Specjaliści z Grupy Enea ekspertami na seminariach AGH.

W ramach projektu Klaster na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie odbyły się dwa seminaria dotyczące bilansowania i monitorowania stanu sieci zasilającej oraz obszarów i sposobów wspierania klastrów energii. Wzięli w nich udział eksperci z naszej Grupy.

Pierwsze seminarium odbyło się 30 maja. Potwierdziło ono potrzebę tworzenia zaawansowanych systemów pomiarowych, przekazanie podstawowej wiedzy techniczno-

ekonomicznej na ten temat oraz przedstawienie korzyści wynikających z ich istnienia. Jednym z głównych celów działania klastra energii jest zwiększenie niezawodności dostawy energii na obszarze jego funkcjonowania.

Jako eksperci, Grupę Enea reprezentowali: Sławomir Szczot, wiceprezes Enei Serwis ds. rozwoju i inicjator powstania Leszczyńskiego Klastra Energii oraz Grzegorz Marciniak, dyrektor Departamentu Zarządzania Informacją Pomiarową w Enei Operator. Grzegorz Marciniak w swojej prelekcji przedstawił tematykę liczników AMI.

Drugie seminarium miało miejsce 13 czerwca. Uczestnicy pracowali przy czterech stolikach

– technicznym, regulacyjnym, rynkowym i społecznym. Podczas pracy grupowej określono problemy klastra oraz nadano im odpowiedni priorytet – poprzez wypełnienie macierzy Eisenhowera. W drugiej części spotkania przedstawiciele poszczególnych stolików tematycznych na forum omówili zagadnienia poruszane podczas pracy grupowej. Było to wstępem do dyskusji panelowej dającej szersze spojrzenie na zagadnienie klastra energii. Na końcu głos zabrał prof. Maciej Chorowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), który przedstawił ofertę oraz profil działalności Centrum. Przedstawiciele Enei Operator i Enei Serwis pracowali w grupie technicznej i regulacyjnej. Podczas współpracy padły propozycje zwiększania możliwości przyłączania OZE do sieci dystrybucyjnej oraz zmian w prawie umożliwiających uzyskanie przez klaster energii osobowości prawnej. Wydarzenia zapoczątkowały cykl seminariów w ramach projektu KlastER, którego organizatorem jest konsorcjum złożone z Ministerstwa Energii, AGH oraz Narodowego Centrum Badań Jądrowych. Projekt jest współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków – GOSPOSTRATEG”.

    Informacja

    Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.