Faktury i rozliczenia

Jak przejść na e-fakturę?

E-faktura to dokument w formie elektronicznej wystawiony za usługi świadczone przez Eneę.  Jest dostępna dla Klientów, którzy posiadają konto w Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta. E-faktura zawiera takie same dane jak faktura papierowa oraz posiada taką samą ważność prawną.

 

 

Aby przejść na e-fakturę:  

załóż konto na ebok.enea.pl

wybierz formę dostarczania faktury na etapie rejestracji

o każdej wystawionej fakturze powiadomimy Cię e-mailem

zawsze e-fakturę możesz sprawdzić na koncie w eBOK

Zobacz na poniższym filmie w jaki prosty sposób możesz aktywować e-fakturę!

 

Jak szybko i łatwo odczytać informację na fakturze?

Czym jest opłata OZE, dlaczego pojawiła się na fakturze, czy jest obowiązkowa oraz jaka jest jej wysokość?

Opłata OZE to opłata, która wynika z mechanizmów wspierania Odnawialnych Źródeł Energii (w skrócie OZE)

 • 1

  Została wprowadzona do rozliczeń za świadczone usługi dystrybucyjne odbiorcom końcowym mocą ustawy z 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r., poz. 478 z późniejszymi zamianami) zwaną również „Ustawa OZE” i obowiązuje od 1 lipca 2016 roku

 • 2

  Opłata OZE, pojawiła się w fakturach za usługi dystrybucji oraz w fakturach za usługę kompleksową

 • 3

  Jest ona wykazywana jako odrębna pozycja w fakturze

Czy opłata OZE jest obowiązkowa? 

Opłata OZE jest obowiązkowa i wynika z „Ustawy OZE”. Muszą ją płacić wszyscy odbiorcy końcowi zgodnie z otrzymywanymi fakturami za świadczone usługi sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej od swojego sprzedawcy energii elektrycznej w przypadku posiadania jednej umowy kompleksowej lub Operatora Systemu Dystrybucyjnego w przypadku posiadania umów rozdzielonych.

 

Jaka jest wysokość opłaty OZE?

Opłata OZE naliczana jest od całości energii pobranej i zużytej, przez odbiorcę końcowego. Wysokość stawki opłaty OZE na dany rok jest wyznaczana przez Prezesa URE.

 

Kto otrzymuje opłatę OZE?

Całość pobranej opłaty OZE jest przekazywana do operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego. Ten gromadzi środki z tytułu opłaty OZE, a następnie przekazuje je operatorowi rozliczeń energii odnawialnej, który przeznacza tę opłatę na: rozwój odnawialnych źródeł energii, pokrycie kosztów swojej działalności oraz na ewentualne pokrycie niedoboru środków na rachunku opłaty przejściowej.

Co to jest opłata mocowa? W jaki sposób jest naliczana?

To opłata pobierana na podstawie przyjętej w 2017 roku ustawy o rynku mocy, która tworzy mechanizm wynagradzania wytwórców za utrzymanie bezpieczeństwa energetycznego. Wysokość stawek określa Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Szczegółowe informacje na temat opłaty i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania można znaleźć tutaj

Jak często będę otrzymywać rozliczenia za energię?

W zależności od cyklu rozliczeniowego faktury otrzymasz co miesiąc lub dwa miesiące.

Co robić, gdy zgubiłem fakturę lub nie dotarła ona do mnie na czas?

Papierowa faktura rozliczeniowa powinna zostać dostarczona na wskazany przez Ciebie adres nie później niż na 7 dni przed terminem płatności.
 

Chcesz uniknąć takiej sytuacji w przyszłości? 

Skorzystaj z e-faktury w Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta. Jeżeli nie masz konta w Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta zarejestruj się na ebok.enea.plMasz tam dostęp 24/h na dobę do wszystkich swoich wystawionych faktur po wyrażeniu zgody na e-fakturę. Zobacz jak założyć konto w eBOK

 

 

Aby uzyskać duplikat faktury skontaktuj się z nami w wybrany przez siebie sposób:

Jak zmienić adres korespondencyjny do wysyłania faktury?

Jeżeli chcesz zmienić adres, na który wysyłamy faktury przeczytaj Jak zmienić dane w umowie?

Dlaczego otrzymuję dwie faktury?

