Komunikaty dla Klientów

Prace serwisowe

10 czerwca 2024

Z powodu prac serwisowych systemu informatycznego do obsługi klientów od godz. 16:00 w piątek (14 czerwca) do godziny 24:00 w niedzielę (16 czerwca) niedostępna będzie aplikacja eBOK (Elektroniczne Biuro Obsługi Klientów). Ze względu na czasową niedostępność systemów obsługa Klientów w stacjonarnych Biurach Obsługi Klienta oraz na infolinii i czacie będzie odbywała się w ograniczonym zakresie.

Na czas modernizacji systemów wstrzymana została możliwość rezerwacji przez internet wizyt w stacjonarnym BOK w wymienionym terminie. Natomiast Klienci, którzy w tym czasie odwiedzą placówki stacjonarne zostaną obsłużeni.

Od piątku 14.06.2024 r. od godziny 16:00 do niedzieli 16.06.2024 r. do godziny 24:00 nie będzie również możliwości zakupu kodu do licznika przedpłatowego za pośrednictwem eBOK.
Doładowanie do licznika będzie można zakupić w sieci sklepów Żabka, w jednym z punktów „Moje Płatności” lub online na stronie www.mojeplatnosci.pl bądź www.doladowaniaenergetyczne.pl .
​Liczniki będą mogły być doładowane, prace serwisowe nie będą miały wpływu na dostawę energii.

Klienci nadal będą mogli dokonać płatności za energię elektryczną za pośrednictwem swoich banków i aplikacji bankowych.
Prace serwisowe są niezbędne, aby móc zagwarantować stabilną pracę systemów oraz zapewnić najwyższą jakość obsługi Klientów. Staramy się przeprowadzić je w możliwie najkrótszym terminie.

Przepraszamy za niedogodność!

Otwarcie nowego Biura Obsługi Klienta w budynku Malta House w Poznaniu

18 kwietnia 2024

Od 10 kwietnia Enea zaprasza swoich klientów do nowego Biura Obsługi Klienta (BOK) w budynku Malta House przy ul. Baraniaka 6 w Poznaniu. Nowa sala obsługowa z dziesięcioma stanowiskami oferuje klientom komfortowe warunki i sprawną obsługę. Nowoczesny BOK zastąpił tymczasowe Biuro Obsługi Klienta w Kupcu Poznańskim.

Nowy salon sprzedaży w budynku Malta House znajduje się tuż przy jeziorze Malta, wśród terenów rekreacyjnych. Jest to powrót Enei do wschodniej części Poznania, gdzie wcześniej placówka działała w Galerii Malta. 

Do dyspozycji klientów, Enea przygotowała salę główną z dziesięcioma stanowiskami obsługowymi, w tym jednym obsługującym sprawy dystrybucyjne. Istnieje również możliwość powiększenia liczby stanowisk do dwunastu, w drugiej części salonu. Każde stanowisko obsługi jest specjalnie wydzielone dźwiękoszczelnymi ściankami zapewniającymi komfort rozmowy klienta z konsultantem.

Obsługę klientów wspiera system kolejkowy dostępny na stronie enea.pl, w którym klienci mogą wybrać nową lokalizację. W celu usprawnienia rejestracji klientów w placówce, do ich dyspozycji są dwa biletomaty oraz stanowisko informacyjne. W BOK-u Malta House znajduje się strefa, w której zaprezentowane są produkty Enei pomagające optymalizować i zarządzać zużyciem energii, w szczególności urządzenia Enea Smart i rozwiązania fotowoltaiczne.

Biuro czynne jest od poniedziałku do soboty w godzinach od 8.00 do 16.00.

Ceny maksymalne - nowelizacja ustawy dotyczącej cen maksymalnych w 2023 roku

4 stycznia 2023

Szanowni Państwo,

informujemy, że weszła w życie nowelizacja Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz. U. poz. 22430).

Zakres wprowadzonych zmian

- grupa podmiotów uprawnionych określonych w art. 2 ust. 2 lit e Ustawy została rozszerzona o wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe

- w art. 2 ust. 2 dodano literę f, wprowadzając nowy podmiot,  który z mocy ustawy, umowy lub innego tytułu prawnego jest uprawniony lub zobowiązany do zapewnienia energii elektrycznej w lokalach użytkowanych przez podmioty, o których mowa w lit. b–e, w zakresie, w jakim zapewnia energię elektryczną w tych lokalach, pod warunkiem złożenia Oświadczenia.

Dla obu tych wskazanych nowych grup podmiotów uprawnionych termin składania Oświadczenia mija 31 stycznia 2023 roku.

Wzór Oświadczenia do pobrania i uzupełnienia dostępny jest tutaj.

Zachęcamy do skorzystania z instrukcji wypełnienia Oświadczenia.

Więcej informacji znajduje się tutaj.

Maksymalne ceny energii elektrycznej w 2023 roku - informacja dotycząca składania Oświadczeń

14 listopada 2022

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. poz. 2127) informujemy, że aby skorzystać z mechanizmu ceny maksymalnej od dnia wejścia w życie Ustawy do 30 listopada br. odbiorca uprawniony, za wyjątkiem odbiorcy w gospodarstwie domowym, musi złożyć do Enei Oświadczenie o spełnieniu warunków pozwalających uznać go za Odbiorcę uprawnionego.

Oświadczenie składane przez odbiorców uprawnionych, wg wzoru opublikowanego przez ministra właściwego do spraw energii, zawiera:
1) oświadczenie o spełnieniu warunków pozwalających na uznanie składającego Oświadczenie za odbiorcę uprawnionego
2) wskazanie danych służących określeniu szacunkowej części energii elektrycznej
3) określenie szacowanej części energii elektrycznej
4) numer punktu poboru energii
5) datę zawarcia umowy sprzedaży, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy – Prawo energetyczne, albo umowy kompleksowej, o której mowa w art. 5 ust. 3 tej ustawy.

Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej można złożyć w nastepującej formie:
papierowej:
- osobiście w BOK (nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja wizyty)
- drogą pocztową z dopiskiem na kopercie "Oświadczenie" na adres korespondencyjny: Enea S.A., ul. Górecka 1, 60-201 Poznań
- drogą pocztową z dopiskiem na kopercie "Oświadczenie" na adres korespondencyjny zawarty w umowie
elektronicznej: 
Najprostszym sposobem jest przesłanie wypełnionego Oświadczenia i podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym (z wykorzystaniem narzędzia do podpisywania dostępnego na stronie https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany) na adres mailowy: ustawa@enea.pl lub przez eBOK wybierając jako temat zgłoszenia "Zamrożenie cen prądu 2023". 
Skan Oświadczenie podpisanego własnoręcznie nie będzie honorowany.

Zachęcamy do skorzystania z instrukcji wypełnienia Oświadczenia.

Więcej informacji znajduje się tutaj

Nowa Taryfa dla energii elektrycznej dla Klientów z grup taryfowych A, B, C, R 

18 lipca 2022

Od 1 sierpnia 2022 r. obowiązywać będzie nowa Taryfa dla Klientów z grup taryfowych A, B, C, R.

Treść nowej Taryfy do pobrania poniżej.

Pobierz - Taryfa ENEA S.A. dla energii elektrycznej dla Klientów z grup taryfowych A, B, C, R na rok 2022

Uwaga na fałszywe SMS-y i e-maile

14 lipca 2022

Klienci Enei informują o otrzymywaniu podejrzanych wiadomości SMS i e-maili, w których oszuści podszywają się pod sprzedawców energii, próbując wyłudzić pieniądze, dane osobowe lub bankowe. Enea apeluje o ostrożność i prosi klientów o zgłaszanie otrzymywanych fałszywych informacji.

