Faktury i rozliczenia

Jak przejść na fakturę elektroniczną?

Aby przejść na fakturę elektroniczną: 

załóż konto na ebok.enea.pl

wybierz formę dostarczania faktury na etapie rejestracji

o każdej wystawionej fakturze powiadomimy Cię e-mailem

zawsze e-fakturę możesz sprawdzić na koncie w eBOK

Nie wyraziłeś zgody na e-fakturę na etapie rejestracji? Nic straconego - możesz to zrobić w każdej chwili wchodząc na swoje konto w eBOK. W zakładce Faktury i płatności wybierz Ustawienia e-faktury i kliknij "Aktywuj e-dokumenty".

 

Co to jest e-faktura?

 • 1

  e-faktura to dokument w formie elektronicznej wystawiony za usługi świadczone przez Eneę

 • 2

  e-faktura jest dostępna dla Klientów, którzy posiadają konto w Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta.Zobacz, jak założyć konto w eBOK

 • 3

  e-faktura zastępuje fakturę w formie papierowej

 • 4

  e-faktura zawiera takie same dane jak faktura papierowa oraz posiada taką samą ważność prawną

Przeczytaj również: Jak złożyć wniosek o e-fakturę?

 

Czym jest opłata OZE, dlaczego pojawiła się na fakturze, czy jest obowiązkowa oraz jaka jest jej wysokość?

Opłata OZE to opłata, która wynika z mechanizmów wspierania Odnawialnych Źródeł Energii (w skrócie OZE)

 • 1

  Została wprowadzona do rozliczeń za świadczone usługi dystrybucyjne odbiorcom końcowym mocą ustawy z 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r., poz. 478 z późniejszymi zamianami) zwaną również „Ustawa OZE” i obowiązuje od 1 lipca 2016 roku

 • 2

  Opłata OZE, pojawiła się w fakturach za usługi dystrybucji oraz w fakturach za usługę kompleksową

 • 3

  Jest ona wykazywana jako odrębna pozycja w fakturze

Czy opłata OZE jest obowiązkowa? 

Opłata OZE jest obowiązkowa i wynika z „Ustawy OZE”. Muszą ją płacić wszyscy odbiorcy końcowi zgodnie z otrzymywanymi fakturami za świadczone usługi sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej od swojego sprzedawcy energii elektrycznej w przypadku posiadania jednej umowy kompleksowej lub Operatora Systemu Dystrybucyjnego w przypadku posiadania umów rozdzielonych.

 

Jaka jest wysokość opłaty OZE?

Opłata OZE naliczana jest od energii pobranej i zużytej przez odbiorcę końcowego. Stawka opłaty netto w 2017 roku wynosi 0,0037 zł/kWh, czyli 0,004551 zł/kWh brutto i naliczana jest od każdej zużytej jednostki energii elektrycznej (wyjątkiem są tutaj tzw. odbiorcy przemysłowi, dla których ustawodawca wprowadził współczynniki korygujące w zależności od wielkości zużywanej energii elektrycznej i sposobu jej wykorzystania).

 

Kto otrzymuje opłatę OZE?

Całość pobranej opłaty OZE jest przekazywana do operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego. Ten gromadzi środki z tytułu opłaty OZE, a następnie przekazuje je operatorowi rozliczeń energii odnawialnej, który przeznacza tę opłatę na: rozwój odnawialnych źródeł energii, pokrycie kosztów swojej działalności oraz na ewentualne pokrycie niedoboru środków na rachunku opłaty przejściowej.

Jak często będę otrzymywać rozliczenia za energię?

W zależności od cyklu rozliczeniowego faktury otrzymasz co miesiąc lub dwa miesiące.

Co robić, gdy faktura nie dotarła do mnie na czas?

Papierowa faktura powinna zostać dostarczona na wybrany przez Ciebie adres nie później, niż na 7 dni przed terminem płatności.

 

Chcesz mieć zawsze dostęp do swoich faktur?

Skorzystaj z e-faktury w Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta. Jeżeli jeszcze nie masz konta w Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta - zarejestruj się na ebok.enea.pl. To najprostszy sposób dostępu do Twoich płatności. Zobacz jak założyć konto w eBOK

 

Jeżeli faktura nie dotarła do Ciebie na czas, prosimy o kontakt:

Co robić w przypadku zgubienia faktury?

Chcesz mieć zawsze dostęp do swoich faktur?

Skorzystaj z e-faktury w Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta. Jeżeli jeszcze nie masz konta w Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta - zarejestruj się na ebok.enea.pl. To najprostszy sposób dostępu do Twoich płatności. Zobacz jak założyć konto w eBOK

 

Jak zmienić adres korespondencyjny do wysyłania faktury?

Jeżeli chcesz zmienić adres, na który wysyłamy faktury przeczytaj Jak zmienić dane w umowie?

Dlaczego otrzymuję dwie faktury?

