Zostań Prosumentem energii odnawialnej

Kim jest Prosument energii odnawialnej?

Prosument energii odnawialnej to zgodnie z ustawą o Odnawialnych Źródłach Energii (OZE) Klient, który spełnia następujące warunki:

  • wytwarza energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji na własne potrzeby

  • jest odbiorcą końcowym, czyli nie wykorzystuje energii na potrzeby wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji

  • dokonuje zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej

  • wytwarzanie energii elektrycznej nie stanowi jego przeważającej działalności gospodarczej

Prosumentem energii odnawialnej mogą zostać, w szczególności:

  • osoby fizyczne

  • przedsiębiorcy, pod warunkiem, że wytwarzanie energii nie stanowi przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej określonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej;

  • osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo rolne, rybackie, sadownicze, hodowcy pod warunkiem, że działalność ta nie jest regulowana ustawą z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

  • jednostki sektora finansów publicznych

  • wspólnoty mieszkaniowe

  • kościoły i związki wyznaniowe

WAŻNE! Każdy z powyższych warunków musi zostać spełniony. W przeciwnym razie wytwórca energii elektrycznej w mikroinstalacji nie kwalifikuje się do zawarcia umowy jako Prosument energii odnawialnej.

 

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą wytwarzającym energię elektryczną i posiadasz obecnie umowę, na podstawie której odsprzedajesz Enei wyprodukowaną przez siebie energię, a chciałbyś zostać prosumentem energii odnawialnej to skontaktuj się z nami przez formularz kontaktowy.

 

Czym jest mikroinstalacja i jakie są jej rodzaje?

Mikroinstalacja to instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy nie większej niż 50 kW, przyłączona do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 kW. 

Rodzaje mikroinstalacji:

Panele fotowoltaiczne składają się z ogniw solarnych generujących napięcie elektryczne pod wpływem padającego na nie promieniowania słonecznego. Są one elementem instalacji solarnych, dzięki którym Klient może produkować energię elektryczną na potrzeby własne przechowując jej nadwyżkę w akumulatorach lub odprowadzać do sieci elektroenergetycznej 

 

Elektrownie wiatrowe to urządzenia zamieniające energię ruchu mas powietrza na energię kinetyczną ruchu obrotowego wirnika elektrowni, która następnie przekazywana jest do generatora wytwarzającego energię elektryczną. Poza produkcją energii elektrycznej na potrzeby domowe urządzenia te najczęściej służą do podgrzewania ciepłej wody użytkowej

Instalacja hybrydowa to połączenie co najmniej dwóch typów mikroinstalacji, które wytwarzają energię elektryczną

Jak zostać Prosumentem energii odnawialnej?

Zapoznaj się z naszą ofertą dla Prosumentów energii odnawialnej.

 

Potencjalni Prosumenci energii odnawialnej mają obowiązek poinformowania Operatora Sieci Dystrybucyjnej o chęci przyłączenia mikroinstalacji. Służy do tego poniższy formularz zgłoszeniowy:

Po otrzymaniu wniosku w ciągu 30 dni Operator Sieci Dystrybucyjnej wymienia licznik na dwukierunkowy. Dodatkowe informacje uzyskasz pod numerem infolinii Enea Operator 61 850 40 00 oraz na stronie ENERGIA+ Fotowoltaika.

 

Od dnia wymiany licznika będziesz rozliczany jako Prosument.  Wyślemy również do Ciebie nową umowę kompleksową aktualizującą zapisy dotychczasowej umowy kompleksowej dotyczące sposobu rozliczania. Po wymianie licznika na dwukierunkowy nie musisz się z nami kontaktować i składać dodatkowych wniosków*.

 

Uwaga! W przypadku zmiany danych lub warunków posiadanej umowy pobierz wniosek u-do, wypełnij i przekaż do nas.

 

*Jeśli aktualnie nie masz zawartej z nami umowy o świadczenie usługi kompleksowej to w celu jej przygotowania powinieneś przekazać do nas poprawnie wypełniony i podpisany wniosek u-do

 

Poznaj nasze produkty

Miesiąc energii gratis

Zmień umowę na jeden z produktów w promocji: ENERGIA+ Fachowiec lub Enea Smart. Będziesz mieć miesiąc energii za 0 zł, stały upust 3% od ceny sprzedaży energii oraz kod rabatowy o wartości 100 lub 150 zł do wykorzystania w Strefie Zakupów Enei.

Zobacz więcej

FOTOWOLTAIKA+ 

Wybieraj i łącz produkty, by dzięki fotowoltaice i ekourządzeniom wytwarzać, gromadzić i wykorzystywać energię na własne potrzeby.

Zobacz więcej

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.