Czym jest EKO Oferta?


Dzięki EKO Ofercie wspierasz wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł
i możesz mieć wpływ na:

ŚRODOWISKO

Energia z odnawialnych źródeł to czyste powietrze, mniejszy ślad węglowy i ograniczenie zmian klimatu. W przypadku średniego rocznego zużycia 2,4 MWh wartość unikniętej emisji CO2 może wynieść około 1,67 tony rocznie!

SIEBIE I SWOJE OTOCZENIE

Decydując się na EKO Ofertę, możesz mieć wpływ na zmianę, jesteś EKO, działasz dla dobra własnego, swoich dzieci i przyszłych pokoleń!

Dowiedz się, jak pozytywnie wpłynąć na planetę,
korzystając z EKO Oferty z gwarancjami pochodzenia!

Wspierasz wytwarzanie
energii z odnawialnych źródeł

Działasz dla dobra
własnego, swoich dzieci
i przyszłych pokoleń

Wpływasz na poprawę jakości powietrza

Gwarancje pochodzenia to potwierdzenie, że energia
została wytworzona z odnawialnych źródeł.

Dla kogo jest ta oferta?

Z oferty mogą skorzystać Klienci z obszaru Enea Operator, 
którzy chcą mieć wpływ na poprawę stanu powietrza. 

Możesz wygrać jedną
ze 100 nagród!

Jeśli jesteś Klientem indywidualnym Enea S.A. i spełnisz warunki rejestracji, możesz wziąć udział w loterii "Świąteczna Moc Nagród". Do wygrania aż 100 nagród o wartości 2000 zł każda na pokrycie rachunków za prąd. Wypełnij formularz zgłoszeniowy do loterii i czekaj na wyniki lub pomóż szczęściu, zdobywając dodatkowe losy.

Loteria trwa od 21.11.2022 r. do 22.01.2023 r.

Nagroda w postaci e-bonu o wartości 2000 zł uprawniającego do zasilenia indywidualnego konta rozliczeniowego Klienta w Enea S.A. kwotą 2000 zł. Po realizacji e-bonu kwota 2000 zł widoczna będzie na koncie służącym do rozliczania płatności z tytułu umowy zawartej z Enea S.A. Zdjęcie ma charakter poglądowy. Szczegóły w regulaminie loterii dostępnym na stronie enea.pl/loteria

Sprawdź szczegóły

Zobacz, jakie to proste:

Zaloguj się do eBOK. Jeśli nie masz jeszcze konta – zarejestruj się.

Przejdź do zakładki „OFERTA DLA CIEBIE" i wybierz EKO Ofertę lub Cennik EKO w ramach innej Oferty. Dokładnie zapoznaj się ze szczegółami oferty oraz wszystkimi dokumentami.

Otrzymaj kod rabatowy 100 lub 150 zł do Strefy Zakupów za zawarcie umowy online. Otrzymasz także dodatkowe 200 losów w loterii.

Formularz kontaktowy

*

"*" - Informacje niezbędne do kontaktu w celu realizacji Twojego zgłoszenia

"**" - Zgoda niezbędna do kontaktu w celu realizacji Twojego zgłoszenia

611 111 111

(Opłata zgodnie z planem taryfowym dzwoniącego)

Infolinia czynna:

od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-19:00

Tabela nr 1. Ceny energii i stawki opłat w okresie do 31.12.2022

Zobacz szczegóły 

 

Taryfa dla energii elektrycznej

EKO Oferta

Dodatkowe korzyści dla Klienta

----

Wspierasz wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł

Działasz dla dobra własnego, swoich dzieci i przyszłych pokoleń

Wpływasz na poprawę jakości powietrza

Otrzymasz kod rabatowy 100 zł do Strefy Zakupów za zawarcie umowy online - przez eBOK*

Ceny Energii

zł / kWh

Taryfa dla energii elektrycznej

EKO Oferta

GRUPA TARYFOWA

Całodobowa

Dzienna/
Szczytowa

Nocna/
Pozaszczytowa

Całodobowa

Dzienna/
Szczytowa

Nocna/
Pozaszczytowa

G11

taryfa, w której bez względu na dzień tygodnia czy godzinę (w dzień oraz w nocy) obowiązuje cię ta sama cena za energię

0,4297 zł

0,4092 zł

 

 

 

