Czym jest EKO Oferta?


Dzięki EKO Ofercie wspierasz wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł
i możesz mieć wpływ na:

ŚRODOWISKO

Energia z odnawialnych źródeł to czyste powietrze, mniejszy ślad węglowy i ograniczenie zmian klimatu. W przypadku średniego rocznego zużycia 2,4 MWh wartość unikniętej emisji CO2 może wynieść około 1,67 tony rocznie!

SIEBIE I SWOJE OTOCZENIE

Decydując się na EKO Ofertę, możesz mieć wpływ na zmianę, jesteś EKO, działasz dla dobra własnego, swoich dzieci i przyszłych pokoleń!

Dowiedz się, jak pozytywnie wpłynąć na planetę,
korzystając z EKO Oferty z gwarancjami pochodzenia!

Wspierasz wytwarzanie
energii z odnawialnych źródeł

Działasz dla dobra
własnego, swoich dzieci
i przyszłych pokoleń

Wpływasz na poprawę jakości powietrza

Gwarancje pochodzenia to potwierdzenie, że energia
została wytworzona z odnawialnych źródeł.

Dla kogo jest ta oferta?

Z oferty mogą skorzystać Klienci z obszaru Enea Operator, 
którzy chcą mieć wpływ na poprawę stanu powietrza. Oferta zawiera opłatę handlową. 

WAŻNE! Przeczytaj dodatkowe informacje o ofercie

Zobacz szczegóły 

Ceny sprzedaży energii na poziomie aktualnie obowiązującej Taryfy dla energii elektrycznej dla odbiorców z grup taryfowych G, zatwierdzanej przez Prezesa URE, nie obejmują opłat za usługę dystrybucji energii, które wynikają z Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej Enea Operator Sp. z o.o. zatwierdzanej przez Prezesa URE (dostępnej na stronie enea.pl). Taryfa dla energii elektrycznej dla odbiorców z grup taryfowych G dostępna jest w zakładce Zapoznaj się. Informacje o dodatkowej opłacie handlowej w związku z wyborem EKO Oferty oraz szczegóły znajdziesz w Regulaminie Oferty oraz Cenniku dostępnym w zakładce Pliki do pobrania. W przypadku, gdy z przepisów prawa ograniczających wysokość cen energii elektrycznej wynikać będzie, że w rozliczeniach z Klientem, stosuje się inne ceny, niż wynikające z Cennika, Sprzedawca w okresie wskazanym w tych przepisach będzie stosował ceny wynikające z mocy prawa.

W ramach Oferty, Enea zakupi gwarancje pochodzenia potwierdzające wytworzenie energii z odnawialnych źródeł w ilości odpowiadającej ilości energii pobranej przez Klienta w trakcie obowiązywania Regulaminu. Gwarancje dla ilości energii pobranej przez Klienta w danym roku nabywane będą nie później niż do końca roku następnego. Zakup gwarancji pochodzenia dokonywany będzie zbiorczo dla ilości energii zakupionej przez Klientów, którzy skorzystali z Oferty.

WAŻNE! Opłata handlowa z tytułu obsługi Oferty oraz nabycia gwarancji pochodzenia wynosi 10,90 zł brutto/miesiąc. W przypadku wyboru e-faktury opłata handlowa wyniesie: 5,90 zł brutto/miesiąc.

Zobacz, jakie to proste:

Zaloguj się do eBOK. Jeśli nie masz jeszcze konta – zarejestruj się.

Przejdź do zakładki „AKTUALNA OFERTA" i wybierz EKO Ofertę lub Cennik EKO w ramach innej Oferty. 

Dokładnie zapoznaj się ze szczegółami oferty oraz wszystkimi dokumentami.

