłaty przejściowej.

 

Jak często będę otrzymywać rozliczenia za energię?

W zależności od cyklu rozliczeniowego faktury otrzymujesz co 1, 2, 6 lub 12 miesięcy.

Szczegółowe informacje dotyczące Twojego okresu rozliczeniowego znajdziesz na umowie.
Cykl rozliczeniowy można zmienić poprzez zmianę warunków umowy. 

Jak możesz to zrobić?

 1. Pobierz i wypełnij Oświadczenie o zawarciu umowy z ENEA S.A. zastępującej postanowienia dotychczasowej umowy dla miejsca dostarczania energii

 2. Zaznacz okres rozliczeniowy z jakiego chcesz korzystać

 3. Podpisz Oświadczenie

 4. Dokument przekaż nam w jeden wybrany sposób:

  • wysyłając na adres korespondencyjny ul. Jana Czochralskiego 6, 61-248 Poznań

  • odwiedzając najbliższe Biuro Obsługi Klienta

Co robić, gdy faktura nie dotarła do mnie na czas?

Papierowa faktura rozliczeniowa powinna zostać dostarczona na wybrany przez Ciebie adres nie później niż na 7 dni przed terminem płatności.
 

Chcesz mieć zawsze dostęp do swoich faktur?

Skorzystaj z e-faktury w Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta. Jeżeli nie masz konta w Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta zarejestruj się na ebok.enea.pl. To najprostszy sposób dostępu do Twoich płatności. Zobacz jak założyć konto w eBOK

 

Jeżeli faktura nie dotarła do Ciebie, skontaktuj się z nami w wybrany sposób:

Co robić w przypadku zgubienia faktury?

Chcesz mieć zawsze dostęp do swoich faktur?

 

Skorzystaj z e-faktury w Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta. Jeżeli nie masz konta w Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta - zarejestruj się na ebok.enea.pl. To najprostszy sposób dostępu do Twoich płatności. Zobacz jak założyć konto w eBOK

 

W przypadku zgubienia faktury - skontaktuj się z nami w jeden wybrany sposób w celu wystawienia duplikatu

Jak zmienić adres korespondencyjny na który otrzymujesz faktury?

Chcesz mieć zawsze dostęp do swoich faktur?

 

Skorzystaj z e-faktury w Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta. Jeżeli nie masz konta w Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta - zarejestruj się na ebok.enea.pl. To najprostszy sposób dostępu do Twoich płatności. Zobacz jak założyć konto w eBOK

 

Jeżeli chcesz zmienić adres, na który wysyłamy faktury:

 • korzystając z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta i podając nowy adres do wysyłki korespondencji

 • rozmawiając na czacie

 • wypełniając formularz kontaktowy. W treści wiadomości podaj:

  • dokładny adres pod którym korzystasz z naszych usług

  • adres, na który powinniśmy kierować korespondencję

Dlaczego otrzymuję dwie faktury?

Dwie faktury otrzymują Klienci, którzy:

 • posiadają dwie umowy:

  • ze względu na sprzedaż energii elektrycznej (od Enei)

  • ze względu na dystrybucję energii elektrycznej (od lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego)

 • posiadają umowę na więcej niż jeden punkt poboru energii

Co zrobić, jeśli faktura budzi moje wątpliwości?

Jeżeli otrzymałeś fakturę, która budzi Twoje wątpliwości lub kwota znacząco różni się od tej na poprzedniej fakturze:

 

Przypomnij sobie, czy:

 • w ostatnim okresie kupiłeś nowy sprzęt, który może zużywać więcej prądu

 • ogrzewałeś mieszkanie za pomocą urządzeń elektrycznych

 • w trakcie upałów wykorzystywałeś klimatyzator

 • zlikwidowałeś stare urządzenie zużywające dużo prądu

 • wymieniłeś starsze urządzenia na nowe, energooszczędne

 • przez dłuższy czas mieszkanie stało puste

 • nie udostępniałeś lokalu na dłużej znajomym, rodzinie

 • upewnij się, że stan licznika nie jest szacowany

 • sprawdź liczbę dni za którą została wystawiona ta faktura

 • zweryfikuj czy wskazanie na fakturze jest takie samo lub podobne do wskazania na Twoim liczniku

 

Jesli nie wydarzyło się nic z wyżej wymienionych skontaktuj się z nami w jeden wybrany sposób:

Co powinienem zrobić, jeżeli mam nadpłatę lub niedopłatę na koncie?

