Zmiany w umowie

Jak zmienić moje dane w umowie?


 

Informacja dla Firm

o poborze mocy do 40kW

W przypadku wprowadzenia zmian takich jak:

 • zmiana adresu korespondencyjnego

 • zmiana nazwy Firmy

 • zmiana adresu siedziby

 • zmiana numeru kontaktowego

prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

 

WAŻNE! Takie zgłoszenie może złożyć tylko właściciel lub pełnomocnik Firmy.
W przypadku kontaktu pełnomocnika Firmy, prosimy o dołączenie do dokumentów stosownego pełnomocnictwa.

 

Jak możesz to zrobić?

 1. Przygotuj proste pismo - opisz krótko, jakie dane uległy zmianie

  Pamiętaj o wpisaniu numeru kontrahenta i numeru telefonu kontaktowego

 2. Do pisma dołącz kopię dokumentu potwierdzającego zmianę
  (dotyczy zmiany nazwy Firmy i adresu siedziby)

 3. Komplet dokumentów dostarcz do nas w jeden wybrany sposób:

Informacja dla Firm

 o poborze mocy powyżej 40kW

Jeśli korzystasz z poboru mocy powyżej 40 kW i chcesz zmienić dane w umowie - skontaktuj się ze swoim Opiekunem.

Jak zmienić taryfę energii elektrycznej?

Informacje dla Firm

o poborze mocy do 40kW

Zapoznaj się z naszą aktualną ofertą.

Przygotowaliśmy dla Ciebie atrakcyjne produkty, dzięki którym zyskasz gwarancję ceny i niższe koszty korzystania z energii.

 

Potrzebujesz pomocy w wyborze najlepszej oferty? Zamów kontakt

 

Masz do wyboru kilka planów taryfowych - możesz je zmienić bezpłatnie.

 

 1. Pobierz i wydrukuj Wniosek o zawarcie umowy

 2. Zaznacz w nim punkt „Zmiana warunków technicznych"

 3. W dolnej części dokumentu znajdziesz punkt „Wnioskuję o” - w tym miejscu wskazujesz nam, co dokładnie ma ulec zmianie

 

Chcę przejść na taryfę Dynamiczna Doba

 • zaznacz zmianę na taryfę C12a

 • oraz wymianę licznika jednostrefowego na dwustrefowy

   

 

Chcę przejść na taryfę Cała Doba

 • zaznacz zmianę na taryfę C11

 • oraz wymianę licznika jednostrefowego na dwustrefowy

   

 

Chcę przejść na taryfę Aktywna Noc

 • zaznacz zmianę na taryfę C12b

 • oraz wymianę licznika jednostrefowego na dwustrefowy

   

Dokument dostarcz do nas w jeden wybrany sposób:

Informacje dla Firm

o poborze mocy powyżej 40kW

Jeśli korzystasz z poboru mocy powyżej 40 kW i chcesz zmienić taryfę - skontaktuj się ze swoim Opiekunem.

Czym jest licznik przedpłatowy i jak z niego korzystać?

Licznik przedpłatowy umożliwia wykupienie żądanej ilości energii i opłacenie jej z góry.

W przedpłatowej sprzedaży energii elektrycznej odbiorca najpierw kupuje żądaną ilość energii, a następnie z niej korzysta. Odbiorca nie otrzymuje rachunków, a energię może kupować nawet kilka razy w miesiącu.

 

Korzystanie z licznika przedpłatowego umożliwia sprawdzenie, ile energii (kredytu) pozostało do wykorzystania. Jeśli limit zostanie wyczerpany - należy go odnowić przez zakupienie kolejnego kodu.

 

Aktywuj usługę rozliczeń z pełną kontrolą zużycia energii:

 1. Zaznacz w nim punkt „Zmiana warunków technicznych”

 2. W dolnej części dokumentu znajdziesz punkt „Wnioskuję o”. W tym miejscu wskazujesz nam, co dokładnie ma ulec zmianie. Zaznacz „Inne” i dopisz, że chcesz mieć zainstalowany licznik przedpłatowy w grupie taryfowej „A KONTO DZIEŃ I NOC” lub „A KONTO CIEPŁY DOM".