Cyberprzestępcy działają w oparciu o profesjonalnie przygotowane kampanie z wykorzystaniem systemów IT. Wysyłają wiadomości SMS oraz e-maile, w których informują np. o rozpoczęciu postępowania egzekucyjnego, niedopłacie za fakturę lub nieuregulowaniu należności, grożąc demontażem licznika. W fałszywych wiadomościach znajduje się link do płatności elektronicznych. Skorzystanie z niego oznacza przekazanie oszustom danych do logowania, które wykorzystane zostaną do kradzieży pieniędzy.   

Enea nigdy nie wysyła linków do płatności!

Enea apeluje o szczególną ostrożność, nieklikanie w podejrzane linki i niewpłacanie pieniędzy na numery kont rozsyłanych w fałszywych wiadomościach e-mail i SMS. Spółka informuje, że w korespondencji przypominającej o terminie zapłaty czy zaległościach w płatnościach nie wysyła swoim klientom linków kierujących do płatności elektronicznych. W komunikatach przesyłanych przez Eneę  znajduje się indywidualny numer konta, na które klient powinien uregulować zaległości. Stan rozliczeń z Eneą można zweryfikować w bezpieczny sposób na elektronicznym koncie klienta w eBOK, korzystając ze zdalnych kanałów (czat, e-mail) lub kontaktując się z infolinią 611 111 111.

Zgłoś oszustwo! Chroń siebie i innych

Klienci Enei mogą zgłaszać podejrzane wiadomości na adres cert@enea.pl, załączając zrzut ekranu lub treść otrzymanego komunikatu. Informacje klientów o otrzymanych fałszywych wiadomościach są przekazywane przez spółkę organom ścigania i instytucjom właściwym w zakresie nadużyć w cyberprzestrzeni. 

Nowa Taryfa dla energii elektrycznej dla Klientów z grup taryfowych A, B, C, R

15 czerwca 2022

Od 1 lipca 2022 r. obowiązywać będzie nowa Taryfa dla Klientów z grup taryfowych A, B, C, R.
Treść nowej Taryfy do pobrania poniżej.

Pobierz - Taryfa ENEA S.A. dla energii elektrycznej dla Klientów z grup taryfowych A, B, C, R na rok 2022

Zmiany w rozliczeniach dla Prosumentów

25 kwietnia 2022

Szanowni Państwo,
w związku z koniecznością dostosowania systemu bilingowego do nowych założeń Ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 2376) informujemy, że ze względu na skomplikowany proces wdrożenia zmian w systemach bilingowych będzie on trwał do lipca 2022 r.

W wyniku powyższych czynności nie otrzymają Państwo do tego czasu żadnych faktur dla odczytów po 31 marca 2022 r. (w szczególności faktur wystawianych zgodnie z obowiązującymi harmonogramami rozliczeniowymi w miesiącach kwiecień, maj, czerwiec i lipiec).

Za niedogodności związane z zaistniałą sytuacją przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

Nowa Taryfa dla energii elektrycznej dla Klientów z grup taryfowych A, B, C, R

13 kwietnia 2022

Od 1 maja 2022 r. obowiązywać będzie nowa Taryfa dla Klientów z grup taryfowych A, B, C, R.

Treść nowej Taryfy do pobrania poniżej.

Pobierz - Taryfa ENEA S.A. dla energii elektrycznej dla Klientów z grup taryfowych A, B, C, R na rok 2022

Zmiana sposobu naliczania opłaty OZE i kogeneracyjnej 

20 stycznia 2022

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że zgodnie z interpretacją Ustawy z 20.02.2015 r. o odnawialnych źródłach energii (art.4 ust.4 pkt 2),  Rozporządzeniem Ministra Energii z 6.03.2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 503 § 24) opłata OZE i kogeneracyjna powinny być opłacane przez Klientów w pełnej wysokości.

W związku z powyższym, od 1 stycznia 2022 r. zmieniony został sposób ich naliczania. Opłata OZE i kogeneracyjna dołączają do opłat stałych, na rachunku widoczne będą w rozliczeniu za usługi dystrybucji energii. Opłaty te będą naliczane od całości energii pobranej bez uwzględnienia bilansowania. 

Stawki opłat w 2022 r., wyznaczone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE), kształtują się następująco:

- OZE: 0,0009 zł netto za 1 kWh

- kogeneracyjna: 0,00406 zł netto za 1 kWh

W kolejnych latach stawki będą publikowane w Taryfie dla usług dystrybucji energii elektrycznej zatwierdzanej przez Prezesa URE.

Nowa Taryfa dla energii elektrycznej dla Klientów z grup taryfowych A, B, C, R

19 stycznia 2022

Od 24 stycznia 2022 r. obowiązywać będzie nowa Taryfa dla Klientów z grup taryfowych A, B, C, R (z zastrzeżeniem punktu 1.10. b) Taryfy).

Treść nowej Taryfy do pobrania poniżej.

Pobierz - Taryfa ENEA S.A. dla energii elektrycznej dla Klientów z grup taryfowych A, B, C, R na rok 2022

Nowa Taryfa dla energii elektrycznej dla Klientów z grup taryfowych A, B, C, R

1 stycznia 2022

Od 1 stycznia 2022 r. obowiązywać będzie nowa Taryfa dla Klientów z grup taryfowych A, B, C, R.

Treść nowej Taryfy do pobrania poniżej.

Pobierz - Taryfa ENEA S.A. dla energii elektrycznej dla Klientów z grup taryfowych A, B, C, R na rok 2022

Ograniczenia w funkcjonowaniu Biur Obsługi Klienta w Sylwestra

29 grudnia 2021

Szanowni Państwo,

W dniu 31 grudnia 2021 roku Biura Obsługi Klienta będą otwarte do godziny 12.00, poza zlokalizowanymi w Poznaniu w C.H. Malta oraz C.H. Pestka, które będą czynne do 13.00.  Infolinia 611 111 111 pracuje bez zmian, tj. do godziny 19.00. 

Jednocześnie przypominamy, że 24h/dobę czynne jest Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

Nowa Taryfa dla energii elektrycznej dla Klientów z grup taryfowych A, B, C, R

17 grudnia 2021

Od 1 stycznia 2022 r. obowiązywać będzie nowa Taryfa dla Klientów z grup taryfowych A, B, C, R.

Treść nowej Taryfy do pobrania poniżej.

Pobierz - Taryfa ENEA S.A. dla energii elektrycznej dla Klientów z grup taryfowych A, B, C, R

Ograniczenia w funkcjonowaniu BOK w Bydgoszczy

22 listopada 2021

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Biuro Obsługi Klienta w Bydgoszczy w dniach 23-24 listopada 2021 roku przyjmować będzie tylko Klientów, którzy na dany dzień mieli zarezerwowaną wcześniej wizytę przez Internet.

Przepraszamy za utrudniania.

Nowa Taryfa dla energii elektrycznej dla Klientów z grup taryfowych A, B, C, R

11 października 2021

Od 1 listopada 2021 r. obowiązuje nowa Taryfa dla Klientów z grup taryfowych A, B, C, R.

Treść nowej Taryfy do pobrania poniżej.

Pobierz - Taryfa ENEA S.A. dla energii elektrycznej dla Klientów z grup taryfowych A, B, C, R

Tymczasowe zamknięcie BOK w C.H. Malta w Poznaniu

9 września 2021

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniach 13-18 września 2021 roku Biuro Obsługi Klienta zlokalizowane w C.H. Malta w Poznaniu będzie nieczynne.  W tym czasie zachęcamy do wizyty w biurach przy ul. Polnej lub w C.H. Pestka. Przez całą dobę można również korzystać z Elektronicznego Biura Obsługi Klientów.

