Szukaj

Nowa Platforma Zakupowa

L.p. Nazwa spółki Nazwa postępowania Numer postępowania Termin składania ofert
1ENEA S.A.Dostawa materiałów promocyjnych dla Grupy ENEA1100/AW00/ZI/KZ/2017/000009981422.11.2017 10:00
2ENEA Centrum Sp. z o.o.Wsparcie serwisowe dla urządzeń druku centralnego
1400/DW00/ZT/KZ/2017/000008543918.10.2017 10:00
L.p. Nazwa spółki Nazwa postępowania Numer postępowania Termin składania ofert
1ENEA S.A.Współpraca przy świadczeniu przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług wsparcia w przeprowadzaniu przez Pion Zarządczy Audytu w Grupie ENEA planowych i pozaplanowych zadań audytowych w latach 2018-2019
1100/AW00/ZA/KZ/2017/000009156816.10.2017 10:00
2ENEA Centrum Sp. z o.o.Wykonanie prac remontowych w Biurach Obsługi Klientów Enea.1400/DW00/ZK/KZ/2017/000008743112.10.2017 10:00
3ENEA Centrum Sp. z o.o.Przeprowadzenie programu szkoleniowego z wybranych metod typu Lean wykorzystywanych w usługach oraz świadczenie usług doradczych w zakresie wdrożenia zarządzania procesami.1400/DW00/ZR/KZ/2017/000009438305.10.2017 10:00
4ENEA Operator Sp. z o.o.Zakup i dostawa pojazdu typu minibus dla ENEA Operator Sp. z o.o.
oznaczenie sprawy: 1200/BW00/ZL/KZ/2017/0000091395
1200/BW00/ZL/KZ/2017/000009139529.09.2017 10:00
5ENEA Centrum Sp. z o.o.Wsparcie serwisowe dla rozwiązań systemu F5 VIPRION
1400/DW00/ZT/KZ/2017/000008008429.09.2017 10:00
6ENEA Centrum Sp. z o.o.CISCO ISE do rozbudowy systemu ISE w GK ENEA
1400/DW00/ZT/KZ/2017/000008559429.09.2017 10:00
7ENEA Centrum Sp. z o.o.Wymiana przestarzałych systemów kontroli dostępu na terenie ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.1400/DW00/ZT/KZ/2017/000008267128.09.2017 14:00
8ENEA Centrum Sp. z o.o.Zakup i wdrożenie systemu Infrastruktury Klucza Publicznego (PKI)1400/DW00/ZT/KZ/2017/000005502928.09.2017 10:00
9ENEA Centrum Sp. z o.o.Zakup licencji oprogramowania AutoCad1400/DW00/ZT/KZ/2017/000008105426.09.2017 10:00
10ENEA Centrum Sp. z o.o.Wsparcie serwisowe dla systemu INFOBLOX1400/DW00/ZT/KZ/2017/000008436725.09.2017 12:00
11ENEA Centrum Sp. z o.o.Dostawa i wdrożenie Systemu Obsługi Windykacji (SOW)
1400/DW00/ZT/KZ/2017/000007344522.09.2017 15:00
12ENEA Centrum Sp. z o.o.Dostawa i wdrożenie oprogramowania do zarządzania narzędziownią.1400/DW00/ZT/KZ/2017/000006209422.09.2017 10:00
13ENEA Centrum Sp. z o.o.Utworzenie zespołu CERT dla GK ENEA1400/DW00/ZT/KZ/2017/000006421722.09.2017 10:00
14ENEA Centrum Sp. z o.o.Dostawa, montaż i uruchomienie systemu CCTV w Biurach Obsługi Klientów Grupy ENEA1400/DW00/ZT/KZ/2017/000007507919.09.2017 14:30
15ENEA S.A.Opracowanie raportu zrównoważonego rozwoju (CSR) Grupy Enea za rok 20171100/AW00/ZI/KZ/2017/000008754018.09.2017 10:00
16ENEA S.A.Wybór domu mediowego1100/AW00/ZI/KZ/2017/000006856418.09.2017 10:00
17ENEA S.A.Wybór agencji wspierającej działania Enea S.A.
w obszarze ATL i BTL
1100/AW00/ZS/KZ/2017/000007432214.09.2017 12:00
18ENEA S.A.Wybór agencji wspierającej Enea S.A. w działaniach eventowych1100/AW00/ZS/KZ/2017/000007432411.09.2017 12:00
19ENEA S.A.Wybór agencji marketingu sponsoringowego1100/AW00/ZI/KZ/2017/000007533811.09.2017 10:00
20ENEA Centrum Sp. z o.o.Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Biura Obsługi Klientów w:
a) Nakle nad Notecią ul. Nowa 41a
b) Świebodzinie ul. Sobieskiego 27
c) Sulęcinie ul. Lipowa 30.