Tabela nr 1. Ceny energii elektrycznej oraz stawki opłaty handlowej

Zobacz szczegóły 

 

Taryfa dla energii elektrycznej

EKO Oferta

Dodatkowe korzyści dla Klienta

----

Wspierasz wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł

Działasz dla dobra własnego, swoich dzieci i przyszłych pokoleń

Wpływasz na poprawę jakości powietrza

Ceny Energii

zł / kWh

Taryfa dla energii elektrycznej

EKO Oferta

GRUPA TARYFOWA

Całodobowa

Dzienna/
Szczytowa

Nocna/
Pozaszczytowa

Całodobowa

Dzienna/
Szczytowa

Nocna/
Pozaszczytowa

G11

taryfa, w której bez względu na dzień tygodnia czy godzinę (w dzień oraz w nocy) obowiązuje cię ta sama cena za energię

1,3059 zł

1,0617 zł

 

 

 

 

1,3059 zł

1,0617 zł

 

 

 

 

G12

taryfa, w której cena za energię zmienia się w ciągu doby

 

 

1,6342 zł

1,3286 zł

0,7525 zł

0,6118 zł

 

 

1,6342 zł

1,3286 zł

0,7525 zł

0,6118zł

G12w

taryfa, w której tańsze są nie tylko godziny poza szczytem, ale także weekendy i święta - bez względu na godzinę

 

 

1,8797 zł

1,5282 zł

0,7856 zł

0,6387 zł

 

 

1,8797 zł

1,5282 zł

0,7856 zł

0,6387 zł

Opłata handlowa faktura papierowa

0 zł/m-c

10,90 zł/m-c

8,86 zł/m-c

Opłata handlowa elektroniczna faktura

0 zł/m-c

5,90 zł/m-c

4,80 zł/m-c

Oferta ważna od 01.06.2023 r. do 30.06.2023 r.

Ceny energii elektrycznej oraz stawki opłat nie zawierają opłat z tytułu świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej. Rozliczenia za usługę dystrybucji energii elektrycznej dokonywane będą według cen, stawek opłat i zasad ich stosowania określonych w Taryfie OSD. Stawki te są jednakowe niezależnie od wybranej przez Klienta oferty.

Ceny netto energii elektrycznej podane w Tabeli nr 1. zawierają podatek akcyzowy w wysokości 5,00 zł/MWh. Ceny brutto energii elektrycznej oraz stawki brutto opłaty handlowej podane w Tabeli nr 1. zawierają podatek VAT w wysokości 23%.

W przypadku, gdy z przepisów prawa ograniczających wysokość cen energii elektrycznej wynikać będzie, że w rozliczeniach z Klientem, stosuje się inne ceny, niż wynikające z Cennika, Sprzedawca w okresie wskazanym w tych przepisach będzie stosował ceny wynikające z mocy prawa.

Taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej na 2023 rok - pobierz

 

Tabela nr 2. Ceny energii elektrycznej stosowane do limitu zużycia energii elektrycznej oraz stawki opłaty handlowej, w 2023 r.

Zobacz szczegóły 

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej, w 2023 r. dla energii zakupionej w celu jej zużycia w gospodarstwie domowym lub pomieszczeń gospodarczych związanych z prowadzeniem gospodarstw domowych, o ile nie jest w nich prowadzona działalność gospodarcza do limitów zużycia wskazanych w zakładce "Limity zużycia energii" stosowane będą ceny energii elektrycznej wynikające z art. 6. ust.1 tej Ustawy określone w Tabeli nr 2.

 

Taryfa dla energii elektrycznej

EKO Oferta

Dodatkowe korzyści dla Klienta

----

Wspierasz wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł

Działasz dla dobra własnego, swoich dzieci i przyszłych pokoleń

Wpływasz na poprawę jakości powietrza

Ceny Energii

zł / kWh

Taryfa dla energii elektrycznej

EKO Oferta

GRUPA TARYFOWA

Całodobowa

Dzienna/
Szczytowa

Nocna/
Pozaszczytowa

Całodobowa

Dzienna/
Szczytowa

Nocna/
Pozaszczytowa

G11

taryfa, w której bez względu na dzień tygodnia czy godzinę (w dzień oraz w nocy) obowiązuje cię ta sama cena za energię

0,5095 zł

0,4142 zł

 

 

 

 

0,5092 zł

0,4140 zł

 

 

 

 

G12

taryfa, w której cena za energię zmienia się w ciągu doby

 

 

0,6368 zł

0,5177 zł

0,2952 zł

0,2400 zł

 

 

