Szukaj

Status prawny

 1. Spółka działa pod firmą: Enea Spółka Akcyjna.

 2. Spółka może używać skrótu firmy: Enea S.A.

 3. Siedzibą Spółki jest Poznań.

 4. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

 5. Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, przedstawicielstwa oraz inne jednostki, a także może uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

 6. Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Zakład Energetyczny Poznań w Poznaniu w spółkę: Energetyka Poznańska Spółka Akcyjna oraz połączenia ze spółkami: Energetyka Szczecińska S.A., Zielonogórskie Zakłady Energetyczne S.A., Zakład Energetyczny Gorzów S.A., Zakład Energetyczny Bydgoszcz S.A., poprzez przejęcie przez Energetykę Poznańską Spółka Akcyjna majątków tych spółek.

 7. Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.

 8. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 529.731.093 zł (słownie: pięćset dwadzieścia dziewięć milionów siedemset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćdziesiąt trzy złote) i dzieli się na 529.731.093 (słownie: pięćset dwadzieścia dziewięć milionów siedemset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćdziesiąt trzy złote) akcje o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.

Pliki do pobrania

   Rejestr zmian dokumentu

   Autor dokumentu: system

   Rejestr zmian dokumentu

   02-06-2022Publikacja dokumentu
   02-06-2022Publikacja dokumentu
   02-06-2022Publikacja dokumentu
   02-06-2022Zmiana redakcyjna dokumentu
   11-05-2021Publikacja dokumentu
   11-05-2021Zmiana redakcyjna dokumentu
   28-02-2020Publikacja dokumentu
   07-02-2019Publikacja dokumentu
   22-01-2019Publikacja dokumentu
   11-06-2018Publikacja dokumentu
   15-05-2018Publikacja dokumentu
   23-12-2016Publikacja dokumentu
   23-12-2016Publikacja dokumentu
   27-03-2015Publikacja dokumentu
   20-03-2015Publikacja dokumentu
   20-03-2015Zmiana redakcyjna dokumentu
   15-01-2015Utworzenie dokumentu
   Informacje o dokumencie
   Utworzył:system,  data: 15-01-2015
   Opublikował:Agata Łuczak,  data: 20-03-2015
   Ostatnio modyfikował:Łukasz Czapliński,  data: 02-06-2022

   Informacja

   Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.