1400/DW00/ZK/KZ/2017/000007466108.09.2017 10:00
21ENEA S.A.Dostawa materiałów promocyjnych dla Grupy ENEA
Oznaczenie sprawy: 1100/AW00/ZI/KZ/2017/0000069835
1100/AW00/ZI/KZ/2017/000006983505.09.2017 10:00
22ENEA S.A.Wykonanie prac w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowym ENEA S.A. w Sierakowie.1100/AW00/ZB/KZ/2017/000007326431.08.2017 10:00
23ENEA Centrum Sp. z o.o.Rozbudowa systemu monitoringu przemysłowego na bloku energetycznym nr 101400/DW00/ZT/KZ/2017/000006568329.08.2017 11:00
24ENEA Centrum Sp. z o.o.Stroje służbowe dla pracowników BOK ENEA Centrum Sp. z o.o.1400/DW00/ZK/KZ/2017/000007293221.08.2017 10:00
25ENEA Centrum Sp. z o.o.Dzierżawa łącz cyfrowych dla BOK Szczecin1400/DW00/ZT/KZ/2017/000007795021.08.2017 10:00
26ENEA Centrum Sp. z o.o.Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla ENEA Logistyka (Szczecin, Gniezno)
1400/DW00/ZT/KZ/2017/000007763816.08.2017 13:00
27ENEA S.A.Dostawa i finansowanie w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowych samochodów służbowych osobowych dla Spółek GK ENEA1100/AW00/ZB/KZ/2017/000007212416.08.2017 10:00
28ENEA Centrum Sp. z o.o.Wsparcie serwisowe oraz subskrypcja dla urządzeń firmy CheckPoint
1400/DW00/ZT/KZ/2017/000006317916.08.2017 10:00
29ENEA Centrum Sp. z o.o.Dostawa monitora na potrzeby wizualizacji sygnałów z systemów p.poż.1400/DW00/ZT/KZ/2017/000005852611.08.2017 13:30
30ENEA Centrum Sp. z o.o.Zakup Urządzeń Teleinformatycznych1400/DW00/ZT/KZ/2017/000006880111.08.2017 10:10
31ENEA Centrum Sp. z o.o.Wsparcie systemu OpenScape 4000 wraz z usługami towarzyszącymi1400/DW00/ZT/KZ/2017/000006282810.08.2017 10:00
32ENEA Centrum Sp. z o.o.Postępowanie na wybór doradcy księgowego dla Spółek Grupy Kapitałowej ENEA.1400/DW00/ZF/KZ/2017/000007028401.08.2017 09:00
33ENEA Centrum Sp. z o.o.Wybór doradcy podatkowego dla Spółek Grupy Kapitałowej ENEA.1400/DW00/ZF/KZ/2017/000007026001.08.2017 09:00
34ENEA Centrum Sp. z o.o.Wsparcie serwisowe CISCO SMARTnet 8x5xNBD1400/DW00/ZT/KZ/2017/000004386727.07.2017 13:30
35ENEA Centrum Sp. z o.o.Składowanie monitoringu wizyjnego1400/DW00/ZT/KZ/2017/000007006826.07.2017 10:00
36ENEA Centrum Sp. z o.o.Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla ENEA Logistyka (Szczecin, Gniezno)
1400/DW00/ZT/KZ/2017/000006319726.07.2017 10:00
37ENEA Centrum Sp. z o.o.Przebudowa i modernizacja lokalu w obiekcie handlowym w Szczecinie ul. Struga 15 na Biuro Obsługi Klienta Enea.1400/DW00/ZK/KZ/2017/000005543125.07.2017 10:00
38ENEA Centrum Sp. z o.o.Dzierżawa łącz cyfrowych dla BOK Szczecin1400/DW00/ZT/KZ/2017/000006311420.07.2017 10:00
39ENEA Centrum Sp. z o.o.Zakup Telefonów i Słuchawek dla Contact Center
1400/DW00/ZT/KZ/2017/000006671514.07.2017 12:00
40ENEA Centrum Sp. z o.o.Dostawa oprogramowania i wsparcie serwisowe do centralnego zarządzania urządzeniami sieciowymi GK ENEA
1400/DW00/ZT/KZ/2017/000005766614.07.2017 10:00
41ENEA Centrum Sp. z o.o.Rozbudowa systemów sygnalizacji p.poż. na obiektach nawęglania1400/DW00/ZT/KZ/2017/000005313812.07.2017 14:30
42ENEA Pomiary Sp. z o.o.Modernizacja ogrzewania w Maszewie. Budowa kotłowni gazowej o mocy 250kW.
