Przedmiot zamówienia

Postępowanie przetargowe na usługę kompleksową

Usługa kompleksowa obejmuje zarówno sprzedaż energii elektrycznej jak i świadczenie usług dystrybucji. W wyniku postępowania przetargowego na usługę kompleksową Zamawiający podpisuje z wybranym Wykonawcą umowę o świadczenie usługi kompleksowej, która zawiera zarówno postanowienia umowy sprzedaży energii elektrycznej, jak i umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.

Świadczymy usługę kompleksową dla odbiorców przyłączonych do sieci Enea Operator sp. z o.o.

Postępowanie przetargowe wyłącznie na sprzedaż energii elektrycznej

Celem przetargu jest wybór wyłącznie sprzedawcy energii elektrycznej i zawarcie z nim umowy sprzedaży energii elektrycznej. Warunkiem realizacji postanowień umowy sprzedaży jest zawarcie w ramach odrębnego postępowania umowy o świadczenie usług dystrybucji z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego.

Dodatkowe Informacje

W celu właściwego przygotowania oferty, potrzebujemy następujących informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:

  • Termin realizacji przedmiotu zamówienia.
  • Plan zakupu energii elektrycznej z podziałem na miesiące i strefy czasowe doby dla obiektu/ów, które mają być objęte ofertą dla całego okresu obowiązywania oferty.
  • Zestawienie ilościowe zakupu energii elektrycznej za 12 ostatnich miesięcy dla obiektu/ów objętych ofertą, z podziałem na miesiące i strefy czasowe doby (w przypadku braku planu zakupu energii elektrycznej).
  • Charakterystyka przyłączy w obiekcie/tach objętych ofertą sprzedaży energii elektrycznej (ilość, napięcia zasilania, moc umowna, aktualna grupa taryfowa).

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.