Szukaj

L.p.Nazwa spółkiNazwa postępowaniaNumer postępowaniaTermin składania ofert
L.p.Nazwa spółkiNazwa postępowaniaNumer postępowaniaTermin składania ofert
1Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Zagospodarowanie piasków ze złóż fluidalnych pochodzących ze spalania biomasy w Enea Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok.OZ/261/EB/U/206/221659952800
2Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Modernizacja instalacji c.o.  w Enea Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia BiałystokOZ/261/EB/RB/226/221658908800
3Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Odtworzenie turbozespołu TZ4 w Enea Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia BiałystokOZ/260/MW/U/03/221659427200
4Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Dostawa wapna hydratyzowanego do Enea Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok OZ/260/MW/D/04/221658390400
5Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Modernizacja awaryjnego układu zasilania (z agregatu) w Enea Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia BiałystokOZ/261/BA/U/154/221658390400
6Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Zagospodarowanie popiołu z biomasy o kodzie odpadu 10 01 03 z terenu Enea Ciepło sp. z o.o.OZ/261/EB/U/138/221653552000
7Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Dostawa węzła kompaktowego w celu montażu w budynku A przy ul. Chrobrego Ciołkowskiego/Plażowej.OZ/261/EB/D/94/221650618000
8Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Odtworzenie zasobników węgla kotła K7OZ/261/KD/U/101/221652090400
9Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Świadczenie usług w zakresie konserwacji oraz usuwania usterek i awarii urządzeń dźwigowych znajdujących się w Enea Ciepło sp. z o.o.OZ/261/BA/U/90/221651046400
10Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Dostawa materiału inertnego – piasku do złoża kotłów fluidalnych BEB 105OZ/261/MW/D/77/221650960000
11Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Dostawa śruby wygarniającej do wygarniaczy EENA70AF101, EENA71AF101 – szt. 1 do Enea Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia BiałystokOZ/261/KD/D/80/221649836800
12Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Sukcesywne dostawy pomp obiegowych i cyrkulacyjnych firm Wilo i Grundfos OZ/261/MW/D/86/221650448800
13Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Wywóz popiołu pochodzącego ze spalania węgla kamiennego w ENEA Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok na składowisko w SowlanachOZ/261/BA/U/36/221649232000
14Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Sukcesywne dostawy ciepłomierzy ultradźwiękowych w 2022 r.OZ/261/MWI/D/70/221648026000
15Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Dostawa materiałów elektrycznych OZ/261/KD/D/12/221647248400
16Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Odtworzenie układów magazynowania chemikaliów i układów regeneracji ciągów SUW2 w ENEA Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia BiałystokOZ/261/KD/RB/514/211648717200
17Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Dostawa III pakietu katalizatora SCR dla K-7 do Enea Ciepło sp. z o.o. OZ/261/KD/D/492/211647255600
18Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Dostawa węzłów kompaktowych w celach montaży w budynkach przy ul. Chrobrego 3b, 3c, 3d, 3e, 5e i 5f.OZ/261/EB/D/30/221646992800
19Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Świadczenie usług serwisowych w zakresie elektrycznymOZ/261/MJ/U/512/211647248400
20Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Zagospodarowanie piasków ze złóż fluidalnych pochodzących ze spalania biomasy w ENEA Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok.OZ/261/EB/U/31/221648713600
21Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Wykonanie rurociągu obejściowego zasuw rozruchowych na bloku nr 2 i 3 w ENEA Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok.OZ/261/EB/RB/510/211646388000
22Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Badania rurociągów pary świeżej 3R302 oraz 0R302 zlokalizowanych w obrębie bloku nr 3 na potrzeby rewizji wew. UDT. w Enea Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia BiałystokOZ/261/KD/U/498/211646989200

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.