1700/HW00/ZA/KZ/2017/000006369611.07.2017 10:00
43ENEA Centrum Sp. z o.o.Dostawa sprzętu do systemu CheckPoint Sandbox1400/DW00/ZT/KZ/2017/000005861710.07.2017 10:00
44ENEA Pomiary Sp. z o.o.Rozbudowę parkingu przy siedzibie Spółki – Poznań, ul. Strzeszyńska 581700/HW00/ZA/KZ/2017/000002611107.07.2017 10:00
45ENEA Centrum Sp. z o.o.Świadczenie usługi dostępu do Internetu w lokalizacji Elektrownia Wodna Dobrzyca1400/DW00/ZT/KZ/2017/000005688806.07.2017 10:00
46ENEA Centrum Sp. z o.o.Zakup i wdrożenie centralnego systemu
Sandbox FireEye FX
1400/DW00/ZT/KZ/2017/000004674604.07.2017 10:00
47ENEA Centrum Sp. z o.o.Dostawa tokenów RSA1400/DW00/ZT/KZ/2017/000005730003.07.2017 10:00
48ENEA Centrum Sp. z o.o.Dostawa systemu IMPERVA DAM do ochrony i monitorowania baz danych1400/DW00/ZT/KZ/2017/000004608221.06.2017 10:00
49ENEA Centrum Sp. z o.o.Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Biur Obsługi Klientów we Wrześni ul. Witkowska 5
1400/DW00/ZK/KZ/2017/000005319419.06.2017 10:00
50ENEA Centrum Sp. z o.o.Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Biur Obsługi Klientów
w Dębnie - ul. Gorzowska 3
1400/DW00/ZK/KZ/2017/000005319719.06.2017 10:00
51ENEA Centrum Sp. z o.o.Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Biur Obsługi Klientów
w Międzychodzie - ul. Chrobrego 11
1400/DW00/ZK/KZ/2017/000005319919.06.2017 10:00
52ENEA Centrum Sp. z o.o.Dostawa konsol zarządzających OpenGear1400/DW00/ZT/KZ/2017/000004581814.06.2017 11:00
53ENEA S.A.Prace remontowo-budowlane w obiektach Enea S.A. i w obiektach najmowanych przez Enea S.A.1100/AW00/ZB/KZ/2017/000005131714.06.2017 10:00
54ENEA Centrum Sp. z o.o.Dostawa urządzeń CISCO do modernizacji LAN1400/DW00/ZT/KZ/2017/000004595814.06.2017 10:00
55ENEA Centrum Sp. z o.o.Dostawa licencji IBM MQ ze wsparciem technicznym1400/DW00/ZT/KZ/2017/000005281012.06.2017 10:00
56ENEA Centrum Sp. z o.o.Dostawa kart podarunkowych1400/DW00/ZK/KZ/2017/000005251306.06.2017 12:00
57ENEA Centrum Sp. z o.o.Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Enea Operator w Szczecinie przy ul. Derdowskiego 2 na Biuro Contact Center.1400/DW00/ZB/KZ/2017/000004923905.06.2017 15:00
58ENEA Centrum Sp. z o.o.Sprzęt, licencje oraz usługi towarzyszące na potrzeby systemu wideokonferencyjnego w GK Enea
1400/DW00/ZT/KZ/2017/000002753305.06.2017 10:00
59ENEA Centrum Sp. z o.o.Audyt energetyczny wybranych przedsiębiorstw z GK ENEA
1400/DW00/ZL/KZ/2017/000003894015.05.2017 10:00
60ENEA Centrum Sp. z o.o.Usługa cateringowo-gastronomiczna na potrzeby szkoleń i spotkań organizacyjnych przez Enea Centrum Sp. z o.o. na terenie miasta Poznania1400/DW00/ZZ/KZ/2017/000001890724.04.2017 10:00
61ENEA S.A.Obsługa administracyjna budynków biurowych Enea S.A. i Enea Centrum Sp. z o.o.
