Leszczyński klaster energii z certyfikatem !

Znane już są wyniki II Konkursu dla klastrów energii, organizowanego przez Ministra Energii. Wśród wyróżnionych inicjatyw znalazł się również klaster z Leszna.

29 października rozstrzygnięto II konkurs dla klastrów energii. Konkurs składał się z dwóch etapów – do 13 sierpnia wpłynęły wnioski od 84 klastrów z 14 województw, zawierające niezbędną dokumentację, szczegółowy opis klastra oraz strategię jego działalności. 68 klastrów, które spełniły kryteria formalne, zostały zaproszone do oceny merytorycznej. 27 września przedstawiciele Enea Serwis wygłosili przed panelem ekspertów prezentację, w której należało omówić poszczególne założenia do funkcjonowania klastra oraz oczekiwania co do kierunków rozwoju energetyki rozproszonej.

Wręczenie certyfikatów odbyło się 6 listopada w Warszawie. Z rąk Wiceministra Energii Pana Grzegorza Tobiszowskiego (na zdjęciu po prawej) laur odebrał Sławomir Szczot, Członek Zarządu ds. Rozwoju Enea Serwis oraz Leszek Kasperski – Koordynator ds. Zarządzania Projektami Rozwojowymi w Enea Serwis.

Wykonaliśmy sporo pracy przy tym projekcie, jednym z trudniejszych zadań było przekonanie naszych partnerów, że fakt członkostwa w klastrze nie będzie dla nich ze szkodą, ale z pożytkiem - mówi Sławomir Szczot, pomysłodawca zawiązania klastra. Certyfikat jest dowodem na to, że administracja centralna docenia również oddolne inicjatywy i stara się stworzyć możliwie dobre warunki do działania, choć nie ma dwóch takich samych klastrów, a każdy ma inne potrzeby i oczekiwania – dodaje.

Podczas uroczystości Minister Tobiszowski podkreślił znaczenie energetyki rozproszonej dla całokształtu bezpieczeństwa energetycznego Polski przez zapewnienie bezpieczeństwa lokalnego. Rozwój idei klastrów energii prowadzi do stabilnych dostaw energii i samowystarczalności energetycznej na poziomie gminy czy powiatu. To jednocześnie szansa na większe bezpieczeństwo energetyczne na poziomie lokalnym – powiedział. Ministerstwo opracowuje dalsze usprawnienia dla rozwoju energetyki rozproszonej. Wyłonienie pilotażowych klastrów energii ułatwi dalszą komunikację pomiędzy Ministerstwem Energii a społecznościami lokalnymi tak, aby wypracować najbardziej racjonalne ramy prawne dla dalszego rozwoju klastrów – dodał Minister.

Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii w drugim konkursie uzyskały 33 klastry z 13 województw. Zgodnie z ministerialnymi zapowiedziami certyfikat będzie dawał pewne preferencje członkom certyfikowanych klastrów w ubieganiu się o zewnętrzne dofinansowania, takie jak dodatkowe punkty przy ocenie wniosków czy dedykowane pule środków.

Klaster energii jest formą współpracy pomiędzy wytwórcami i odbiorcami energii, również cieplnej, zainteresowanymi stworzeniem lokalnego rynku energii. Do klastra mogą przynależeć m.in. przedsiębiorstwa, uczelnie, samorządy i osoby fizyczne, a obszar jego działania nie może przekroczyć 5 gmin lub jednego powiatu. W skład Leszczyńskiego Klastra Energii wchodzą Miasto Leszno, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Miejski Zakład Oczyszczania oraz 3 spółki z Grupy Kapitałowej ENEA – ENEA Serwis z siedzibą w podleszczyńskim Gronówku, a także pełniące funkcje doradcze ENEA Innowacje i Miejska Energetyka Cieplna Piła.

 

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.