 

0,4297 zł

0,4092 zł

 

 

 

 

G12

taryfa, w której cena za energię zmienia się w ciągu doby

 

 

0,5383 zł

0,5127 zł

0,2468 zł

0,2350 zł

 

 

0,5383 zł

0,5127 zł

0,2468 zł

0,2350 zł

G12w

taryfa, w której tańsze są nie tylko godziny poza szczytem, ale także weekendy i święta - bez względu na godzinę

 

 

0,6195 zł

0,5900 zł

0,2577 zł

0,2454 zł

 

 

0,6195 zł

0,5900 zł

0,2577 zł

0,2454 zł

Opłata handlowa faktura papierowa

0 zł/m-c

9,30 zł/m-c

8,86 zł/m-c

Opłata handlowa elektroniczna faktura

0 zł/m-c

5,04 zł/m-c

4,80 zł/m-c

Z oferty można skorzystać od 07.11.2022 r. do 31.12.2022 r.

Ceny energii elektrycznej oraz stawki opłat nie zawierają opłat z tytułu świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej. Rozliczenia za usługę dystrybucji energii elektrycznej dokonywane będą według cen, stawek opłat i zasad ich stosowania określonych w Taryfie OSD. Stawki te są jednakowe niezależnie od wybranej przez Klienta oferty.

Ceny energii elektrycznej uwzględniają czasowe zwolnienie od akcyzy sprzedaży energii elektrycznej w okresie do dnia 31 grudnia 2022 roku. 
Ceny energii elektrycznej oraz stawki opłat uwzględniają obniżoną stawkę podatku od towarów i usług (VAT) w wysokości 5% w okresie do dnia 31 grudnia 2022 roku.

W przypadku zmiany z mocy prawa okresu obowiązywania niższych stawek podatku VAT lub podatku akcyzowego, lub wejścia w życie nowych obniżek tych podatków, niższe ceny lub stawki opłat będą uwzględniane w rozliczeniach z Klientem odpowiednio do wielkości obniżek i okresów, dla których zostaną one wprowadzone.

* Za zawarcie umowy w ofercie EKO Oferta przez eBOK (ebok.enea.pl) przysługuje Kod rabatowy o wartości 100,00 zł. Kody rabatowe za zawarcie umowy przysługują w okresie od 21.11.2022 r. do 31.12.2022 r. Kod rabatowy jest ważny 30 dni od daty zawarcia umowy. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie Kodów Rabatowych za zawarcie umowy z Enea S.A. dostępnym na strefa.enea.pl 

Taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej na 2022 rok - pobierz

 

Tabela nr 2. Ceny energii elektrycznej oraz stawki opłaty handlowej

Zobacz szczegóły 

 

Taryfa dla energii elektrycznej

EKO Oferta

Dodatkowe korzyści dla Klienta

----

Wspierasz wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł

Działasz dla dobra własnego, swoich dzieci i przyszłych pokoleń

Wpływasz na poprawę jakości powietrza

Otrzymasz Kod rabatowy 100 zł do Strefy Zakupów za zawarcie umowy online - przez eBOK*

Ceny Energii

zł / kWh

Taryfa dla energii elektrycznej

EKO Oferta

GRUPA TARYFOWA

Całodobowa

Dzienna/
Szczytowa

Nocna/
Pozaszczytowa

Całodobowa

Dzienna/
Szczytowa

Nocna/
Pozaszczytowa

G11

taryfa, w której bez względu na dzień tygodnia czy godzinę (w dzień oraz w nocy) obowiązuje cię ta sama cena za energię

0,5095 zł

0,4142 zł

 

 

 

 

0,5095 zł

0,4142 zł

 

 

 

 

G12

taryfa, w której cena za energię zmienia się w ciągu doby

 

 

0,6368 zł

0,5177 zł

0,2952 zł

0,2400 zł

 

 

0,6368 zł

0,5177 zł

0,2952 zł

0,2400 zł

G12w

taryfa, w której tańsze są nie tylko godziny poza szczytem, ale także weekendy i święta - bez względu na godzinę

 

 

0,7319 zł

0,5950 zł

0,3080 zł

0,2504 zł

 

 

0,7319 zł

0,5950 zł

0,3080 zł

0,2504 zł

Opłata handlowa faktura papierowa

0 zł/m-c

10,90 zł/m-c

8,86 zł/m-c

Opłata handlowa elektroniczna faktura

0 zł/m-c

5,90 zł/m-c

4,80 zł/m-c

Z oferty można skorzystać od 07.11.2022 r. do 31.12.2022 r.