Przepraszamy za utrudnienia. 

Informacje dotyczące programu "Mój prąd"

2 lipca 2021

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie kolejnej edycji programu „Mój prąd”, zaświadczenia dla Klientów, którzy przyłączyli źródła wytwórcze / mikroinstalację w terminie od zakończenia poprzedniej edycji programu do uruchomienia nowej edycji programu, zostaną wysłane przez Eneę Operator Sp. z o.o. do końca lipca 2021 r., bez konieczności składania dodatkowego wniosku.

Zmiany sposobu rozliczania opłaty mocowej

28 czerwca 2021

Szanowni Klienci,

18.06.2021 r. opublikowano Ustawę z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. 2021 poz. 1093). Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami od 19.06.2021 r. jesteśmy zobowiązani zmienić sposób rozliczania opłaty mocowej dla Klientów z następujących grup taryfowych:

- C11, C11O, C11P, C12A, C12AP, C12B, C12BP, R – wyłącznie jeśli  moc umowna jest mniejsza lub równa 16 kW;

- G11, G12, G12w – wyłącznie w przypadku przyłączenia do sieci SN (średnie napięcie).

W związku z koniecznością dostosowania systemów rozliczeniowych tak, by uwzględniały wprowadzone 18.06.2021 r. zmiany legislacyjne, nastąpi przejściowe wstrzymanie procesu rozliczania dla wyżej wymienionej grupy Klientów, co może skutkować opóźnieniem w dostarczeniu faktur.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Enea Ostrzega!

25 czerwca 2021

Przypominamy, że Enea nie wysyła do klientów wiadomości z linkami do płatności elektronicznej.

Oszuści coraz częściej usiłują wyłudzić dane do logowania się w bankowości elektronicznej w celu dokonania kradzieży. Ostrzegamy przed klikaniem w linki umożliwiające rzekomo realizację np. zaległej płatności.

Wiadomości od oszustów podszywających się pod firmy energetyczne – takie jak ta poniżej – wysyłane są różnymi kanałami informacyjnymi.

Na dzień 25.06 zaplanowano odłączenie energii elektrycznej prosimy o uregulowanie należności, 3.46 zł, zapłać teraz na: https://cli.co/platnosc-[✄fragment-adresu-wycięty-dla-bezpieczeństwa✂]

Stan rozliczeń z Eneą można zweryfikować w bezpieczny sposób na koncie eBOK lub kontaktując się z naszą obsługą klienta.

Jeśli masz wątpliwości i podejrzewasz próbę oszustwa, skontaktuj się z infolinią Enei 611 111 111

Nowa Taryfa dla energii elektrycznej dla Klientów z grup taryfowych A, B C, R.

9 czerwca 2021

Od 1 lipca 2021 r. obowiązuje nowa Taryfa dla Klientów z grup taryfowych A, B, C, R.

Treść nowej Taryfy do pobrania poniżej.

Pobierz - Taryfa ENEA S.A. dla energii elektrycznej dla Klientów z grup taryfowych A, B, C, R.

BOK Enei odwiedzisz przy zachowaniu reżimów sanitarnych, już bez konieczności wcześniejszej rezerwacji wizyty

5 maja 2021

Od 5 maja w Biurach Obsługi Klienta Enea będą obsługiwani zarówno Klienci z rezerwacją wizyty,  jak i bez. Wizyty w BOK odbywają się z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego, co oznacza, że w punkcie obsługi może przebywać jeden Klient na 15 m2. Nadal obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa maseczką.

Jednocześnie zachęcamy Klientów, by korzystali ze zdalnych kanałów kontaktu. Swoje sprawy można załatwić bez wychodzenia z domu poprzez Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta. Tutaj można m.in. sprawdzić i opłacić faktury za prąd, a także zaktualizować swoje dane, przesłać skan (obraz) podpisanej umowy lub umowę podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz zgłosić inne sprawy związane z korzystaniem w energii elektrycznej od Enei.

Zmiany opłat na rachunkach za dystrybucję energii. Nowy składnik – opłata mocowa. 

31 grudnia 2020

Szanowni Klienci,

informujemy, że na podstawie:

 1. Ustawy o rynku mocy z 8 grudnia 2017 r,
 2. Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z 20 listopada 2020 r. w sprawie wysokości stawki opłaty kogeneracyjnej na 2021 rok
 3. Informacji nr 62/2020 w zakresie opłaty OZE,
 4. Informacji Prezesa URE nr 63/2020 w sprawie stawek opłaty mocowej na rok 2021,
 5. Informacji Prezesa URE dla dystrybutorów energii elektrycznej z dnia 16 grudnia 2020 r.,

od 1 stycznia 2021 r. nastąpią zmiany na fakturach w części dotyczącej dystrybucji energii.

a)na fakturach pojawi się nowy składnik - opłata mocowa

Opłata mocowa została wprowadzona dla zapewnienia stabilnych dostaw energii elektrycznej w horyzoncie długoterminowym, a tym samym zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju i odbiorców. Wpływy z opłaty mocowej będą przeznaczane na budowę nowych mocy wytwórczych oraz modernizację i utrzymanie już istniejących.

W przypadku gospodarstw domowych będzie to stawka miesięczna, zależna od rocznego zużycia energii elektrycznej, płatna za punkt poboru energii. Wartość opłaty mocowej wyniesie:

– dla zużycia poniżej 500 kWh energii elektrycznej – 1,87 zł/m-c netto;

– dla zużycia od 500 kWh do 1200 kWh energii elektrycznej – 4,48/m-c netto;

– dla zużycia powyżej 1200 kWh do 2800 kWh energii elektrycznej – 7,47 zł/m-c netto;

– dla zużycia powyżej 2800 kWh energii elektrycznej – 10,46 zł/m-c netto.

Dla pozostałych grup odbiorców w 2021 roku opłata ta uzależniona będzie od ilości energii elektrycznej pobranej z sieci w wybranych godzinach w ciągu doby (w dni robocze od 7:00 do 21:59) i wyniesie 0,0762 zł/kWh.

Prosumenci

Opłata mocowa dla prosumentów w gospodarstwach domowych będzie naliczana zgodnie ze zużyciem rocznym, wg przedziałów od ilości energii pobranej przed bilansowaniem, czyli wg całej wykazywanej przez licznik energii pobranej.

Opłata mocowa dla prosumentów nie będących gospodarstwem domowym będzie naliczana wg stawki 0,0762 zł netto za 1 kWh liczony od ilości energii pobranej w 15-stu godzinach pomiędzy godziną 7:00 a 21:59 w dni robocze, wg ilości energii pobranej przed bilansowaniem, czyli wg całej wykazywanej przez licznik energii pobranej.

b)na fakturach pojawi się nowa stawka opłaty OZE w wysokości 2,20 zł/MW

c)na fakturach stawka opłaty kogeneracyjnej zostanie wyzerowana (jej wysokość na 2021 rok określona została na poziomie 0 zł/MWh) 

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące rynku mocy znajdziesz tutaj.

Funkcjonowanie Biur Obsługi Klienta i Infolinii 24 i 31 grudnia

21 grudnia 2020

Szanowni Państwo,

W Wigilię Bożego Narodzenia Biura Obsługi Klienta oraz Infolinia 611 111 111 będą nieczynne. W Sylwestra Infolinia będzie czynna do godziny 19.00, natomiast Biura będą otwarte do godziny 13.00, poza zlokalizowanymi w Poznaniu w C.H. Malta (do 15.00) oraz C.H. Pestka (do 16.00).

Jednocześnie przypominamy, że 24h/dobę czynne jest Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (eBOK). 

