Szukaj

Sprzedaż ciągników

data publikacji: 2024-05-07 | termin składania ofert: 2024-05-22 11:00 | termin otwarcia ofert: 2024-05-22

typ postępowania: Niepubliczny | rodzaj zamówienia: Dostawa | tryb postępowania: Otwarty

Numer postepowania:

O G Ł O S Z E N I E

ENEA Nowa Energia sp. z o.o. zaprasza do składania ofert  na zakup niżej wymienionych maszyn:

 

L.p.

Rodzaj maszyny

Marka i model maszyny

Rok produkcji

Moc silnika

Rodzaj paliwa

 

Uwagi

Cena wywoławcza

brutto

1.

Ciągnik rolniczy z przyczepą

Urwis 012

1995

12KM

benzyna

Niesprawny

2.400,00 zł

2.

Ciągnik ogrodowy z mechanizmem koszącym

MTD Yard-Man          AN 5175 AutoDrive

2002

17,5KM

benzyna

Uszkodzony silnik

60,00 zł

 

Maszyny będące przedmiotem przetargu można obejrzeć na terenie firmy  Enea Nowa Energia sp. z o.o.  Samociążek ul. Kamienna 71, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00. Sprzedaż odbędzie się w drodze konkursu ofert. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium  w wysokości 10 % ceny wywoławczej sprzedawanej maszyny na  rachunek bankowy nr: 32 1020 1026 0000 1802 0453 9854 (bank PKO BP S.A.), w tytule przelewu proszę wpisać: „Oferta na zakup: ………….(podać rodzaj maszyny)”. Oferta powinna zostać złożona na odpowiednim formularzu do dnia  22.05.2024 r. do godz. 11:00 w siedzibie Enea Nowa Energia sp. z o.o. Samociążek ul. Kamienna 71,  86-010 Koronowo (formularze dostępne są w sekretariacie). Oferta wraz z potwierdzeniem wniesienia wadium musi być złożona w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za koszty związane z operacjami bankowymi pomiędzy bankami.   Informujemy, że otwarcie ofert w niniejszym postępowaniu jest niejawne i nie zamierza się zwoływać zebrania Oferentów. Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta z najwyższą ceną brutto. Oferowana cena brutto nie może być niższa niż cena wywoławcza. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Sprzedający zawiadomi Oferentów, którzy złożyli oferty o wyniku postępowania. Za stan techniczny maszyn Sprzedający nie bierze odpowiedzialności.

 

Pytania w sprawie przetargu prosimy kierować na:         

 - e-mail : arkadiusz.prokop@enea.pl lub tel. kom. 695-543-889,

-e-mail : maciej.miler@enea.pl lub tel. kom. 695-350-563.

Aplikuj na stanowisko

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.