1100/AW00/ZB/KZ/2017/000001668411.04.2017 15:00
62ENEA Centrum Sp. z o.o.Dzierżawa łącz cyfrowych dla LWB Bogdanka i EL Połaniec1400/DW00/ZT/KZ/2017/000001029710.04.2017 10:00
63ENEA Centrum Sp. z o.o.Dostawa skanerów na potrzeby e-kancelarii1400/DW00/ZT/KZ/2017/000001911730.03.2017 10:00
64ENEA S.A.Świadczenie kompleksowej usługi sprzątania i utrzymania czystości w użytkowanych przez ENEA S.A. lub ENEA Centrum sp. z o.o. budynkach i lokalach oraz powierzchni zewnętrznej.
1100/AW00/ZB/KZ/2017/000001813627.03.2017 10:00
65ENEA Centrum Sp. z o.o.Wsparcie techniczne licencji IBM Rational (ATiK)1400/DW00/ZT/KZ/2017/000001937323.03.2017 10:00
66ENEA S.A.Świadczenie usług kompleksowego administrowania ośrodkami wypoczynkowymi Zamawiającego.1100/AW00/ZB/KZ/2017/000001795917.03.2017 11:00
67ENEA Centrum Sp. z o.o.Odnowienie wsparcia serwisowego dla macierzy EMC XtremIO1400/DW00/ZT/KZ/2017/000001294913.03.2017 10:00
68ENEA Operator Sp. z o.o.Dostawa osprzętu do linii napowietrznych nieizolowanych SN i nn dla potrzeb ENEA Operator Sp. z o.o. i ENEA Logistyka Sp. z o. o.1200/BW00/ZL/KZ/2017/000000654909.03.2017 12:15
69ENEA S.A.Bezgotówkowe tankowanie paliw dla pojazdów
oraz maszyn roboczych dla Grupy Kapitałowej ENEA.
1100/AW00/ZB/KZ/2017/000001852809.03.2017 11:00
70ENEA Centrum Sp. z o.o.ATiK CISCO SMARTnet1400/DW00/ZT/KZ/2017/000001185008.03.2017 10:00
71ENEA Operator Sp. z o.o.Dostawa osprzętu do linii napowietrznych izolowanych SN i nn dla potrzeb ENEA Operator Sp. z o.o. i ENEA Logistyka Sp. z o. o.1200/BW00/ZL/KZ/2017/000000932907.03.2017 12:15
72ENEA Centrum Sp. z o.o.Przebudowa i modernizacja pomieszczeń lokalu w Centrum Handlowym „Pestka”
w Poznaniu na Biuro Obsługi Klienta Enea.
1400/DW00/ZK/KZ/2017/000001274807.03.2017 10:00
73ENEA Operator Sp. z o.o.Dostawa zacisków transformatorowych z osłonami na potrzeby ENEA Operator Sp. z o.o.1200/BW00/ZL/KZ/2017/000000909421.02.2017 11:00
74ENEA Centrum Sp. z o.o.Dostawa kamer stacjonarnych i licencji dla ENEA Centrum sp. z o.o.1400/DW00/ZT/KZ/2017/000000533001.02.2017 14:00
75ENEA Centrum Sp. z o.o.Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Biur Obsługi Klientów
w Chojnicach - ul. 14 Lutego 15
1400/DW00/ZK/KZ/2016/000012074317.01.2017 10:00
76ENEA Centrum Sp. z o.o.Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych wielobranżowych na przebudowę i modernizację pomieszczeń Biur Obsługi Klientów Enea1400/DW00/ZK/KZ/2016/000011618502.01.2017 10:00
77ENEA Centrum Sp. z o.o.Dostawa i wdrożenie oprogramowania QlikSense i QlikNprinting1400/DW00/ZT/KZ/2016/000012356728.12.2016 10:00
78ENEA Centrum Sp. z o.o.Świadczenie usług wsparcia technicznego
dla systemu Service Desk Plus Manage Engine
1400/DW00/ZT/KZ/2016/000012201723.12.2016 10:00
79ENEA Centrum Sp. z o.o.Zakup licencji do backupu (DPS Enterprise)1400/DW00/ZT/KZ/2016/000012120822.12.2016 11:00
80ENEA Centrum Sp. z o.o.Migracje i ATIK dla SIEM Arcsight1400/DW00/ZT/KZ/2016/000010872122.12.2016 10:00
81ENEA S.A.Świadczenie usług public relations na rzecz Enea S.A.1100/AW00/ZI/KZ/2016/000011428409.12.2016 10:00
82ENEA Centrum Sp. z o.o.Dostawa środków czystości i higieny osobistej oraz herbaty dla pracowników ENEA Centrum Sp. z o.o.1400/DW00/ZB/KZ/2016/000010906409.12.2016 10:00
83ENEA Centrum Sp. z o.o.Dostawa sprzętu komputerowego1400/DW00/ZT/KZ/2016/000011021606.12.2016 10:00
84ENEA Centrum Sp. z o.o.Dostawa i wdrożenie oprogramowania do zarządzania środkami trwałymi, wyposażeniem, sprzętem i narzędziami.1400/DW00/ZT/KZ/2016/000010707928.11.2016 10:00
85ENEA S.A.Współpraca przy świadczeniu przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług wsparcia w przeprowadzaniu przez Pion Zarządczy Audytu w Grupie ENEA planowych i pozaplanowych zadań audytowych w latach 2016-2017
1100/AW00/ZA/KZ/2016/000010352825.11.2016 12:00
86ENEA Centrum Sp. z o.o.Dostawa artykułów biurowych, papieru do wydruku, artykułów spożywczych dla wybranych spółek GK ENEA.1400/DW00/ZB/KZ/2016/000010801024.11.2016 12:00
87ENEA Centrum Sp. z o.o.Bezgotówkowe tankowanie paliw dla pojazdów oraz maszyn roboczych dla Grupy Kapitałowej ENEA.
