Komunikaty dla klientów

Nowa numeracja Punktów Poboru Energii (PPE)

14 września 2020

Informujemy, że Enea Operator od 20 września 2020 r. będzie stosować nowy standard dla oznaczeń Punktów Poboru Energii (PPE).

Nowy kod PPE oparty jest o wytyczne międzynarodowego systemu standardów i rozwiązań mający na celu nadawanie jednolitych nazw i symboli (GS1) i dotyczy wszystkich Operatorów Sieci Dystrybucyjnych w Polsce.

Nowa struktura kodu PPE jest następująca:
5903106S1S2S3S4S5S6S7S8S9S10K,
gdzie:
590 – oznacza prefiks polskiej organizacji GS1
3106 – jest to numer identyfikacyjny Enea Operator
S1…S10 – unikalny numer przypisany dla danego PPE (10 cyfr)
K – cyfra kontrolna (1 cyfra)

Dotychczasowy kod PPE będzie widoczny w aplikacji eBOK w zakładce Umowa i dane/Punkty poboru jako Poprzedni numer punktu poboru.

Nowy numer Punktu Poboru Energii pojawi się na nowych fakturach. Zmiany nie wymagają żadnych działań po stronie Klienta. 

Funkcjonowanie infolinii od 1 września

31 sierpnia 2020

Od 1 września zmieniają się godziny pracy infolinii Enei 611 111 111. Infolinia będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-19:00.

Jednocześnie zachęcamy by korzystać ze zdalnych kanałów kontaktu.

Przez całą dobę jest czynny serwis samoobsługowy. Aby z niego skorzystać wystarczy zadzwonić na numer infolinii, wybrać typ Klienta, następnie rodzaj informacji, która jest potrzebna, na końcu należy podać numer kontrahenta oraz odpowiednio numer PESEL lub NIP. W serwisie samoobsługowym można uzyskać informacje dotyczące salda, kwoty i statusu płatności ostatniej faktury, numer rachunku bankowego do wpłat oraz postępowania w przypadku braku prądu w lokalu.

Sprawy związane z energią elektryczną można załatwić także nie wychodząc z domu poprzez Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta ebok.enea.pl. Tutaj można sprawdzić i opłacić faktury za prąd lub gaz, a także zaktualizować swoje dane kontaktowe czy zgłosić sprawy. EBOK jest dostępny 24 h na dobę przez 7 dni w tygodniu.

Enea otwiera stacjonarne Biura Obsługi Klienta

14 maja

18 maja Enea otwiera 32 Biur Obsługi Klienta. W trosce o bezpieczeństwo klientów i pracowników obsługiwani będą tylko klienci, którzy wcześniej zarezerwują swoją wizytę na stronie internetowej enea.pl lub umówią się poprzez infolinię Enei 611 111 111. 

Informujemy, że bilet uprawnia do realizacji jednej sprawy, zgodnie z wybranym tematem rezerwacji. Jeżeli chcesz rozwiązać więcej tematów dokonaj kolejnej rezerwacji. Pamiętaj by pojawić się w BOK o wyznaczonej godzinie. W przeciwnym wypadku Twoja rezerwacja może być anulowana.

W stacjonarnych Biurach Obsługi Klienta będą realizowane tylko sprawy związane z umowami, ofertami i sprawami technicznymi. Szybsze zrealizowanie sprawy możliwe będzie, gdy klient będzie posiadać, jeśli to możliwe, już wcześniej wypełnione potrzebne wnioski. Gotowe do wydruku dokumenty można znaleźć na stronie Enei.

Jednocześnie zachęcamy by korzystać ze zdalnych kanałów kontaktu. Swoje sprawy można załatwić bez wychodzenia z domu poprzez Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta ebok.enea.pl. Tutaj można sprawdzić i opłacić faktury za prąd, a także zaktualizować swoje dane, zgłosić sprawy, które trzeba zrealizować, czy przesłać obraz podpisanej umowy lub umowę podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Nowa taryfa dla usług dystrybucji paliw gazowych

28 kwietnia 2020

Informujemy, że decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRG.DRG-2.4212.51.2019.AIK z 18 marca 2020 r. została zatwierdzona nowa „Taryfa Nr 8 dla usług dystrybucji paliw gazowych” Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie. Taryfa Nr 8 została opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Paliwa Gazowe nr 21(1315)/2020 z dnia 19 marca 2020 r. Nowa taryfa obowiązuje od 3 kwietnia 2020 r. Przedmiotowy dokument dostępny jest na stronie internetowej pod adresem  https://www.psgaz.pl/taryfa.

Zawieraj i rozwiązuj umowę bez wychodzenia z domu

7 kwietnia 2020

Zawieraj umowę bez wychodzenia z domu

Złożyłeś wniosek o zawarcie umowy i otrzymałeś od nas pocztą tradycyjną do podpisu dwa egzemplarze umowy, a nie masz możliwości odesłania podpisanych przez siebie dokumentów? Poniżej przedstawiamy możliwości przesłania dokumentu  bez wychodzenia z domu:

- jeśli jesteś już Klientem ENEA SA i posiadasz konto w Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta, możesz wysłać skan bądź zdjęcie podpisanej przez siebie umowy korzystając z formularza Napisz do nas, po zalogowaniu się do eBOK.

