Szukaj

Sprzedaż mix-u w postaci popiołu lotnego ze współspalania węgla i biomasy jako produktu ubocznego lub alternatywnie popiołu lotnego ze spalania węgla jako produktu ubocznego w łącznej ilości 175 000 Mg <- 20% ; + 0%> oraz mieszanek popiołowo-żużlowych – kod odpadu: 10 01 80 w łącznej ilości 175 000 Mg<- 20% ; + 0%>.

data publikacji: 2024-02-28 | termin składania ofert: 2024-03-19 | termin otwarcia ofert: 2024-03-19

typ postępowania: Niepubliczny | rodzaj zamówienia: Usługa | tryb postępowania: Otwarty

Numer postepowania: PO/4200/NZ/021/24

OGŁOSZENIE O NIEPUBLICZNYM PRZETARGU OTWARTYM

Sprzedaż mix-u w postaci popiołu lotnego ze współspalania węgla i biomasy jako produktu ubocznego lub alternatywnie popiołu lotnego ze spalania węgla jako produktu ubocznego w łącznej ilości 175 000 Mg <- 20% ; + 0%> oraz mieszanek popiołowo-żużlowych – kod odpadu: 10 01 80 w łącznej ilości 175 000 Mg<- 20% ; + 0%>.

 

Sprzedający informuję, iż dokonał Modyfikacji Warunków Sprzedaży.

Jednocześnie z Uwagi na złożone już oferty w postępowaniu , informujemy iż jeśli zaistnieje wola dokonania zmiany Oferty przez Kupującego ,to zgodnie z z Rozdz.IX pkt. 17.2. Kupujący ma prawo do zmiany w Ofercie według następującego zapisu:

17.2.w przypadku zmiany Oferty, Kupujący składa pisemne oświadczenie, iż Ofertę swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów – Kupujący winien dokumenty te złożyć. Powyższe oświadczenie i ewentualne dokumenty należy zamieścić w zamkniętej kopercie, oznaczonej zgodnie z pkt. 15, z dopiskiem „Zmiana Oferty”. 

 

Pliki do pobrania

Aplikuj na stanowisko

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.