Zakup energii elektrycznej od wytwórców i produkty origination

Spółką dedykowaną do nawiązywania współpracy i relacji biznesowych z wytwórcami energii w odnawialnych źródłach energii, elektrociepłowniami i innymi spółkami energetycznymi w zakresie zakupu energii elektrycznej oraz produktów origination jest ENEA Power&Gas Trading Sp. z o.o.

Produkty oferowane przez spółkę uwzględniają potrzeby i oczekiwania klientów z uwzględnieniem zarówno bieżącej sytuacji rynkowej jak i zapowiadanych kierunkowych zmian w aktach prawnych i regulacjach mających wpływ na sektor energetyczny. Oferty każdorazowo są personalizowane tak, aby jak najlepiej były dopasowane do indywidualnych potrzeb klientów. Duża elastyczność firmy w tym zakresie jest jej atutem na rynku.

Okres współpracy

Oferty składane są na czas określony lub na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia umowy w ustalonym przez strony terminie, najczęściej ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.

Warunki cenowe

Specyfika oferowanych produktów jak i ich warunki cenowe w głównej mierze zależą od rodzaju i charakterystyki instalacji wytwórczej, w której generowana jest energia elektryczna, zgodnie z poniższym podziałem.

Podjęcie współpracy

W przypadku zainteresowania podjęciem współpracy lub otrzymaniem oferty prosimy o kontakt pod adresem e-mail: epg.wytworcy@enea.pl

1. Źródła kogeneracyjne i biogazownie

Preferowaną ceną dla tego typu instalacji jest cena stała, określana na podstawie analizy danych historycznych produkcji źródła wytwórczego kontrahenta, korelacji z historycznymi i planowanymi cenami energii elektrycznej na rynku dnia następnego oraz z uwzględnieniem aktualnych cen energii elektrycznej na rynku terminowym, a także kosztów bilansowania handlowego.

2. Źródła wiatrowe, wodne i fotowoltaiczne

W przypadku mniejszych źródeł wytwórczych, cena sprzedaży ustalana może być w oparciu o cenę określoną na pierwszym Fixingu Rynku Dnia Następnego na Towarowej Giełdzie Energii S.A. lub cenę CRO z Rynku Bilansującego prowadzonego przez Operatora Systemu Przesyłowego z uwzględnieniem kosztów bilansowania handlowego oraz dostępu do rynku.

W przypadku większych farm lub elektrowni wodnych możliwe jest zastosowanie ceny stałej, określanej na podstawie analizy danych historycznych produkcji źródła wytwórczego kontrahenta, korelacji z historycznymi i planowanymi cenami energii elektrycznej na rynku dnia następnego oraz z uwzględnieniem aktualnych cen energii elektrycznej na rynku terminowym. Dodatkowo w przypadku farm wiatrowych możliwe jest zastosowanie produktu łączącego zarówno element stałej ceny jak i elementu cenowego opartego o ceny rynkowe na rynku SPOT (wówczas stała cena sprzedaży dotyczy wolumenu produkcji zadeklarowanego przez wytwórcę w poszczególnych okresach rozliczeniowych obowiązywania umowy).

3. Inne źródła

Algorytm rozliczeniowy ustalany indywidualnie z uwzględnieniem możliwości wytwórczych źródła jak i ilości konsumowanych na potrzeby własne wytwórcy lub klientów wytwórcy.

Poznaj nasze produkty

ENEA Optima

Oprogramowanie, które dzięki zdalnej transmisji danych daje możliwość kontroli i optymalizacji kosztów.

Zobacz więcej

ENERGIA+ Fotowoltaika

Szukasz rozwiązania, które pozwoli ograniczyć koszty prowadzenia Twojej działalności? Wybierz fotowoltaikę dla firm!

Zobacz więcej

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.