1400/DW00/ZL/KZ/2016/000007881117.11.2016 13:00
88ENEA S.A.Ochrona Fizyczna w Obiektach ENEA S.A. w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 58 budynek J oraz ul. Góreckiej 1.
1100/AW00/ZB/KZ/2016/000009256808.11.2016 14:00
89ENEA Centrum Sp. z o.o.Rozbudowa środowiska IBM Power1400/DW00/ZT/KZ/2016/000007833207.11.2016 10:00
90ENEA Centrum Sp. z o.o.wsparcie serwisowe dla urządzeń druku centralnego1400/DW00/ZT/KZ/2016/000010141304.11.2016 10:00
91ENEA Centrum Sp. z o.o.Wdrożenie systemu IBM Rational1400/DW00/ZT/KZ/2016/000009773403.11.2016 10:00
92ENEA Centrum Sp. z o.o.Wdrożenie systemu zarządzania tożsamością oraz systemu zarządzania hasłami i monitorowania kont uprzywilejowanych1400/DW00/ZT/KZ/2016/000009904731.10.2016 10:00
93ENEA Centrum Sp. z o.o.Wsparcie serwisowe Fluke TruView Flow1400/DW00/ZT/KZ/2016/000007615119.10.2016 10:00
94ENEA Centrum Sp. z o.o.Dostawa sprzętu sieci WLAN dla CDM1400/DW00/ZT/KZ/2016/000008276818.10.2016 10:00
95ENEA S.A.Współpraca przy świadczeniu przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług wsparcia w przeprowadzaniu przez Pion Zarządczy Audytu
w Grupie ENEA planowych i pozaplanowych zadań audytowych
w latach 2016-2017
1100/AW00/ZA/KZ/2016/000008544317.10.2016 12:00
96ENEA Centrum Sp. z o.o.Wsparcie serwisowe dla urządzeń druku centralnego
1400/DW00/ZT/KZ/2016/000007833610.10.2016 10:00
97ENEA Centrum Sp. z o.o.Modernizacja LAN w Oddziałach Szczecin, Zielona Góra, Bydgoszcz1400/DW00/ZT/KZ/2016/000008077706.10.2016 10:00
98ENEA Centrum Sp. z o.o.Domknięcie i modernizacja ring WAN1400/DW00/ZT/KZ/2016/000007837029.09.2016 11:00
99ENEA Centrum Sp. z o.o.Rozbudowa infrastruktury EMC
1400/DW00/ZT/KZ/2016/000007831729.09.2016 10:00
100ENEA Centrum Sp. z o.o.Modernizacja routerów brzegowych sieci WAN1400/DW00/ZT/KZ/2016/000007606529.09.2016 10:00
101ENEA Centrum Sp. z o.o.Zakup wkładek Cisco GBIT i kabli TWINAX1400/DW00/ZT/KZ/2016/000008366228.09.2016 09:00
102ENEA Centrum Sp. z o.o.Dostawa środków czystości i higieny osobistej oraz herbaty dla pracowników ENEA Centrum Sp. z o.o.1400/DW00/ZB/KZ/2016/000008764327.09.2016 12:00
103ENEA Centrum Sp. z o.o.Zakup agregatu prądotwórczego1400/DW00/ZT/KZ/2016/000007830223.09.2016 10:00
104ENEA Centrum Sp. z o.o.Zakup licencji oprogramowania AutoCad1400/DW00/ZT/KZ/2016/000008349213.09.2016 10:00
105ENEA Centrum Sp. z o.o.Rozbudowa backupu stacji roboczych1400/DW00/ZT/KZ/2016/000007831409.09.2016 10:00
106ENEA Centrum Sp. z o.o.Rozbudowa infrastruktury HP1400/DW00/ZT/KZ/2016/000007830609.09.2016 10:00
107ENEA Centrum Sp. z o.o.Zakup narzędzi wspierających obszar zarządzania architekturą korporacyjną IT1400/DW00/ZT/KZ/2016/000006802202.09.2016 10:00
108ENEA Centrum Sp. z o.o.Wdrożenie systemu IBM Rational1400/DW00/ZT/KZ/2016/000006491231.08.2016 10:00
109ENEA Centrum Sp. z o.o.Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Biur Obsługi Klientów w:
1. Zielona Góra - ul. Prosta 15;
2. Stargard - ul. St. Kard. Wyszyńskiego 12-15a;
