Zgłaszanie naruszeń w Grupie Enea

Działalność Grupy ENEA opiera się na poszanowaniu przepisów prawa i regulacji wewnętrznych w duchu przyjętych wartości etycznych: Uczciwości, Odpowiedzialności, Bezpieczeństwa i Kompetencji, zawartych w szczególności w Kodeksie Etyki Grupy ENEA, Kodeksie Kontrahentów Grupy ENEA oraz Polityce Compliance Grupy ENEA jako podstawowych regulacji wdrożonego w Grupie ENEA Systemu Compliance.

Elementem kultury korporacyjnej opartej na Uczciwości jest zapewnienie pracownikom, współpracownikom, kontrahentom i partnerom, w tym biznesowym i wszystkim osobom wykonującym jakiekolwiek czynności w imieniu i na rzecz spółek Grupy ENEA, możliwości sygnalizowania zaobserwowanych praktyk niezgodnych z obowiązującym prawem, regulacjami wewnętrznymi spółek Grupy ENEA lub też działań nieetycznych.

Przekazanie takich informacji, także w sposób anonimowy oraz poufny umożliwia zawarty poniżej Formularz Zgłaszania Naruszeń w Grupie ENEA.

Zastrzeżenie: Formularz Zgłaszania Naruszeń nie służy do składania reklamacji.  

Sprawy dotyczące reklamacji należy kierować na adres e-mail: kontakt@enea.pl

lub skorzystać z pozostałych kanałów komunikacji dostępnych pod adresem: https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/dane-kontaktowe

"*" - Pola oznaczone gwiazdką są wymagane

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.