Polityka prywatności

Enea SA informuje, że respektuje i szanuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych odwiedzających Serwis internetowy Grupy Enea (www.enea.pl, w tym www.ebok.enea.pl). 

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych Enea S.A. z siedzibą przy ul. Pastelowej 8, 60-198 Poznań, jest Administratorem Serwisu internetowego Grupy Enea oraz Administratorem Twoich danych osobowych. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych - adres e-mail: esa.iod@enea.pl lub pisemnie na adres: ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań. Dane osobowe przekazane za pośrednictwem Serwisu internetowego (w tym imię i nazwisko, adresy pocztowe, numery telefonów i adresy e-mail, numer PESEL, numer NIP, numer kontrahenta) są gromadzone i wykorzystywane przez nas w następujących celach:

 • korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta, łącznie z założeniem konta, na podstawie Twojej zgody;
 • realizacji składanych on-line wniosków internetowych związanych z obsługą Ciebie jako naszego Klienta, co jest związane z realizacją zawartej z Tobą umowy; 
 • w celu udzielania odpowiedzi na Twoje pytania i reklamacje, w tym z wykorzystaniem formularzy kontaktowych oraz okna czat, co jest realizacją Twojego oraz naszego prawnie uzasadnionego interesu;
 • przygotowania oferty handlowej związanej z działalnością Enea S.A., przesyłania Newslettera oraz realizacji akcji marketingowych, co jest realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu. Takie informacje przesyłamy oczywiście na podstawie Twojej zgody na komunikację elektroniczną lub telefoniczną ; 
 • w celu i w zakresie niezbędnym do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń związanych z korzystaniem z Serwisu www.enea.pl oraz www.ebok.enea.pl, co jest realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu;
 • w celu zawarcia i realizacji zawartych z Tobą umów sprzedaży energii elektrycznej, co jest związane z zawarciem umowy na Twoje zgłoszenie.

Szczegóły na temat ochrony danych osobowych znajdą Państwo w zakładce Dane osobowe https://www.enea.pl/pl/dane-osobowe

Twoje prawa

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże niepodanie danych osobowych uniemożliwi nam kontakt z Tobą oraz skorzystanie przez Ciebie z niektórych usług oferowanych w Serwisie.

Przekazując nam swoje dane osobowe poprzez Serwis internetowy Grupy Enea masz prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz ich przeniesienia.

Możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zebranych w celu założenia konta i korzystania z eBOK, co będzie równoznaczne z likwidacją konta. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego wcześniej.

W celu wykonania wyżej wymienionych praw, skontaktuj się z nami wysyłając e-mail na adres: esa.iod@enea.pl

Możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych do celów marketingowych lub cofnąć zgodę na komunikację elektroniczną lub telefoniczną w tym celu wysyłając e-mail na adres: esa.twojeprawa@enea.pl. Cofnięcie zgody i sprzeciw nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego wcześniej.

Jeżeli masz zastrzeżenia co do sposobu, w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe, zawsze przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Jak są chronione Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe chronione są zgodnie z postanowieniami RODO, ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, oraz ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne. Do ochrony Twoich danych stosujemy w szczególności certyfikat SSL.

Nie ujawniamy danych gromadzonych za pośrednictwem Serwisu innym podmiotom za wyjątkiem sprawdzonych przez nas podwykonawców, chyba że posiadamy Twoją zgodę. Dane te udostępniane są naszym podwykonawcom na bieżąco.

Dostęp do danych osobowych mają tylko nasi wybrani pracownicy oraz pracownicy sprawdzonych przez nas podwykonawców, z których usług korzystamy do utrzymywania funkcjonalności Serwisu, którzy są zobowiązani do zachowania uzyskanych informacji w ścisłej tajemnicy.