3. Żary - ul. Moniuszki 64;
4. Nowa Sól - ul. Piłsudskiego 73;
5. Piła – Aleja Poznańska 34;
6. Szamotuły – ul. Nowowiejskiego 6;
7. Chojnice - ul. 14 Lutego 15;
8. Inowrocław - ul. Szymborska 32;
oraz adaptacja pomieszczenia byłej trafostacji w Szczecinie przy al. Wojska Polskiego 74.
1400/DW00/ZK/KZ/2016/000007350229.08.2016 12:00
110ENEA Centrum Sp. z o.o.Zaprojektowanie i wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego i kontroli dostępu w siedzibie ENEA Pomiary sp. z o.o.”1400/DW00/ZT/KZ/2016/000007598526.08.2016 12:00
111ENEA Centrum Sp. z o.o.Rozbudowa telefonii bezprzewodowej DECT1400/DW00/ZT/KZ/2016/000006171425.08.2016 13:00
112ENEA Centrum Sp. z o.o.Modernizacja i rozbudowa Systemu EMM1400/DW00/ZT/KZ/2016/000006466925.08.2016 10:00
113ENEA Centrum Sp. z o.o.Zakup sprzętu GSM wraz z akcesoriami1400/DW00/ZT/KZ/2016/000006904223.08.2016 10:00
114ENEA Centrum Sp. z o.o.Dostawa akcesoriów komputerowych1400/DW00/ZT/KZ/2016/000006808122.08.2016 10:00
115ENEA Centrum Sp. z o.o.Wsparcie dla urządzeń sieciowych CORE1400/DW00/ZT/KZ/2016/000007718819.08.2016 13:00
116ENEA Centrum Sp. z o.o.Zakup Urządzeń Teleinformatycznych1400/DW00/ZT/KZ/2016/000006460919.08.2016 11:00
117ENEA Centrum Sp. z o.o.Rozbudowa infrastruktury telekomunikacyjnej1400/DW00/ZL/KZ/2016/000007209318.08.2016 12:00
118ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.Dostawa samochodu osobowego dla Enea Oświetlenie sp. z o.o.1900/GW00/ZB/KZ/2016/000007364817.08.2016 10:00
119ENEA Centrum Sp. z o.o.Integracja systemu telefonii IP z systemem wideokonferencyjnym opartym o rozwiązanie Cisco i Pexip wraz z usługami wsparcia i serwisu1400/DW00/ZT/KZ/2016/000007150312.08.2016 10:00
120ENEA Centrum Sp. z o.o.Zakup licencji oprogramowania AutoCad1400/DW00/ZT/KZ/2016/000007267910.08.2016 10:00
121ENEA Centrum Sp. z o.o.Zaprojektowanie i wykonanie instalacji okablowania strukturalnego w budynku biurowym i budynku generatorów Elektrowni Samociążek oraz dostawa urządzeń aktywnych
1400/DW00/ZT/KZ/2016/000005376509.08.2016 10:00
122ENEA Centrum Sp. z o.o.Dostawa strojów służbowych dla pracowników BOK ENEA Centrum Sp. z o.o.1400/DW00/ZK/KZ/2016/000006722208.08.2016 10:00
123ENEA Centrum Sp. z o.o.Zakup licencji oprogramowania AutoCad1400/DW00/ZT/KZ/2016/000006478126.07.2016 10:00
124ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.Dostawa samochodu osobowego dla ENEA Oświetlenie sp. z o.o.1900/GW00/ZB/KZ/2016/000006485425.07.2016 10:00
125ENEA Centrum Sp. z o.o.„Modernizacja i rozbudowa systemu sygnalizacji ppoż. na obiektach nawęglania Enea Wytwarzanie”1400/DW00/ZT/KZ/2016/000005380121.07.2016 12:00
126ENEA Centrum Sp. z o.o.Modernizacja i rozbudowa systemów zabezpieczenia mienia – Wymiana analogowego systemu CCTV na cyfrowy system IP1400/DW00/ZT/KZ/2016/000005382714.07.2016 12:00
127ENEA Centrum Sp. z o.o.Centralny system bezpieczeństwa CISCO Security ELA1400/DW00/ZT/KZ/2016/000005198414.07.2016 11:00
128ENEA Centrum Sp. z o.o.Zakup i wdrożenie centralnego systemu DHCP oraz zarządzania adresacją
