Grupa Kapitałowa Enea to nowoczesny Pracodawca, który odgrywa jednąz kluczowych ról w rozwoju gospodarki krajowej. Działalność naszej Grupy opiera się na wytwarzaniu, dystrybucji  i handlu energią elektryczną oraz świadczeniu usług w zakresie elektroenergetyki. Zatrudniamy blisko 15 tysięcy silnie zmotywowanych ludzi, z pasją realizujących swoje zadania. Naszymi Wartościami są Uczciwość, Odpowiedzialność, Kompetencja  i Bezpieczeństwo. Jeżeli jesteś osobą, która jest nastawiona  na realizację celów, potrafi współpracować  w zespole, a przy tym profesjonalnie podchodzi do swoich obowiązków złóż do nas swoją aplikację. Więcej o nas na www.enea.pl

Enea Serwis sp. z o. o. Departament Projektowania informuje, że poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

Asystent Projektanta

Województwo: pomorskie Miejscowość: Bydgoszcz

Kategoria: Zarządzanie projektami Poziom stanowiska: Stanowisko specjalistyczne

Spółka: Enea Serwis Termin składania aplikacji: 2019-01-24

 

Wymagania:

 • Wykształceniewyższe/ średnie - elektryczne
 • Pożądane doświadczenie
 • Znajomość : Ustawy Prawo Budowlane, przepisów i norm specjalistycznych w zakresie projektowania urządzeń elektrycznych, zasad sporządzania i zarządzania projektami
 • Grupa kwalifikacyjna SEP
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera :Pakiet Office, AutoCAD, CorelDraf
 • Prawo jazdy kat. B
 • Mile widziana znajomość j. angielskiego.

 

Zakres czynności:

 • Udział przy opracowaniu dokumentacji projektów budowlanych i wykonawczych w zakresie linii napowietrznych i kablowych, systemów sterowania i nadzoru, opracowania techniczne i graficzne schematów liniowych, obwodów i rozdzielni dla stacji transformatorowych SN/nn różnych typów
 • Opracowywanie pod nadzorem i uzgadnianie projektów budowlanych i wykonawczych w tym prowadzenie ustaleń międzybranżowych
 • Udział w innych pracach zespołu projektowego przy realizacji zadań projektowych w zakresie średnich i niskich napięć.

Oferujemy:

 • umowę o pracę;
 • pakiet świadczeń pracowniczych;
 • szkolenia;
 • pracę w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku.

 

Przewidywany termin zatrudnienia: styczeń/luty 2019

Kandydaci mogą przesyłać oferty drogą elektroniczną na adres: rekrutacje.serwis@enea.plw terminie do  24.01.2019 r. W tytule korespondencji proszę zamieścić dopisek „32/2018 Asystent projektanta, Bydgoszcz”.

Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Zgłoszenia (CV + list motywacyjny w języku polskim) należy przesyłać klikając:

Jednocześnie informujemy wszystkich kandydatów, że bez poniższego oświadczenia oferta pracy nie będzie rozpatrywana. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Informacja Administratora danych: 1.[Dane administratora danych] Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Enea Serwis sp. z o.o. z siedzibą Gronówko 30, 64-111 Lipno (dalej: Administrator). Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: ese.iod@enea.pl 2. [Cele i podstawa przetwarzania danych] Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane dla celów rekrutacji w Enea Serwis sp. z o.o. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani osobowych jest: wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, zgodnie z art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO), wobec czego ich podanie jest obowiązkowe, a ich niepodanie uniemożliwia udział w procesie rekrutacji; ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń pomiędzy Panem/Panią a Administratorem (podstawa prawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 3. [Odbiorcy danych] Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne. Administrator może powierzyć przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych: podmiotom Grupy Kapitałowej ENEA, dostawcom usług lub produktów działającym w jego imieniu, w szczególności podmiotom świadczącym dla Administratora usługi IT, HR, serwisowe, agencyjne, administracyjne. 4.[Okres przechowywania danych] Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres 6 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji. 5. [Pana/Pani prawa] Posiada Pan/Pani prawo żądania: dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO, ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO, ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO, ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO, przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - w granicach art. 21 RODO. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody może Pan/Pani cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 6. Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłane Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: ese.iod@enea.pl. 7. Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Aplikuj na stanowisko

Asystent Projektanta

"*" - Pola oznaczone gwiazdką są wymagane

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.