Szukaj

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

data publikacji: 2023-07-28 | termin składania ofert: 2023-08-25 10:00 | termin otwarcia ofert: 2023-08-25

typ postępowania: Niepubliczny | rodzaj zamówienia: Dostawa | tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

Numer postepowania: KN-ŚG.002.3.2023

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM

 NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

 

ENEA Wytwarzanie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Świerżach Górnych,

ul. Aleja Józefa Zielińskiego 1

26-900 Kozienice

 

ZAPRASZA

do udziału w przetargu pisemnym nieograniczonym

na sprzedaż nieruchomości:

 

Sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kozienicach przy ul. Głowaczowskiej ozn. działką gruntu nr 1251/129, zabudowaną jednostanowiskowym garażem murowanym w zabudowie szeregowej dla której prowadzona jest księga wieczysta nr RA1K/00033483/7 przez Sąd Rejonowy w Kozienicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej – placu manewrowym (działki gruntu nr 1251/115-119), dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Kozienicach księga wieczysta nr RA1K/00028967/6.

Cena wywoławcza: 29 500,00 zł

Wadium: 10% ceny wywoławczej, tj. 2 950 zł

Sprzedaż ww. nieruchomości zwolniona od podatku VAT (art. 43 ust.1 pkt 10, pkt 10a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług)

Wizja lokalna odbędzie się: 16 sierpnia 2023 r. od godz. 14.30 do godz. 15.30

miejsce zbiórki: Kozienice, przy sprzedawanej nieruchomości.

Przetarg odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2023 r. o godzinie 11:00 w siedzibie ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o., Budynek Pionu Zakupów (przy portierni głównej), parter, Sala nr 2. Oferty składane będą pisemnie.

 

Wymagane dokumenty dopuszczające do udziału w przetargu należy składać do dnia 25 sierpnia 2023 r. do godziny 10:00.

Miejsce składania dokumentów: Kancelaria Ogólna mieszcząca się w Budynku Archiwum Zakładowego w siedzibie ENEA Wytwarzanie sp. z o.o., bądź drogą pocztową zaadresowane na Enea Wytwarzanie sp. z o.o., Biuro Zarządzania Nieruchomościami, Świerże Górne, ul. Aleja Józefa Zielińskiego 1, 26-900 Kozienice.

 

Wadium należy wnieść w pieniądzu na rachunek bankowy ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.
w Banku Pekao S.A. nr 78 1020 1026 0000 1402 0238 9799 do dnia 24 sierpnia 2023 r.,
z adnotacją „Wadium – zakup nieruchomości/garaż”.

Termin związania ofertą (ostateczną) wynosi 30 dni od jej złożenia.

ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. informuje, że:

  1. wniesienie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej sprzedawanego składnika majątku trwałego jest warunkiem przystąpienia do przetargu;
  2. wadium przepada na rzecz ENEA Wytwarzanie sp. z o.o., jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej;
  3. wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty;
  4. wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny;
  5. wadium przepada na rzecz ENEA Wytwarzanie sp. z o.o., jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy;
  6. nabywca, który najpóźniej w chwili zawarcia umowy w formie aktu notarialnego nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.

Szczegółowe warunki przetargu zostały opublikowane na stronie internetowej ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.:  https://www.enea.pl/bip/zamowienia/postepowania-sprzedazowe-grupy-enea

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:

48 614 10 34, 48 614 13 96, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30

 

pliki do pobrania

  1. pliki do pobrania

Aplikuj na stanowisko

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.