0,6063 zł

0,4929 zł

0,3398 zł

0,2763 zł

G12w

taryfa, w której tańsze są nie tylko godziny poza szczytem, ale także weekendy i święta - bez względu na godzinę

 

 

0,7319 zł

0,5950 zł

0,3080 zł

0,2504 zł

 

 

0,6180 zł

0,5024 zł

0,4002 zł

0,3254 zł

Opłata handlowa faktura papierowa

0 zł/m-c

10,90 zł/m-c

8,86 zł/m-c

Opłata handlowa elektroniczna faktura

0 zł/m-c

5,90 zł/m-c

4,80 zł/m-c

Oferta ważna od 01.06.2023 r. do 30.06.2023 r.

Ceny energii elektrycznej oraz stawki opłat nie zawierają opłat z tytułu świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej. Rozliczenia za usługę dystrybucji energii elektrycznej dokonywane będą według cen, stawek opłat i zasad ich stosowania określonych w Taryfie OSD. Stawki te są jednakowe niezależnie od wybranej przez Klienta oferty.

Ceny netto energii elektrycznej podane w Tabeli nr 2. zawierają podatek akcyzowy w wysokości 5,00 zł/MWh. Ceny brutto energii elektrycznej oraz stawki brutto opłaty handlowej podane w Tabeli nr 2. zawierają podatek VAT w wysokości 23%.

Taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej na 2023 rok - pobierz
   

Tabela nr 3. Ceny energii elektrycznej stosowane powyżej limitu zużycia energii elektrycznej oraz stawki opłaty handlowej, w 2023 r.

Zobacz szczegóły 

Powyżej limitów zużycia wskazanych w zakładce "Limity zużycia energii" oraz dla całej energii elektrycznej w przypadku Klientów, do których limity nie będą miały zastosowania, w 2023 roku stosowane będą ceny wynikające z Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku, wskazane w Tabeli nr 3.

 

Taryfa dla energii elektrycznej

EKO Oferta

Dodatkowe korzyści dla Klienta

----

Wspierasz wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł

Działasz dla dobra własnego, swoich dzieci i przyszłych pokoleń

Wpływasz na poprawę jakości powietrza

Ceny Energii

zł / kWh

Taryfa dla energii elektrycznej

EKO Oferta

GRUPA TARYFOWA

Całodobowa

Dzienna/
Szczytowa

Nocna/
Pozaszczytowa

Całodobowa

Dzienna/
Szczytowa

Nocna/
Pozaszczytowa

G11

taryfa, w której bez względu na dzień tygodnia czy godzinę (w dzień oraz w nocy) obowiązuje cię ta sama cena za energię

0,8585 zł

0,6980 zł

 

 

 

 

0,8585 zł

0,6980 zł

 

 

 

 

G12

taryfa, w której cena za energię zmienia się w ciągu doby

 

 

0,8585 zł

0,6980 zł

0,8585 zł

0,6980 zł

 

 

0,8585 zł

0,6980 zł

0,8585 zł

0,6980 zł

G12w

taryfa, w której tańsze są nie tylko godziny poza szczytem, ale także weekendy i święta - bez względu na godzinę

 

 

0,8585 zł

0,6980 zł

0,8585 zł

0,6980 zł

 

 

0,8585 zł

0,6980 zł

0,8585 zł

0,6980 zł

Opłata handlowa faktura papierowa

0 zł/m-c

10,90 zł/m-c

8,86 zł/m-c

Opłata handlowa elektroniczna faktura

0 zł/m-c

5,90 zł/m-c

4,80 zł/m-c

Oferta ważna od 01.06.2023 r. do 30.06.2023 r.

Ceny energii elektrycznej oraz stawki opłat nie zawierają opłat z tytułu świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej. Rozliczenia za usługę dystrybucji energii elektrycznej dokonywane będą według cen, stawek opłat i zasad ich stosowania określonych w Taryfie OSD. Stawki te są jednakowe niezależnie od wybranej przez Klienta oferty.

Ceny netto energii elektrycznej podane w Tabeli nr 3. zawierają podatek akcyzowy w wysokości 5,00 zł/MWh. Ceny brutto energii elektrycznej oraz stawki brutto opłaty handlowej podane w Tabeli nr 3. zawierają podatek VAT w wysokości 23%.