- jeśli jesteś naszym Klientem, a nie posiadasz jeszcze konta w Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta to załóż je koniecznie. Dzięki temu odeślesz nam skan lub zdjęcie podpisanej przez siebie umowy, a oprócz tego będziesz mógł sprawdzić i opłacić swoje faktury czy zgłosić sprawy, które chcesz zrealizować.

- jeśli nie jesteś jeszcze naszym Klientem i nie masz możliwości utworzenia konta w Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta możesz odesłać skan lub zdjęcie podpisanej przez siebie umowy przez formularz kontaktowy lub kontaktując się poprzez czat na www.enea.pl.

Jeżeli punkt poboru energii na który chcesz zawrzeć umowę znajduje się na obszarze działania Enei Operator istnieje również możliwość złożenia oświadczenia o zawarcie umowy aby to zrobić należy wydrukować i wypełnić, a następnie podpisać oświadczenie i przesłać do nas skan lub zdjęcie dokumentu w jednym z wyżej wymienionych sposobów.

Rozwiąż umowę bez wychodzenia z domu

Sprzedałeś lokal, rozwiązałeś umowę najmu lub zakończyłeś działalność i musisz wypowiedzieć umowę, a nie masz możliwości odesłania podpisanych przez siebie dokumentów? Poniżej przedstawiamy udostępnioną na czas stanu epidemii możliwość przesłania dokumentu bez wychodzenia z domu:

- jeśli posiadasz konto w Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta możesz wysłać skan bądź zdjęcie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy korzystając z formularza Napisz do nas po zalogowaniu się do eBOK.

- jeśli nie posiadasz konta w Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta możesz odesłać skan lub zdjęcie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy korzystając z formularza kontaktowego lub kontaktując się poprzez czat na www.enea.pl

Podpisz dokumenty elektronicznie

Jednocześnie informujemy, że jeśli posiadasz kwalifikowany podpis elektroniczny możesz wymienione wyżej dokumenty podpisać z jego wykorzystaniem.

Jeżeli wypełniłeś dokumenty elektronicznie po ich pobraniu ze strony, zapisz je lub jeśli posiadasz je w formie papierowej to zeskanuj, a następnie podpisz kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekaż do nas poprzez eBOK, formularz kontaktowy lub czat

Zachęcamy do korzystania ze zdalnych form kontaktu z Eneą. 

Enea tymczasowo zamyka swoje Biura Obsługi Klienta

12 marca 2020

Enea w trosce o zdrowie klientów i pracowników, aby zminimalizować ryzyko podjęła decyzję o tymczasowym zamknięciu Biur Obsługi Klienta. Od piątku 13 marca do odwołania pozostaną zamknięte wszystkie 32 Biura Obsługi Klienta zlokalizowane w północno-zachodniej Polsce. 

Enea mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo klientów zgodnie z zapisami „Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych” podjęła decyzję o zamknięciu Biur Obsługi Klienta.

Jednocześnie Spółka zachęca do korzystania ze zdalnych kanałów kontaktu z Eneą. Sprawy związane z energią elektryczną, można załatwiać bez wychodzenia z domu poprzez elektroniczne biuro obsługi ebok.enea.pl. Tutaj można sprawdzić i opłacić faktury za prąd, a także zaktualizować swoje dane czy zgłosić sprawy, które trzeba zrealizować. eBOK jest dostępny 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu.

W celu założenia konta wystarczy wejść na stronę  ebok.enea.pl, podać numer kontrahenta (widoczny na fakturze) oraz PESEL lub NIP.  

Możesz również skontaktować się z nami przez formularz kontaktowy lub czat.

Nowa Taryfa dla energii elektrycznej dla odbiorców z grup taryfowych G na 2020 r.

14 stycznia 2020

ENEA S.A. informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził w dniu 30 grudnia 2019 r. „Taryfę dla energii elektrycznej” ENEA S.A. na 2020 rok dla klientów z gospodarstw domowych, przyłączonych do sieci ENEA Operator Sp. z o.o., dla których ENEA S.A. świadczy usługę kompleksową. Równocześnie, począwszy od dnia 1 stycznia 2020 roku zmianie uległa Taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej ENEA Operator Sp. z o.o.

Treść nowych Taryf do pobrania poniżej.

Pobierz - Taryfa ENEA S.A. dla energii elektrycznej dla odbiorców z grup taryfowych G na rok 2020 

Pobierz - Taryfa ENEA Operator Sp. z o.o. dla usług dystrybucji energii elektrycznej na rok 2020

Jeśli chcesz uchronić się przed podwyżką w zakresie cen energii elektrycznej – zmień dotychczasową taryfę na produkt z gwarancją ceny!

Funkcjonowanie Biur Obsługi Klienta i Infolinii 24 i 31 grudnia

17 grudnia 2019

Informujemy, że w Wigilię Bożego Narodzenia i w Sylwestra Biura Obsługi Klienta Enei będą czynne do godziny 13.00. 

Wyjątkiem są Biura Obsługi Klienta zlokalizowane w centrach handlowych, które będą czynne w godzinach pracy danego obiektu. 

