•      •    


  •     

Zobacz niżej

Ważne

Zgodnie z przepisami prawa [1] ceny maksymalne prądu będą obowiązywać do 30 czerwca 2024 roku.

 

Jeśli w 2022 r. lub 2023 r. złożyłeś już wymagane oświadczenie, na 31 grudnia 2023 r.
byłeś odbiorcą uprawnionym i na  1 stycznia 2024 r. nadal spełniasz warunki
do zastosowania cen maksymalnych – nie musisz nic robić.
Cenę maksymalną zastosujemy automatycznie.

 

Jeśli w 2022 r. lub 2023 r. nie złożyłeś oświadczenia,
spełniasz warunki do zastosowania cen maksymalnych
i złożyłeś oświadczenie w terminie do 31 stycznia 2024 r. –
Cenę maksymalną zastosujemy w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.

Wzór Oświadczenia

Złóż oświadczenie, jeśli:

- jesteś odbiorcą uprawnionym do korzystania z maksymalnej ceny prądu w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r., a dotychczas nie złożyłeś oświadczeniabędziesz mieć cenę maksymalną uwzględnioną w rozliczeniach od początku kolejnego miesiąca po dacie złożenia oświadczenia,

- w trakcie 2024 r. nabędziesz prawo do korzystania z maksymalnej ceny energii. Zrób to niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia uzyskania uprawnienia/ spełnienia przesłanki. Dzięki temu w rozliczeniach zastosujemy cenę maksymalną od dnia uzyskania uprawnienia lub spełnienia przesłanki do 30 czerwca 2024 r.

 

Aby skorzystać z mechanizmu ceny maksymalnej, pobierz Oświadczenie, wypełnij elektronicznie, a następnie prześlij na adres wskazany poniżej.

Dla uniknięcia błędów sugerujemy nie składać oświadczeń w innej formie, niż na wzorze określonym w rozporządzeniu.

 

Pobierz i zapisz Oświadczenie

Zobacz Instrukcję, jak wypełnić Oświadczenie.

ILE WYNOSI CENA MAKSYMALNA?

Cena maksymalna dla odbiorców uprawnionych z grupą taryfową A, B, C i R wynosi od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. - 693 zł/MWh netto (bez VAT i akcyzy) / 858,54 zł/MWh brutto (z VAT i akcyzą).*

*pod warunkiem złożenia oświadczenia

GDZIE I W JAKIEJ FORMIE ZŁOŻYĆ OŚWIADCZENIE?

Odbiorca uprawniony może złożyć Oświadczenie w następującej formie:

papierowej: 
- osobiście w BOK (nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja wizyty) albo, 
- drogą pocztową z dopiskiem na kopercie "Oświadczenie" na adres korespondencyjny: Enea S.A., ul. Górecka 1, 60-201 Poznań albo,
- drogą pocztową z dopiskiem na kopercie "Oświadczenie" na adres korespondencyjny zawarty w umowie,

elektronicznej: 
najprostszym sposobem jest przesłanie wypełnionego i podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym (z wykorzystaniem podpisywarki dostępnej na stronie https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany) Oświadczenia na adres mailowy: ustawa@enea.pl lub przez eBOK - Zaloguj się do eBOK

Skan Oświadczenia podpisanego własnoręcznie nie będzie honorowany

Zalecamy skorzystanie z wzoru Oświadczenia, który jest dostępny na stronie enea.pl zgodny z rozporządzeniem ministra właściwego do spraw energii.

Najczęściej zadawane pytania

1. Jak wypełnić wniosek?

Przykład wypełnionego wniosku dostępny jest na naszej stronie internetowej - Instrukcja, jak wypełnić Oświadczenie 

2. Dlaczego warto w Oświadczeniu wpisać NIP i adres mailowy firmy oraz numer telefonu?

Wpisanie NIP-u firmy usprawni weryfikację złożonego Oświadczenia a uzupełnienie danych mailowych oraz numer telefonu pozwoli na sprawny kontakt w przypadku błędów w złożonym Oświadczeniu.

3. Gdzie można znaleźć nr PPE?

W treści Oświadczenia, w informacji o punktach poboru energii elektrycznej (PPE) należy wpisać numer albo numery PPE z ostatnio otrzymanej faktury. Numer PPE dostępny jest również w eBOK-u - Zaloguj się do eBOK

4. Gdzie znajdę wskazanie kategorii odbiorcy uprawnionego?

Kategorie odbiorców uprawnionych wymienia pkt. 5 Oświadczenia. Są one także wskazane w informacji zawartej w odpowiedzi na 1 pytanie.