Zwiększamy bezpieczeństwo eBOK

29 grudnia 2020

Szanowni Państwo,

W celu dalszego zwiększania bezpieczeństwa Państwa danych informujemy, że od 1 lutego 2021 roku Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (eBOK) nie będzie dostępne dla nieaktualnych już przeglądarek w szczególności Internet Explorer w wersji 10 oraz starszych. Dostęp również zostanie zablokowany dla użytkowników korzystających z urządzeń mobilnych z systemem Android w wersji 4.3 lub wcześniejszych. Wprowadzone ograniczenia wynikają z braku aktualizacji zabezpieczeń na tych przeglądarkach oraz urządzeniach.

Osoby korzystające ze wskazanych przeglądarek lub systemów podczas używania eBOK, proszone są o zmianę na inną, aktualną przeglądarkę lub o zainstalowanie nowszego systemu operacyjnego, a w skrajnych przypadkach o telefon z nowszym systemem.

W przypadku szczegółowych pytań prosimy o kontakt.

Niższa prowizja za doładowanie licznika w wybranych punktach sieci Żabka Polska

24 listopada 2020

Szanowni Państwo,

od 25 listopada do końca roku (lub do wyczerpania zapasów kodów w promocji) w punktach sieci Żabka Polska zlokalizowanych na terenie województwa wielkopolskiego kwota prowizji za zakup kodu do licznika przedpłatowego zostanie zmniejszona o 1 zł i wyniesie 1,49 zł, niezależnie od kwoty doładowania.

Lista punktów jest dostępna tutaj.

Więcej informacji o doładowaniach znaleźć można na stronach obsługowych Enei w zakładce „Płatności i doładowania”. 

Nowa numeracja Punktów Poboru Energii (PPE)

14 września 2020

Informujemy, że Enea Operator od 20 września 2020 r. będzie stosować nowy standard dla oznaczeń Punktów Poboru Energii (PPE).

Nowy kod PPE oparty jest o wytyczne międzynarodowego systemu standardów i rozwiązań mający na celu nadawanie jednolitych nazw i symboli (GS1) i dotyczy wszystkich Operatorów Sieci Dystrybucyjnych w Polsce.

Nowa struktura kodu PPE jest następująca:
5903106S1S2S3S4S5S6S7S8S9S10K,
gdzie:
590 – oznacza prefiks polskiej organizacji GS1
3106 – jest to numer identyfikacyjny Enea Operator
S1…S10 – unikalny numer przypisany dla danego PPE (10 cyfr)
K – cyfra kontrolna (1 cyfra)

Dotychczasowy kod PPE będzie widoczny w aplikacji eBOK w zakładce Umowa i dane/Punkty poboru jako Poprzedni numer punktu poboru.

Nowy numer Punktu Poboru Energii pojawi się na nowych fakturach. Zmiany nie wymagają żadnych działań po stronie Klienta. 

Funkcjonowanie infolinii od 1 września

31 sierpnia 2020

Od 1 września zmieniają się godziny pracy infolinii Enei 611 111 111. Infolinia będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-19:00.

Jednocześnie zachęcamy by korzystać ze zdalnych kanałów kontaktu.

Przez całą dobę jest czynny serwis samoobsługowy. Aby z niego skorzystać wystarczy zadzwonić na numer infolinii, wybrać typ Klienta, następnie rodzaj informacji, która jest potrzebna, na końcu należy podać numer kontrahenta oraz odpowiednio numer PESEL lub NIP. W serwisie samoobsługowym można uzyskać informacje dotyczące salda, kwoty i statusu płatności ostatniej faktury, numer rachunku bankowego do wpłat oraz postępowania w przypadku braku prądu w lokalu.

Sprawy związane z energią elektryczną można załatwić także nie wychodząc z domu poprzez Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta ebok.enea.pl. Tutaj można sprawdzić i opłacić faktury za prąd lub gaz, a także zaktualizować swoje dane kontaktowe czy zgłosić sprawy. EBOK jest dostępny 24 h na dobę przez 7 dni w tygodniu.

Enea otwiera stacjonarne Biura Obsługi Klienta

14 maja 2020

18 maja Enea otwiera 32 Biur Obsługi Klienta. W trosce o bezpieczeństwo klientów i pracowników obsługiwani będą tylko klienci, którzy wcześniej zarezerwują swoją wizytę na stronie internetowej enea.pl lub umówią się poprzez infolinię Enei 611 111 111. 

 

Informujemy, że bilet uprawnia do realizacji jednej sprawy, zgodnie z wybranym tematem rezerwacji. Jeżeli chcesz rozwiązać więcej tematów dokonaj kolejnej rezerwacji. Pamiętaj by pojawić się w BOK o wyznaczonej godzinie. W przeciwnym wypadku Twoja rezerwacja może być anulowana.

 

W stacjonarnych Biurach Obsługi Klienta będą realizowane tylko sprawy związane z umowami, ofertami i sprawami technicznymi. Szybsze zrealizowanie sprawy możliwe będzie, gdy klient będzie posiadać, jeśli to możliwe, już wcześniej wypełnione potrzebne wnioski. Gotowe do wydruku dokumenty można znaleźć na stronie Enei.

 

Jednocześnie zachęcamy by korzystać ze zdalnych kanałów kontaktu. Swoje sprawy można załatwić bez wychodzenia z domu poprzez Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta ebok.enea.pl. Tutaj można sprawdzić i opłacić faktury za prąd, a także zaktualizować swoje dane, zgłosić sprawy, które trzeba zrealizować, czy przesłać obraz podpisanej umowy lub umowę podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Nowa taryfa dla usług dystrybucji paliw gazowych

28 kwietnia 2020

Informujemy, że decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRG.DRG-2.4212.51.2019.AIK z 18 marca 2020 r. została zatwierdzona nowa „Taryfa Nr 8 dla usług dystrybucji paliw gazowych” Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie. Taryfa Nr 8 została opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Paliwa Gazowe nr 21(1315)/2020 z dnia 19 marca 2020 r. Nowa taryfa obowiązuje od 3 kwietnia 2020 r. Przedmiotowy dokument dostępny jest na stronie internetowej pod adresem  https://www.psgaz.pl/taryfa.

Zawieraj i rozwiązuj umowę bez wychodzenia z domu

7 kwietnia 2020

Zawieraj umowę bez wychodzenia z domu

Złożyłeś wniosek o zawarcie umowy i otrzymałeś od nas pocztą tradycyjną do podpisu dwa egzemplarze umowy, a nie masz możliwości odesłania podpisanych przez siebie dokumentów? Poniżej przedstawiamy możliwości przesłania dokumentu bez wychodzenia z domu:

- jeśli jesteś już Klientem ENEA SA i posiadasz konto w Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta, możesz wysłać skan bądź zdjęcie podpisanej przez siebie umowy korzystając z formularza Napisz do nas, po zalogowaniu się do eBOK.

- jeśli jesteś naszym Klientem, a nie posiadasz jeszcze konta w Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta to załóż je koniecznie. Dzięki temu odeślesz nam skan lub zdjęcie podpisanej przez siebie umowy, a oprócz tego będziesz mógł sprawdzić i opłacić swoje faktury czy zgłosić sprawy, które chcesz zrealizować.

- jeśli nie jesteś jeszcze naszym Klientem i nie masz możliwości utworzenia konta w Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta możesz odesłać skan lub zdjęcie podpisanej przez siebie umowy przez formularz kontaktowy lub kontaktując się poprzez czat na www.enea.pl.

