Zmiany w umowie

Jak zmienić moje dane w umowie?


 

Informacja dla Firm

o poborze mocy do 40kW

W przypadku wprowadzenia zmian takich jak:

 • zmiana adresu korespondencyjnego

 • zmiana nazwy Firmy

 • zmiana adresu siedziby

 • zmiana numeru kontaktowego

prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

 

WAŻNE! Takie zgłoszenie może złożyć tylko właściciel lub pełnomocnik Firmy.
W przypadku kontaktu pełnomocnika Firmy, prosimy o dołączenie do dokumentów stosownego pełnomocnictwa.

 

Jak możesz to zrobić?

 1. Przygotuj proste pismo - opisz krótko, jakie dane uległy zmianie

  Pamiętaj o wpisaniu numeru kontrahenta i numeru telefonu kontaktowego

 2. Do pisma dołącz kopię dokumentu potwierdzającego zmianę
  (dotyczy zmiany nazwy Firmy i adresu siedziby)

 3. Komplet dokumentów dostarcz do nas w jeden wybrany sposób:

Informacja dla Firm

 o poborze mocy powyżej 40kW

Jeśli korzystasz z poboru mocy powyżej 40 kW i chcesz zmienić dane w umowie - skontaktuj się ze swoim Opiekunem.

Jak zmienić taryfę energii elektrycznej?

Informacje dla Firm

o poborze mocy do 40kW

Zapoznaj się z naszą aktualną ofertą.

Przygotowaliśmy dla Ciebie atrakcyjne produkty, dzięki którym zyskasz gwarancję ceny i niższe koszty korzystania z energii.

 

Potrzebujesz pomocy w wyborze najlepszej oferty? Zamów kontakt

 

Masz do wyboru kilka planów taryfowych - możesz je zmienić bezpłatnie.

 

 1. Pobierz i wydrukuj Wniosek o zawarcie umowy

 2. Zaznacz w nim punkt „Zmiana warunków technicznych"

 3. W dolnej części dokumentu znajdziesz punkt „Wnioskuję o” - w tym miejscu wskazujesz nam, co dokładnie ma ulec zmianie

 

Chcę przejść na taryfę Dynamiczna Doba

 • zaznacz zmianę na taryfę C12a

 • oraz wymianę licznika jednostrefowego na dwustrefowy

   

 

Chcę przejść na taryfę Cała Doba

 • zaznacz zmianę na taryfę C11

 • oraz wymianę licznika jednostrefowego na dwustrefowy

   

 

Chcę przejść na taryfę Aktywna Noc

 • zaznacz zmianę na taryfę C12b

 • oraz wymianę licznika jednostrefowego na dwustrefowy

   

Dokument dostarcz do nas w jeden wybrany sposób:

Informacje dla Firm

o poborze mocy powyżej 40kW

Jeśli korzystasz z poboru mocy powyżej 40 kW i chcesz zmienić taryfę - skontaktuj się ze swoim Opiekunem.

Jak zmniejszyć moc umowną?

 1. Jeśli moc umowna mieści się w poniższym przedziale dla danego zabezpieczenia, układ pomiarowy nie wymaga przystosowania do zmiany mocy

   

   

  Jeśli moc umowna jest niższa od dolnej granicy przedziału wskazanego dla istniejącego zabezpieczenia skontaktuj się ze swoim Operatorem. Ustal pisemnie czy ewentualna przebudowa układu pomiarowego leży po Twoje stronie lub administratora albo zarządcy budynku czy Operatora. Jednocześnie dowiedz się jakie są związane z tym koszty i czy wskazana przez Ciebie nowa wartość mocy umownej wymaga zmiany zabezpieczeń.

   

 2. Wykonaj zalecania Operatora. Pamiętaj, że przebudowę instalacji może wykonać tylko osoba z odpowiednimi uprawnieniami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 1. Pobierz i wypełnij Wniosek o zawarcie umowy. Uzupełnij rubrykę dotyczącą zmiany warunków technicznych i podpisz wniosek.

  Pobierz i wypełnij Wniosek o przyłączenie instalacji odbiorczej do sieci. W polu wyboru „Inne”  wpisz „zmiana mocy umownej” i podaj numer uzgodnień otrzymanych od operatora oraz uzupełnij pozostałe informacje. Sprawdź na co zwrócić uwagę wypełniając wniosek.

 2. Dokument dostarcz do nas w jeden wybrany sposób:

Jak zwiększyć moc umowną?

 1. Przygotuj kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu

 2. Dokumenty dostarcz do nas w jeden wybrany sposób:

  • wysyłając na adres korespondencyjny

   ul. Górecka 1, 60-201 Poznań

 3. W ciągu 30 dni otrzymasz:

  • warunki przyłączenia

  • dwa egzemplarze umowy o przyłączenie

 4. Oba egzemplarze umowy o przyłączenie podpisz i odeślij

 5. Po otrzymaniu od Ciebie umów Operator Systemu Dystrybucyjnego odeśle do Ciebie jeden obustronnie podpisany egzemplarz umowy o przyłączenie

 

Szczegółowe informacje dotyczące przyłączenia obiektu znajdziesz w swojej umowie o przyłączenie (np. termin realizacji, szacowany koszt przyłączenia).

 

WAŻNE! Po zwiększeniu mocy należy zaktualizować umowę kompleksową bądź umowę sprzedaży energii elektrycznej - zobacz Jak podpisać umowę po przyłączeniu do sieci?

Jak rozwiązać umowę?

Informacja dla Firm 

o poborze mocy do 40kW

 1. Zapoznaj się z terminami i warunkami wypowiedzenia umowy wynikającymi z zapisów Twojej umowy

 2. Wydrukuj i wypełnij

 

Jeśli znasz osobę przejmującą lokal dodatkowo wypełnij  Protokół zdawczo-odbiorczy licznika . Wówczas licznik nie musi być demontowany.

Jeśli nie znasz osoby przejmującej lokal lub nie będziesz korzystał z energii w lokalu - w Oświadczeniu o wypowiedzeniu umowy zaznacz, że mamy zdemontować licznik.

 1. Oświadczenie dostarcz do nas w jeden wybrany sposób:

  • wysyłając pismo na adres korespondencyjny wskazany na fakturze

  • odwiedzając najbliższe Biuro Obsługi Klienta. Pamiętaj o rezerwacji wizyty!

Informacja dla Firm

o poborze mocy powyżej 40kW

Opuszczając lokal lub przekazując go innemu podmiotowi - powinieneś rozwiązać aktualną umowę.

W celu załatwienia wszelkich formalności prosimy o kontakt z Opiekunem.

Poznaj nasze produkty

ENEA Optima

Oprogramowanie, które dzięki zdalnej transmisji danych daje możliwość kontroli i optymalizacji kosztów.

Zobacz więcej

ENERGIA+ Fotowoltaika

Szukasz rozwiązania, które pozwoli ograniczyć koszty prowadzenia Twojej działalności? Wybierz fotowoltaikę dla firm!

Zobacz więcej

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.