 

Natomiast Infolinia 611 111 111 w Wigilię Bożego Narodzenia i w Sylwestra funkcjonować będzie w godzinach 06:00 – 14:00

Przeniesienie Biura Obsługi Klienta w Gnieźnie do centrum miasta

19 września 2019

27 września 2019 roku Biuro Obsługi Klienta w Gnieźnie zmieni swoją lokalizację z ul. Wschodniej 49/51 na ul. Żwirki i Wigury 7.

W związku z przeprowadzką 26 września (czwartek) Biuro Obsługi Klienta w dotychczasowej lokalizacji przy ul. Wschodniej będzie czynne w godzinach 8.00 - 13.00

27 września (piątek) zapraszamy już do nowej lokalizacji Biura Obsługi Klientów przy ul. Żwirki i Wigury 7 w centrum miasta.

Biuro w nowej lokalizacji będzie czynne w takich samych godzinach jak wcześniej:
pon., czw. 8:00 - 17:00
wt., śr., pt. 8:00 - 16:00

Jednocześnie zachęcamy do korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klientów na www.ebok.enea.pl, które dostępne jest 24godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

Wydłużone godziny otwarcia Biur Obsługi Klienta 13 sierpnia

9 sierpnia 2019

Informujemy, że we wtorek 13 sierpnia 2019 roku Biura Obsługi Klienta będą otwarte do godziny 20.00. Bez zmian pozostają godziny otwarcia punktów zlokalizowanych w Centrach Handlowych.

Dodatkowe godziny pracy Biur Obsługi Klienta w dniach 27-29 lipca

26 lipca 2019 

Informujemy, że ze względu na duże zainteresowanie Klientów w ostatnich dniach składaniem oświadczeń dającym możliwość obniżenia cen energii w drugim półroczu do poziomu z 2018 roku, Enea uruchomiła w najbliższy weekend punkty obsługowe we wszystkich swoich Biurach Obsługi Klienta.

Wszystkie Biura Obsługi Klienta będą czynne w najbliższą sobotę i niedzielę w godzinach 9:00-17:00, a punkty zlokalizowane w galeriach handlowych w Poznaniu – w godzinach funkcjonowania tych galerii (galeria Malta: sobota 10:00-22:00, niedziela 10:00-20:00; galeria Pestka: sobota 09:00 -21:00, niedziela 10:00-20:00).

Dodatkowo w poniedziałek 29 lipca Biura Obsługi Klienta Enei będą otwarte do północy, za wyjątkiem punktów zlokalizowanych w galeriach handlowych (Poznań – Malta, Poznań – Pestka, Stargard – Zodiak), które będą otwarte w godzinach funkcjonowania tych galerii.

Dostęp do Elektronicznego Biura Obsługi Klienta 

16 lipca 2019

Szanowni Państwo,

w związku z pracami serwisowymi, od godzinny 17:00 19 lipca do godziny 8:00 23 lipca 2019 r. aplikacja eBOK będzie niedostępna. Za utrudnienia przepraszamy.

Ograniczenia w możliwościach obsługi 19 i 20 lipca 2019 r.

16 lipca 2019

Szanowni Państwo,

w związku z modernizacją systemu wsparcia Klientów 19 i 20 lipca 2019 r. obsługa w Biurach Obsługi Klienta zlokalizowanych w Poznaniu w centrach handlowych Malta i Pestka może odbywać się w ograniczonym zakresie.

Utrudnienia mogą również dotyczyć kontaktu poprzez Infolinię pod numerem 611 111 111 oraz czat. Za utrudnienia przepraszamy.

Dostęp do Elektronicznego Biura Obsługi Klienta

8 lipca 2019

Uprzejmie informujemy, że z powodu prac technicznych obecnie występują tymczasowe problemy z dostępem do Elektronicznego Biura Obsługi Klientów.
Za utrudnienia przepraszamy

Funkcjonowanie Biur Obsługi Klienta i Infolinii 24 i 31 grudnia

18 grudnia 2018

Informujemy, że w Wigilię Bożego Narodzenia i w Sylwestra Biura Obsługi Klienta Enei będą czynne w następujących godzinach:

 • w Wigilię Bożego Narodzenia 24 grudnia 2018 r.

  • BOK w CH Malta w Poznaniu z uwagi na godziny otwarcia Centrum Handlowego – do godziny 13:30

  • wszystkie pozostałe BOK – do godziny 13:00 (również w CH Pestka w Poznaniu, CH Zodiak w Stargardzie i w pasażu przy ul. Struga w Szczecinie)

 • w Sylwestra 31 grudnia 2018 r.

  • BOK w CH Malta w Poznaniu z uwagi na godziny otwarcia Centrum Handlowego – do godziny 15:00

  • BOK w CH Pestka w Poznaniu z uwagi na godziny otwarcia Centrum Handlowego – do godziny 16:00

  • wszystkie pozostałe BOK – do godziny 13:00

Natomiast Infolinia 611 111 111 w Wigilię Bożego Narodzenia i w Sylwestra funkcjonować będzie podobnie jak w soboty: w godzinach 8:00 – 16:00

Niedostępność Elektronicznego Biura Obsługi Klientów

5 kwietnia 2019

Uprzejmie informujemy, że w dniu 5. kwietnia 2019 r. od późnych godzin wieczornych będziemy prowadzić prace serwisowe związane z Elektronicznym Biurem Obsługi Klienta. Na czas prowadzenia prac zostanie wyłączony dostęp do aplikacji.