Ceny energii elektrycznej oraz stawki opłat nie zawierają opłat z tytułu świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej. Rozliczenia za usługę dystrybucji energii elektrycznej dokonywane będą według cen, stawek opłat i zasad ich stosowania określonych w Taryfie OSD. Stawki te są jednakowe niezależnie od wybranej przez Klienta oferty.

Ceny energii elektrycznej oraz stawki opłat uwzględniają stawkę podatku od towarów i usług (VAT) w wysokości 23 % oraz stawkę podatku akcyzowego w wysokości 5,00 zł/MWh. W przypadku zmiany z mocy prawa okresu obowiązywania niższych stawek podatku VAT lub podatku akcyzowego, lub wejścia w życie nowych obniżek
tych podatków, niższe ceny lub stawki opłat będą uwzględniane w rozliczeniach z Klientem odpowiednio do wielkości obniżek i okresów, dla których zostaną one wprowadzone.

* Za zawarcie umowy w ofercie EKO Oferta przez eBOK (ebok.enea.pl) przysługuje Kod rabatowy o wartości 100,00 zł. Kody rabatowe za zawarcie umowy przysługują w okresie od 21.11.2022 r. do 31.12.2022 r. Kod rabatowy jest ważny 30 dni od daty zawarcia umowy. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie Kodów Rabatowych za zawarcie umowy z Enea S.A. dostępnym na strefa.enea.pl 

Taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej na 2022 rok - pobierz

 

 

Tabela nr 3. Ceny energii elektrycznej stosowane do limitu zużycia energii elektrycznej oraz stawki opłaty handlowej, w 2023 r.

Zobacz szczegóły 

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej, w 2023 r. dla energii zakupionej w celu jej zużycia w gospodarstwie domowym lub pomieszczeń gospodarczych związanych z prowadzeniem gospodarstw domowych, o ile nie jest w nich prowadzona działalność gospodarcza do limitów zużycia wskazanych w zakładce "Limity zużycia energii" stosowane będą ceny energii elektrycznej wynikające z art. 6. ust.1 tej Ustawy określone w Tabeli nr 3.

 

Taryfa dla energii elektrycznej

EKO Oferta

Dodatkowe korzyści dla Klienta

----

Wspierasz wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł

Działasz dla dobra własnego, swoich dzieci i przyszłych pokoleń

Wpływasz na poprawę jakości powietrza

Otrzymasz Kod rabatowy 100 zł do Strefy Zakupów za zawarcie umowy online - przez eBOK*

Ceny Energii

zł / kWh

Taryfa dla energii elektrycznej

EKO Oferta

GRUPA TARYFOWA

Całodobowa

Dzienna/
Szczytowa

Nocna/
Pozaszczytowa

Całodobowa

Dzienna/
Szczytowa

Nocna/
Pozaszczytowa

G11

taryfa, w której bez względu na dzień tygodnia czy godzinę (w dzień oraz w nocy) obowiązuje cię ta sama cena za energię

0,5095 zł

0,4142 zł

 

 

 

 

0,5154 zł

0,4190 zł

 

 

 

 

G12

taryfa, w której cena za energię zmienia się w ciągu doby

 

 

0,6368 zł

0,5177 zł

0,2952 zł

0,2400 zł

 

 

0,6124 zł

0,4979 zł

0,3460 zł

0,2813 zł

G12w

taryfa, w której tańsze są nie tylko godziny poza szczytem, ale także weekendy i święta - bez względu na godzinę

 

 

0,7319 zł

0,5950 zł

0,3080 zł

0,2504 zł

 

 

0,6241 zł

0,5074 zł

0,4064 zł

0,3304 zł

Opłata handlowa faktura papierowa

0 zł/m-c

10,90 zł/m-c

8,86 zł/m-c

Opłata handlowa elektroniczna faktura

0 zł/m-c

5,90 zł/m-c

4,80 zł/m-c

Z oferty można skorzystać od 07.11.2022 r. do 31.12.2022 r.