Rozwiąż umowę bez wychodzenia z domu

Sprzedałeś lokal, rozwiązałeś umowę najmu lub zakończyłeś działalność i musisz wypowiedzieć umowę, a nie masz możliwości odesłania podpisanych przez siebie dokumentów? Poniżej przedstawiamy udostępnioną na czas stanu epidemii możliwość przesłania dokumentu bez wychodzenia z domu:

- jeśli posiadasz konto w Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta możesz wysłać skan bądź zdjęcie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy korzystając z formularza Napisz do nas po zalogowaniu się do eBOK.

- jeśli nie posiadasz konta w Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta możesz odesłać skan lub zdjęcie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy korzystając z formularza kontaktowego lub kontaktując się poprzez czat na www.enea.pl

Podpisz dokumenty elektronicznie

Jednocześnie informujemy, że jeśli posiadasz kwalifikowany podpis elektroniczny możesz wymienione wyżej dokumenty podpisać z jego wykorzystaniem.

Jeżeli wypełniłeś dokumenty elektronicznie po ich pobraniu ze strony, zapisz je lub jeśli posiadasz je w formie papierowej to zeskanuj, a następnie podpisz kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekaż do nas poprzez eBOKformularz kontaktowy lub czat

Zachęcamy do korzystania ze zdalnych form kontaktu z Eneą. 

Zachęcamy do korzystania ze zdalnych kanałów kontaktu z Eneą

12 marca 2020

Drogi Kliencie,

pamiętaj, że swoje sprawy, możesz załatwiać również bez wychodzenia z domu poprzez Elektroniczne Biuro Obsługi ebok.enea.pl

Tutaj można sprawdzić i opłacić faktury za prąd, a także zaktualizować swoje dane czy zgłosić sprawy, które trzeba zrealizować. eBOK jest dostępny 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu.

W celu założenia konta wystarczy wejść na stronę  ebok.enea.pl, podać numer kontrahenta (widoczny na fakturze) oraz PESEL lub NIP.  

Możesz również skontaktować się z nami przez formularz kontaktowy lub czat.

Nowa Taryfa dla energii elektrycznej dla Klientów z grup taryfowych A, B, C, R na 2020 r. 

1 luty 2020

Od 1 lutego 2020 r. obowiązuje nowa Taryfa dla Klientów z grup taryfowych A, B, C, R. 

Treść nowej Taryfy do pobrania poniżej. 

Pobierz - Taryfa ENEA S.A. dla energii elektrycznej dla Klientów z grup taryfowych A, B, C, R na rok 2020

Funkcjonowanie Biur Obsługi Klienta i Infolinii 24 i 31 grudnia

Informujemy, że w Wigilię Bożego Narodzenia i w Sylwestra Biura Obsługi Klienta Enei będą czynne do godziny 13.00. 

Wyjątkiem są Biura Obsługi Klienta zlokalizowane w centrach handlowych, które będą czynne w godzinach pracy danego obiektu. 

 

​Natomiast Infolinia 611 111 111 w Wigilię Bożego Narodzenia i w Sylwestra funkcjonować będzie w godzinach 06:00 – 14:00

Przeniesienie Biura Obsługi Klienta w Gnieźnie do centrum miasta

19 września 2019

27 września 2019 roku Biuro Obsługi Klienta w Gnieźnie zmieni swoją lokalizację z ul. Wschodniej 49/51 na ul. Żwirki i Wigury 7.

W związku z przeprowadzką 26 września (czwartek) Biuro Obsługi Klienta w dotychczasowej lokalizacji przy ul. Wschodniej będzie czynne w godzinach 8.00 - 13.00

27 września (piątek) zapraszamy już do nowej lokalizacji Biura Obsługi Klientów przy ul. Żwirki i Wigury 7 w centrum miasta.

Biuro w nowej lokalizacji będzie czynne w takich samych godzinach jak wcześniej:
pon., czw. 8:00 - 17:00
wt., śr., pt. 8:00 - 16:00

Jednocześnie zachęcamy do korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klientów na www.ebok.enea.pl, które dostępne jest 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

Wydłużone godziny otwarcia Biur Obsługi Klienta 13 sierpnia

9 sierpnia 

Informujemy, że we wtorek 13 sierpnia 2019 roku Biura Obsługi Klienta będą otwarte do godziny 20.00. Bez zmian pozostają godziny otwarcia punktów zlokalizowanych w Centrach Handlowych.

Dodatkowe godziny pracy Biur Obsługi Klienta w dniach 27-29 lipca 

26 lipca 2019

Informujemy, że ze względu na duże zainteresowanie Klientów w ostatnich dniach składaniem oświadczeń dającym możliwość obniżenia cen energii w drugim półroczu do poziomu z 2018 roku, Enea uruchomiła w najbliższy weekend punkty obsługowe we wszystkich swoich Biurach Obsługi Klienta.

Wszystkie Biura Obsługi Klienta będą czynne w najbliższą sobotę i niedzielę w godzinach 9:00-17:00, a punkty zlokalizowane w galeriach handlowych w Poznaniu – w godzinach funkcjonowania tych galerii (galeria Malta: sobota 10:00-22:00, niedziela 10:00-20:00; galeria Pestka: sobota 09:00 -21:00, niedziela 10:00-20:00).

Dodatkowo w poniedziałek 29 lipca Biura Obsługi Klienta Enei będą otwarte do północy, za wyjątkiem punktów zlokalizowanych w galeriach handlowych (Poznań – Malta, Poznań – Pestka, Stargard – Zodiak), które będą otwarte w godzinach funkcjonowania tych galerii.

 

Dostęp do Elektronicznego Biura Obsługi Klientów

16 lipca 2019

Szanowni Państwo,

w związku z pracami serwisowymi, od godzinny 17:00 19 lipca do godziny 8:00 23 lipca 2019 r. aplikacja eBOK będzie niedostępna. Za utrudnienia przepraszamy.

Ograniczenia w możliwościach obsługi 19 i 20 lipca 2019 r.

16 lipca 2019

Szanowni Państwo,

w związku z modernizacją systemu wsparcia Klientów 19 i 20 lipca 2019 r. obsługa w Biurach Obsługi Klienta zlokalizowanych w Poznaniu w centrach handlowych Malta i Pestka może odbywać się w ograniczonym zakresie.

Utrudnienia mogą również dotyczyć kontaktu poprzez Infolinię pod numerem 611 111 111 oraz czat. Za utrudnienia przepraszamy.

Funkcjonowanie Biur Obsługi Klienta i Infolinii 24 i 31 grudnia

18 grudnia 2018

Informujemy, że w Wigilię Bożego Narodzenia i w Sylwestra Biura Obsługi Klienta Enei będą czynne w następujących godzinach:

 • w Wigilię Bożego Narodzenia 24 grudnia 2018 r.

  • BOK w CH Malta w Poznaniu z uwagi na godziny otwarcia Centrum Handlowego – do godziny 13:30

  • wszystkie pozostałe BOK – do godziny 13:00 (również w CH Pestka w Poznaniu, CH Zodiak w Stargardzie i w pasażu przy ul. Struga w Szczecinie)

 • w Sylwestra 31 grudnia 2018 r.

  • BOK w CH Malta w Poznaniu z uwagi na godziny otwarcia Centrum Handlowego – do godziny 15:00

  • BOK w CH Pestka w Poznaniu z uwagi na godziny otwarcia Centrum Handlowego – do godziny 16:00

  • wszystkie pozostałe BOK – do godziny 13:00

Natomiast Infolinia 611 111 111 w Wigilię Bożego Narodzenia i w Sylwestra funkcjonować będzie podobnie jak w soboty: w godzinach 8:00 – 16:00

Niedostępność Elektronicznego Biura Obsługi Klientów

13 lipca 2018

Uprzejmie informujemy, że w dniu 13. lipca 2018 r. od późnych godzin wieczornych będziemy prowadzić prace serwisowe związane z Elektronicznym Biurem Obsługi Klienta. Na czas prowadzenia prac zostanie wyłączony dostęp do aplikacji.