Dwie faktury otrzymują Klienci, którzy:

 • posiadają dwie umowy:

  • ze względu na sprzedaż energii elektrycznej (od Enei)

  • ze względu na dystrybucję energii elektrycznej (od lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego)

 • posiadają umowę na więcej niż jeden punkt poboru energii

Co zrobić, jeżeli faktura budzi Twoje wątpliwości?

Jeżeli otrzymałeś fakturę, która budzi Twoje wątpliwości lub kwota znacząco różni się od tej na poprzedniej fakturze:

Przypomnij sobie, czy:

 • ostatnio kupiłeś nowy sprzęt, który może zużywać więcej prądu

 • ogrzewałeś lokal za pomocą urządzeń elektrycznych

 • w trakcie upałów wykorzystywałeś klimatyzator

 • zlikwidowałeś stare urządzenie zużywające dużo prądu

 • wymieniłeś starsze urządzenia na nowe, energooszczędne

 • przez dłuższy czas lokal stał pusty

 • upewnij się, że stan licznika nie jest szacowany

 • sprawdź liczbę dni za którą została wystawiona ta faktura

 • zweryfikuj czy wskazanie na fakturze jest takie samo lub podobne do wskazania na Twoim liczniku

Jeśli nie zaistnieje żadna z powyższych sytuacji, sprawdź poprawność działania instalacji wewnętrznej lub  skontaktuj się celem badania poprawności działania licznika z Operatorem Systemu Dystrybucji właściwym dla miejsca dostarczania energii. Jednocześnie informujemy, że wprzypadku nie stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu elementów układu pomiarowo-rozliczeniowego odbiorca ponosi koszty sprawdzenia zgodnie z aktualnym cennikiem  dla usług dystrybucji energii elektrycznej.

Co powinienem zrobić, jeżeli mam nadpłatę lub niedopłatę na koncie?

Jeżeli na Twoim koncie pojawi się nadpłata pamiętaj, że nie zostanie ona automatycznie przeksięgowania. Aby była liczona na poczet kolejnych płatności należy złożyć wniosek o przeksięgowanie.

 

Jeżeli wolisz otrzymać nadpłatę na konto - prześlij do nas wypełniony i podpisany formularz przez swoje konto w Elektronicznym Biurze Obsługi Klientów - dotyczy kwoty nadpłaty do 500 zł lub dostarcz oryginał na adres najbliższego Biura Obsługi Klienta, jeśli kwota nadpłaty jest wyższa niż 500 zł. 

 

Jeżeli na Twoim koncie istnieje niedopłata - poinformujemy Cię o tym na fakturze w pozycji "Informacje o zadłużeniach".

Gdzie znajdę informację o zadłużeniu i jak je spłacić?

Niezależnie od Twojego okresu rozliczeniowego zadłużenie wskazane na fakturze obejmuje wszystkie nieopłacone wcześniej faktury za energię. Szczegółówe rozliczenie znajdziesz na pierwszej stronie swojej faktury.

 

Zadłużenie nie obejmuje nieopłaconych faktur za usługi dodatkowe, nielegalny pobór energii i ryczałt, naliczonych odsetek.

 

Aby uregulować swoje zaległości opłać wszystkich zaległe faktury.  Informacje o swoich płatnościach znajdziesz 24/h dobę w eBOK. Możesz tam również złożyć wniosek o rozłożenie płatności na raty lub przedłużyć termin płatności faktury.

Jak wydłużyć termin płatności faktury lub rozłożyć ją na raty ?

Jeśli chcesz rozłożyć płatność na raty lub przedłużyć termin płatności faktury skontaktuj się z nami. 

Zapoznamy się z historią Twoich płatności i podejmiemy decyzję.

 

Możesz skontaktować się z nami w wybrany przez siebie sposób:

W jaki sposób zgłosić odczyt licznika?

Aby podać stan licznika należy założyć konto w Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta. Numer faktury i NIP będą Ci potrzebne tylko do pierwszej rejestracji, potem już tylko podajesz stan licznika. To najwygodniejszy i najszybszy sposób by przekazać nam te dane.

Dowiedz się w jaki sposób założyć konto w eBOK.

 

 

Poznaj nasze produkty

ENEA Optima

Oprogramowanie, które dzięki zdalnej transmisji danych daje możliwość kontroli i optymalizacji kosztów.

Zobacz więcej

ENERGIA+ Fotowoltaika

Szukasz rozwiązania, które pozwoli ograniczyć koszty prowadzenia Twojej działalności? Wybierz fotowoltaikę dla firm!

Zobacz więcej

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.