1 stycznia 2019 r. weszła w życie Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. 29 czerwca 2019 r. weszła w życie nowelizacja Ustawy.

Zgodnie z ostatnią nowelizacją Ustawy za I półrocze 2019 roku wszyscy klienci biznesowi będą rozliczani po cenach określonych zgodnie z zapisami Ustawy i aktów wykonawczych, które zostaną do Ustawy wydane. Natomiast mechanizm stabilizacji cen w II półroczu 2019 przedstawia poniższa tabela.

Podmioty takie jak szpitale, jednostki sektora finansów publicznych w tym samorządy, mikro i małe przedsiębiorstwa, aby uzyskać ceny zgodne z Ustawą, muszą złożyć stosowne oświadczenie.

Oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej (oryginał) lub elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym. Wzór oświadczenia znajdą Państwo klikając na poniższą ikonę. Oświadczenia prosimy przesyłać na adres do korespondencji wskazany na fakturze.

Jeżeli 30 czerwca 2018 r. byliście Państwo klientami Enei SA, a obecnie jesteście Państwo klientami innego sprzedawcy niż Enea SA i otrzymaliście od tego sprzedawcy wniosek
o dostarczenie duplikatu, możecie się Państwo zwrócić do Enei SA o wydanie takiego duplikatu. Można to zrobić we wszystkich Biurach Obsługi Klienta Enei lub za pośrednictwem naszej infolinii 611 111 111.

Zmiana cen i dokonanie stosownych korekt rozliczeń realizowane będzie po opublikowaniu przez Ministra Energii rozporządzenia wykonawczego do Ustawy.


Oświadczenie w wersji edytowalnej

Oświadczenie odbiorcy końcowego energii elektrycznej (dotyczy szpitali, jednostek sektora finansów publicznych, mikro i małych przedsiębiorstw)

Instrukcja jak poprawnie wypełnić oświadczenie

Zobacz instrukcję, która pomoże Ci poprawnie wypełnić Oświadczenie odbiorcy końcowego energii elektrycznej

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.