Za utrudnienia przepraszamy.

Pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich

29 września 2017

Informujemy,  iż zgodnie z Ustawą z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, odbiorca energii elektrycznej lub paliwa gazowego w gospodarstwie domowym lub prosument będący konsumentem może skorzystać z pozasądowego trybu rozstrzygnięcia sporów w przypadku, gdy:

•  na skutek wcześniejszej reklamacji spór nie został rozwiązany,
•  wynikają one z umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej dla energii elektrycznej lub paliwa gazowego.

Zgodnie z art. 31a Ustawy Prawo energetyczne podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozwiązywania sporów z Enea SA jest Koordynator ds. negocjacji działający przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki (informacje dotyczące Koordynatora ds. negocjacji znajdują się na stronie internetowej www.ure.gov.pl).

W przypadku, gdy spór dotyczy zakupów przez internet ułatwieniem jest możliwość skorzystania z platformy ODR.

Niedostępność Biura Obsługi Klienta w Wolsztynie

6 października 2017

Uprzejmie informujemy, że z powodu awarii zasilania wywołanej przez orkan Ksawery, nie działa Biuro Obsługi Klienta w Wolsztynie. Na czas niedostępności Biura został uruchomiony tymczasowy punkt przyjmowania wniosków w Rejonie Dystrybucji Wolsztyn (obok Biura Obsługi Klienta, na ulicy Przemysłowej 3). Do czasu powrotu zasilania Punkt ten będzie tylko przyjmował wnioski, oświadczenia o zawarciu umowy, wyjaśniał faktury i udzielał informacji o procedurach. W przypadku konieczności realizacji innych spraw zapraszamy do BOK w Nowej Soli na ul. Piłsudskiego 73.

Przepraszamy za zaistniałą sytuację i zapewniamy, że pracujemy nad jak najszybszym otwarciem BOK w Wolsztynie.

Zapraszamy do kontaktu z konsultantami Enei za pośrednictwem infolinii 611 111 111 oraz czatu na stronie www.enea.pl. Swoje sprawy można załatwiać również bez wychodzenia z domu poprzez elektroniczne biuro obsługi www.ebok.enea.pl.

Szczecińskie Biuro Obsługi Klientów Enei w nowej lokalizacji

29 września 2017

Enea zaprasza Klientów ze Szczecina do biura obsługi w strefie handlowej przy ul. Struga 15. Placówka w nowej lokalizacji zacznie działać od 2 października i zastąpi dotychczasowe biuro przy ul. Eskadrowej. Duża, nowocześnie urządzona przestrzeń zapewni Klientom większy komfort obsługi. Biuro w nowej lokalizacji to większa dostępność Enei dla Klientów z Prawobrzeża i udogodnienie dla osób korzystających z samochodów i komunikacji miejskiej.  

Otwierane biuro znajduje się w popularnej strefie handlowej w prawobrzeżnej części Szczecina, w pasażu EKKO, obok salonu samochodowego Toyoty. Taka lokalizacja to możliwość załatwiania spraw w Enei przy okazji innych, codziennych zakupów. Przeniesienie obsługi w nowe miejsce jest udogodnieniem dla Klientów, ulica Struga jest bowiem dobrze skomunikowana.  

Nowa placówka to nowocześnie urządzona przestrzeń. Na dużej powierzchni zaaranżowano strefę obsługi z pięcioma stanowiskami (w tym cztery stanowiska sprzedażowe i jedno dystrybucyjne), specjalne miejsca do wypełniania wniosków i przygotowywania dokumentów, komfortową część dla oczekujących oraz kącik zabaw dla dzieci. Do dyspozycji Klientów będzie również stanowisko do ładowania telefonów komórkowych. Obsługę usprawni zainstalowany system kolejkowy. 

Biuro obsługi będzie czynne od poniedziałku do piątku. W poniedziałki i czwartki od 8.00 do 17.00, w pozostałe dni robocze w godzinach 8.00 – 16.00. Równocześnie z jego otwarciem przestanie działać placówka przy ulicy Eskadrowej 2. Mieszkańcy Szczecina mogą także załatwiać swoje sprawy w Biurze Obsługi Klienta przy Al. Wojska Polskiego 74. 

Od dłuższego już czasu osobistą wizytę w Biurze Obsługi Klienta może zastąpić kontakt z konsultantami Enei za pośrednictwem infolinii 611 111 111 oraz czatu na stronie www.enea.pl. Swoje sprawy można załatwiać również bez wychodzenia z domu poprzez elektroniczne biuro obsługi www.ebok.enea.pl.

Komunikat Enea Operator dotyczący bonifikaty dla Klientów za przekroczenie dopuszczalnego czasu przerwy w dostawie energii elektrycznej

21 sierpnia 2017

Szanowni Państwo,
informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r.  w sprawie szczegółowych zasad kształtowania taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną - § 41 (przepisy wykonawcze do Ustawy Prawo energetyczne), Klientom spółki przysługuje bonifikata za przekroczenie czasu dopuszczalnej jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej wynoszącej 24h.

W celu uzyskania bonifikaty z powyższego tytułu, Klient Enei Operator lub posiadający tzw. umowę kompleksową ze sprzedawcą energii elektrycznej, powinien złożyć pisemny wniosek.

We wniosku należy podać następujące informacje:

- dane osoby zgłaszającej,
- adres obiektu,
- datę zdarzenia oraz informacje o przekroczeniu dopuszczalnego 24 godzinnego czasu przerwy w dostawie energii elektrycznej.

Wniosek można złożyć:

- osobiście lub listownie w każdej jednostce organizacyjnej ENEA Operator (dane adresowe znajdują się na stronie internetowej www.operator.enea.pl w zakładce „Obsługa Klienta i kontakt” );
- osobiście lub listownie w biurze obsługi klienta sprzedawcy;
- faxem pod nr 61 850 44 64
- mailem na adres: kontakt@operator.enea.pl
- poprzez aplikację eBOK

W każdym zgłoszonym przypadku spółka dokona szczegółowej analizy, a w przypadku uznania zasadności wniosku dokona wypłaty bonifikaty.

Wysokość bonifikaty jest ustalana indywidualnie i zależy od:

- wielkości zużycia energii elektrycznej Klienta;
- czasu przekroczenia dopuszczalnej jednorazowej przerwy w dostawie energii elektrycznej, która wynosi 24 godziny;
- średniej ceny energii elektrycznej z  rynku konkurencyjnego w roku poprzednim podawanej przez prezesa URE i pomnożonej przez 10 w przypadku Klienta indywidualnego przyłączonego do sieci niskiego napięcia. 

Wzór Wniosku o udzielenie bonifikaty do pobrania tutaj.

Internetowy czat dla Klientów

19 lipca 2017

Informujemy, że uruchomilismy czat z Konsultantem. Można z niego skorzystać odwiedzając stronę internetową www.enea.pl. Od dłuższego czasu konsekwentnie wprowadzamy nowoczesne narzędzia komunikacji z Klientami. Internetowy czat, obok infolinii i elektronicznego Biura Obsługi Klienta, jest kolejną formą wygodnego kontaktu. Za jego pośrednictwem można szybko zadać Konsultantowi pytania, sprawdzić stan faktury
i historię płatności, podać stan licznika, czy też skontaktować się w innych sprawach związanych z obsługą Klienta.

