Szukaj

Ogłoszenie1100/AW00/ZI/KZ/2020/0000123985 - Usługa

Powrót do listy ogłoszeń
ZamawiającyENEA S.A.
Nazwa postępowaniaŚwiadczenie usług public relations na rzecz ENEA S.A.
Rodzaj postępowaniaProces przetargowy
Typ postępowaniaNiepubliczne
Tryb postępowaniaOtwarty
Podstawa prawna zastosowanego trybu
Sposób uzyskania SIWZ/Warunków zamówieniaWszelkie informacje dotyczące postępowania Zamawiają
http://www.enea.pl/bip/zamowienia/platforma-zakupowa
Rodzaj zamówieniaUsługa
Możliwość składania ofert częściowychNie
Możliwość składania ofert wariantowychNie
Termin realizacji zamówieniaWykonawca wykona Przedmiot Zamówienia w okresie 24 miesięcy od zawarcia umowy lub do wyczerpania maksymalnej wysokości wynagrodzenia wskazanej w § 9 ust. 1 Umowy
Planowana aukcja elektronicznaNie
Wymagane wadiumNie
Wysokość wadium
Termin związania z ofertą120 dni
Liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert/negocjacji
Termin składania pytań przez WykonawcówWykonawca może zwrócić się z wnioskiem do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Warunków Zamówienia. W tym celu Zamawiający zaleca wykorzystanie Arkusza z pytaniami Wykonawcy (Załącznik nr 6 do Warunków Zamówienia). Zamawiający udzieli wyjaśnień nie później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści dokumentacji postępowania wpłynął do Zamawiającego nie późnej niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, na adresy e-mail: beata.wojkiewicz@enea.pl oraz magdalena.gorka@enea.pl (konieczne jest wysłanie korespondencji na oba wymienione wyżej adresy).
Otwarcie ofert / Wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniuNiejawne
Opis warunków udziału w postępowaniuZgodnie z Warunkami Zamowienia
Informacje o oświadczeniach i dokumentachZgodnie z Warunkami Zamówienia
Kryteria oceny ofert i ich znaczenieStawka godzinowa netto za jedną roboczogodzinę świadczenia usług
przez Wykonawcę 70%
Zadanie 30%
Dane teleadresowe ZamawiającegoENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Góreckiej 1, 60 - 201 Poznań
Dane osoby kontaktowej
Pani Beata Wójkiewicz
e-mail: beata.wojkiewicz@enea.pl
Enea Centrum Sp. z o.o., Departament Zakupów
Biuro Udzielania Zamówień
ul. Górecka 1, 60-201 Poznań

Pani Magdalena Górka
e-mail: magdalena.gorka@enea.pl
Enea Centrum Sp. z o.o., Departament Zakupów
Biuro Udzielania Zamówień
ul. Górecka 1, 60-201 Poznań.
Inne
Termin składania ofert / Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu05.02.2021 09:00:00
Miejsce składania ofert / wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Termin otwarcia ofert / Termin otwarcia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu05.02.2021 11:00:00
Miejsce otwarcia ofert / wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Wybór najkorzystniejszej oferty

Pliki do pobrania

  • Data ostatniej zmiany: 29.01.2021 09:05:57
    Data publikacji: 14.01.2021 10:14:25

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.