 3. Dokument dostarcz do nas w jeden wybrany sposób:

WAŻNE! Wraz z podpisaniem umowy wystawiane jest zlecenie techniczne na wymianę licznika. Dział techniczny w ciągu 14 dni powinien wymienić licznik na przedpłatowy. Po wymianie licznika na przedpłatowy należy skontaktować się z infolinią 611 111 111 w celu wystawienia pierwszego kodu i aktywowania usługi. Zobacz, jakie są możliwości doładowania licznika przedpłatowego.

 

Jak przebiega proces doładowania licznika?

 1. Odbiorca kupując energię elektryczną w oparciu o taryfikator opłat otrzymuje kod z przypisaną ilością energii za jaką zapłacił

 2. Aby korzystać z zakupionej energii odbiorca wprowadza otrzymany kod za pomocą klawiatury do licznika

 3. Następnie na wyświetlaczu pojawia się ilość kWh zakupionej energii

Jak zmniejszyć moc umowną?

 1. Uzupełnij rubrykę dotyczącą zmiany warunków technicznych

 1. Dokument dostarcz do nas w jeden wybrany sposób:

Jak zwiększyć moc umowną?

 1. Przygotuj kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu

 2. Dokumenty dostarcz do nas w jeden wybrany sposób:

 3. W ciągu 30 dni otrzymasz:

  • warunki przyłączenia

  • dwa egzemplarze umowy o przyłączenie

 4. Oba egzemplarze umowy o przyłączenie podpisz i odeślij na adres wskazanego Biura Obsługi Klienta

 5. Po otrzymaniu od Ciebie umów Operator Systemu Dystrybucyjnego odeśle do Ciebie jeden obustronnie podpisany egzemplarz umowy o przyłączenie

 

Szczegółowe informacje dotyczące przyłączenia obiektu znajdziesz w swojej umowie o przyłączenie (np. termin realizacji, szacowany koszt przyłączenia).

 

WAŻNE! Po zwiększeniu mocy należy zaktualizować umowę kompleksową bądź umowę sprzedaży energii elektrycznej - zobacz Jak podpisać umowę po przyłączeniu do sieci?

Jak rozwiązać umowę?

Informacja dla Firm 

o poborze mocy do 40kW

 1. Zapoznaj się z terminami i warunkami wypowiedzenia umowy wynikającymi z zapisów Twojej umowy

 2. Pobierz Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi kompleksowej

 3. Wydrukuj i wypełnij

 

Jeśli znasz osobę przejmującą lokal dodatkowo wypełnij  Protokół zdawczo-odbiorczy licznika . Wówczas licznik nie musi być demontowany.

Jeśli nie znasz osoby przejmującej lokal lub nie będziesz korzystał z energii w lokalu - w Oświadczeniu o wypowiedzeniu umowy zaznacz, że mamy zdemontować licznik.

 1. Oświadczenie dostarcz do nas w jeden wybrany sposób:

Informacja dla Firm

o poborze mocy powyżej 40kW

Opuszczając lokal lub przekazując go innemu podmiotowi - powinieneś rozwiązać aktualną umowę.

W celu załatwienia wszelkich formalności prosimy o kontakt z Opiekunem.

Poznaj nasze produkty

stała cena prądu dla Firm nawet do 3 lat - Enea

ENERGIA+  Stała cena

Zapewnij swojej firmie spokój i bezpieczeństwo budżetowe. Stała cena energii nawet na 3 lata.

Mniejsza cena prądu dla Firm - Sprawdź warunki umowy Enea

ENERGIA+ Zawsze taniej

Dla firm, które chcą płacić mniej za prąd. Teraz nawet o 20% mniej niż w cenach standardowych.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.