Za utrudnienia przepraszamy.

Nowa Taryfa dla energii elektrycznej dla odbiorców z grup taryfowych G na 2018 r.

1 stycznia 2018

ENEA S.A. informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził w dniu 14 grudnia 2017 r. „Taryfę dla energii elektrycznej” ENEA S.A. na 2018 rok dla klientów z gospodarstw  domowych, przyłączonych do sieci ENEA Operator Sp. z o.o., dla których ENEA S.A. świadczy usługę  kompleksową. Równocześnie, począwszy od dnia 1 stycznia 2018 roku zmianie uległa Taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej ENEA Operator Sp. z o.o.

Treść nowych Taryf do pobrania poniżej.

Pobierz - Taryfa ENEA S.A. dla energii elektrycznej dla odbiorców z grup taryfowych G na rok 2018

Pobierz - Taryfa ENEA Operator Sp. z o.o. dla usług dystrybucji energii elektrycznej na rok 2018

Jeśli chcesz uchronić się przed podwyżką w zakresie cen energii elektrycznej – zmień dotychczasową taryfę na produkt z gwarancją ceny!

Nowy produkt Enea Eco wraz z nową Taryfą Enei Operator dla odbiorców z grup taryfowych G na 2018 r.  

31 stycznia 2018

31 stycznia 2018 roku zmianie uległa Taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej ENEA Operator Sp. z o.o.
Aktualizacja Taryfy dotyczy wprowadzenia w segmencie dystrybucji nowej grupy taryfowej G12as.

Mając na względzie utworzenie nowej grupy taryfowej, ENEA S.A. przygotowała dla swoich Klientów nowy produkt Enea Eco.
Wszelkie informacje na temat nowego produktu znajdziesz na enea.pl/eco

W zakresie obrotu energią w dalszym ciągu aktualna pozostaje zatwierdzona 14 grudnia 2017 r. przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki „Taryfa dla energii elektrycznej” ENEA S.A. na 2018 rok dla Klientów z gospodarstw domowych, przyłączonych do sieci ENEA Operator Sp. z o.o., dla których ENEA S.A. świadczy usługę kompleksową.

Treść nowych Taryf do pobrania poniżej.

Pobierz - Taryfa ENEA S.A. dla energii elektrycznej dla odbiorców z grup taryfowych G na rok 2018 - obowiązująca od 1 stycznia 2018 r. 

Pobierz - Taryfa Enea Operator (decyzja z 14.12.2017 r.) - obowiązująca od 1 stycznia 2018 r. 

Pobierz - Zmiana taryfy Enea Operator z 03.01.2018 r. - obowiązująca od 31 stycznia 2018 r.

Pobierz - Zmiana taryfy Enea Operator z 16.01.2018 r. - obowiązująca od 31 stycznia 2018 r. 

Pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich

29 września 2017

Informujemy,  iż zgodnie z Ustawą z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, odbiorca energii elektrycznej lub paliwa gazowego w gospodarstwie domowym lub prosument będący konsumentem może skorzystać z pozasądowego trybu rozstrzygnięcia sporów w przypadku, gdy:

•  na skutek wcześniejszej reklamacji spór nie został rozwiązany,
•  wynikają one z umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej dla energii elektrycznej lub paliwa gazowego.

Zgodnie z art. 31a Ustawy Prawo energetyczne podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozwiązywania sporów z Enea SA jest Koordynator ds. negocjacji działający przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki (informacje dotyczące Koordynatora ds. negocjacji znajdują się na stronie internetowej www.ure.gov.pl).

W przypadku, gdy spór dotyczy zakupów przez internet ułatwieniem jest możliwość skorzystania z platformy ODR.

Niedostępność Biura Obsługi Klienta w Wolsztynie

6 października 2017

Uprzejmie informujemy, że z powodu awarii zasilania wywołanej przez orkan Ksawery, nie działa Biuro Obsługi Klienta w Wolsztynie. Na czas niedostępności Biura został uruchomiony tymczasowy punkt przyjmowania wniosków w Rejonie Dystrybucji Wolsztyn (obok Biura Obsługi Klienta, na ulicy Przemysłowej 3). Do czasu powrotu zasilania Punkt ten będzie tylko przyjmował wnioski, oświadczenia o zawarciu umowy, wyjaśniał faktury i udzielał informacji o procedurach. W przypadku konieczności realizacji innych spraw zapraszamy do BOK w Nowej Soli na ul. Piłsudskiego 73.

Przepraszamy za zaistniałą sytuację i zapewniamy, że pracujemy nad jak najszybszym otwarciem BOK w Wolsztynie.

Zapraszamy do kontaktu z konsultantami Enei za pośrednictwem infolinii 611 111 111 oraz czatu na stronie www.enea.pl. Swoje sprawy można załatwiać również bez wychodzenia z domu poprzez elektroniczne biuro obsługi www.ebok.enea.pl.

