przejdź do treści strony
Używamy plików "cookies" w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz do zbierania zagregowanych statystyk. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz tu. x
więcej
więcej
więcej
Jesteś tutaj: Strona główna »
A+ a-

Cena emisyjna akcji ENEA S.A.

2008-11-04

Zarząd ENEA S.A. („Spółka”) informuje, iż w oparciu o wyniki procesu budowania księgi popytu, w uzgodnieniu z Głównym Menedżerem Oferty oraz Oferującym, uchwałą z dnia 3 listopada 2008 r. ustalił:

  1. Cenę Emisyjną dla inwestorów w Transzy Inwestorów Branżowych na 20,14 PLN; oraz

  2. Cenę Emisyjną z Dyskontem dla inwestorów w Transzach Inwestorów Instytucjonalnych oraz w Transzy Inwestorów Detalicznych na 15,40 PLN; tj. w wysokości uwzględniającej dyskonto na poziomie 23,54% w stosunku do ceny emisyjnej ustalonej dla inwestorów w Transzy Inwestorów Branżowych.

Środki pozyskane z emisji przeznaczone zostaną na realizację programu inwestycyjnego obejmującego modernizację i rozbudowę mocy wytwórczych, inwestycje w odnawialne źródła energii, inwestycje w sieć dystrybucyjną oraz akwizycje spółek zajmujących się wytwarzaniem energii elektrycznej i wydobyciem węgla.

Według danych Agencji Rynku Energii w 2007 roku ENEA dostarczała energię do ok. 2,3 mln klientów obejmując zasięgiem działania około 20% terytorium Polski. Dawało to w pierwszej połowie 2008 r. ok. 12% rynku dystrybucji energii w Polsce. W tym samym okresie na rynku wytwórców energii udział Grupy wynosił ok. 8,3%.

ENEA S.A. należy do czołowych wytwórców, dystrybutorów i sprzedawców energii w Polsce. W skład Grupy wchodzą m.in. Elektrownia Kozienice S.A., spółka dystrybucyjna ENEA Operator Sp. z o.o. oraz spółki zależne m.in. z sektora usług telekomunikacyjnych, wykonawstwa projektów energetycznych. Obecnie 100 proc. akcji ENEA S.A. jest w posiadaniu Skarbu Państwa.

W 2007 r. ENEA S.A. miała ok. 5,4 mld zł przychodów ze sprzedaży, podczas gdy w I połowie 2008 r. przychody ze sprzedaży wyniosły około 3 mld zł (wobec ok. 2,5 mld w pierwszej połowie 2007 r.). Wzrost przychodów spółki spowodowany był głównie wzrostem cen energii i ilości sprzedanej energii oraz wzrostem cen za usługi dystrybucyjne, jak również włączeniem przychodów ze sprzedaży Elektrowni Kozienice S.A.

W całym 2007 r. EBITDA wyniosła ok. 547 mln zł. W I połowie 2008 r. było to ok. 418 mln zł wobec ok. 221 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Podstawa prawna: art. 54. ust 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, z późniejszymi zmianami).

Zastrzeżenie
Niniejsza publikacja została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych i nie może być interpretowana jako zaproszenie lub oferta nabycia lub sprzedaży papierów wartościowych Spółki. Odbiorcy niniejszej publikacji nie powinni traktować jej treści jako porady lub rekomendacji o charakterze prawnym, podatkowym, księgowym lub inwestycyjnym. Każdy z odbiorców niniejszej publikacji winien skonsultować aspekty prawne, finansowe i inne powiązane kwestie dotyczące przedstawionych informacji z własnym doradca prawnym, podatkowym oraz finansowym.
Wszelkie materiały dotyczące Spółki i Akcji Oferowanych w ofercie publicznej są zawarte w prospekcie emisyjnym (i ewentualnie wydawanych do niego aneksach), który stanowi jedyne wiążący dokument dotyczący oferty publicznej. Prospekt emisyjny jest dostępny na stronie internetowej emitenta (www.enea.pl) a także na stronie internetowej oferującego (www.dmbzwbk.pl) i giełdy papierów wartościowych w Warszawie (www.gpw.pl). Ponadto, prospekt wraz z aneksami można uzyskać w formie drukowanej w siedzibie emitenta przy ul. Nowowiejskiego 11, Poznań, lub w siedzibie krajowego menedżera oferty przy pl. Wolności 15, Poznań.
Decyzje o zakupie akcji w ramach oferty należy podejmować wyłącznie w oparciu o informacje zawarte w prospekcie emisyjnym.
Zabrania się rozpowszechniania niniejszego dokumentu w USA, Kanadzie, Australii i Japonii oraz jego udostępniania podmiotom amerykańskim (U.S. Persons).

Dodatkowych informacji udziela:
Paweł Oboda
Rzecznik prasowy ENEA S.A.
tel.: 0 601 180 046
pawel.oboda@enea.pl