Okres przechowywania danych

Twoje dane związane z korzystaniem z eBOK przechowujemy tak długo, aż nie zlikwidujesz konta. Twoje dane związane z obsługą Twoich wniosków jako naszego Klienta składanych on-line przechowujemy aż do czasu przedawnienia się roszczeń, wynikających z łączącej nas umowy. Na wypadek ujawnienia się ew. naszych roszczeń związanych z używaniem Serwisu internetowego przechowujemy Twoje dane do czasu ich przedawnienia. Wykorzystujemy Twoje dane w celach marketingowych aż do czasu, gdy wyrazisz sprzeciw wobec przetwarzania w celach marketingowych lub cofniesz zgodę.

Pliki Cookies

Na stronach Serwisu internetowego Grupy Enea używamy plików cookies. Pliki cookies umożliwiają dostosowanie zawartości stron internetowych Serwisu Grupy Enea do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. Możesz samodzielnie skonfigurować przeglądarkę internetowa na swoim urządzeniu w taki sposób, aby automatycznie akceptowała ona otrzymywanie plików cookies, każdorazowo powiadamiała Cię o przesyłaniu plików cookies na Twoje urządzenie lub całkowicie blokowała otrzymywanie plików cookies. 

Czym są pliki cookies?

Cookies (z ang. cookie – ciastko) to małe pliki, które Serwis internetowy Grupy Enea zapisuje w przeglądarce internetowej na Twoim urządzeniu, gdy odwiedzasz strony Serwisu internetowego. Pliki cookies składają się z szeregu liter i cyfr, które zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu internetowego Grupy Enea.

Jakich plików cookies używamy?

Pliki seryjne – to tymczasowe pliki cookies, które pozostają na Twoim urządzeniu aż do momentu wylogowania się z Serwisu internetowego lub do momentu wyłączenia przez Ciebie przeglądarki internetowej,

Pliki stałe – to pliki, które pozostają na Twoim urządzeniu przez czas określony w parametrach plików cookies lub do momentu ich ręcznego usunięcia w przeglądarce internetowej przez Ciebie. 

W jakim celu wykorzystujemy pliki cookies?

 • do uwierzytelniania Ciebie na stronach wymagających logowania (stronach extranetowych) oraz do zapewnienia ciągłości sesji,
 • do zapisu wyborów oraz preferencji dokonanych przez Ciebie na formularzach obsługowych oraz formularzach sprzedażowych np. na formularzach dotyczących zawierania umów on-line,
 • w celach statystycznych do analiz dotyczących ruchu oraz odwiedzalności poszczególnych stron internetowych Serwisu internetowego Grupy Enea, przy czym niemożliwa jest personalna identyfikacja Ciebie jako Użytkownika,
 • do lepszego dopasowania naszych komunikatów marketingowych do Twoich potrzeb.

Bezpieczeństwo informacji

Dane przesyłane w plikach cookies są bezpieczne i żaden sposób nie wpływają na działanie Twojego urządzenia. Dane w plikach cookies przesyłane są w postaci zaszyfrowanej uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. 

Zarządzanie plikami cookies przez Ciebie

Masz możliwość samodzielnej konfiguracji obsługi plików cookies z poziomu używanej na swoim urządzeniu przeglądarki internetowej. Domyślnie przeglądarki internetowe posiadają włączoną możliwość przesyłu plików cookies z serwisów internetowych do Twojego urządzenia. Ustawienia domyślne mogą zostać zmienione przez Ciebie na dwa sposoby:

 • Możesz zablokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej na swoim urządzeniu, co może jednak wpłynąć na ograniczenie możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności serwisu internetowego lub całkowitą utratę możliwości korzystania z serwisu internetowego,
 • Możesz w opcjach przeglądarki internetowej na swoim urządzeniu włączyć funkcję każdorazowego powiadamiania o przesyłaniu plików cookies na Twoje urządzenie. 

Adres IP

Dane o adresie IP są zapisywane do logów systemowych Serwisu i zawierają datę oraz godzinę połączenia z Serwisem. Informacje te są wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych dotyczących liczby odwiedzin i nie pozwalają na personalną identyfikację Ciebie jako Użytkownika.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.