Szczecińskie Biuro Obsługi Klientów w nowej lokalizacji

29 września 2017

Zapraszamy Klientów ze Szczecina do biura obsługi w strefie handlowej przy ul. Struga 15. Placówka w nowej lokalizacji zacznie działać od 2 października i zastąpi dotychczasowe biuro przy ul. Eskadrowej. Duża, nowocześnie urządzona przestrzeń zapewni Klientom większy komfort obsługi. Biuro w nowej lokalizacji to większa dostępność Enei dla Klientów z Prawobrzeża i udogodnienie dla osób korzystających z samochodów i komunikacji miejskiej.  

Otwierane biuro znajduje się w popularnej strefie handlowej w prawobrzeżnej części Szczecina, w pasażu EKKO, obok salonu samochodowego Toyoty. Taka lokalizacja to możliwość załatwiania spraw w Enei przy okazji innych, codziennych zakupów. Przeniesienie obsługi w nowe miejsce jest udogodnieniem dla Klientów, ulica Struga jest bowiem dobrze skomunikowana.  

Nowa placówka to nowocześnie urządzona przestrzeń. Na dużej powierzchni zaaranżowano strefę obsługi z pięcioma stanowiskami (w tym cztery stanowiska sprzedażowe i jedno dystrybucyjne), specjalne miejsca do wypełniania wniosków i przygotowywania dokumentów, komfortową część dla oczekujących oraz kącik zabaw dla dzieci. Do dyspozycji Klientów będzie również stanowisko do ładowania telefonów komórkowych. Obsługę usprawni zainstalowany system kolejkowy. 

Biuro obsługi będzie czynne od poniedziałku do piątku. W poniedziałki i czwartki od 8.00 do 17.00, w pozostałe dni robocze w godzinach 8.00 – 16.00. Równocześnie z jego otwarciem przestanie działać placówka przy ulicy Eskadrowej 2. Mieszkańcy Szczecina mogą także załatwiać swoje sprawy w Biurze Obsługi Klienta przy Al. Wojska Polskiego 74. 

Od dłuższego już czasu osobistą wizytę w Biurze Obsługi Klienta może zastąpić kontakt z konsultantami Enei za pośrednictwem infolinii 611 111 111 oraz czatu na stronie www.enea.pl. Swoje sprawy można załatwiać również bez wychodzenia z domu poprzez elektroniczne biuro obsługi www.ebok.enea.pl.

Komunikat Enea Operator dotyczący bonifikaty dla Klientów za przekroczenie dopuszczalnego czasu przerwy w dostawie energii elektrycznej

21 sierpnia 2017

Szanowni Państwo,
informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r.  w sprawie szczegółowych zasad kształtowania taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną - § 41 (przepisy wykonawcze do Ustawy Prawo energetyczne), Klientom spółki przysługuje bonifikata za przekroczenie czasu dopuszczalnej jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej wynoszącej 24h.

W celu uzyskania bonifikaty z powyższego tytułu, Klient Enei Operator lub posiadający tzw. umowę kompleksową ze sprzedawcą energii elektrycznej, powinien złożyć pisemny wniosek.

We wniosku należy podać następujące informacje:

- dane osoby zgłaszającej,
- adres obiektu,
- datę zdarzenia oraz informacje o przekroczeniu dopuszczalnego 24 godzinnego czasu przerwy w dostawie energii elektrycznej.

Wniosek można złożyć:

- osobiście lub listownie w każdej jednostce organizacyjnej ENEA Operator (dane adresowe znajdują się na stronie internetowej www.operator.enea.pl w zakładce „Obsługa Klienta i kontakt” );
- osobiście lub listownie w biurze obsługi klienta sprzedawcy;
- faxem pod nr 61 850 44 64
- mailem na adres: kontakt@operator.enea.pl
- poprzez aplikację eBOK

W każdym zgłoszonym przypadku spółka dokona szczegółowej analizy, a w przypadku uznania zasadności wniosku dokona wypłaty bonifikaty.

Wysokość bonifikaty jest ustalana indywidualnie i zależy od:

- wielkości zużycia energii elektrycznej Klienta;
- czasu przekroczenia dopuszczalnej jednorazowej przerwy w dostawie energii elektrycznej, która wynosi 24 godziny;
- średniej ceny energii elektrycznej z  rynku konkurencyjnego w roku poprzednim podawanej przez prezesa URE i pomnożonej przez 10 w przypadku Klienta indywidualnego przyłączonego do sieci niskiego napięcia. 

Wzór Wniosku o udzielenie bonifikaty do pobrania tutaj.

Internetowy czat dla Klientów

19 lipca 2017

Informujemy, że uruchomilismy czat z Konsultantem. Można z niego skorzystać odwiedzając stronę internetową www.enea.pl. Od dłuższego czasu konsekwentnie wprowadzamy nowoczesne narzędzia komunikacji z Klientami. Internetowy czat, obok infolinii i elektronicznego Biura Obsługi Klienta, jest kolejną formą wygodnego kontaktu. Za jego pośrednictwem można szybko zadać Konsultantowi pytania, sprawdzić stan faktury
i historię płatności, podać stan licznika, czy też skontaktować się w innych sprawach związanych z obsługą Klienta.