5. Jakie dane dot. zużycia energii elektrycznej mam podać i w jakich jednostkach?

W Oświadczeniu należy podać dane szacunkowe dotyczące przewidywanej wielkości zużycia energii elektrycznej w okresie objętym ceną maksymalną w kWh.

Dane historyczne dotyczące wielkości zużycia energii elektrycznej, które mogą pomóc oszacować przyszłe zużycie, znajdują się w eBOK-u - Zaloguj się do eBOK.

6. Ile oświadczeń składam jeśli posiadam więcej niż jedną umowę?

Jeśli posiadasz kilka umów na różne PPE możesz złożyć jedno oświadczenie (niezależnie czy jest to umowa kompleksowa czy sprzedażowa). Należy wtedy jednak pamiętać by przy właściwym nr PPE wskazać odpowiednią datę zawarcia umowy, która obejmuje dany PPE. 

7. Co należy wpisać w oświadczeniu w kolumnie nr 3: Data zawarcia umowy?

Wpisz datę, która została wskazana w samej umowie jako oznaczenie roku, miesiąca, dnia, w którym została ona zawarta przez Strony (zwykle w nagłówku umowy).

W przypadku umowy, która była zmieniana aneksami, wpisz samą datę zawarcia umowy, bez dat zawarcia aneksów.

Jeśli zawarłeś z ENEA S.A. więcej niż jedną umowę na różne PPE, której realizacja obejmuje okres stosowania cen maksymalnych, obok numerów PPE wymień datę odpowiedniej zawartej przez Ciebie  umowy z ENEA S.A., która dotyczy danego PPE.

8. Mam status MŚP i całą energię elektryczną zużywam na potrzeby podstawowej działalności, co powinienem wpisać w kolumnie nr 4: Wielkość zużycia energii elektrycznej?

Jeżeli jesteś mikro, małym albo średnim przedsiębiorcą i zużywasz całą energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności - w kolumnie nr 4  Wielkość zużycia energii elektrycznej – powinieneś wpisać określoną w kWh, przewidywaną przez Ciebie ilość energii elektrycznej, którą będziesz zużywał w okresie stosowania cen maksymalnych. Zgodnie z ustawą ceny maksymalne są stosowane wobec odbiorców uprawnionych do 30.06.2024 r.

9. Mam status MŚP i całą energię elektryczną zużywam na potrzeby podstawowej działalności, co powinienem wpisać w kolumnie nr 5: Część energii elektrycznej objęta ceną maksymalną (%)?

Jeżeli jesteś mikro, małym albo średnim przedsiębiorcą i zużywasz całą energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności - w kolumnie nr 5 Część energii elektrycznej objęta ceną maksymalną (%)– powinieneś wpisać 100%.

10. Czy jeśli złożę Oświadczenie to cena energii elektrycznej z mojej umowy może być podwyższona?

Nie, jeśli umowa przewiduje w rozliczeniach z Tobą cenę niższą od ceny maksymalnej, będziemy automatycznie stosować cenę niższą (zgodnie z warunkami umowy). Złożenie oświadczenia,  niezależnie od tego jaką Część energii elektrycznej objęta ceną maksymalną wskażesz w tym oświadczeniu (kolumna nr 5), nie spowoduje podwyższenia ceny.

Jeśli korzystasz z cen strefowych lub cen indeksowanych, automatycznie zweryfikujemy, czy Twoja średnia cena energii elektrycznej w danym miesiącu jest wyższa od ceny maksymalnej, czy nie. Jeśli będzie wyższa, obniżymy cenę średnią do ceny maksymalnej. Jeśli będzie niższa, w rozliczeniu będą stosowane ceny umowne. Średnia cena energii elektrycznej w danym miesiącu jest średnią ceną wszystkich stref ważoną ilością energii elektrycznej w każdym miesiącu.

1 Ustawa z 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła (Dz.U. z 2023 poz. 2760)

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Nasi konsultanci opowiedzą Ci o produkcie i odpowiedzą na Twoje wszystkie pytania. Wypełnij formularz kontaktowy – oddzwonimy!  

*

"*" - Informacje niezbędne do kontaktu w celu realizacji Twojego zgłoszenia

"**" - Zgoda niezbędna do kontaktu w celu realizacji Twojego zgłoszenia

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.