Faktury i rozliczenia

Co to jest e-faktura i jak ją aktywować? 

E-faktura to dokument w formie elektronicznej wystawiony za usługi świadczone przez Eneę.  Jest dostępna dla Klientów, którzy posiadają konto w Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta. E-faktura zawiera takie same dane jak faktura papierowa oraz posiada taką samą ważność prawną.

 

 

Aby przejść na e-fakturę: 

zarejestruj się na ebok.enea.pl

wybierz formę dostarczania faktury na etapie rejestracji

o każdej wystawionej fakturze powiadomimy Cię e-mailem

zawsze e-fakturę możesz sprawdzić na koncie w eBOK

Nie wyraziłeś zgody na e-fakturę podczas etapu rejestracji?

Nic straconego - możesz to zrobić w każdej chwili wchodząc na swoje konto w eBOK. W zakładce Faktury i płatności, wybierz Przejdź na e-fakturę, wskaż dokumenty, które chcesz otrzymywać w formie elektronicznej, zaznacz oświadczenie i i kliknij przycisk „Przejdź na e-fakturę”. E-faktura będzie aktywna od następnego dnia. 

 

Zobacz na poniższym filmie w jaki prosty sposób możesz aktywować e-fakturę!

 

Jak sprawdzić swoje saldo?

Najszybciej sprawdzisz swoje saldo w eBOK.  

 

Sprawdź jak to zrobić oglądając poniższy film. 

 

Czym jest opłata OZE, dlaczego pojawiła się na fakturze, czy jest obowiązkowa oraz jaka jest jej wysokość?

Opłata OZE to opłata, która wynika z mechanizmów wspierania Odnawialnych Źródeł Energii.

 • 1

  Została wprowadzona do rozliczeń za świadczone usługi dystrybucyjne odbiorcom końcowym mocą ustawy z 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r., poz. 478 z późniejszymi zamianami) zwaną również „Ustawa OZE” i obowiązuje od 1 lipca 2016 roku

 • 2

  Opłata OZE pojawiła się w fakturach za usługi dystrybucji oraz w fakturach za usługę kompleksową

 • 3

  Jest ona wykazywana jako odrębny składnik w fakturze

Czy opłata OZE jest obowiązkowa? 

Opłata OZE jest obowiązkowa i wynika z „Ustawy OZE”. Muszą ją płacić wszyscy odbiorcy końcowi zgodnie z otrzymywanymi fakturami za świadczone usługi sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej od swojego sprzedawcy energii elektrycznej w przypadku posiadania jednej umowy kompleksowej lub Operatora Systemu Dystrybucyjnego w przypadku posiadania umów rozdzielonych.

 

Jaka jest wysokość opłaty OZE?

Opłata OZE naliczana jest od całości energii pobranej i zużytej, przez odbiorcę końcowego. Wysokość stawki opłaty OZE na dany rok jest wyznaczana przez Prezesa URE.

 

Kto otrzymuje opłatę OZE?

Całość pobranej Opłaty OZE jest przekazywana do operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego. Ten gromadzi środki z tytułu Opłaty OZE, a następnie przekazuje je operatorowi rozliczeń energii odnawialnej, który przeznacza tę opłatę na rozwój odnawialnych źródeł energii, pokrycie kosztów swojej działalności oraz na ewentualne pokrycie niedoboru środków na rachunku opłaty przejściowej.

 

Co to jest opłata mocowa? W jaki sposób jest naliczana?

To opłata pobierana na podstawie przyjętej w 2017 roku ustawy o rynku mocy, która tworzy mechanizm wynagradzania wytwórców za utrzymanie bezpieczeństwa energetycznego. Wysokość stawek określa Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Szczegółowe informacje na temat opłaty i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania można znaleźć tutaj.

Jak często będę otrzymywać rozliczenia za energię?

W zależności od cyklu rozliczeniowego faktury otrzymujesz co 1, 2, 6 lub 12 miesięcy. Szczegółowe informacje dotyczące Twojego okresu rozliczeniowego znajdziesz na umowie.

 

Cykl rozliczeniowy można zmienić poprzez zmianę warunków umowy.  Jak możesz to zrobić?

 

1. Przygotuj wypełniony dokument:

2. Dokument możesz przekazać nam w wybrany przez siebie sposób:

 • wysyłając na adres korespondencyjny

  ul. Górecka 1, 60-201 Poznań

 • przesyłając skan lub zdjęcie poprzez formularz Napisz do nas po zalogowaniu się do eBOK lub przy użyciu formularza kontaktowego czy czatu na stronie enea.pl

 • odwiedzając najbliższe Biuro Obsługi Klienta. Pamiętaj o rezerwacji wizyty!

Co robić, gdy zgubiłem fakturę lub nie dotarła ona do mnie na czas?

Papierowa faktura rozliczeniowa powinna zostać dostarczona na wskazany przez Ciebie adres nie później niż na 7 dni przed terminem płatności.
 

Chcesz uniknąć takiej sytuacji w przyszłości? 