W przypadku Klientów z grupy taryfowej G12 i G12w, jeżeli średnia cena energii w danym miesiącu wynikająca z Tabeli nr 1, rozumiana jako średnia cena wszystkich stref ważona ilością energii elektrycznej w każdym miesiącu, będzie niższa niż cena wynikająca z Tabeli nr 3, stosowane będą ceny wynikające z Tabeli nr 1.

Taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej na 2023 rok - pobierz
   

Limity zużycia energii

Zobacz szczegóły 

1. Dla Klienta dokonującego zakupu energii w celu jej zużycia w gospodarstwie domowym lub pomieszczeniach gospodarczych związanych z prowadzeniem gospodarstw domowych, o ile nie jest w nich prowadzona działalność gospodarcza, limit uprawniający do stosowania w 2023 r. cen, o których mowa w Tabeli nr 3. wynosi 2 MWh w punkcie poboru energii albo:

 1. 2,6 MWh – w przypadku Klienta, o którym mowa wyżej, posiadającego w dniu 18 października 2022 r., orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo posiadającego orzeczenie, o którym mowa w art. 5 pkt 1, 1a lub 2 albo art. 62 ust. 2 pkt 1 lub 2 albo ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub zamieszkującego wspólnie z osobą posiadającą, w dniu 18 października 2022 r., orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie o niepełnosprawności wydane osobie poniżej 16 roku życia albo posiadającego orzeczenie, o którym mowa w art. 5 pkt 1, 1a lub 2 albo art. 62 ust. 2 pkt 1 lub 2 albo ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
   
 2. 3 MWh w przypadku:
 • Klienta, o którym mowa wyżej,  posiadającego w dniu 18 października 2022 r., Kartę Dużej Rodziny jako rodzic rodziny wielodzietnej, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,
 • Klienta, o którym mowa wyżej, prowadzącego, w dniu 18 października 2022 r., gospodarstwo rolne, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, lub prowadzącego dział specjalny produkcji rolnej, nieprowadzącego innego rodzaju działalności gospodarczej, którego punkty poboru energii oprócz budynku mieszkalnego służą również rozliczeniom zużytej energii elektrycznej na potrzeby urządzeń i instalacji położonych na gruntach gospodarstwa rolnego lub gruntach, na których prowadzi się dział specjalny produkcji rolnej oraz służą wyłącznie działalności rolniczej lub prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej;

w punkcie poboru energii, jeżeli Klient, o którym mowa w lit. a. i b.  złożył, na zasadach określonych w Ustawie z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej (dalej Ustawa), oświadczenie stanowiące podstawę do uwzględnienia przez Sprzedawcę w rozliczeniach zwiększonego limitu.

2. W przypadku zmiany w 2023 r. odbiorcy uprawnionego, w rozumieniu art. 2 pkt 1) Ustawy (dalej: odbiorca uprawniony), pobierającego energię elektryczną z punktu poboru energii, przy obliczaniu limitów zużycia energii elektrycznej, uwzględnia się całkowite zużycie energii elektrycznej w tym punkcie poboru energii w 2023 r.

3. W przypadku rozpoczęcia korzystania przez odbiorcę uprawnionego z nowego punktu poboru energii w 2023 r. przy obliczaniu limitów zużycia energii elektrycznej, uwzględnia się proporcjonalnie liczbę dni wykorzystywania tego punktu poboru w 2023 r.

4. W przypadku skorzystania w 2023 r. przez odbiorcę uprawnionego z prawa wyboru sprzedawcy energii elektrycznej, przy obliczaniu limitów zużycia energii elektrycznej, uwzględnia się całkowite zużycie energii elektrycznej w punkcie poboru energii w 2023 r.