– Czat to kolejny, obok telefonu i e-maila, równoległy kanał kontaktu. Dzięki niemu jesteśmy bardziej dostępni dla naszych Klientów. Błyskawicznie odpowiadamy na pytania związane z naszą ofertą, bieżącą obsługą, czy poruszaniem się po stronie internetowej – powiedział Maciej Koprowicz, dyrektor Pionu Contact Center w Enei Centrum, odpowiedzialny za uruchomienie czatu. – Podczas czatu zrealizujemy wszystkie te sprawy, które można również załatwić telefonicznie, przez infolinię pod numerem 611 111 111 – dodał Maciej Koprowicz.

Czat na stronie www.enea.pl jest dostępny od poniedziałku do piątku w godz. 6.00 – 22.00, a w soboty w godz. 8.00 – 16.00.

naszym celem jest ciągłe udoskonalanie obsługi Klientów. W marcu ubiegłego roku uruchomiliśmy na całym obszarze działalności Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta. Czat jest kolejnym narzędziem umożliwiającym szybki i bezpośredni kontakt z firmą bez wychodzenia z domu – z każdego miejsca, gdzie dostępny jest internet.

– Klienci cenią sobie szybkie i łatwe sposoby kontaktu z naszą firmą, dlatego cały czas pracujemy nad tym, aby ulepszać nasze nowe narzędzie. Obsługa czatu wymaga indywidualnego podejścia do sprawy i mniej formalnego języka, dlatego powierzyliśmy to zadanie Pracownikom infolinii
z dużym doświadczeniem – powiedział Jakub Janicki, koordynator infolinii zaangażowany we wprowadzenie nowego narzędzia.

Konsekwentnie rozwijamy nowoczesne narzędzia kontaktu z Klientami. Obecnie pracujemy nad wprowadzeniem kolejnych udogodnień, które podniosą jakość obsługi. Od dłuższego czasu osobistą wizytę w Biurze Obsługi Klienta może zastąpić kontakt z Pracownikami za pośrednictwem infolinii 611 111 111, poprzez elektroniczne biuro obsługi www.ebok.enea.pl i e-mail: kontakt@enea.pl, a teraz również czat na stronie www.enea.pl.

Nowy sposób autoryzacji Klientów

1 lipca 2017

Wprowadziliśmy ulepszony sposób autoryzacji Klientów niezbędny do potwierdzenia tożsamości zależny od rodzaju kontaktu:

1. kontakt osobisty w Biurach Obsługi Klienta – należy okazać dokument ze zdjęciem np. dowód osobisty lub prawo jazdy dla obywateli polskich; kartę pobytu lub dokument pobytu dla cudzoziemców posiadających zezwolenie na dłuższy od turystycznego pobyt na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

2. kontakt telefoniczny, dzwoniąc na numer infolinii 611 111 111 – należy podać imię i nazwisko oraz numer PESEL

3. kontakt internetowy (e-mail, formularz kontaktowy) – należy podać imię i nazwisko oraz 8 pierwszych cyfr numeru PESEL

Nowy sposób autoryzacji służy podniesieniu poziomu bezpieczeństwa danych naszych Klientów i zachowaniu szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922)

Zachęcamy  do korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta na www.ebok.enea.pl.
Dzięki aplikacji eBOK Klienci Enei mają możliwość łatwego dostępu do swojego konta z rozliczeniami za prąd. To najprostszy i najwygodniejszy sposób na zarządzanie płatnościami bez wychodzenia z domu. eBOK jest dostępny 24h przez 7 dni w tygodniu.

Nowe Biuro Obsługi Klienta w Poznaniu

24 kwietnia 2017

Informujemy, że uruchomiliśmy nowe Biuro Obsługi Klienta w Poznaniu w Galerii Pestka, Al. Solidarności 47.

Nowe biuro oferuje komfortowe warunki i sprawną obsługę. Mamy nadzieję, że nowoczesne duże biuro w bardzo dogodnej lokalizacji spodoba się mieszkańcom.

Serdecznie zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 9:00 do 21:00 oraz w niedzielę w godzinach od 10:00 do 20:00.

Zachęcamy  do korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta na www.ebok.enea.pl.
Dzięki aplikacji eBOK, Klienci Enei zyskują łatwy dostęp do swojego konta z rozliczeniami za prąd.
To najprostszy i najwygodniejszy sposób na zarządzanie płatnościami bez wychodzenia z domu.
eBOK jest dostępny 24h przez 7 dni w tygodniu.

Dostęp do Elektronicznego Biura Obsługi Klienta

16 maja 2017

Uprzejmie informujemy, że z powodu prac technicznych występują tymczasowe problemy z dostępem do Elektronicznego Biura Obsługi Klientów.
Za utrudnienia przepraszamy

Modernizacja Biura Obsługi Klienta w Chojnicach

10 kwietnia 2017

Informujemy, że 10 kwietnia 2017 roku uruchomiliśmy zmodernizowane Biuro Obsługi Klienta w Chojnicach.
Odnowione biuro oferuje przyjazne warunki i sprawną obsługę. Wyposażone w nowoczesny sprzęt komputerowy, system kolejkowy oraz miejsce do wypełniania wniosków umili czas spędzony w naszym punkcie.
Serdecznie zapraszamy w poniedziałki i czwartki w godzinach od 8:00 do 17:00 oraz we wtorki, środy oraz piątki w godzinach od 8:00 do 16:00.