Skorzystaj z e-faktury w Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta. Jeżeli nie masz konta w Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta zarejestruj się na ebok.enea.pl. Masz tam dostęp 24/h na dobę do wszystkich swoich wystawionych faktur po wyrażeniu zgody na e-fakturę. Zobacz jak założyć konto w eBOK

 

Aby uzyskać duplikat faktury skontaktuj się z nami w wybrany przez siebie sposób:

Jak zmienić adres korespondencyjny na który otrzymujesz faktury?

Chcesz mieć zawsze dostęp do swoich faktur?

 

Skorzystaj z e-faktury w Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta. Jeżeli nie masz konta w Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta - zarejestruj się na ebok.enea.pl. Masz tam dostęp 24/h na dobę do wszystkich swoich faktur. Zobacz jak założyć konto w eBOK

 

Jeżeli chcesz zmienić adres, na który wysyłamy faktury:

 • korzystając z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta i podając nowy adres do wysyłki korespondencji

 • rozmawiając na czacie

 • wypełniając formularz kontaktowy. W treści wiadomości podaj:

  • dokładny adres pod którym korzystasz z naszych usług

  • adres, na który powinniśmy kierować korespondencję

Dlaczego otrzymuję dwie faktury?

Dwie faktury otrzymują Klienci, którzy:

 • posiadają dwie umowy:

  • ze względu na sprzedaż energii elektrycznej (od Enei)

  • ze względu na dystrybucję energii elektrycznej (od lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego)

 • posiadają umowę na więcej niż jeden punkt poboru energii

Co zrobić, jeśli faktura budzi moje wątpliwości?

Jeżeli otrzymałeś fakturę, która budzi Twoje wątpliwości lub kwota znacząco różni się od tej na poprzedniej fakturze:

 

Przypomnij sobie, czy:

 • w ostatnim okresie kupiłeś nowy sprzęt, który może zużywać więcej prądu

 • ogrzewałeś mieszkanie za pomocą urządzeń elektrycznych

 • w trakcie upałów wykorzystywałeś klimatyzator

 • zlikwidowałeś stare urządzenie zużywające dużo prądu

 • wymieniłeś starsze urządzenia na nowe, energooszczędne

 • przez dłuższy czas mieszkanie stało puste

 • nie udostępniałeś lokalu na dłużej znajomym, rodzinie

 • upewnij się, że stan licznika nie jest szacowany

 • sprawdź liczbę dni za którą została wystawiona ta faktura

 • zweryfikuj czy wskazanie na fakturze jest takie samo lub podobne do wskazania na Twoim liczniku

 

Jeśli nie zaistnieje żadna z powyższych sytuacji, sprawdź poprawność działania instalacji wewnętrznej lub  skontaktuj się celem badania poprawności działania licznika z Operatorem Systemu Dystrybucji właściwym dla miejsca dostarczania energii. Jednocześnie informujemy, że wprzypadku nie stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu elementów układu pomiarowo-rozliczeniowego odbiorca ponosi koszty sprawdzenia zgodnie z aktualnym cennikiem  dla usług dystrybucji energii elektrycznej

Co powinienem zrobić, jeżeli mam nadpłatę lub niedopłatę na koncie?

Jeżeli na Twoim koncie pojawi nadpłata zostanie ona automatycznie uwzlędniona na poczet kolejnych płatności.

Jeżeli wolisz otrzymać nadpłatę na konto - wypełnij wniosek w Elektronicznym Biurze Obsługi Klientów  - dotyczy kwoty nadpłaty do 1000 zł lub dostarcz oryginał na adres najbliższego Biura Obsługi Klienta, jeśli kwota nadpłaty jest wyższa niż 1000 zł.

 

Jeżeli na Twoim koncie pojawi się niedopłata poinformujemy Cię o tym na fakturze w pozycji "Informacje o zadłużeniach". Niedopłata nie jest doliczona do łącznej wartości danej faktury.

 

 

 Zobacz film, z którego dowiesz się, gdzie na fakturze dla klienta indywidualnego znaleźć informacje dotyczące rozliczenia.

Gdzie znajdę informację o zadłużeniu i jak je spłacić? 

Niezależnie od Twojego okresu rozliczeniowego zadłużenie wskazane na fakturze obejmuje wszystkie nieopłacone wcześniej faktury za energię. Szczegółówe rozliczenie znajdziesz na pierwszej stronie swojej faktury.

 

Zadłużenie nie obejmuje nieopłaconych faktur za usługi dodatkowe, nielegalny pobór energii i ryczałt, naliczonych odsetek.

 

Aby uregulować swoje zaległości opłać wszystkich zaległe faktury.  Informacje o swoich płatnościach znajdziesz 24/h dobę w eBOK. Możesz tam również złożyć wniosek o rozłożenie płatności na raty lub przedłużyć termin płatności faktury.

 

 

Zobacz film, z którego dowiesz się, gdzie na fakturze dla klienta indywidualnego znaleźć informacje dotyczące rozliczenia.

Czy nadpłata z rozliczenia pomniejsza moje zadłużenie?

