Włączasz, oglądasz, ładujesz, korzystasz z prądu.
Korzystaj z niego odpowiedzialnie!

Nie wyobrażamy sobie życia bez elektryczności. W naszych domach jest wiele sprzętów ułatwiających życie, które zużywają energię elektryczną. Co zrobić, by ich eksploatacja nie była tak energochłonna? Wystarczy wyrobić w sobie #DobreNawykiEnei!

Wyłączaj urządzenia z sieci, gdy z nich nie korzystasz. Używaj energooszczędnych żarówek. Wyłączaj światło w pomieszczeniach, w których nie przebywasz. To tylko niektóre działania! Zobacz tutaj listę najistotniejszych z nich i pamiętaj: drobne zmiany nawyków, bez wielkich wyrzeczeń, mogą wpłynąć na innych – być dobrym przykładem i stać się zwyczajem w większej grupie lub w całej społeczności.

Niech #DobreNawykiEnei staną się zwyczajem!

Dodatkowy bonus dla oszczędnych

 

Warto oszczędzać prąd – zarówno ze względów ekonomicznych, jak i ekologicznych – z korzyścią dla siebie i środowiska. Mniejsze zużycie energii elektrycznej to również mniejsze rachunki!

Tarcza Solidarnościowa, solidarnie wprowadzona przez rząd i spółki energetyczne, promuje tych, którzy będą oszczędnie gospodarować energią elektryczną. Dzięki tym rozwiązaniom każdy klient indywidualny Enei nie tylko oszczędzi przynajmniej 2 000 zł, lecz także może uzyskać dodatkowy bonus.

Ci, którzy w okresie od 1 października 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku zużyją nie więcej niż 90% energii w stosunku do energii zużytej od 1 października 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku, dostaną 10% zniżki na rachunku za energię w przyszłym roku.

Zapewniamy stałe wsparcie i zabezpieczenie dla polskich rodzin.

#DobreNawykiEnei mogą spowodować mniejsze zużycie prądu i oszczędności. Warto zastanowić się czy nie wymienić żarówek na energooszczędne, rozsądniej korzystać ze zmywarki czy pralki, nie pozostawiać sprzętu elektronicznego w trybie czuwania czy nie usuwać z gniazdek ładowarek, kiedy ich nie używamy. Pamiętając o tych nawykach, masz szansę na dodatkowy bonus dla oszczędnych. Wszystko z korzyścią dla środowiska i Twojego domowego budżetu!

 

Oszczędzaj energię!
Lista najistotniejszych działań

Wyłącz komputer, telewizor czy radio, a ładowarkę usuń z gniazdka, jeżeli z tych urządzeń w tej chwili nie korzystasz.

Wyłącz wszystkie urządzenia biurowe na noc, na weekend oraz podczas dłuższych okresów bezczynności.

Nie pozostawiaj urządzeń w trybie czuwania – świecąca dioda na urządzeniu wskazuje, że nadal zużywa ono energię.

Wymień żarówki na energooszczędne; gaś niepotrzebne światło.

Wyłącz oświetlenie sztuczne, gdy naturalne jest wystarczające.

Stosuj oświetlenie lokalne zamiast ogólnego.

Nie pozostawiaj zbyt długo otwartego okna. Jeżeli jest Ci za gorąco – zmniejsz ogrzewanie.

Pomieszczenia wietrz intensywnie i maksymalnie krótko.

Wychodzisz z domu – zmniejsz ogrzewanie.

Gotuj tylko tyle wody, ile wykorzystasz.

Gotuj zawsze z pokrywką – będzie szybciej i taniej.

Korzystaj z prysznica zamiast kąpieli w wannie.

Nie trzymaj lodówki zbyt długo otwartej – będzie potrzebowała więcej energii, żeby znów obniżyć temperaturę.

Stosuj klimatyzację tylko przy zamkniętych drzwiach i oknach do pomieszczenia.

Kontrola poboru mocy biernej i mocy zamówionej – analiza faktur za energię.

Konkurs „Dobre nawyki oszczędzania”

Poznaj Krzysia Elektryka!

Od wielu lat pracownicy Grupy Enea jako wolontariusze odwiedzają szkoły i przedszkola, prowadząc lekcje o energetyce, wytwarzaniu energii i bezpiecznym obchodzeniu się z prądem. Nowy program „Oszczędzaj energię z Krzysiem Elektrykiem” jest rozszerzeniem dotychczasowych działań edukacyjnych z zakresu oszczędzania prądu i troski o środowisko naturalne. Umożliwia on udział w zajęciach również starszym dzieciom (maksymalnie 5 klasa szkoły podstawowej).

Szkoły i przedszkola mogą samodzielnie zgłosić chęć udziału w projekcie – wystarczy wypełnić poniższy formularz. Zajęcia z pracownikami Grupy Enea w zgłoszonych placówkach zostaną przeprowadzone przez chętnych wolontariuszy w uzgodnionym z nimi terminie.

Zgłoś szkołę do naszego programu:

Beneficjent zobowiązany jest do wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/446//WWE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Beneficjent zobowiązany jest do uzyskania zgody opiekunów prawnych dzieci uczestniczących w inicjatywach prowadzonych w ramach wolontariatu pracowniczego na publikację przez Fundację ENEA ich wizerunku, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, utrwalonego na zdjęciach / filmach wykonanych w związku z udziałem w programie Wolontariatu Pracowniczego w Grupie ENEA w ramach działań informacyjno-promocyjnych Fundacji ENEA, w tym poprzez umieszczanie ich na stronach internetowych, w raportach rocznych oraz materiałach informacyjno-promocyjnych Fundacji ENEA publikowanych za pośrednictwem dowolnego medium, w tym w wersji elektronicznej w sieci Internet i w formie drukowanej. Udzielona w przedmiotowym zakresie zgoda jest nieodpłatna.

Zobacz naszą animację

Pobierz materiały edukacyjne

logo ENEA SA

 

Jeden z największych w Polsce koncernów energetycznych, współodpowiedzialny za bezpieczeństwo energetyczne kraju. Dostarcza energię do ponad 2,7 mln klientów. Firma realizuje Strategię Rozwoju, która zakłada „Zieloną zmianę Enei”, czyli zrównoważoną transformację Grupy budującą wzrost wartości, przy założeniu długofalowego celu – osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. Enea planuje zrealizować ten cel dzięki dynamicznemu rozwojowi odnawialnych źródeł energii. Specjalizacją firmy będą magazyny energii, jako technologia kluczowa do zapewnienia stabilności OZE.

www.enea.pl