Zostań Klientem/Prosumentem

Jak zostać Klientem?

Przejdź do Enei już dziś.

Zmień dotychczasowego sprzedawcę i postaw na dodatkowe korzyści. My zajmiemy się formalnościami!

W Twoim imieniu przeprowadzimy procedurę zmiany sprzedawcy, która zostanie zatwierdzona przez lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

 

Zmiana sprzedawcy jest bezpłatna. Enea nie nalicza żadnych opłat aktywacyjnych.

Bądź spokojny o dostęp do energii elektrycznej - w trakcie zmiany sprzedawcy będziesz mógł z niej korzystać przez cały czas.

wybierz produkt

wybierz formę kontaktu

podpisz umowę i udziel nam pełnomocnictwa

my załatwiamy formalności

dostarczymy Ci energię

Jak wygląda proces przejścia do Enei?

 1. Wybierz produkt

 2. Wybierz formę kontaktu:

 3.  Udziel nam pełnomocnictwa

Po udzieleniu pełnomocnictwa my w Twoim imieniu:

 1. Wypowiadamy umowę sprzedaży z Twoim aktualnym sprzedawcą

 2. Zgłaszamy wniosek zmiany sprzedawcy do lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego

 3. Jeżeli to Twoja pierwsza zmiana sprzedawcy - składamy także wniosek o zawarcie umowy dystrybucyjnej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, którą zawieramy w Twoim imieniu

 4. Po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi od Operatora Systemu Dystrybucyjnego - proces jest finalizowany

 5. Czekaj na pierwszą fakturę od Enei

WAŻNE! Sprzedaż energii elektrycznej odbywa w oparciu o umowę sprzedaży, natomiast usługa dystrybucji świadczona jest przez lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego w oparciu o odrębną umowę na świadczenie usług dystrybucji.

Rozpoczynam inwestycję i potrzebuję energii elektrycznej. Jak przyłączyć się do sieci?

Aby zapewnić energię elektryczną w miejscu budowy, musisz podpisać umowę o przyłączenie do sieci z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego.

wypełnij wybrany Wniosek

przygotuj

dokumenty

wyślij

dokumenty

zaczekaj na decyzję i umowę

 1. Przygotuj dokument potwierdzający, że jesteś właścicielem lub najemcą lokalu

   

  W przypadku projektowanego budynku dołącz plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie przyłączanego obiektu względem istniejącej sieci oraz usytuowanie sąsiednich obiektów

 2. Przekaż nam wypełniony wniosek oraz pozostałe dokumenty w jeden wybrany sposób:

  • wysyłając na adres korespondencyjny

   ul. Górecka 1, 60-201 Poznań

  • odwiedzając najbliższe Biuro Obsługi Klienta. Pamiętaj o rezerwacji wizyty!

W ciagu 30 dni zostaną wysłane do Ciebie warunki przyłaczenia oraz 2 egzemplarze umowy o przyłaczenie, które należy podpisać i odesłać na adres wskazanego Biura Obsługi Klienta.

 

WAŻNE! W przypadku podmiotów, których urządzenia, instalacje i sieci są przyłączane bezpośrednio do sieci o napięciu znamionowym 110 kV, np. kopalnie, huty, stocznie, duże fabryki, duże centra handlowe, itp. - odpowiedź Enea Operator wyśle w terminie do 150 dni od momentu złożenia wniosku.

 

Po otrzymaniu od Ciebie podpisanych umów - Operator Systemu Dystrybucyjnego odeśle jeden obustronnie podpisany egzemplarz umowy o przyłączenie.

 

Z myślą o inwestorach takich jak Ty, Enea Operator przygotował serwis poświęcony procesowi przyłączenia do sieci.

Wejdź na stronę przylaczenia.operator.enea.pl i poznaj wszystkie szczegóły.

 

Po realizacji przyłączenia podpisz z Eneą umowę kompleksową, bądź umowę sprzedaży energii elektrycznej.

Przeczytaj Jak podpisać umowę po przyłaczeniu do sieci?

Jak podpisać umowę po przyłączeniu do sieci?

Informacje dla Firm

o poborze mocy do 40kW

W tym miejscu krok po kroku pomożemy Ci przygotować się do podpisania umowy z Eneą. Staramy się, by formalności nie były uciążliwe, lecz proste i krótkie. Ograniczyliśmy je do niezbędnego minimum.

 

Segment Małych Firm to obiekty zasilane z sieci niskiego napięcia do 40 kW, korzystające z grupy taryfowej C1x.