Ceny energii elektrycznej oraz stawki opłat nie zawierają opłat z tytułu świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej. Rozliczenia za usługę dystrybucji energii elektrycznej dokonywane będą według cen, stawek opłat i zasad ich stosowania określonych w Taryfie OSD. Stawki te są jednakowe niezależnie od wybranej przez Klienta oferty.

Ceny energii elektrycznej oraz stawki opłat uwzględniają stawkę podatku od towarów i usług (VAT) w wysokości 23 % oraz stawkę podatku akcyzowego w wysokości 5,00 zł/MWh. W przypadku zmiany z mocy prawa okresu obowiązywania niższych stawek podatku VAT lub podatku akcyzowego, lub wejścia w życie nowych obniżek
tych podatków, niższe ceny lub stawki opłat będą uwzględniane w rozliczeniach z Klientem odpowiednio do wielkości obniżek i okresów, dla których zostaną one wprowadzone.

* Za zawarcie umowy w ofercie EKO Oferta przez eBOK (ebok.enea.pl) przysługuje Kod rabatowy o wartości 100,00 zł. Kody rabatowe za zawarcie umowy przysługują w okresie od 21.11.2022 r. do 31.12.2022 r. Kod rabatowy jest ważny 30 dni od daty zawarcia umowy. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie Kodów Rabatowych za zawarcie umowy z Enea S.A. dostępnym na strefa.enea.pl 

Taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej na 2022 rok - pobierz

 

 

Tabela nr 4. Ceny energii elektrycznej stosowane powyżej limitu zużycia energii elektrycznej oraz stawki opłaty handlowej, w 2023 r.

Zobacz szczegóły 

Powyżej limitów zużycia wskazanych w zakładce "Limity zużycia energii" oraz dla całej energii elektrycznej w przypadku Klientów, do których limity nie będą miały zastosowania, w 2023 roku stosowane będą ceny wynikające z Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku, wskazane w Tabeli nr 4.

 

Taryfa dla energii elektrycznej

EKO Oferta

Dodatkowe korzyści dla Klienta

----

Wspierasz wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł

Działasz dla dobra własnego, swoich dzieci i przyszłych pokoleń

Wpływasz na poprawę jakości powietrza

Otrzymasz Kod rabatowy 100 zł do Strefy Zakupów za zawarcie umowy online - przez eBOK*

Ceny Energii

zł / kWh

Taryfa dla energii elektrycznej

EKO Oferta

GRUPA TARYFOWA

Całodobowa

Dzienna/
Szczytowa

Nocna/
Pozaszczytowa

Całodobowa

Dzienna/
Szczytowa

Nocna/
Pozaszczytowa

G11

taryfa, w której bez względu na dzień tygodnia czy godzinę (w dzień oraz w nocy) obowiązuje cię ta sama cena za energię

0,8585 zł

0,6980 zł

 

 

 

 

0,8585 zł

0,6980 zł

 

 

 

 

G12

taryfa, w której cena za energię zmienia się w ciągu doby

 

 

0,8585 zł

0,6980 zł

0,8585 zł

0,6980 zł

 

 

0,8585 zł

0,6980 zł

0,8585 zł

0,6980 zł

G12w

taryfa, w której tańsze są nie tylko godziny poza szczytem, ale także weekendy i święta - bez względu na godzinę

 

 

0,8585 zł

0,6980 zł

0,8585 zł

0,6980 zł

 

 

0,8585 zł

0,6980 zł

0,8585 zł

0,6980 zł

Opłata handlowa faktura papierowa

0 zł/m-c

10,90 zł/m-c

8,86 zł/m-c

Opłata handlowa elektroniczna faktura

0 zł/m-c

5,90 zł/m-c

4,80 zł/m-c

Z oferty można skorzystać od 07.11.2022 r. do 31.12.2022 r.

Ceny energii elektrycznej oraz stawki opłat nie zawierają opłat z tytułu świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej. Rozliczenia za usługę dystrybucji energii elektrycznej dokonywane będą według cen, stawek opłat i zasad ich stosowania określonych w Taryfie OSD. Stawki te są jednakowe niezależnie od wybranej przez Klienta oferty.

