Szukaj

Sprzedaż w okresie od 01.05.2024 r. do 31.12.2024 r. ubocznych produktów spalania w postaci: popiołu lotnego ze współspalania węgla i biomasy jako produktu ubocznego lub alternatywnie popiołu lotnego ze spalania węgla jako produktu ubocznego oraz mieszanek popiołowo-żużlowych z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych – kod odpadu 10 01 80.

data publikacji: 2024-01-22 | termin składania ofert: 2024-01-25 15:00 | termin otwarcia ofert:

typ postępowania: Niepubliczny | rodzaj zamówienia: Usługa | tryb postępowania: Badanie rynku

Numer postepowania: Badanie rynku

 

Enea Bioenergia sp. z o.o. z siedzibą: Zawada 26, 28-230 Połaniec przeprowadza badanie rynku w zakresie: zagospodarowania w okresie od 01.05.2024 r. do 31.12.2024 r. mieszanek popiołowo-żużlowych z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych – kod odpadu 10 01 80.

 

W związku z powyższym zapraszamy do złożenia wstępnej informacji zgodnie z treścią Załącznika nr 1 na podstawie opisu przedmiotu zamówienia opisanego w Załączniku nr 2 do niniejszego zapytania.

 

Odpowiedź prosimy złożyć drogą mailową na adres: 

mateusz.zmuda@enea.pl, justyna.jakubik@enea.pl w terminie do dnia 25.01.2024 r. dogodz. 15:00 (CET).

 

W przypadku pojawienia się konieczności dodatkowych wyjaśnień prosimy o kontakt z:

Mateusz Żmuda tel. 885-553-874, adres email: mateusz.zmuda@enea.pl

Justyna Jakubik tel. 885-553-924, adres email: justyna.jakubik@enea.pl

 

Niniejsze zapytanie nie jest i nie może być interpretowane jako oferta (w rozumieniu art. 66 k.c.), zaproszenie do udziału w negocjacjach, bądź propozycja zawarcia umowy dotyczącej kwestii objętych zapytaniem, w tym w szczególności nie jest i nie może być interpretowane jako oferta, umowa ani zobowiązanie do udzielenia zlecenia, o którym mowa w niniejszym zapytaniu. Każdy z podmiotów, który odpowie na niniejsze zapytanie ponosi wszystkie koszty własne oraz podwykonawców takiego podmiotu związane z przygotowaniem odpowiedzi.

Pliki do pobrania

Aplikuj na stanowisko

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.