 

Po przyłączeniu do sieci w ciągu 60 dni powinieneś podpisać umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej: 

 1. Zapoznaj się z produktami, które przygotowaliśmy dla Ciebie

 2. Przygotuj dokumenty:

  • tytuł prawny do lokalu (np. kopię aktu notarialnego, umowy: najmu, użyczenia, dzierżawy, przedwstępnej) - nie jest wymagany w sytuacji przekazania oświadczenia o jego posiadaniu w formie pisemnej lub na wypełnionym wniosku o zawarcie umowy kompleksowej

  • numer NIP

  • kopię umowy Spółki Cywilnej w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w takiej formie 

  • wypełniony Wniosek o zawarcie umowy kompleksowej - w przypadku realizacji drogą korespondencyjną

  • Wniosek o przyłączenie instalacji odbiorczej do sieci lub dokumenty techniczne, które otrzymasz po przyłączeniu od Operatora Systemu Dystrybucyjnego - Informację o możliwości zawarcia umowy (tzw. IMZU)

   Sprawdź na co zwrócić uwagę wypełniając wniosek.

Dyspozycję możesz przekazać nam w jeden wybrany sposób:

Informacje dla Firm

o poborze mocy powyżej 40kW

Segment Średnich Firm i Dużych Przedsiębiorstw to obiekty zasilane z sieci wysokiego napięcia korzystające z mocy powyżej 40 kW z grup taryfowych: Ax, Bx, C2x.

 

Przygotowanie umowy możesz zlecić nam telefonicznie. Dzięki temu zyskasz na czasie - zrobisz to szybko i wygodnie.

 1. Zapoznaj się z produktami, które przygotowaliśmy dla Ciebie

  • Przygotuj informacje, o które poprosi Cię konsultant:

   • nazwa Firmy, która będzie zawierała umowę z Eneą

   • adres siedziby Firmy

   • adres do korespondencji

   • NIP

   • numer telefonu kontaktowego

   • adres e-mail

   • adres miejsca dostarczania energii elektrycznej

  • Zadzwoń pod numer infolinii 611 111 111 lub zamów kontakt

  • W trakcie rozmowy otrzymasz dalsze informacje

  Jak przepisać licznik na swoją Firmę?

  Informacje dla Firm
  o poborze mocy do 40kW

  Jeżeli kupiłeś budynek lub wynająłeś lokal - zgłoś się do nas jak najszybciej.

  1. Przygotuj wymagane dokumenty:

   • tytuł prawny do lokalu (np. akt notarialny, umowa: najmu, użyczenia, dzierżawy, przedwstępna); tytuł prawny do lokalu nie jest wymagany w sytuacji zaznaczenia na poniższym oświadczeniu posiadania takiego dokumentu 

   • wypełniony Protokół zdawczo-odbiorczy licznika

   • jeden z dokumentów Spółki w zależności od rodzaju działalności gospodarczej:

    • odpis z KRS

    • zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

    • wpis do rejestru REGON

    • zaświadczenie o nadaniu numeru NIP

    • umowę spółki cywilnej

  2. Przekaż nam dyspozycję w jeden wybrany sposób:

  Informacja dla Firm

  o poborze mocy powyżej 40kW

   

  Przygotuj informacje:

  • nazwa Firmy, która będzie zawierała umowę z Eneą

  • adres siedziby Firmy

  • NIP

  • numer telefonu kontaktowego

  • adres e-mail

  • adres miejsca dostarczania energii elektrycznej

  • wielkość zużycia energii

  Możesz je przekazać w jeden wybrany sposób:

  Kim jest Prosument energii odnawialnej?

  Prosument energii odnawialnej to zgodnie z ustawą o Odnawialnych Źródłach Energii (OZE) Klient, który spełnia następujące warunki:

  • wytwarza energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji na własne potrzeby

  • jest odbiorcą końcowym, czyli nie wykorzystuje energii na potrzeby wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji

  • dokonuje zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej

  • wytwarzanie energii elektrycznej nie stanowi jego przeważającej działalności gospodarczej

  Prosumentem energii odnawialnej mogą zostać, w szczególności:

  • osoby fizyczne

  • przedsiębiorcy, pod warunkiem, że wytwarzanie energii nie stanowi przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej określonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej;

  • osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo rolne, rybackie, sadownicze, hodowcy pod warunkiem, że działalność ta nie jest regulowana ustawą z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

  • jednostki sektora finansów publicznych

  • wspólnoty mieszkaniowe

  • kościoły i związki wyznaniowe

  WAŻNE! Każdy z powyższych warunków musi zostać spełniony. W przeciwnym razie wytwórca energii elektrycznej w mikroinstalacji nie kwalifikuje się do zawarcia umowy jako Prosument energii odnawialnej.

   

  Jeżeli jesteś przedsiębiorcą wytwarzającym energię elektryczną i posiadasz obecnie umowę, na podstawie której odsprzedajesz Enei wyprodukowaną przez siebie energię, a chciałbyś zostać prosumentem energii odnawialnej to skontaktuj się z nami przez formularz kontaktowy.

  Czym jest mikroinstalacja i jakie są jej rodzaje?

  Mikroinstalacja to instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy nie większej niż 50 kW, przyłączona do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 kW. 