Ceny energii elektrycznej oraz stawki opłat uwzględniają stawkę podatku od towarów i usług (VAT) w wysokości 23 % oraz stawkę podatku akcyzowego w wysokości 5,00 zł/MWh. W przypadku zmiany z mocy prawa okresu obowiązywania niższych stawek podatku VAT lub podatku akcyzowego, lub wejścia w życie nowych obniżek
tych podatków, niższe ceny lub stawki opłat będą uwzględniane w rozliczeniach z Klientem odpowiednio do wielkości obniżek i okresów, dla których zostaną one wprowadzone.

* Za zawarcie umowy w ofercie EKO Oferta przez eBOK (ebok.enea.pl) przysługuje Kod rabatowy o wartości 100,00 zł. Kody rabatowe za zawarcie umowy przysługują w okresie od 21.11.2022 r. do 31.12.2022 r. Kod rabatowy jest ważny 30 dni od daty zawarcia umowy. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie Kodów Rabatowych za zawarcie umowy z Enea S.A. dostępnym na strefa.enea.pl 

Taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej na 2022 rok - pobierz

 

 

Limity zużycia energii

Zobacz szczegóły 

1. Dla Klienta dokonującego zakupu energii w celu jej zużycia w gospodarstwie domowym lub pomieszczeniach gospodarczych związanych z prowadzeniem gospodarstw domowych, o ile nie jest w nich prowadzona działalność gospodarcza, limit uprawniający do stosowania w 2023 r. cen, o których mowa w Tabeli nr 3. wynosi 2 MWh w punkcie poboru energii albo:

 1. 2,6 MWh – w przypadku Klienta, o którym mowa wyżej, posiadającego w dniu 18 października 2022 r., orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo posiadającego orzeczenie, o którym mowa w art. 5 pkt 1, 1a lub 2 albo art. 62 ust. 2 pkt 1 lub 2 albo ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub zamieszkującego wspólnie z osobą posiadającą, w dniu 18 października 2022 r., orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie o niepełnosprawności wydane osobie poniżej 16 roku życia albo posiadającego orzeczenie, o którym mowa w art. 5 pkt 1, 1a lub 2 albo art. 62 ust. 2 pkt 1 lub 2 albo ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
   
 2. 3 MWh w przypadku:
 • Klienta, o którym mowa wyżej,  posiadającego w dniu 18 października 2022 r., Kartę Dużej Rodziny jako rodzic rodziny wielodzietnej, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,
 • Klienta, o którym mowa wyżej, prowadzącego, w dniu 18 października 2022 r., gospodarstwo rolne, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, lub prowadzącego dział specjalny produkcji rolnej, nieprowadzącego innego rodzaju działalności gospodarczej, którego punkty poboru energii oprócz budynku mieszkalnego służą również rozliczeniom zużytej energii elektrycznej na potrzeby urządzeń i instalacji położonych na gruntach gospodarstwa rolnego lub gruntach, na których prowadzi się dział specjalny produkcji rolnej oraz służą wyłącznie działalności rolniczej lub prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej;

w punkcie poboru energii, jeżeli Klient, o którym mowa w lit. a. i b.  złożył, na zasadach określonych w Ustawie z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej (dalej Ustawa), oświadczenie stanowiące podstawę do uwzględnienia przez Sprzedawcę w rozliczeniach zwiększonego limitu.

2. W przypadku zmiany w 2023 r. odbiorcy uprawnionego, w rozumieniu art. 2 pkt 1) Ustawy (dalej: odbiorca uprawniony), pobierającego energię elektryczną z punktu poboru energii, przy obliczaniu limitów zużycia energii elektrycznej, uwzględnia się całkowite zużycie energii elektrycznej w tym punkcie poboru energii w 2023 r.

3. W przypadku rozpoczęcia korzystania przez odbiorcę uprawnionego z nowego punktu poboru energii w 2023 r. przy obliczaniu limitów zużycia energii elektrycznej, uwzględnia się proporcjonalnie liczbę dni wykorzystywania tego punktu poboru w 2023 r.

4. W przypadku skorzystania w 2023 r. przez odbiorcę uprawnionego z prawa wyboru sprzedawcy energii elektrycznej, przy obliczaniu limitów zużycia energii elektrycznej, uwzględnia się całkowite zużycie energii elektrycznej w punkcie poboru energii w 2023 r.