IP - INFOBLOX
1400/DW00/ZT/KZ/2016/000005192914.07.2016 10:00
129ENEA Centrum Sp. z o.o.Rozbudowa infrastruktury telekomunikacyjnej1400/DW00/ZT/KZ/2016/000005033107.07.2016 12:00
130ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.Ochrona mienia ENEA Oświetlenie sp. z o.o. Oddział Poznań.1900/GW00/ZD/KZ/2016/000005787328.06.2016 12:00
131ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.Sprzątanie obiektów ENEA Oświetlenie sp. z o.o. Oddział Poznań.1900/GW00/ZD/KZ/2016/000005803327.06.2016 10:00
132ENEA Centrum Sp. z o.o.Dostawa tokenów RSA1400/DW00/ZT/KZ/2016/000004114220.06.2016 09:00
133ENEA Centrum Sp. z o.o.Usługa wsparcia technicznego
systemu SIEM ArcSight Express
1400/DW00/ZT/KZ/2016/000005170015.06.2016 10:00
134ENEA Operator Sp. z o.o.Wyposażenie komputerowych stanowisk pracy dla służb dyspozytorskich Enea Operator Sp. z o.o.1200/BW00/ZL/KZ/2016/000005206914.06.2016 10:00
135ENEA Operator Sp. z o.o.Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych
dla ENEA Operator Sp. z o.o.
1200/BW00/ZL/KZ/2016/000005046513.06.2016 10:00
136ENEA S.A.Kompleksowe usługi w zakresie bieżącej obsługi technicznej obiektów, przeprowadzania okresowych kontroli obiektów (roczne, pięcioletnie) konsultacja, nadzór w sprawach technicznych, weryfikacja kosztorysów, świadczenie usług z zakresu projektowania i aranżacji wnętrz oraz wsparcie przy odbiorach technicznych.1100/AW00/ZB/KZ/2016/000003074807.06.2016 10:00
137ENEA Centrum Sp. z o.o.Wsparcie oprogramowania AutoCad1400/DW00/ZT/KZ/2016/000004658206.06.2016 10:00
138ENEA Centrum Sp. z o.o.Zakup wkładek światłowodowych1400/DW00/ZT/KZ/2016/000004112306.06.2016 10:00
139ENEA Centrum Sp. z o.o.System monitorowania sesji zdalnych FUDO1400/DW00/ZT/KZ/2016/000004110106.06.2016 09:00
140ENEA Centrum Sp. z o.o.Rozbudowa systemu loadbalancer F5 w DC ENEA Wytwarzanie
1400/DW00/ZT/KZ/2016/000004112803.06.2016 10:00
141ENEA Centrum Sp. z o.o.Usługa serwisowa na 3 lata (2016-2019) na cały system wideokonferencyjny w GK ENEA wraz z usługami towarzyszącymi.1400/DW00/ZT/KZ/2016/000004027630.05.2016 09:00
142ENEA Centrum Sp. z o.o.Rozbudowa systemu firewall Checkpoint w DC ENEA Wytwarzanie
1400/DW00/ZT/KZ/2016/000004112627.05.2016 13:00
143ENEA Centrum Sp. z o.o.Rozszerzenie umowy na licencje nieograniczonego stosowania oprogramowania ORACLE1400/DW00/ZT/KZ/2016/000004705227.05.2016 11:00
144ENEA Centrum Sp. z o.o.Usługa wsparcia technicznego
systemu SIEM ArcSight Express
1400/DW00/ZT/KZ/2016/000004112927.05.2016 10:00
145ENEA Centrum Sp. z o.o.Obsługa podróży służbowych Pracowników Grupy Kapitałowej ENEA1400/DW00/ZL/KZ/2016/000004075220.05.2016 12:00
146ENEA Centrum Sp. z o.o.Usługa telefonicznej obsługi ruchu nadmiarowego połączeń na numer 611 111 1111400/DW00/ZK/KZ/2016/000003926013.05.2016 12:00
147ENEA Centrum Sp. z o.o.Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych wielobranżowych na przebudowę i modernizację pomieszczeń Biur Obsługi Klientów Enea.