Dwie faktury otrzymują Klienci, którzy:

 • posiadają dwie umowy:

  • ze względu na sprzedaż energii elektrycznej (od Enei)

  • ze względu na dystrybucję energii elektrycznej (od lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego)

 • posiadają umowę na więcej niż jeden punkt poboru energii

Co zrobić, jeżeli faktura budzi Twoje wątpliwości?

Jeżeli otrzymałeś fakturę, która budzi Twoje wątpliwości lub kwota znacząco różni się od tej na poprzedniej fakturze:

Przypomnij sobie, czy:

 • ostatnio kupiłeś nowy sprzęt, który może zużywać więcej prądu

 • ogrzewałeś lokal za pomocą urządzeń elektrycznych

 • w trakcie upałów wykorzystywałeś klimatyzator

 • zlikwidowałeś stare urządzenie zużywające dużo prądu

 • wymieniłeś starsze urządzenia na nowe, energooszczędne

 • przez dłuższy czas lokal stał pusty

 • upewnij się, że stan licznika nie jest szacowany

 • sprawdź liczbę dni za którą została wystawiona ta faktura

 • zweryfikuj czy wskazanie na fakturze jest takie samo lub podobne do wskazania na Twoim liczniku

Jeśli nadal masz watpliwości skontaktuj się z nami w jeden wybrany sposób:

Co powinienem zrobić, jeżeli mam nadpłatę lub niedopłatę na koncie?

Jeżeli na Twoim koncie pojawi się nadpłata pamiętaj, że nie zostanie ona automatycznie przeksięgowania. Aby była liczona na poczet kolejnych płatności należy złożyć wniosek o przeskięgowanie.

 

Dla Klientów biznesowych dla których zostały wykonane korekty z tytułu realizacji obowiązku wynikającego z Ustawy z dnia 28.12.2018r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2538 z póżn. zm.), istnieje możliwość zaliczenia nadpłaty na poczet kolejnych płatności. W takim przypadku należy umniejszyć należność wynikającą z kolejnej faktury o wartość nadpłaty.

 

Jeżeli wolisz otrzymać nadpłatę na konto - prześlij do nas wypełniony i podpisany formularz przez swoje konto w Elektronicznym Biurze Obsługi Klientów - dotyczy kwoty nadpłaty do 500 zł lub dostarcz oryginał na adres najbliższego Biura Obsługi Klienta, jeśli kwota nadpłaty jest wyższa niż 500 zł. 

 

Jeżeli na Twoim koncie istnieje niedopłata - poinformujemy Cię o tym na fakturze w pozycji "Informacje o zadłużeniach".

Jak wylicza się zadłużenie?

Zadłużenie wskazane na fakturze obejmuje nieopłacone faktury za energię, których termin płatności upłynął. Zadłużenie nie obejmuje nieopłaconych faktur za usługi dodatkowe, nielegalny pobór energii i ryczałt.

Jak spłacić zaległości?

Zaległe płatności powinieneś spłacić na podstawie faktur, których termin płatności minął oraz innych dokumentów, np. not odsetkowych.

Jak rozłożyć płatność na raty?

Jeśli chcesz rozłożyć płatność na raty - skontaktuj się z nami.

Zapoznamy się z historią Twoich płatności i podejmiemy decyzję o rozłożeniu płatności na raty.

Wybierz sposób, w jaki możesz to zrobić:

Chcę wydłużyć termin płatności, co powinienem zrobić?

Skontaktuj się z nami. Po zapoznaniu się ze szczegółami i historią Twoich płatnościpodejmiemy decyzję o ewentualnym wydłużeniu terminu płatności.
 

Wybierz sposób, w jaki możesz to zrobić:

Co zrobić, gdy doszło do wyłączenia z powodu zadłużenia?

Jeżeli nie opłaciłeś rachunkulub zrobiłeś to po wskazanym terminie:

 1. Jak najszybciej ureguluj należność przez swoje konto w Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta lub możesz wybrać inną formę

  płatności. Pamiętaj o opłaceniu wszystkich rachunków, których termin płatności już minął

 2. Wyślij skan dowodu wpłaty przez formularz kontaktowy w Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta lub wyślij skan na adres

  kontakt@enea.pl. W tytule wiadomości wpisz słowo „Windykacja”. Pamiętaj o podaniu numeru kontaktowego

 3. Po zweryfikowaniu płatności przekażemy zlecenie na wznowienie dostawy energii elektrycznej

Koszt usługi ponownego podłączenia energii elektrycznej określa taryfa Twojego Operatora Systemu Dystrybucyjnego. 

W jaki sposób zgłosić odczyt licznika?

Aby podać stan licznika należy założyć konto w Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta. Numer faktury i NIP będą Ci potrzebne tylko do pierwszej rejestracji, potem już tylko podajesz stan licznika. To najwygodniejszy i najszybszy sposób by przekazać nam te dane.

Dowiedz się w jaki sposób założyć konto w eBOK.

 

 

Poznaj nasze produkty

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.