Mamy nadzieję, że zmodernizowane biuro spodoba się mieszkańcom.

Zachęcamy  do korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta na www.ebok.enea.pl.
Dzięki aplikacji eBOK Klienci Enei zyskują łatwy dostęp do swojego konta z rozliczeniami za prąd.
To najprostszy i najwygodniejszy sposób na zarządzanie płatnościami bez wychodzenia z domu.
eBOK jest dostępny 24h przez 7 dni w tygodniu.

Zachęcamy do zakładania kont w Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta

27 marca 2017

Informujemy, iż rozpoczęliśmy wysyłkę pism do Klientów, nie posiadających jeszcze kont w eBOK, które zachęcają do skorzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta. 

W piśmie przybliżamy Państwu korzyści płynące z posiadania konta w eBOK oraz wskazujemy dedykowane numery telefonów do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu!

Kontynuacja akcji aktualizacji danych kontaktowych

16 stycznia 2017

Informujemy, iż w 2017 roku kontynuujemy aktualizację danych kontaktowych naszych Klientów . W związku z tym wysyłane są do Państwa pisma z prośbą o kontakt zwrotny.
Dane kontaktowe mogą Państwo zaktualizować wybierając dogodny dla siebie sposób:
- dzwoniąc pod dedykowany numer telefonu 61 667 00 22 (przed połączeniem prosimy o przygotowanie numeru otrzymanego pisma rozpoczynającego się od EN/AKT/)
- przesyłając sms pod numer 799 448 844* o treści: imię i nazwisko, numer pisma
- wypełniając formularz internetowy pod adresem: enea.pl/pl/danekontaktowe
- rejestrując się i pozostawiając dane w elektronicznym Biurze Obsługi Klienta pod adresem ebok.enea.pl

Serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Zmodernizowane Biuro Obsługi Klienta w Pile

12 grudnia 2016

Od 12 grudnia 2016 roku mieszkańcy Piły są obsługiwani w zmodernizowanym Biurze Obsługi Klienta przy Alei Poznańskiej 34. To kolejny BOK, który w ostatnich miesiącach przeszedł gruntowny remont.

Odnowione biuro oferuje nowoczesne warunki i sprawną obsługę. Zostało zaaranżowane z myślą o Klientach Enei - jest przestronne, ale z zacisznymi miejscami zapewniającymi komfort indywidualnej rozmowy Klienta z naszym doradcą, ponadto wprowadziliśmy system kolejkowy.  Dla dzieci przygotowaliśmy specjalny kącik, który pozwoli rodzicom na  spokojne załatwienie spraw w naszym Biurze Obsługi Klienta. Nie zapominamy także o osobach starszych, które oczekując na rozmowę będą mogły wygodnie usiąść.

Serdecznie zapraszamy w poniedziałki i czwartki w godzinach od 8:00 do 17:00 oraz we wtorki, środy oraz piątki w godzinach od 8:00 do 16:00.
Mamy nadzieję, że nowoczesne biuro spodoba się mieszkańcom.

Zachęcamy  do korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta na www.ebok.enea.pl.
Dzięki aplikacji eBOK Klienci Enei zyskują łatwy dostęp do swojego konta z rozliczeniami za prąd.
To najprostszy i najwygodniejszy sposób na zarządzanie płatnościami bez wychodzenia z domu.
eBOK jest dostępny 24h przez 7 dni w tygodniu.

Modernizacja Biur Obsługi Klienta w Żarach, Inowrocławiu i Szamotułach oraz w Nowej Soli

27 listopada 2016

Informujemy, że 28 listopada 2016 roku uruchomimy zmodernizowane Biura Obsługi Klienta w Żarach, Inowrocławiu, Szamotułach oraz 1 grudnia br. w Nowej Soli.

Odnowione biura oferują nowoczesne warunki i sprawną obsługę. Zostały zaaranżowane z myślą o Klientach Enei - są przestrzenne, ale z zacisznymi miejscami zapewniającymi komfort indywidualnej rozmowy Klienta z naszym doradcą. Wyposażyliśmy je w nowoczesny sprzęt komputerowy, nie zapominając przy tym o osobach starszych, które oczekując na rozmowę będą mogły wygodnie  usiąść.

Serdecznie zapraszamy w poniedziałki i czwartki w godzinach od 8:00 do 17:00 oraz we wtorki, środy oraz piątki w godzinach od 8:00 do 16:00.
Mamy nadzieję, że nowoczesne biura spodobają się mieszkańcom.

Zachęcamy  do korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta na www.ebok.enea.pl.
Dzięki aplikacji eBOK Klienci Enei zyskują łatwy dostęp do swojego konta z rozliczeniami za prąd.
To najprostszy i najwygodniejszy sposób na zarządzanie płatnościami za energię elektryczną bez wychodzenia z domu.
eBOK jest dostępny 24h przez 7 dni w tygodniu.

