1 stycznia 2019 r. weszła w życie Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. 29 czerwca 2019 r. weszła w życie nowelizacja Ustawy.

Zgodnie z ostatnią nowelizacją Ustawy za I półrocze 2019 roku wszyscy klienci biznesowi będą rozliczani po cenach określonych zgodnie z zapisami Ustawy i aktów wykonawczych, które zostaną do Ustawy wydane. Natomiast mechanizm stabilizacji cen w II półroczu 2019 przedstawia poniższa tabela.

Podmioty takie jak szpitale, jednostki sektora finansów publicznych w tym samorządy, mikro i małe przedsiębiorstwa, aby uzyskać ceny zgodne z Ustawą, musiały złożyć stosowne oświadczenie. Było to podstawą uprawnienia do utrzymania ceny energii elektrycznej z dnia 30 czerwca 2018 r. w II półroczu 2019 r.

Proces przyjmowania oświadczeń został zakończony. Obecnie Enea SA finalizuje prace związane z procesem zmiany warunków umów zgodnie z zapisami Ustawy.
W najbliższym czasie klienci, którzy zostali objęci postanowieniami Ustawy (do których to, wpierw zostały wysłane dokumenty zmieniające warunki umowy na 2019 rok) otrzymywać będą stosowne korekty rozliczeń.


Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.