  Rodzaje mikroinstalacji:

  Panele fotowoltaiczne składają się z ogniw solarnych generujących napięcie elektryczne pod wpływem padającego na nie promieniowania słonecznego. Są one elementem instalacji solarnych, dzięki którym Klient może produkować energię elektryczną na potrzeby własne przechowując jej nadwyżkę w akumulatorach lub odprowadzać do sieci elektroenergetycznej 

  Elektrownie wiatrowe to urządzenia zamieniające energię ruchu mas powietrza na energię kinetyczną ruchu obrotowego wirnika elektrowni, która następnie przekazywana jest do generatora wytwarzającego energię elektryczną. Poza produkcją energii elektrycznej na potrzeby domowe urządzenia te najczęściej służą do podgrzewania ciepłej wody użytkowej

  Instalacja hybrydowa to połączenie co najmniej dwóch typów mikroinstalacji, które wytwarzają energię elektryczną

  Jak zostać Prosumentem energii odnawialnej?

  Zgodnie z ustawą o Odnawialnych Źródłach Energii - Prosumentem może zostać Klient, który spełnia wszystkie poniższe warunki:

  • wytwarza energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji

  • jest odbiorcą końcowym, czyli nie wykorzystuje energii na potrzeby wytwarzania przesyłania lub dystrybucji

  • dokonuje zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej

  • zużywa wyprodukowaną energię wyłącznie na potrzeby własne, niezwiązane z wykonywaną działalnością gospodarczą

   

  Jednocześnie informujemy, że potencjalni Prosumenci w pierwszej kolejności mają obowiązek poinformowania Operatora Sieci Dystrybucyjnej o chęci przyłączenia mikroinstalacji. Służy do tego poniższy formularz zgłoszeniowy:

   

  Po wymianie licznika na układ dwukierunkowy przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego w przypadku spełnionego warunku w którym mowa, że odbiorca dokonuje zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej od dnia wymiany licznika będziesz rozliczany jako Prosument. 

   

  Następnie - jeżeli jesteś Klientem biznesowym - musisz złożyć wniosek Prosumenta. Możesz to zrobić na kilka różnych sposobów:

   

  • przesyłając skan lub zdjęcie poprzez formularz Napisz do nas po zalogowaniu się do eBOK lub 

  • odwiedzając najbliższe Biuro Obsługi Klienta lub wysyłając na adres korespondencyjny ul. Górecka 1, 60-201 Poznań

    

  Po wysłaniu wniosku oczekuj na przesłanie umowy z naszej strony. Po jej otrzymaniu podpisz ją we wskazanych na umowie miejscach i odeślij do nas. 

   

  *Jeśli aktualnie nie masz zawartej z nami umowy o świadczenie usługi kompleksowej to w celu jej przygotowania powinieneś przekazać do nas poprawnie wypełniony i podpisany wniosek u-do z zaznaczeniem, że wniosek dotyczy: ZAWARCIA UMOWY KOMPLEKSOWEJ oraz ZMIANY DANYCH LUB WARUNKÓW UMOWY DOTYCZĄCEJ MIKROINSTALACJI. 

    

  Jak rozliczają się Prosumenci energii odnawialnej?

  Prosumenci energii odnawialnej posiadający umowę kompleksową będą mieli możliwość zbilansowania, w okresie zgodnym z podpisaną umową kompleksową energii pobranej z wyprodukowaną. Współczynniki ilościowe niezbędne do rozliczenia są zależne od mocy instalacji i wynoszą:

  • w przypadku instalacji do 10 kW: 0,8 kWh (energii pobranej) dla każdej 1 kWh energii wyprodukowanej

  • w przypadku instalacji powyżej 10 kW: 0,7 kWh (energii pobranej) dla każdej 1 kWh energii wyprodukowanej

  WAŻNE! Opustowi podlegają zarówno opłaty za energię elektryczną czynną jak i opłaty dystrybucyjne w zakresie składników zmiennych.

   

  Okres w jakim można rozliczać energię opisuje pkt.5 Art.4 Ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) z 20 lutego 2015 (z późn.zm):

   

  „Rozliczeniu podlega energia elektryczna wprowadzona do sieci dystrybucyjnej nie wcześniej niż na 12 miesięcy przed datą wprowadzenia energii do sieci. Jako datę wprowadzenia energii elektrycznej do sieci przyjmuje się ostatni dzień danego miesiąca kalendarzowego, w którym ta energia została wprowadzona do sieci, z zastrzeżeniem, że niewykorzystana energia elektryczna w danym okresie rozliczeniowym przechodzi na kolejne okresy rozliczeniowe, jednak nie dłużej niż na kolejne 12 miesięcy od daty wprowadzenia tej energii do sieci.”

   

  Poznaj nasze produkty

  ENEA Optima

  Oprogramowanie, które dzięki zdalnej transmisji danych daje możliwość kontroli i optymalizacji kosztów.

  Zobacz więcej

  ENERGIA+ Fotowoltaika

  Szukasz rozwiązania, które pozwoli ograniczyć koszty prowadzenia Twojej działalności? Wybierz fotowoltaikę dla firm!

  Zobacz więcej

  Informacja

  Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.