5. W przypadku gdy Klient, o którym mowa w pkt. 1. lit a. i b. spełnił przesłanki, o których mowa w pkt. 1. lit a. i b. powyżej w trakcie 2023 r. i złożył  oświadczenie uprawniające do stosowania podwyższonych limitów:

 • w terminie wynikającym z Ustawy, limit zużycia energii elektrycznej, o którym mowa w pkt 1. lit a. i b. stosuje się proporcjonalnie do liczby miesięcy w 2023 r., rozpoczynając od miesiąca, w którym spełnione zostały te przesłanki;
 • po terminie wynikającym z Ustawy, limit zużycia energii elektrycznej, o którym mowa w pkt 1. lit a. i b., stosuje się proporcjonalnie do liczby miesięcy w 2023 r., rozpoczynając od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie.

Kto może skorzystać z EKO Oferty?

EKO Oferta skierowana jest do Klientów indywidualnych z segmentu gospodarstw domowych przyłączonych do sieci Enea Operator, którzy chcą być EKO, dbać o środowisko i wspierać wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł.

Czym są odnawialne źródła energii?

Odnawialne źródła energii to promieniowanie słoneczne, wiatr, energia geotermalna i biomasa.

W jakiej formie dostępna jest EKO Oferta?

Z EKO Oferty skorzystać można zawierając umowę w Biurach Obsługi Klienta Enei (wykaz enea.pl/wizyta-bok), na Infolinii pod numerem 611 111 111 oraz online (ebok.enea.pl). Zaloguj się do EBOK i skorzystaj z Oferty.

Czy mogę skorzystać z innej oferty sprzedaży?

Tak. Każdy odbiorca energii ma prawo skorzystać z wyboru ofert dowolnej oferty oraz dowolnego sprzedawcy. Dodatkowo na rynku funkcjonują tzw. sprzedawcy z urzędu, którzy muszą każdemu zainteresowanemu konsumentowi zapewnić świadczenie usługi kompleksowej (dostawa i sprzedaż energii) i taka sprzedaż odbywa się w oparciu o Taryfę zatwierdzaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (dla ENEA SA). Ważne, aby przed podjęciem wyboru zapoznać się ze szczegółami oferty i swoim prawami (Zbiór Praw Konsumenta znajdziesz TUTAJ)

Regulamin, Cenniki, Dokumenty dotyczące oferty EKO Oferta

 • Pobierz — Regulamin Oferty EKO Oferta
 • Pobierz — Cennik Oferty EKO Oferta
 • Pobierz — Taryfa dla energii elektrycznej dla odbiorców z grup taryfowych G na rok 2022 (obowiązująca od 02.03.2022)

Pozostałe dokumenty

 • Pobierz — Informacja o art. 5a. Prawo Energetyczne [Prawo do korzystania z usługi powszechnej]
 • Pobierz — Regulamin zawierania umów na odległość
 • Pobierz — Regulamin loterii promocyjnej "Świąteczna Moc Nagród"

Wzór umowy kompleksowej dla Klientów przyłączonych do sieci ENEA Operator Sp. z o.o.

 • Pobierz — Wzór umowy o świadczenie usługi kompleksowej (Energia elektryczna)
 • Pobierz — Ogólne warunki świadczenia Usługi kompleksowej energii elektrycznej dla Klientów będących konsumentami, z grup taryfowych G przyłączonych do sieci niskiego napięcia
 • Pobierz — Pouczenie o konsekwencjach wyboru przez Klienta sprzedawcy rezerwowego. Wybór sprzedawcy rezerwowego
 • Pobierz — Wzór formularza odstąpienia od Umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa 

Sprawdź inne produkty

Enea Smart

Odkryj zalety inteligentnych rozwiązań Enea Smart w połączeniu z energią elektryczną - wybierz Pakiet Ogrzewanie.

Zobacz więcej

ENERGIA+ Fachowiec
z Cennikiem EKO

Możesz być EKO również w ramach produktu ENERGIA+ Fachowiec z Cennikiem EKO.

Zobacz więcej

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Nasi konsultanci opowiedzą Ci o produkcie i odpowiedzą na Twoje wszystkie pytania. Wypełnij formularz kontaktowy – oddzwonimy!

*

"*" - Informacje niezbędne do kontaktu w celu realizacji Twojego zgłoszenia

"**" - Zgoda niezbędna do kontaktu w celu realizacji Twojego zgłoszenia

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.