Enea Serwis aktualizuje swoje plany rozwoju.

 

W odpowiedzi na nową Strategię GK Enea, spółka Enea Serwis, działająca w Obszarze Dystrybucji, uaktualnia swoje plany rozwoju. Prace nad nową strategią dla Spółki zainicjowała Rada Nadzorcza jeszcze w listopadzie ubiegłego roku.  -Enea Serwis rozpoczęła prace nad swoim głównym dokumentem rozwoju w grudniu, a obecnie finalizuje jego ostateczny kształt. Chcemy ze swoją ofertą produkcyjną i usługową wesprzeć realizację najważniejszych dla nas strategii i wpisać się w oczekiwania naszych głównych partnerów biznesowych – stwierdził Ireneusz Rogowski – prezes Spółki.

Na pierwszej w tym roku Sesji strategicznej Spółki, spotkała się kadra kierownicza wszystkich jednostek organizacyjnych z zarządem, celem podsumowania prac planistycznych. Przedstawiciele Enea SA i Enea Operator zaprezentowali nową Strategię Grupy oraz stan prac nad nową Strategią Obszaru Dystrybucji. Celem tych prezentacji było sprawdzenie czy plany rozwoju wpisują się w główne zamierzenia Grupy Enea.

Prace nad głównym Planem Rozwoju Enea Serwis zaczęły się od analizy stanu obecnego oraz od Analizy SWOT dla Spółki i poszczególnych jednostek organizacyjnych. Następnie poszczególne jednostki organizacyjne przedstawiły swoje inicjatywy rozwojowe tak, aby sprawdzić czy wpisują się one w zaprezentowane Strategie. -Zidentyfikowaliśmy obszary, w których chcemy umocnić naszą pozycję czyli: eksploatacja sieci elektroenergetycznej, przyłączanie nowych klientów oraz projektowanie. Będziemy też zabiegali o większy udział w wykonawstwie dużych zadań rozwojowych w Grupie oraz rozwój naszej produkcji stacji transformatorowych SN/nn i szafek przyłączeniowych – powiedział Czesław Koltermann – członek zarządu ds. technicznych.

Spółka widzi swoją przyszłość także w rozwijających się i przyszłych rynkach produktów i usług. -Interesują też nas usługi przyszłości związane z elektromobilnością, budową małych i dużych farm fotowoltaicznych, instalacjami wodorowymi, oraz nowymi usługami dla PSE – dodaje Sławomir Szczot – członek zarządu ds. rozwoju odpowiedzialny za powstanie Planu Rozwoju.

Spółka to przede wszystkim ludzie, a oni są najcenniejszym kapitałem, w który Spółka inwestuje.

-Spółka realizuje wiele aktywnych działań na rzecz pracowników, a w tym: program adaptacyjny, program rozwoju potencjału ludzkiego oferujący szkolenia zawodowe i ma szeroką gamę benefitów socjalnych. Potencjał ludzki naszej Spółki znacząco się zwiększa poprzez zatrudnianie kolejnych pracowników i podnoszenie ich kompetencji – stwierdził Piotr Bogusławski – członek zarządu ds. pracowniczych.

Enea Serwis ma wizję swoje przyszłości i przygotowuje się na nowe wyzwania i pojawiające się szanse rynkowe. - Mamy świadomość naszych silnych i słabych stron i chcemy to wykorzystać dla dalszego rozwoju i ekspansję na rynku realizując główne cele Strategii Grupy Kapitałowej Enea – podsumowuje Ireneusz Rogowski – prezes Spółki.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.