Jeżeli na Twoim koncie pojawi nadpłata zostanie ona automatycznie uwzlędniona na poczet kolejnych płatności.

Jeżeli wolisz otrzymać nadpłatę na konto - prześlij do nas wypełniony i podpisany formularz przez swoje konto w Elektronicznym Biurze Obsługi Klientów lub czat - dotyczy kwoty nadpłaty do 500 zł lub dostarcz oryginał na adres najbliższego Biura Obsługi Klienta, jeśli kwota nadpłaty jest wyższa niż 500 zł.

 

Jeżeli na Twoim koncie pojawi się niedopłata poinformujemy Cię o tym na fakturze w pozycji "Informacje o zadłużeniach". Niedopłata nie jest doliczona do łącznej wartości danej faktury.

 

Jak wylicza się zadłużenie?

Niezależnie od Twojego okresu rozliczeniowego zadłużenie wskazane na fakturze obejmuje wszystkie nieopłacone wcześniej faktury za energię.

 

Zadłużenie nie obejmuje nieopłaconych faktur za usługi dodatkowe, nielegalny pobór energii i ryczałt, naliczonych odsetek.

 

Czy nadpłata z rozliczenia pomniejsza moje zadłużenie?

Nadpłata nie zmniejsza Twojego zadłużenia. Zaległe płatności powinieneś spłacić na podstawie faktur, których termin płatności minął i innych dokumentów np. not odsetkowych.

 

Wyjątek stanowi sytuacja w 6. lub 12. miesięcznym cyklu rozliczeń. Jeżeli w tym samym cyklu rozliczeniowym powstaną jednocześnie zadłużenie wynikające z nieopłacenia prognoz zużycia i nadpłaty wynikające z mniejszego niż prognozowane rzeczywistego zużycia energii - w tej wyjątkowej sytuacji powstała nadpłata automatycznie pomniejszy zadłużenie z tytułu nieopłaconych prognoz.

 

Gdzie szukać informacji o zadłużeniu?

Jeśli chcesz spłacić zadłużenie sprawdź kwotę podaną w dodatkowej tabeli na pierwszej stronie faktury rozliczeniowej.

Jak spłacić zaległości?

Zaległe płatności powinieneś spłacić na podstawie faktur, których termin płatności minął i innych dokumentów, np. not odsetkowych.

 

 

Jak rozłożyć płatność na raty?

Jeśli chcesz rozłożyć płatność na raty - skontaktuj się z nami.
Zapoznamy się z historią Twoich płatności i podejmiemy decyzję o rozłożeniu płatności na raty.

 

Wybierz sposób jak możesz to zrobić:

Chcę wydłużyć termin płatności, co powinienem zrobić?

Skontaktuj się z nami. Po zapoznaniu się z historią Twoich płatności - podejmiemy decyzję o wydłużeniu terminu płatności.

 

Jak możesz to zrobić? Wybierz dowolny sposób:

Co zrobić, gdy doszło do wyłączenia z powodu zadłużenia?

Jeżeli nie opłaciłeś rachunku:

 1. Jak najszybciej ureguluj należność przez swoje konto w Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta. Możesz również wybrać inną formę

  płatności. Pamiętaj o opłaceniu wszystkich rachunków, których termin płatności już minął

 2. Wyślij skan dowodu wpłaty przez formularz kontaktowy w Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta lub wyślij skan na adres

  kontakt@enea.pl. W tytule wiadomości wpisz słowo „Windykacja”. Pamiętaj o podaniu numeru kontaktowego

 3. Po zweryfikowaniu płatności przekażemy zlecenie na wznowienie dostawy energii elektrycznej

 

WAŻNE! Koszt usługi ponownego podłączenia energii elektrycznej określa taryfa Twojego Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

 

W jaki sposób zgłosić odczyt licznika?

Aby podać stan licznika należy założyć konto w Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta. Numer faktury i PESEL będą Ci potrzebne tylko do pierwszej rejestracji, potem już tylko podajesz stan licznika. To najwygodniejszy i najszybszy sposób by przekazać nam te dane!

Dowiedz się w jaki sposób założyć konto w eBOK.

Poznaj nasze produkty

Pewna cena GAZ

Jeśli do ogrzewania domu i wody lub gotowania wykorzystujesz gaz – dodaj go z gwarancją ceny do umowy na prąd!

Zobacz więcej

Oczyszczacze powietrza

Popraw jakość powietrza w swoim domu. Usuń zanieczyszczenia z powietrza, którym oddychasz. 

Zobacz więcej

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.