Zasady funkcjonowania rynku energii elektrycznej

1 lipca 2007 roku rynek energii elektrycznej został w pełni otwarty. Liberalizacja jaka objęła rynek energii elektrycznej została oparta w głównej mierze na procesie rozdzielenia działalności związanej z dystrybucją energii elektrycznej i działalności związanej z obrotem energią elektryczną. W konsekwencji aktualnie każdy odbiorca na rynku energii elektrycznej kupuje energię i usługę jej dostarczania od dwóch różnych przedsiębiorstw energetycznych.

Sprzedawca energii elektrycznej

Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się sprzedażą energii elektrycznej. W ramach grupy kapitałowej Enea podmiotem odpowiedzialnym za sprzedaż energii elektrycznej jest Enea SA.

Dystrybutor energii elektrycznej

Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się świadczeniem usług dystrybucji energii elektrycznej, pełniące funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD).

Dzięki zmianom jakie objęły rynek energii elektrycznej, obecnie wszyscy odbiorcy mają swobodny wybór sprzedawcy energii. Nie istnieje natomiast możliwość wyboru przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się świadczeniem usług dystrybucji energii elektrycznej. Spółki dystrybucyjne działają bowiem w obszarze monopolu naturalnego.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.