Nadpłata nie zmniejsza Twojego zadłużenia. Zaległe płatności powinieneś spłacić na podstawie faktur, których termin płatności minął i innych dokumentów np. not odsetkowych.

 

Wyjątek stanowi sytuacja w 6. lub 12. miesięcznym cyklu rozliczeń. Jeżeli w tym samym cyklu rozliczeniowym powstaną jednocześnie zadłużenie wynikające z nieopłacenia prognoz zużycia i nadpłaty wynikające z mniejszego niż prognozowane rzeczywistego zużycia energii - w tej wyjątkowej sytuacji powstała nadpłata automatycznie pomniejszy zadłużenie z tytułu nieopłaconych prognoz.

 

 

Zobacz film, z którego dowiesz się, gdzie na fakturze dla klienta indywidualnego znaleźć informacje dotyczące rozliczenia.

Jak wydłużyć termin płatności faktury lub rozłożyć ją na raty ?

Jeśli chcesz rozłożyć płatność na raty lub przedłużyć termin płatności faktury złóż wniosek w Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta.

 

Po zalogowaniu do eBOK przejdź do zakładki "Wiadomości" a następnie kliknij przycisk "Napisz do nas". Wybierz wniosek o rozłożenie płatności na raty lub o udzielenie prolongaty, wypełnij i wyślij do nas.

 

Zapoznamy się z historią Twoich płatności i podejmiemy decyzję. Informację zwrotną otrzymasz w eBOK.

 

Zobacz film, z którego dowiesz się, jak złożyć wniosek o rozłożenie płatności na raty lub udzielenie prolongaty.

 

Możesz również odroczyć płatność za fakturę w eBOK przy użyciu usługi "Payka - zapłać później".  

 

Podczas realizowania płatności za fakturę w eBOK przez operatora płatności Autopay istnieje możliwość skorzystania z usługi „Payka – zapłać później”.

Umożliwia ona odroczenie płatności o 30 dni lub rozłożenie jej na cztery raty. Usługa jest dostępna dla Klientów Indywidualnych powyżej 18 roku życia, posiadających aktywne konto bankowe. Usługą Payka można spłacić zobowiązanie w  wysokości od 100 do 2 000 zł.

 

Decydując się na skorzystanie z usługi należy podczas wyboru formy płatności wybrać ikonę „Payki”, a następnie podać swoje dane osobowe. Po weryfikacji zdolności kredytowej wszystkie informacje i dokumenty, w tym te związane z opłatami,  otrzymamy na adres e-mail.

 

Usługa Payka „Zapłać później” jest  oferowana  przez Partnera zewnętrznego i wszelkie reklamacje oraz zapytania dotyczące procesu zawierania umowy Klienci mogą kierować bezpośrednio do niego poprzez formularz kontaktowy na https://payka.pl/kontakt/ lub poprzez Infolinię 222 610 620 czynną od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00-17:00.

 

Szczegóły dotyczące usługi Payka „Zapłać później” znajdują się na stronie internetowej https://payka.pl/.

W jaki sposób zgłosić odczyt licznika?

Aby podać stan licznika należy założyć konto w Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta. Numer faktury i PESEL będą Ci potrzebne tylko do pierwszej rejestracji, potem już tylko podajesz stan licznika. To najwygodniejszy i najszybszy sposób by przekazać nam te dane!

Dowiedz się w jaki sposób założyć konto w eBOK.

 

Informujemy, że odczyty rejestrowane zgodnie z cyklem rozliczeniowym można również podawać za pośrednictwem strony operator.enea.pl wybierając w sekcji "Na skróty" podaj odczyt. 

W jakich godzinach obowiązuje strefa nocna (tańsza) dla grup taryfowych G12 i G12p?

Zgodnie z Taryfą dla usług dystrybucji energii elektrycznej ENEA Operator strefa nocna  jest to 10 godzin w ciągu doby określonych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego (pkt.3.2.7 Taryfy).

 

Są to godziny od 13.00 do 15.00 oraz od 22.00 do 6.00.

 

Strefa nocna to godziny, w których należy dociążyć system elektroenergetyczny.  Dlatego też nie pozostawiono możliwości ich wyboru Klientowi.

Zegary sterujące w układach pomiarowo-rozliczeniowych ustawia się według czasu zimowego i nie zmienia się w ciągu roku, chyba że urządzenie sterujące automatycznie utrzymuje godziny w okresie obowiązywania również czasu letniego. (pkt 3.2.9 Taryfy)

 

 

Poznaj nasze produkty

Enea Smart

Odkryj zalety inteligentnych rozwiązań Enea Smart w połączeniu z energią elektryczną. Cena energii niższa od ceny z Taryfy Enei. Oferta zawiera dodatkową miesięczną opłatę handlową.

Zobacz więcej

ENERGIA+ Fachowiec 

Pomoc fachowców z razie nagłej awarii. Cena energii niższa od ceny z Taryfy Enei. Oferta zawiera dodatkową miesięczną opłatę handlową.

Zobacz więcej

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.