– Czat to kolejny, obok telefonu i e-maila, równoległy kanał kontaktu. Dzięki niemu jesteśmy bardziej dostępni dla naszych Klientów. Błyskawicznie odpowiadamy na pytania związane z naszą ofertą, bieżącą obsługą, czy poruszaniem się po stronie internetowej – powiedział Maciej Koprowicz, dyrektor Pionu Contact Center w Enei Centrum, odpowiedzialny za uruchomienie czatu. – Podczas czatu zrealizujemy wszystkie te sprawy, które można również załatwić telefonicznie, przez infolinię pod numerem 611 111 111 – dodał Maciej Koprowicz.

Czat na stronie www.enea.pl jest dostępny od poniedziałku do piątku w godz. 6.00 – 22.00, a w soboty w godz. 8.00 – 16.00.

naszym celem jest ciągłe udoskonalanie obsługi Klientów. W marcu ubiegłego roku uruchomiliśmy na całym obszarze działalności Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta. Czat jest kolejnym narzędziem umożliwiającym szybki i bezpośredni kontakt z firmą bez wychodzenia z domu – z każdego miejsca, gdzie dostępny jest internet.

– Klienci cenią sobie szybkie i łatwe sposoby kontaktu z naszą firmą, dlatego cały czas pracujemy nad tym, aby ulepszać nasze nowe narzędzie. Obsługa czatu wymaga indywidualnego podejścia do sprawy i mniej formalnego języka, dlatego powierzyliśmy to zadanie Pracownikom infolinii
z dużym doświadczeniem – powiedział Jakub Janicki, koordynator infolinii zaangażowany we wprowadzenie nowego narzędzia.

Konsekwentnie rozwijamy nowoczesne narzędzia kontaktu z Klientami. Obecnie pracujemy nad wprowadzeniem kolejnych udogodnień, które podniosą jakość obsługi. Od dłuższego czasu osobistą wizytę w Biurze Obsługi Klienta może zastąpić kontakt z Pracownikami za pośrednictwem infolinii 611 111 111, poprzez elektroniczne biuro obsługi www.ebok.enea.pl i e-mail: kontakt@enea.pl, a teraz również czat na stronie www.enea.pl.

Nowy sposób autoryzacji Klientów

1 lipca 2017

Wprowadziliśmy ulepszony sposób autoryzacji Klientów niezbędny do potwierdzenia tożsamości. Kontaktując się osobiście, telefonicznie lub internetowo w celu uwierzytelnienia należy podać:

1. pełną nazwę firmy / instytucji lub numer NIP

oraz

2. numer Kontrahenta

oraz

3. imię i nazwisko właściciela lub właściwie umocowanego reprezentanta lub pełnomocnika, a w Biurach Obsługi Klienta należy okazać dokument ze zdjęciem np. dowód osobisty lub prawo jazdy lub paszport przez obywateli polskich oraz kartę pobytu lub dokument pobytu przez cudzoziemców posiadających zezwolenie na dłuższy od turystycznego pobyt na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej).

Nowy sposób autoryzacji służy podniesieniu poziomu bezpieczeństwa danych naszych Klientów i zachowaniu szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą.

Zachęcamy  do korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta na www.ebok.enea.pl
Dzięki aplikacji eBOK Klienci Enei mają możliwość łatwego dostępu do swojego konta z rozliczeniami za prąd. To najprostszy i najwygodniejszy sposób na zarządzanie płatnościami bez wychodzenia z domu. eBOK jest dostępny 24h przez 7 dni w tygodniu.

Nowe Biuro Obsługi Klienta w Poznaniu

24 kwietnia 2017

Informujemy, że uruchomiliśmy nowe Biuro Obsługi Klienta w Poznaniu w Galerii Pestka, Al. Solidarności 47.

Nowe biuro oferuje komfortowe warunki i sprawną obsługę. Mamy nadzieję, że nowoczesne duże biuro w bardzo dogodnej lokalizacji spodoba się mieszkańcom.

Serdecznie zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 9:00 do 21:00 oraz w niedzielę w godzinach od 10:00 do 20:00.

Zachęcamy  do korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta na www.ebok.enea.pl.
Dzięki aplikacji eBOK Klienci Enei zyskują łatwy dostęp do swojego konta z rozliczeniami za prąd.
To najprostszy i najwygodniejszy sposób na zarządzanie płatnościami bez wychodzenia z domu.
eBOK jest dostępny 24h przez 7 dni w tygodniu.

Dostęp do Elektronicznego Biura Obsługi Klienta

16 maja 2017

Uprzejmie informujemy, że z powodu prac technicznych występują tymczasowe problemy z dostępem do Elektronicznego Biura Obsługi Klientów.
Za utrudnienia przepraszamy

Modernizacja Biura Obsługi Klienta w Chojnicach

10 kwietnia 2017

Informujemy, że 10 kwietnia 2017 roku uruchomiliśmy zmodernizowane Biuro Obsługi Klienta w Chojnicach.
Odnowione biuro oferuje przyjazne warunki i sprawną obsługę. Wyposażone w nowoczesny sprzęt komputerowy, system kolejkowy oraz miejsce do wypełniania wniosków umili czas spędzony w naszym punkcie.
Serdecznie zapraszamy w poniedziałki i czwartki w godzinach od 8:00 do 17:00 oraz we wtorki, środy oraz piątki w godzinach od 8:00 do 16:00.

Mamy nadzieję, że zmodernizowane biuro spodoba się mieszkańcom.

Zachęcamy  do korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta na www.ebok.enea.pl.
Dzięki aplikacji eBOK Klienci Enei zyskują łatwy dostęp do swojego konta z rozliczeniami za prąd.
To najprostszy i najwygodniejszy sposób na zarządzanie płatnościami bez wychodzenia z domu.
eBOK jest dostępny 24h przez 7 dni w tygodniu.

Zachęcamy do zakładania kont w Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta

27 marca 2017

Informujemy, iż rozpoczęliśmy wysyłkę pism do Klientów, nie posiadających jeszcze kont w eBOK, które zachęcają do skorzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta. 

W piśmie przybliżamy Państwu korzyści płynące z posiadania konta w eBOK oraz wskazujemy dedykowane numery telefonów do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu!

Kontynuacja akcji aktualizacji danych kontaktowych

16 stycznia 2017

Informujemy, iż w 2017 roku kontynuujemy aktualizację danych kontaktowych naszych Klientów . W związku z tym wysyłane są do Państwa pisma z prośbą o kontakt zwrotny.
Dane kontaktowe mogą Państwo zaktualizować wybierając dogodny dla siebie sposób:
- dzwoniąc pod dedykowany numer telefonu 61 667 00 22 (przed połączeniem prosimy o przygotowanie numeru otrzymanego pisma rozpoczynającego się od EN/AKT/)
- przesyłając sms pod numer 799 448 844* o treści: imię i nazwisko, numer pisma
- wypełniając formularz internetowy pod adresem: enea.pl/danekontaktowe
- rejestrując się i pozostawiając dane w elektronicznym Biurze Obsługi Klienta pod adresem ebok.enea.pl

Serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Zmodernizowane Biuro Obsługi Klienta w Pile

12 grudnia 2016

Od 12 grudnia 2016 roku mieszkańcy Piły są obsługiwani w zmodernizowanym Biurze Obsługi Klienta przy Alei Poznańskiej 34. To kolejny BOK, który w ostatnich miesiącach przeszedł gruntowny remont.