5. W przypadku gdy Klient, o którym mowa w pkt. 1. lit a. i b. spełnił przesłanki, o których mowa w pkt. 1. lit a. i b. powyżej w trakcie 2023 r. i złożył  oświadczenie uprawniające do stosowania podwyższonych limitów:

 • w terminie wynikającym z Ustawy, limit zużycia energii elektrycznej, o którym mowa w pkt 1. lit a. i b. stosuje się proporcjonalnie do liczby miesięcy w 2023 r., rozpoczynając od miesiąca, w którym spełnione zostały te przesłanki;
 • po terminie wynikającym z Ustawy, limit zużycia energii elektrycznej, o którym mowa w pkt 1. lit a. i b., stosuje się proporcjonalnie do liczby miesięcy w 2023 r., rozpoczynając od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie.

Kto może skorzystać z EKO Oferty?

EKO Oferta skierowana jest do Klientów indywidualnych z segmentu gospodarstw domowych przyłączonych do sieci Enea Operator, którzy chcą być EKO, dbać o środowisko i wspierać wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł.

Czym są odnawialne źródła energii?

Odnawialne źródła energii to promieniowanie słoneczne, wiatr, energia geotermalna i biomasa.

W jakiej formie dostępna jest EKO Oferta?

Z EKO Oferty skorzystać można zawierając umowę w Biurach Obsługi Klienta Enei (wykaz enea.pl/wizyta-bok), na Infolinii pod numerem 611 111 111 oraz online (ebok.enea.pl). Zaloguj się do EBOK i skorzystaj z Oferty.

Czy mogę skorzystać z innej oferty sprzedaży?

Tak. Każdy odbiorca energii ma prawo skorzystać z wyboru ofert dowolnej oferty oraz dowolnego sprzedawcy. Dodatkowo na rynku funkcjonują tzw. sprzedawcy z urzędu, którzy muszą każdemu zainteresowanemu konsumentowi zapewnić świadczenie usługi kompleksowej (dostawa i sprzedaż energii) i taka sprzedaż odbywa się w oparciu o Taryfę zatwierdzaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (dla ENEA SA). Ważne, aby przed podjęciem wyboru zapoznać się ze szczegółami oferty i swoim prawami (Zbiór Praw Konsumenta znajdziesz TUTAJ)

Regulamin, Cenniki, Dokumenty dotyczące oferty EKO Oferta

 • Pobierz — Regulamin Oferty EKO Oferta
 • Pobierz — Cennik Oferty EKO Oferta
 • Pobierz — Taryfa dla energii elektrycznej dla odbiorców z grup taryfowych G na rok 2023

Pozostałe dokumenty

 • Pobierz — Informacja o art. 5a. Prawo Energetyczne [Prawo do korzystania z usługi powszechnej]
 • Pobierz — Regulamin zawierania umów na odległość

Wzór umowy kompleksowej dla Klientów przyłączonych do sieci ENEA Operator Sp. z o.o.

 • Pobierz — Wzór umowy o świadczenie usługi kompleksowej (Energia elektryczna)
 • Pobierz — Ogólne warunki świadczenia Usługi kompleksowej energii elektrycznej dla Klientów będących konsumentami, z grup taryfowych G przyłączonych do sieci niskiego napięcia
 • Pobierz — Pouczenie o konsekwencjach wyboru przez Klienta sprzedawcy rezerwowego. Wybór sprzedawcy rezerwowego
 • Pobierz — Wzór formularza odstąpienia od Umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa 

Sprawdź inne produkty

Enea  Smart

Odkryj zalety inteligentnych rozwiązań Enea Smart w połączeniu z energią elektryczną. Cena energii niższa od ceny z Taryfy Enei. Oferta zawiera opłatę handlową. 

Zobacz więcej

ENERGIA+ Fachowiec
z Cennikiem EKO

Chcesz więcej? Możesz być EKO również w ramach produktu ENERGIA+ Fachowiec z Cennikiem EKO. Cena energii niższa od ceny z Taryfy Enei. Oferta zawiera opłatę handlową.

Zobacz więcej

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Nasi konsultanci opowiedzą Ci o produkcie i odpowiedzą na Twoje wszystkie pytania. Wypełnij formularz kontaktowy – oddzwonimy!

*

"*" - Informacje niezbędne do kontaktu w celu realizacji Twojego zgłoszenia

"**" - Zgoda niezbędna do kontaktu w celu realizacji Twojego zgłoszenia

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.