Przeniesienia Biura Obsługi Klienta w Stargardzie

27 listopada 2016

Od 28 listopada 2016 r. Biuro Obsługi Klienta w Stargardzie  zmieni swoją lokalizację z ul. Wyszyńskiego 24 na ul. Wyszyńskiego 12-15A.

Zapraszamy do nowego biura!

Zachęcamy  do korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta na www.ebok.enea.pl.
Dzięki aplikacji eBOK Klienci Enei zyskują łatwy dostęp do swojego konta z rozliczeniami za prąd.
To najprostszy i najwygodniejszy sposób na zarządzanie płatnościami za energię elektryczną bez wychodzenia z domu.
eBOK jest dostępny 24h przez 7 dni w tygodniu.

Aktualizacja danych kontaktowych - zmiana numeru telefonu

28 października 2016

Informujemy, że zmianie uległ numer do aktualizacji danych kontaktowych kanałem telefonicznym.

Dedykowany numer to : 61 667 00 22 (przed połączeniem prosimy o przygotowanie numeru otrzymanego pisma rozpoczynającego się od EN/AKT/.)

Przypominamy również o możliwości aktualizacji danych poprzez:
- wysłanie SMS pod numer 799 448 844 o treści: imię i nazwisko, numer pisma
- wypełnienie formularza internetowego pod adresem: www.enea.pl/pl/danekontaktowe

Serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Aktualizacja danych kontaktowych naszych Klientów

29 września 2016

Informujemy, że trwa akcja aktualizacji danych kontaktowych naszych Klientów. W związku z tym wysyłane są do Państwa pisma z prośbą o kontakt zwrotny w dogodnym dla Państwa terminie.

Dane można zaktualizować na trzy sposoby:
- dzwoniąc pod dedykowany nr telefonu  61 884 65 80,
- przesyłając SMS pod numer 799 448 844 o treści: imię i nazwisko, numer pisma
- wypełniając formularz internetowy pod adresem: www.enea.pl/pl/danekontaktowe

Celem akcji jest usprawnienie komunikacji z naszymi Klientami.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Opłata OZE - nowy składnik faktury

1 lipca 2016

Od 1 lipca 2016 roku w rozliczeniach pojawia się nowy składnik  – opłata OZE. Wynika ona z  zapisów ustawy o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2015 poz. 478. ze zm.) oraz „Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej” ENEA Operator.
Opłata OZE, pojawi się w fakturach za usługi dystrybucji oraz w fakturach za usługę kompleksową. Będzie ona wykazywana jako odrębny składnik w fakturze.

Opłata OZE służy zapewnieniu dostępność energii ze źródeł odnawialnych w krajowym systemie elektroenergetycznym. Opłatę OZE przeznacza się wyłącznie na pokrycie ujemnego salda z tytułu rozliczeń energii ze źródeł odnawialnych pomiędzy wytwórcami tej energii i sprzedawcami energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii oraz kosztów działalności Zarządcy Rozliczeń S.A. (dysponenta opłat OZE).

Opłatę OZE uiszczają odbiorcy końcowi  w ramach opłat za usługę dystrybucji energii elektrycznej.

Ostrzegamy przed fałszywymi e-mailami z informacją o płatności za prąd

8 czerwca 2016

Odebraliśmy od Klientów zgłoszenia o przypadkach otrzymania pocztą e-mail sfałszowanych elektronicznych faktur za energię. Ich nadawcy proszą o pobranie i opłacenie e-faktury, podając się za przedstawicieli innego niż Enea sprzedawcy prądu.

Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności i zwrócenie uwagi na prawidłowość danych, w szczególności na nazwę – sprzedawcy energii elektrycznej, która widnieje na fakturze. Fałszywe e-maile mogą zawierać niebezpieczne wirusy stanowiące zagrożenie dla komputerów. 

Przypominamy, że nie wysyłamy e-mailem elektronicznych faktur. Fakturę elektroniczną można pobrać jedynie za pośrednictwem eBOK (Elektronicznego Biura Obsługi Klienta) i mogą to zrobić Klienci, którzy już się zalogowali do tego systemu.

 Problem dotyczy całej Polski. Podobne ostrzeżenie wydała Grupa PGE:

„Na skrzynki mailowe klientów w całym kraju trafiają wiadomości zatytułowane „eFaktura za energię elektryczną (numer)”. W wiadomości pojawia się informacja, że jest to eFaktura wystawiona przez PGE Polską Grupę Energetyczną. PGE informuje, że nie jest nadawcą tych wiadomości, a fałszywy e-mail może stanowić zagrożenie niebezpiecznym wirusem typu „trojan”. Prawdziwe faktury elektroniczne wystawione przez PGE Obrót, sprzedawcę z Grupy PGE, przychodzą z adresu: pge-efaktura@bluemedia.pl."

Poznaj nasze produkty

Enea  Smart

Wybierz Pakiet Ogrzewanie na sezon jesienno-zimowy i odbierz kod rabatowy o wartości 200 zł do Strefy Zakupów. 

Zobacz więcej

Oczyszczacze powietrza

Zadbaj o dodatkową ochronę siebie i swoich bliskich. Oddychaj powietrzem bez alergenów, bakterii, roztoczy i innych zanieczyszczeń.

Zobacz więcej

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.