Szukaj

Ogłoszenie nr: 1100/AW00/HS/KZ/2021/0000093609 - Usługa

Powrót do listy ogłoszeń
ZamawiającyENEA S.A.
Nazwa postępowaniaWybór agencji wspierającej ENEA S.A. w obszarze obsługi reklamowej
Rodzaj postępowaniaProces przetargowy
Typ postępowaniaPubliczne
Tryb postępowaniaPZP - przetarg nieograniczony
Podstawa prawna zastosowanego trybu
Sposób uzyskania SIWZ/Warunków zamówieniaSpecyfikacja Warunków Umowy Ramowej (dalej: „SWUR”) udostępniona jest na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
Rodzaj zamówieniaUsługa
Możliwość składania ofert częściowychNie
Możliwość składania ofert wariantowychNie
Termin realizacji zamówienia
Planowana aukcja elektronicznaTak
Wymagane wadiumNie
Wysokość wadium
Termin związania z ofertą90 dni
Liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert/negocjacji
Termin składania pytań przez Wykonawców
Otwarcie ofert / Wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniuNiejawne
Opis warunków udziału w postępowaniuZgodnie z pkt. 5 SWUR
Informacje o oświadczeniach i dokumentachZgodnie z pkt. 6 SWUR
Kryteria oceny ofert i ich znaczenieZgodnie z pkt. 13 SWUR
Dane teleadresowe ZamawiającegoENEA S.A.
ul. Górecka 1, 60 - 201 Poznań
Dane osoby kontaktowejAlicja Ciężak
e-mail: alicja.ciezak@enea.pl
60 – 201 Poznań, ul. Górecka 1, w godzinach: 800 – 1400
oraz
Karolina Kopylec
e-mail: karolina.kopylec@enea.pl
60-201 Poznań, ul. Górecka 1, w godzinach: 800 – 1400
Inne
Termin składania ofert / Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu21.12.2021 09:00:00
Miejsce składania ofert / wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniuOfertę należy złożyć w terminie określonym w pkt 11.1 SWUR

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Formularz do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki poczty elektronicznej, poprzez który prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
Termin otwarcia ofert / Termin otwarcia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu21.12.2021 12:00:00
Miejsce otwarcia ofert / wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Wybór najkorzystniejszej oferty

Pliki do pobrania

  • Data ostatniej zmiany: 21.12.2021 12:49:42
    Data publikacji: 23.11.2021 11:18:37

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.