Odnowione biuro oferuje nowoczesne warunki i sprawną obsługę. Zostało zaaranżowane z myślą o Klientach Enei - jest przestronne, ale z zacisznymi miejscami zapewniającymi komfort indywidualnej rozmowy Klienta z naszym doradcą, ponadto wprowadziliśmy system kolejkowy.  Dla dzieci przygotowaliśmy specjalny kącik, który pozwoli rodzicom na  spokojne załatwienie spraw w naszym Biurze Obsługi Klienta. Nie zapominamy także o osobach starszych, które oczekując na rozmowę będą mogły wygodnie usiąść.

Serdecznie zapraszamy w poniedziałki i czwartki w godzinach od 8:00 do 17:00 oraz we wtorki, środy oraz piątki w godzinach od 8:00 do 16:00.
Mamy nadzieję, że nowoczesne biuro spodoba się mieszkańcom.

Zachęcamy  do korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta na www.ebok.enea.pl.
Dzięki aplikacji eBOK Klienci Enei zyskują łatwy dostęp do swojego konta z rozliczeniami za prąd.
To najprostszy i najwygodniejszy sposób na zarządzanie płatnościami bez wychodzenia z domu.
eBOK jest dostępny 24h przez 7 dni w tygodniu.

Modernizacja Biur Obsługi Klienta w Żarach, Inowrocławiu i Szamotułach oraz w Nowej Soli

27 listopada 2016

Informujemy, że 28 listopada 2016 roku uruchomimy zmodernizowane Biura Obsługi Klienta w Żarach, Inowrocławiu, Szamotułach oraz 1 grudnia br. w Nowej Soli.

Odnowione biura oferują nowoczesne warunki i sprawną obsługę. Zostały zaaranżowane z myślą o Klientach Enei - są przestrzenne, ale z zacisznymi miejscami zapewniającymi komfort indywidualnej rozmowy Klienta z naszym doradcą. Wyposażyliśmy je w nowoczesny sprzęt komputerowy, nie zapominając przy tym o osobach starszych, które oczekując na rozmowę będą mogły wygodnie  usiąść.

Serdecznie zapraszamy w poniedziałki i czwartki w godzinach od 8:00 do 17:00 oraz we wtorki, środy oraz piątki w godzinach od 8:00 do 16:00.
Mamy nadzieję, że nowoczesne biura spodobają się mieszkańcom.

Zachęcamy  do korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta na www.ebok.enea.pl.
Dzięki aplikacji eBOK Klienci Enei zyskują łatwy dostęp do swojego konta z rozliczeniami za prąd.
To najprostszy i najwygodniejszy sposób na zarządzanie płatnościami za energię elektryczną bez wychodzenia z domu.
eBOK jest dostępny 24h przez 7 dni w tygodniu.

Przeniesienia Biura Obsługi Klienta w Stargardzie

27 listopada 2016

Od 28 listopada 2016 r. Biuro Obsługi Klienta w Stargardzie  zmieni swoją lokalizację z ul. Wyszyńskiego 24 na ul. Wyszyńskiego 12-15A.

Zapraszamy do nowego biura!

Zachęcamy  do korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta na www.ebok.enea.pl.
Dzięki aplikacji eBOK Klienci Enei zyskują łatwy dostęp do swojego konta z rozliczeniami za prąd.
To najprostszy i najwygodniejszy sposób na zarządzanie płatnościami za energię elektryczną bez wychodzenia z domu.
eBOK jest dostępny 24h przez 7 dni w tygodniu.

Aktualizacja danych kontaktowych - zmiana numeru telefonu

28 października 2016

Informujemy, że zmianie uległ numer do aktualizacji danych kontaktowych kanałem telefonicznym.

Dedykowany numer to : 61 667 00 22 (przed połączeniem prosimy o przygotowanie numeru otrzymanego pisma rozpoczynającego się od EN/AKT/.)

Przypominamy również o możliwości aktualizacji danych poprzez:
- wysłanie SMS pod numer 799 448 844 o treści: imię i nazwisko, numer pisma
- wypełnienie formularza internetowego pod adresem: www.enea.pl/pl/danekontaktowe

Serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Aktualizacja danych kontaktowych naszych Klientów

29 września 2016

Informujemy, że trwa akcja aktualizacji danych kontaktowych naszych Klientów. W związku z tym wysyłane są do Państwa pisma z prośbą o kontakt zwrotny w dogodnym dla Państwa terminie.

Dane można zaktualizować na trzy sposoby:
- dzwoniąc pod dedykowany nr telefonu  61 884 65 80,
- przesyłając SMS pod numer 799 448 844 o treści: imię i nazwisko, numer pisma
- wypełniając formularz internetowy pod adresem: www.enea.pl/pl/danekontaktowe

Celem akcji jest usprawnienie komunikacji z naszymi Klientami.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Opłata OZE - nowy składnik faktury

1 lipca 2016

Od 1 lipca 2016 roku w rozliczeniach pojawia się nowy składnik  – opłata OZE. Wynika ona z  zapisów ustawy o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2015 poz. 478. ze zm.) oraz „Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej” ENEA Operator.
Opłata OZE, pojawi się w fakturach za usługi dystrybucji oraz w fakturach za usługę kompleksową. Będzie ona wykazywana jako odrębny składnik w fakturze.

Opłata OZE służy zapewnieniu dostępność energii ze źródeł odnawialnych w krajowym systemie elektroenergetycznym. Opłatę OZE przeznacza się wyłącznie na pokrycie ujemnego salda z tytułu rozliczeń energii ze źródeł odnawialnych pomiędzy wytwórcami tej energii i sprzedawcami energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii oraz kosztów działalności Zarządcy Rozliczeń S.A. (dysponenta opłat OZE).

Opłatę OZE uiszczają odbiorcy końcowi  w ramach opłat za usługę dystrybucji energii elektrycznej.

Ostrzegamy przed fałszywymi e-mailami z informacją o płatności za prąd

8 czerwca 2016

Odebraliśmy od Klientów zgłoszenia o przypadkach otrzymania pocztą e-mail sfałszowanych elektronicznych faktur za energię. Ich nadawcy proszą o pobranie i opłacenie e-faktury, podając się za przedstawicieli innego niż Enea sprzedawcy prądu.

Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności i zwrócenie uwagi na prawidłowość danych, w szczególności na nazwę – sprzedawcy energii elektrycznej, która widnieje na fakturze. Fałszywe e-maile mogą zawierać niebezpieczne wirusy stanowiące zagrożenie dla komputerów. 

Przypominamy, że nie wysyłamy e-mailem elektronicznych faktur. Fakturę elektroniczną można pobrać jedynie za pośrednictwem eBOK (Elektronicznego Biura Obsługi Klienta) i mogą to zrobić Klienci, którzy już się zalogowali do tego systemu.

 Problem dotyczy całej Polski. Podobne ostrzeżenie wydała Grupa PGE:

„Na skrzynki mailowe klientów w całym kraju trafiają wiadomości zatytułowane „eFaktura za energię elektryczną (numer)”. W wiadomości pojawia się informacja, że jest to eFaktura wystawiona przez PGE Polską Grupę Energetyczną. PGE informuje, że nie jest nadawcą tych wiadomości, a fałszywy e-mail może stanowić zagrożenie niebezpiecznym wirusem typu „trojan”. Prawdziwe faktury elektroniczne wystawione przez PGE Obrót, sprzedawcę z Grupy PGE, przychodzą z adresu: pge-efaktura@bluemedia.pl."

Poznaj nasze produkty

ENEA Optima

Oprogramowanie, które dzięki zdalnej transmisji danych daje możliwość kontroli i optymalizacji kosztów.

Zobacz więcej

ENERGIA+ Fotowoltaika

Szukasz rozwiązania, które pozwoli ograniczyć koszty prowadzenia Twojej działalności? Wybierz fotowoltaikę dla firm!

Zobacz więcej

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.