1400/DW00/ZK/KZ/2016/000002670421.04.2016 10:00
148ENEA Centrum Sp. z o.o.Dostawa oprogramowania IBM Rational
dla GK ENEA
1400/DW00/ZT/KZ/2016/000002615330.03.2016 10:00
149ENEA Centrum Sp. z o.o.Zakup licencji i usług serwisowych dla Systemu
Service Desk PLUS Manage Engine
1400/DW00/ZT/KZ/2016/000001963021.03.2016 10:00
150ENEA Centrum Sp. z o.o.Rozbudowa platformy wirtualizacyjnej pamięci masowej1400/DW00/ZT/KZ/2016/000001132409.03.2016 11:00
151ENEA Centrum Sp. z o.o.Rozbudowa i unifikacja sieci SAN - etap II1400/DW00/ZT/KZ/2016/000001129208.03.2016 11:00
152ENEA Centrum Sp. z o.o.Zakup serwerów IBM Power1400/DW00/ZT/KZ/2016/000001024103.03.2016 11:00
153ENEA Centrum Sp. z o.o.Odnowienie wsparcia serwisowego dla Infoblox1400/DW00/ZT/KZ/2016/000010314902.03.2016 11:00
154ENEA Centrum Sp. z o.o.Kompleksowa obsługa wydruku masowego dokumentacji wychodzącej dla GK ENEA1400/DW00/ZK/KZ/2016/000000659229.02.2016 08:00
155ENEA Centrum Sp. z o.o.Odnowienie wsparcia serwisowego wraz z aktualizacja oprogramowania dla centralnego systemu firewall firmy Fortinet na rok 20161400/DW00/ZT/KZ/2016/000010302225.02.2016 13:00
156ENEA Centrum Sp. z o.o.Zakup sprzętu teleinformatycznego1400/DW00/ZT/KZ/2016/000009785326.01.2016 11:00
157ENEA Operator Sp. z o.o.Budowa stacji transformatorowej kompaktowej 15/0,4kV wraz z siecią kablową SN-15kV i nn-0,4kV oraz z przyłączem kablowym 0,4kV w m. Prusim gm. Kwilcz1200/BW20/ZD/KZ/2015/000009971423.12.2015 10:00
158ENEA Operator Sp. z o.o.Budowa linii kablowej 0,4kV i 15kV wraz z posadowieniem stacji transformatorowej 15/0,4kV w celu zasilenia zabudowy jednorodzinnej ul. Kościuszki, Chopina. Neptuna w miejscowości Trzebież (działki: 646/7, 646/8, 646/12, 668/3, 669/1, 669/2, 669/3, 669/7, 1200/BW30/ZD/KZ/2015/000009992121.12.2015 10:00
159ENEA Operator Sp. z o.o.Budowa kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn wraz z powiązaniami kablowymi SN – 15 kV i nn 0,4 kV oraz złączy kablowo – pomiarowych nn 0,4 kV. Bydgoszcz, ul. Lisia, Ociepki, Candera, Domaniewskiego, Czochralskiego. Wykonawstwo.1200/BW10/ZD/KZ/2015/000009269210.12.2015 10:00
160ENEA Operator Sp. z o.o.Przebudowa sieci SN i nn w m. Karpicko1200/BW40/ZD/KZ/2015/000009270810.12.2015 10:00
161ENEA Operator Sp. z o.o.Budowa stacji transformatorowej 15/0,4kV wraz z powiązaniami sieci 15kV i 0,4kV w m. Kłodawa.1200/BW20/ZD/KZ/2015/000009253509.12.2015 10:00
162ENEA Operator Sp. z o.o.Rozbudowa sieci elektroenergetycznej 15/0,4 kV celem zasilania w energię elektryczną działek budowlanych w m. Chrząszczewo gm. Kamień Pomorski1200/BW30/ZD/KZ/2015/000009237509.12.2015 10:00
163ENEA Operator Sp. z o.o.[OD5-RD8/2] Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej zakładu w . Widziszewo ul. Ceramiczna1200/BW50/ZD/KZ/2015/000009209109.12.2015 08:30

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.